ࡱ> 9 bjbjnl(((8(L)v))(******6q8q8q8q8q8q8q$Mw myJ\q*****\qDC**QvDCDCDC*V**6qDC*6qDCDDCI hq*) `3c&(tAoqgv0vbpyC(yqDCIII. rsz - Szemlyi s csaldjog 1. szakasz A szemlyek 15. fejezet A szemly fogalma a rmaiaknl 1. . A jogkpessg A szemlyisg fogalma. Jogalany, azaz szemly (persona, caput) az az ember, aki jogok s ktelezettsgek alanya lehet. Az embernek azt a kpessgt, hogy jogok s ktelezettsgek alanya lehet, jogkpessgnek, Qt magt jogkpesnek nevezzk. A rmai trsadalom llt: jogkptelen teljes jogkpessggel br (politikai s magnjogok sszessgvel rendelkezQ) korltozottan jogkpes szemlyekbQl nem teljes jog polgrok latinjogak (Latini) idegenek (peregrini) Szabadok s rabszolgk. szabadok (liberi), nekik vannak jogaik rabszolgk (servi), akik dolgok, s nincsenek jogaik A szemlyisg kezdete s vge kezdete: szabad anytl val lveszletssel kezdQdtt (nativitas, v. natale) nem volt szemly: a halvaszletett az elvetlt magzat, s a fejletlensg miatt elhalt koraszltt a szrnyszltt a mhmagzat (nasciturus) sem, csupn az anyai test rsze, mgis elismertk bizonyos jogait a szemlyisg rendszerint a halllal (mors) szqnt meg 2. . A szemlyllapot (status) Szemlyllapotok a rmai jogban. Hrom llapot egyttes meglte biztostotta a teljes jogkpessget. Mindegyik status felttelezte az elQtte lvQt. Teljes jogkpessggel csak a sui iuris persona brt. STATUS LIBERTATIS, azaz szabadsgllapot szerint voltak: liberi (szabadok) szabadon szletettek (ingenui) felszabadtottak (libertini) servi (rabszolgk) STATUS CIVITATIS, azaz llampolgrsg szerint voltak. a liberi (szabadok) voltak: rmai polgrok latinjogak peregrinusok, azaz rmai jog szerint jogkpessggel nem rendelkezQ klfldiek STATUS FAMILIAE, azaz csaldi llapot szerint voltak: a rmai polgrok: njog szemlyek (sui iuris) apai ill. frji hatalom alatt llk (alieni iuris) A szemlyi jog anyagnak tartalma. A status libertatis s a status civitatis a szemlyek jogkpessgt rinti, mg a status familiae a csald jogviszonyait, gy indokolt (1.) szemlyi jogrl s (2.) csaldjogrl beszlnnk. A szemlyeket a modern jog a) termszetes, s b) jogi szemlyek csoportjra osztja fel, s a szemlyi jogban trgyalja a jogkpessg mellett a cselekvQkpessget is. 16. fejezet A szemlyek kategrii 1. . A szabadok (liberi) A rmai polgrok (cives Romani). A polgri llapot egyszerre s elvlaszthatatlanul magnjogi s kzjogi kategrit is jelentett, mivel a polgr um. llamalkot tnyezQ volt. A rmai polgrjog tartalma a) jogokbl s b) ktelessgekbQl llt. a rmai polgrt megilletQ jogok 1.) kzjogi s 2.) magnjogi jogokbl lltak kzjogi jogosultsgok: ius suffragii szavazati jog, azaz aktv vlasztjog ius honorum hivatalviselsi jog, azaz passzv vlasztjog ius militiae katonskodsi jog ius sacrorum vallsi szertartsokon val rszvtel joga ius provocationis fellebbezs joga hallbntets ellen ius exulandi nkntes szmqzetsbe vonuls joga ius migrandi kivndorls joga magnjogi jogosultgok ius commercii vagyonjogi jogkpessg, azaz tulajdonszerzshez, zletktshez val jog ius conubii rmai hzassgktshez val jog ius legis actionis civiljogi keresetindtsi jog a rmai polgrt terhelQ ktelezettsgek (munera): kzjogi ktelezettsgek: hadktelezettsg munus militiae kztehervisels tributum, azaz ad fizetse hivatalviselsi ktelezettsg munus iudiciarium, pl. brskods magnjogi ktelezettsg: gymsg munus tutelae gondnoksg munus curae A rmai polgrjog megszerzse a) termszetes s b) mestersges ton trtnhetett. A termszetes md a rmai polgrtl val szlets volt. ltalban elegendQ volt az egyik szlQ polgrsga. Mestersges ton tbbnyire egynileg, de nha csoportosan szereztek polgrjogot. A polgrjog elvesztse (capitis deminutio media). kivndorls latin coloniaba val telepeds, telepts szmqzets kollektv megfoszts A latinjogak (Latini). Eredetileg a latiumi vrosllamok polgrainak jogkpessgt, a IV. sz.-tl egyfajta msodrang, korltozott rmai polgrjogot jelentett. A latinjognak hrom, egymst kvetQ kategrija: prisci Latini (Qsi latinok) azon latin vrosok lakosai, amelyek nem kaptak polgrjogot, valamint ezek kolnii. Pk a ius Latii szerint ltek, ami ius commercii-t, esetleg ius conubii-t tartalmazott. Ezt a csoportot a lex Iulia de civitate Kr.e. 90.-ben megszqntette. Latini coloniarii A ius Latii-t kapott, Itlin kvli terletek polgrai, pl. a provinciai colonik lakosai. Csak a ius commercii-t tartalmazta, s Kr.u. 212-ben megszqnt ltezni, mert a constitutio Antoniana minden szabadnak polgrjogot adott. Latini Iuniani bizonyos formai ill. tartalmi hibval szabadtott rabszolga a lex Iunia Norbana (Kr.u. 19.) szerint csak ius Latii-t kapott, s nem lehetett teljes jog polgr. Csak lQk kztti ius commercii-vel brtak. E kategrit Kr.u. 531-ben Iustinianus trlte el. Az idegenek (peregrini) sz jelentse az albbi fejlQdsen ment keresztl: kezdetben a szvetsges llamok polgrait ksQbb a nem latin idegeneket vgl pedig a birodalom nem rmai ill. latinjog alattvalit s a klfldieket jelentette Meg kell klnbztetnnk A) sajt npjoggal rendelkezQ s B) nll llammal s npjoggal nem rendelkezQ peregrinusokat. peregrini alicuius civitatis nem voltak ugyan szemlyek, de a commerciumukat a praetor peregrinus elismerte. peregrini nullius certae civitatis hontalanok krbe kt csoport tartozik: peregrini dediticii akiknek az llamt gy szmolta fel Rma, hogy a lakosokat nem adtk el rabszolgnak. A csoportot a constitutio Antoniana megszntette. dediticii Aeliani olyan felszabadtottak, akiket megblyegeztek egy mg rabszolga korukban elkvetett bqncselekmny miatt. 530-ban Iustinianus szqntette meg. Az egsz korban rvnyeslt a szemlyisgi elv, azaz, mindenkit a sajt helyi, nemzeti npjoga alapjn kellett elbrlni. Kivtel ez all a slyos bqncselekmnyek kre. (pl. Jzus Krisztus esete) 2. . A rabszolgk (servi) A rabszolgasg tartalma. A rabszolgasg (servitus) jogi tartalma az, hogy a rabszolga nem jogalany, hanem jogtrgy, urnak tulajdona, ami felett korltlanul rendelkezik. Ennek ellenre a rabszolga emberi mivolta elismert, s: A rabszolga feletti tulajdonosi hatalmat nem tulajdonjognak, hanem rabszolgatarti hatalomnak (dominica potestas) neveztk. A rabszolga srhelye forgalomkptelen. A rabszolgakori rokonsg felszabaduls utn hzassgi akadly. A rabszolga cselekvQkpes, pl. ura helyett is eljrhat Delictumoknl szabadknt kezelik A rabszolgasg keletkezse: hadifogsgba esssel rabszolganQtQl val szletssel (ksQbb a csszrkorban, a magzat rdekben, ha az anya egy pillanatra is szabad volt a terhessg alatt, akkor az jszltt szabadnak szletett) bntetsbQl rabszolgv ttellel A rabszolgasg megszqnse felszabadts (manumissio) ltal, amit szabadsgper tjn bonyoltottak le. A manumissiok korltozs al estek: lex Fufia Caninia (Kr.e. 2.) korltozta a vgrendeletben felszabadthatk szmt lex Aelia Sentia (Kr.u. 4.) szerint 20 vnl fiatalabb nem szabadthatott fel, 30 vnl fiatalabb nem volt felszabadthat, s a hitelezQk megkrostsa cljbl trtnt szabadts rvnytelen volt. a csszrkorban szmos egyb mdja volt, pl. ha jhiszemqen 20 vnl tovbb lvezte a szabadsgot. 3. . A flszabadok A korltozott szabadsg (flszabadsg) fogalma. A szabadok s a rabszolgk jogllsa kztt szmos tmeneti llapot ltezett. A felszabadtottak (libertini) tbb szempontbl is korltozott szabadsgak voltak. Nero kortl a felszabadt hltlansg jogcmn visszavonhatta a szabadsgot revocatio in servitutem. A felszabadtott szabadsgt a ius patronatus korltozta, aminek elemei: a patronus nevt viselte a felszabadtott engedelmessggel (obsequium) tartozott neki kteles volt ingyenesen kezelni vagyont, kezelni gyeit (officium) munkkra, szolglatokra (operae) kteleztk az elszegnyedett patronust a libertinus eltartani volt kteles a libertinus utn a patronust bizonyos rklsi jog illette Ezzel szemben a patronusnak kevs ktelezettsget kellett teljestenie: vdenie kellett libertinust el kellett tartania gymsgot kellett gyakorolnia A ius patronatus megszqnt, ha bntetsbQl a patronust megfosztottk, mert pl. nem teljestette ktelezettsgeit csszri privilgiummal a libertinus megkapta az aranygyqrq viselsnek jogt A colonusok. Eredetileg mezQgazdasgi kisbrlQk, ksQbb rghz kttt fldmqvesek jelentssel brt a sz. A colonatus jogi tartalma. Rmai polgrok ugyan, de kzjogi jogkpessgk nincsen. Vagyona felett ura felgyelt, nem volt ius conubii-jk. A colonatus keletkezse. a) szletssel, b) szerzQdssel, c) elbirtoklssal lehetsges A colonatus megszqnik, ha a) megszerezte a mqvelt fld tulajdonjogt, b) 30/40 vig curialisknt mqkdtt, c) pspkk vlasztottk Egyb flszabad llapotok. Ezen azt kell rtennk, hogy valaki jogilag szabad, de a rabszolgasghoz hasonl krlmnyek kztt l valami miatt. az Qsi jogban a cliens a mancipium alatt ll szemly a fizetskptelen a mancipiumba adott csaldtag a nexum folytn mancipiumba kerlt ads az a szabad, aki abban a tudatban lt, hogy Q rabszolga a hadifogsgbl kivltott, a vltsgdj trlesztsig a gladitornak elszegQdtt ember Olykor az is elQfordult, hogy jogilag rabszolgnak minQslQ embert szabadnak tekintettek. a szabadnak tqnQ rabszolga, akit szabadnak kell tekinteni, mg ennek ellenkezQje bizonytst nem nyer a statu liber rabszolga, akit felttellel ill. idQponttqzssel szabadtottak 17. fejezet A jogkpessget befolysol tnyezQk 1. . A capitis deminutio A capitis deminutio fogalma. A capitis deminutio a rmai polgr sttusvltozst jelenti, ami tbbnyire jogcskkenst jelentett. A capitis deminutio formi: maxima, media, minima Capitis deminutio maxima, a szabadsg elvesztse. Ez akkor kvetkezik be, ha valaki polgrbl rabszolgv lesz s gy caputja is megszqnik. Ilyen szemly minden joga s ktelessge megszqnt, pl. tulajdont is elvesztette. Jogait az vette t, aki a capitis deminutio maximt elQidzte. Amennyiben a polgr hadifogsgba esett, a ius gentium szerint rabszolgv lett, m nyitva llott elQtte a ius postliminii lehetQsge. Ez azt jelenti, hogy szabadulsa utn a hts ajtn belpve, korbbi jogai (de a tnyek nem) visszalltak. Ha a fogsgban meghalt, akkor a fictio legis Corneliae-t (Sulla) alkalmaztk, hogy vgrendelete rvnyes legyen. Capitis deminutio media, a polgrjog elvesztst jelenti. Ennek sorn civis Romanusbl peregrinus lett az illetQ. Ez elQllhatott az albbiak miatt: ius migrandival lve kivndorolt szmqztk Capitis deminutio minima a civiljogi agnat- rokonsgbl val kivlst jelenti, ami trtnhet: az njog szemly arrogatio rvn, ill. a nQ frji hatalmat keletkeztetQ hzassga rvn ms csaldfQ hatalma al kerl hatalom alatti csaldtag msik csaldfQ hatalma al kerl hatalom alatti szemly njogv vlik (emancipatio) A capitis deminutionak ez volt az a fajtja, ami a caput cskkenst nem vonta maga utn, hanem az vltozatlan maradt, esetleg nQtt is (pl. emacipatio). A capitis deminutio minima nem rintette a politikai jogokat, de a vagyonban komoly vltozst eredmnyezett. A hatalom al kerlt njog szemly minden vagyona jogai s ktelezettsgei egyarnt- tszllottak a hatalmat gyakorlra. 2. . A jogkpessget befolysol egyb tnyezQk NQi nem. A nQknek nem voltak politikai jogaik, csak magnjogi tren voltak jogalanyok. A SC Vallaeanum azt is tiltotta, hogy kezessget, ill. brmilyen ktelezettsget vllaljanak. Sokig nem is rklhettek. Becsletcskkens (minutio existimationis). Intestabilitas (tankptelensg). Aki tanknt szerepelt egy perben, de ksQbb megtagadta annak tanstst, az ksQbb nem lehetett tbb tan, sQt Q sem vehetett ignybe tankat. Ezltal kptelenn vlt tank kzremqkdst ignylQ joggyletek bonyoltsra, pl. nem tudott vgrendeletet kszteni. Infamia (becstelensg). a kztrsasg idejn: consul ltal megllaptott, amikor a magistratus-jelltek nvsorbl trlve lett az infamlt illetQ censor ltal megllaptott infamia praetor ltal kimondott infamia a principtus idejn csak praetori infamia [c] volt, melynek fajti: kzvetlen (ipso facto bell) nmely magatarts (bigmia, hzassgtrs, gyszv elQtti jrafrjezs) esetn bizonyos foglalkozsok (kerts, sznszet, prostitci) gyakorlsa esetn fizetskptelen ads csQdje esetn marasztal tlet kzvetett infamit vltott ki bqncselekmnyek elkvetQivel szemben bizalmi jellegq jogviszonyokbl (lett, gymsg, trsasg, megbzs) eredQ pereknl az elkvetQnek a srtettel val kiegyezse kzvetett infamit eredmnyezett A infamia joghatsai: politikai jogok elvesztse perbeli kpviseletre val ktoldal kptelensg hzassgi tilalom az infamus s az ingenuus kztt senatori rang elvesztse Az infamia lethosszig tartott, hacsak a senatus meg nem adta a j hrnv visszalltst Turpitudo. Az infamia mellett kifejlQdQ becsletcskkens, aminek kiszabsakor a br szleskrq mrlegelsi jogkrrel rendelkezett. A turpis persona nem lehetett becsletessget felttelezQ aktusok alanya s tanja. Egyb korltozsok. Ezek olyan jogkpessget korltoz tnyezQk, amelyek fennllsa esetn az rintett nem sllyedt a flszabadok kz, mgsem volt teljes jog polgr Alacsonyrendqek kz tartozs. A szegnyekre ltalban szigorbb bntetsi ttelek vonatkoztak, a fizikai munkt vgzQ szabadok is korltozva voltak jogaikban, bizonyos foglalkozst vgzQk pedig munkjukhoz voltak ktve. Vrosi tancstagok (curiales) kz tartozs. Bizonyos vallsok kvetQi kz tartozs. zsidk eretnekek hitehagyottak 18. fejezet A cselekvQkpessg 1. . A cselekvQkpessg a rmai jogban A cselekvQkpessg fogalma. CselekvQkpessg alatt azt a kpessget rtjk, hogy valaki a sajt tnyeivel jogokat s ktelezettsgeket szerezhet magnak vagy msnak. A cselekvQkpessg tartalma. Nem felttlenl volt jogkpes az, aki cselekvQkpes volt, s nem felttlenl volt cselekvQkpes az, aki jogkpes volt. A cselekvQkpessg ktirny: gyletkpessg aminek kvetkeztben a jog kpesnek minQst valakit joggyletek megttelre (pl. szerzQdsktsre) vtQkpessg aminek kvetkeztben egy illetQ az elkvetett bqncselekmnyeirt felelQssgre vonhat A vtQkpessg mindig egy egyedi mrlegels alapjn eldnttt, korbbi letkorban kezdQdik, mint az gyletkpessg. Vannak a) cselekvQkpes, b) korltozottan cselekvQkpes, s c) cselekvQkptelen emberek. 2. . A cselekvQkpessget befolysol tnyezQk Az letkor szmtsa. serdletlenek impuberes (fiknl 14, lnyoknl 12 v alatti kor) infantes akik mg nem tudnak beszlni (7 v alattiak) impuberes infantia maiores egyb serdletlenek pupilli njog serdletlenek serdltek puberes puberes minores 25 v alatti serdltek puberes maiores 25 v feletti serdltek Az letkor jelentQsge a cselekvQkpessg szempontjbl: Az infantes teljesen cselekvQkptelenek voltak, mert a verblaktusokat letkoruknl fogva nem tudtk pontosan teljesteni. Helyettk szleik, gymjaik jrtak el. Delictumaikrt nem voltak felelQssgre vonhatk. Az impubertes infantia maiores korltozottan cselekvQkpesek voltak. joggyletek tern olyan joggyletet szabadon kthetett, amibQl csak joga szrmazik (pl. ajndk elfogadsa) olyat pedig, amibQl ktelessge is szrmazik, csak gymjnak beleegyezsvel. Gym hinyban a ktelezettsget nem szereztk meg. delictumok esetn egynileg vizsgltk a vtQkpessget A puberes teljes cselekvQkpessggel brtak, de a puberes minores sajtos jogvdelmet lveztek, mivel in integrum restitutiot is kaphattak az Qket rt srelem esetn. Melljk ezrt gondnokot (cura minorum) rendeltek, hogy ne legyen kockzatos a velk kttt zletels. A iustinianusi kortl a 25. letvket betlttt nagykor szemlyek rendelkeztek teljes cselekvQkpessggel, amit nagykorstssal is megszerezhettek csszri privilgiummal. NQi nem. A nQk a cselekvQkpessg szempontjbl a IV. szzadig korltozs alatt lltak, gymsg alatt voltak. Elmellapot. A slyos elmebajban szenvedQk az infantes-ekkel egyenlQ elbrls al estek. Tkozlk (prodigi). Gondnoksg alatt lltak Testi fogyatkossg. Sket s nma szbeli aktust, kasztrlt pedig hzassgi nyilatkozatot nem tehetett. Vak szemly rsbeli vgrendelethez eggyel tbb tan kellett. 19. fejezet Egyb jogalanyok a rmai jogban 1. . A jogi szemlyek ltalban A jogi szemlyek a jogkpessggel felruhzott albbi alakzatok: Jogkpessggel felruhzott szemlyegyeslsek, pl. jogi szemlyisggel felruhzott kereskedelmi, gazdasgi trsulsok, egyesletek Jogkpessggel felruhzott vagyontmegek, pl. alaptvnyok A rmaiak jogalanynak nem az elvont jogi szemlyt, hanem az azt alkot a jogi szemly mint testlet mindenkori tagjainak sszessgt rtettk. 2. . A jogalanyisggal felruhzott szemlyegyeslsek A szemlyegyeslsekrQl ltalban. A korai szemlyegyeslsek (vrosok, kolnik, vallsi testletek) kzjogi elbrls al, llami felgyelet al estek. A magnjogi szablyozs ksQbb terjedt ki a szemlyegyeslsekre. A testleteket ltalban universitasnak, specilis fajtikat corpus, ill. collegium nven neveztk. Az un. societas nem volt jogkpessggel felruhzva. A rmai llam (populus Romanus) a polgrok sszessge alkotta egyesls volt, fggetlenl a polgrok szemlyben bell vltozsoktl. Volt sajt vagyona s szerzQdst is kthetett. Kztestletek a magnjog terletn. Mr korn lehetQv vlt, hogy egyes kztestletek sajt vagyonnal brjanak, s gy a ius privatum hatlya al essenek. EbbQl kifolylag, mint magnszemly perben llhattak, teht mint magnszemlyi jogalanyokknt szerepeljenek. Magntestletek, egyesletek. A kztrsasg idejn egyre tbb vllalkozk alkotta testlet alakult, a magistratusok segdszemlyzete, temetkezsi egyesletek, stb. Sajt vagyonuk volt, s kpviselQik tjn szerzQdst is kthettek. A testletek, egyeslsek kzs szablyai. Az egyesletek alaptsa nem volt engedlykteles, de csak megengedett clra, a trvnyekkel sszhangban mqkdhettek. KsQbb a lex Iulia de collegiis (Kr.e. 21.) senatusi engedlyhez kttte a taggyqls sszehvst ignylQ egyesletek alaptst. A tagok szma legkevesebb hrom volt. Az egyesletek jogi szervezete befel gyintzQi szervek voltak. A tagok egymshoz, az egyeslshez val viszonyait (jogokat s ktelezettsgeket) az alapszably (lex collegii) rta elQ. Az egyesletek a magnjog terletn viszonylag teljes jogkpessggel brtak, de pl. apai hatalmuk nem lehetett termszetesen. kifel kpviselQi szervet ignyelt, aki eljrt helyette. Kzvetett ill. kzvetlen kpviselet ltezhetett. A testletek, egyeslsek megszqntek, ha: a csszr vagy senatus feloszlatta clja meghisult tagjainak szma 3 al esett a tagsg feloszlatta 3. . A jogalanyisggal felruhzott vagyontmegek Az alaptvnyok kialakulsa. Az V.-VI. sz.-ban vgrendeletek bizonyos kegyes clokra (pia causa) szntak vagyontmegeket, amikhez nll belsQ igazgatsi szervet rendeltek. Ezeket ksQbb szemlyekknt kezdtk kezelni. A pia causa szablyai. Az alapt irat (tbbnyire vgrendelet) ltestette, csakgy, mint a mqkdtetQ szervezetet. Az alaptvnyok tbbnyire vagyonuk fellsvel megszqntek. 2. szakasz A csald 20. fejezet A csald fogalma a rmaiaknl 1. . A csaldjogi llapot (status familiae) A status familiae a kztrsasgi korban kt kategrira oszlott: A) njogak, B) hatalom alatt llk njog szemly (persona sui iuris) volt: minden csaldapa (pater familias) minden csaldanya (mater familias) vagyis mindenki, aki nem llt csaldfQi hatalom alatt, azonban nem kellett sz szerint biolgiailag is apnak ill. anynak lennie. A pater familias magnjogilag teljes jogkpessggel rendelkezett, csaldfQi helyzetbQl addan szmos joggal brt, amit a rmaiak hatalomknt fogtak fel. Ezek: apai hatalom (patria potestas) frji hatalom (manus) rabszolgk fltti hatalom (dominica potestas) bizonyos szabad emberek fltti hatalom (mancipium) Hatalomalatti szemly (persona alieni iuris) volt a csald sszes tagja: felesg gyermekek rkbefogadott gyermekek figyermekek csaldja (meny, unokk) rkbefogadott figyermekek csaldja (meny, unokk) Pk csak korltozott jogkpessggel brtak, csak a ius conubii s a ius commercii illette meg Qket. A filius familias csak apja engedlyvel nQslhetett, s felesge fltt is fennllott a pater familias manusa. A hatalomalattisgbl a pater familias hallval, vagy emancipatioval lehetett szabadulni. Az emancipatio a gensbQl s az agnatibl val kivlst is magval vont!!! A status familiae a csszrkorban. A klasszikus jog bizonyos mrtkig elismerte a hatalomalattiak nll vagyoni jogalanyisgt, amennyiben a filius familiasnak biztostotta a tulajdonosi jogok sszessgt a katonskodssal ill. llami szolglattal szerzett vagyon felett. A posztklasszikus s iustinianusi jog teljes mrtkben elismerte ezt. A csaldjog trgyt a csaldi viszonyok kpezik, vagyis azon viszonyok, amelyek a csaldon bell a csaldtagok kztt fennllnak. 2. . A csald s a rokonsg Csaldi viszonyok az archaikus korban. A rmai jog a klnfle jogviszonyokat lnyegben csak hatalmi viszonyknt tudta tkrzni. csald: az egy pater familias hatalma alatt ll emberek rokonsg: a kzs pater familias alatt ll (llt) szemlyek (agnatio) vrrokonsg: anyai gi rokonsg A familia proprio in iure. A csald a pater familias hatalma alatt ll szemlyek kzssgt jelenti, s vagyoni, gazdasgi, kultikus kzssg is egyben. A vagyoni jelleggel fgg ssze, hogy a csaldtagok sui heredes (sajt maguk rksei) voltak e csaldi vagyonkzssget illetQen, csak ezen joguk lappangott. A familia proprio iure tagjai voltak: uxor in manu felesg, aki frji hatalom alatt ll (lenygyermek pozcijban) filius familias, filia familias gyermekek nurus filius familias manusos felesge (lenyunoka pozcijban) neptes, nepotes figyermek gyermekei arrogati, adoptivi rkbefogadott gyermek rkbefogadott gyermek manusos felesge s gyermekeik A csaldfQ hallval felbomlott a familia proprio iure is, s akik kzvetlenl hatalom alatt lltak njogak lettek. Az agnatio. Civiljogi rokonsg, aminek kt termszete van: a) a leszrmazs , b) hatalmi ktelken nyugv rokonsg. agnt rokonok pedig azok, akiket frfiak ltal kzvettett rokonsg fqz egybe, vagyis az azonos aptl szrmaz rokonok a felesg nem tartozott az agnatiba! Az agnatio nem csak egyszerqen apai rokonsgon alapul vrrokonsg, hanem hatalmi ktelk, azaz familia commune iure. Ennek megfelelQen az agnatiba tartoznak: a szqkebb csald (familia proprio iure) tagjai, kivve az uxor in manu (manusos felesg) proximi agnati, azaz kzelebbi agnt rokonok, vagyis azok a szemlyek, akik egyazon pater familias hatalma alatt llnnak, ha az mg lne. Kivtel a nQi felmenQk! A gens, azaz nemzetsg tagjai, vagyis akik egy aptl szrmaznak. A csaldfQ halla semmifle hatssal nem volt az agnatiora! A cognatio, azaz vrrokonsg. A kognt rokonok: egyenes gi rokonok felmenQk lemenQk oldalgi rokonok, akik kzs QstQl szrmaznak teljes testvrek, teht kzs aptl s anytl szrmazk fltestvrek, teht csak kzs aptl ill. csak kzs anytl szrmazk Az apasg vlelme a hzassgon alapult, mert az anya mindig biztos. A rokonsg fokt a nemzsek szma adta meg. A sgorsg: Amilyen fokban kognt rokona valaki az egyik hzastrsnak, olyan fokban sgora a msiknak. 21. fejezet Az apai hatalom (patria potestas) 1. . Az apai hatalom fogalma s tartalma Az apai hatalom fogalma s szemlyi tartalma. A patria potestas a csaldfQnek a csaldjhoz tartoz szabad szemlyek feletti teljes magnjogi uralma. a csaldfQt szemlyileg a kvetkezQ pozitv jogok illettk: a gyermeke lete s halla feletti rendelkezs ius vitae necisque (356-ban eltrlve I. Valentinianus lta) az elsQszlttek kivtelvel a gyermekkittel joga ius exponendi a gyermekelads joga ius vendendi noxba ads joga ius noxae dedendi (Iustinianus trli el) negatv (jogvdelmi) jogosultsga is volt a csaldapnak a gyermeket visszatartval szemben. Az apai hatalom vagyonjogi tartalma. A patria potestas a kvetkezQk szerint kerlt szqktsre az idQk sorn: A preklasszikus korban a gyermek pater familiastl kezelsre kapott klnvagyona (peculium profecticium) a csaldfQ tulajdona maradt. A klasszikus korban a pater familias tulajdona nvleges volt a gyermek katonskodssal (peculium castrense) ill. llami szolglattal (peculium quasi castrense) szerzett vagyona felett. A posztklasszikus korban az anytl rklt vagyon (bona materna) a gyermek tulajdona volt, rajta az apnak csak haszonlvezeti joga volt. Iustinianus jvevny vagyonnak (bona adventicia) tekintette a nem aptl eredQ vagyont. A gyermek ktelessgei az apval szemben peresthetQk voltak actiones adiectitiae qualitatis. A SC Macedonianum szerint a filius rszre folystott klcsn az apa halla utn sem volt peresthetQ. 2. . Az apai hatalom keletkezse s megszqnse Az apai hatalom keletkezse hrom mdon trtnhetett: Trvnyes rmai hzassgbl val szletssel. Ha a gyermek a trvnyes hzassgktsen tl 182 nappal, ill. a hzassg megszqnsnek dtumtl szmtott 300-ik napon bell szletett, akkor apnak vlelmeztk a frjet. rkbefogadssal (adoptio) tjn, mestersgesen. Felttele volt, hogy az rkbefogad 60 vnl idQsebb gyermektelen njognak kellett lennie. Az arrogatio njog rkbefogadsa, ami eleinte a npgyqls elQtt megszavazssal ment. A csszrkorban az arrogator vagyonnak negyedt (quarta divi Pii) kellett kifizetnie, ha serdletlen korban elbocstotta az arrogltat. Az adoptio hatalomalatti rkbefogadsa, sznleges eladssal, majd ezt kvetQ sznleges perrel zajlott. A posztklasszius korban nQtt az llami ellenQrzs, az rkbefogadand vlemnyt is kikrtk. Iustinianusnl csak a kognt rokonok kztti adopti eredmnyezett apai hatalmat. Trvnyestssel. A termszetes gyermekek rszre volt lehetsges, a keresztny korban fejlQdtt ki. utlagos hzassgktssel csszri kegyelmi aktussal a fi curialisi szolglatba, ill. a lny curialishoz val hozzadsval Az apai hatalom megszqnse: az apa hallval, vagy capitis deminutiojval a gyermek hallval, vagy capitis deminutiojval a gyermek rkbeadsval emancipatioval. Ami sznleges perrel ment, ksQbb (502. Anastasius) egyszerq jognyilatkozattal zajlott. Iustinianus ta csszri engedly sem kellett, de a gyermek egyetrtse itt is szksges volt. bntetsbQl papi mltsg, pspki, patriciusi cm elnyersvel 22. fejezet A hzassg (matrimonium) 1. . A hzassgi ktelk A rmai hzassg ltalban. A hzassg (matrimonium, nuptiae) Qsi rmai formja szinte korltlan hatalmat biztostott a frjnek a felesg felett, de mr rgtQl ltezett egy nem manusos hzassg is. A manus-os hzassgkor a felesg capitis deminutio minimat szenvedett el, mert frje hatalma al kerlt. Ez azt jelentette, hogy a patria potestas alatti nQ apja hatalma all frje hatalma al kerl. njog nQt a manus megfosztotta njogsgtl. A manus nlkli hzassghoz nem kapcsoldott frji hatalom. Ekkor a nQ nem csak nem vlt agnat rokonn, de a csaldnak sem lett a tagja. Az eljegyzs (sponsalia) formtlan klcsns gret, amelybQl a hzassg megktsre nem szrmazott jogi igny. Keleti szoks az eljegyzsi foglal (arrha sponsalicia), amit a visszalpQ fl elvesztett. A hzassg keletkezse s fajti. A) civiljogi, s B) idegenek hzassga. Civiljogi hzassg (matrimonium iustum, matrimonium legitimum) a conubiummal rendelkezQ polgrok ill. latinjogak kthettk. Ez az n. rmai hzassg. manusos hzassg. Itt a manus s a matrimonium szorosan sszetartozott. A manus ltrejtt: confarreatio patriciusok krben dvott nneplyes vallsi szertarts, ldozati kenyr elfogyasztsval. Sok papi tisztsget csak ilyen hzassgbl szrmazk tlthettek be. coemptio sznlelt vteli szerzQds. Ti. a nQt megvette a vQlegny. elbirtokls (usus) a manust keletkeztetQ aktus elmaradsa vagy hibja utn elbirtoklssal is megszerezhetQ volt, aminek felttelei: lland hzassgi egyttls szndka 1 vig tart egyttls. Az elbirtoklst megszaktotta, ha a nQ 3 egymst kvetQ jszakt a frj hzn kvl tlttt. manus nlkli hzassg. Olyan hzassgi szndkkal ltrehozott letkzssg, amit a felek megegyezse hozott ltre. Ilyen hzassg klsQ jelei: a nQnek a frji hzba val bevezetse censor elQtti esk hozomnyi okirat killtsa Ez a fajta hzassg a consensus-on, azaz klcsns megegyezsen alapult, s fokozatosan kiszortotta a manusos hzassgot. idegenek hzassga (matrimonium non legitimum) alatt a rmai polgroknak conubiummal nem brkkal kttetett, ill. latinok, peregrinusok egyms kzti hzassgt rtjk. A hzassghoz hasonl egyttlsi formk nem minQsltek hzassgnak, de bizonyos jogkvetkezmnyek fqzQdtek hozzjuk. gyassg (concubinatus) az ebbQl szrmaz gyermekek voltak csak trvnyesthetQk, a concubinatus hzassgi akadly lehetett, a gyermekek apjukkal szemben ignyt tmaszthattak bizonyos tartsra, s sszesen 1/6 rszt rklhettek trvnyes hagyomnyknt. Rabszolgk letkzssge (contubernium) a rabszolgasg idejn keletkezett vrrokonsg a szabadsg idejn hzassgi akadly volt. Hzassgi akadlyok kt csoportja: A) abszolt s B) relatv Abszolt hzassgi akadlyok. Senkivel sem kthetett hzassgot: serdletlen rabszolga elmebeteg rvnyes hzassgban lQ kasztrlt Relatv hzassgi akadlyok. Nem kthetett hzassgot: Egyenes gi vagy oldalgi vrrokonok. Fel- s lemenQk kztt teljesen kizrt, oldalgiak kztt testvrek s leszrmazottaik kztt tiltott. rkbefogadssal keletkezett polgri rokonok kztt egyenes gon, annak megszqnte utn is. Sgorsgban lvQk, annak megszqnte utn is. Gym a gymoltjval, gondnok a gondnokoltjval. Senatori rang szemly libertinussal s sznsznQvel. Szabadnak szletett (ingenuus) infamis szemllyel. Tartomnyi tisztviselQ a tartomny lakosval. Keresztny zsidval. KeresztszlQ keresztgyermekvel. Hzassgi knyszerintzkedsek. Augustus csaldjogi trvnyei (lex Iulia de maritandis ornidibus [Kr.e. 18.] s a lex Papia Poppaea [Kr.u. 9.]) arra kteleztk a 25-60 v kztti frfiakat s a 20-50 v kztti nQket, hogy hzasodjanak meg. EttQl fogva concubinatus csak rangban ssze nem illQk kztt volt lehetsges. A hzassg megszqnse. Az egyik fl hallval megszqnik a hzassg. Az eltqns egy idQ utn lehetQv tette a holtt nyilvntst. A capitis deminutio maxima s media megszqntette a rmai hzassgot. A minima csak a manust. A vls minden hatsgi kzremqkds nlkl megszqntette a manust, ha a felek kzs akaratbl trtnt (divortium) egyoldal nyilatkozattal trtnt (repudium) ehhez ksQbb 7 tan, majd mg ksQbb alapos vlok kellett. A manusos hzassgot a manus megszntetse szntette meg, amit a manust ltrehoz szertartsok ellenprjainak lezajlsval rtek el. A manus alatti felesg eltasztst bntettk. 2. . Hzassgi vagyonjog A manus al kerlt nQ vagyoni helyzete: ha njog volt, akkor vagyona a frjre szllt, ha apai hatalom alatt volt, akkor hozomnyknt az apa a frjnek vagyont juttatott. Manus nlkli hzassgban a nQ vagyoni jogkpessge megmaradt. A manus nlkli hzassg joghatsai: a nQ eltartsa akkor is a frjet terheli, ha a nQnek van vagyona a hzastrsak kztti nagy rtkq ajndkozs tiltott a nQ hzassg alatti szerzemnyt gy vlelmeztk, hogy az a frjtQl szrmazik (praesumtio Muciana) hacsak ennek ellenkezQjt a felesg nem bizonytotta a hzastrs ltal a msik hzastrstl ellopott dolgok irnt nem lehetett keresetet indtani (infamiaval jrt) rklst biztostott a tllQ hzastrsnak igaz, csak legutols helyen a nQ vagyona nQi szabadvagyon (parapherna) maradt, vele a nQ szabadon rendelkezhetett, de a frj kln megllapods szerint kezelhette azt. Hozomny (dos). Erklcsi ktelessgg vlt, hogy a hzassg terheinek megknnytse cljbl a nQ vagyont vigyen a hzassgba, amit hozomnynak neveznk. A dos a hzassg megszqnte utn visszajrt. Eredett tekintve; ha a nQ apja adta akkor dos profecticia, ha njog nQ vagy msvalaki adta, akkor dos adventicia nevet viselte Eredetileg a hozomnyt csak akkor kvetelhettk vissza, ha elQzQleg a frj stipulatio formjban meggrte azt. A manus nlkli hzassgok elterjedsvel a hozomnyt dos recepticia formjban ltestettk, s visszakvetelhetQ volt. A csszrkorban a hozomny visszakvetelse mellett annak adsa is jogi jelleget lttt. Az ilyen mdon jogintzmnny lett hozomny nem ms, mint a nQre tekintettel a frjnek adott olyan vagyon, amely a hzassg terheinek megknnytsre szolgl, s amelyet a hzassg megszqnse utn a nQ rszre ltalban vissza kell adni. A hozomny alaptsa eredetileg stipulatis grettel trtnt, s rvnyes hzassgot ttelezett fel. A meghisult hzassg elQtt adott hozomnyt jogalap nlkli gazdagods cmn lehetett perelni. A hozomny trgya lehetett tulajdonjog, haszonlvezet, kvetels A hozomny rendszerint visszakvetelhetQ volt. A praetori edictum szerint a dos visszakvetelhetQ volt, ha 1) vlssal, 2) a frj hallval szqnt meg a hzassg. A visszaperls utn a gyermekek eltartsa miatt a frjnek bizonyos fok visszatartsi joga (retentio) volt. A iustinianusi jog szerint a hozomnyt a frj csak a nQ hibjbl bekvetkezett vls esetekben tarthatta meg, ms esetekben elvileg retentio lehetQsge nlkl- vissza kellett adnia. Az zvegy frjnek haszonlvezete (ususfructus) maradt az elhunyt utni vagyonban, noha annak tulajdonjoga az rkskre szllt. A iustinianusi kodifikci a hozomnyt a a felesg tulajdonban lvQ, de a hzassg tartamra a frj vagyonban elhelyezkedQ vagyonnak tekintette. A hzassg elQtti ajndkozs (donatio ante nuptias) a vQlegny ajndka volt a menyasszonynak, amit rendszerint a hozomnyban visszaadott frjnek. Az ajndkozs ltalnos szablyai al esett. Donatio propter nuptias, a hzassg megszqnse esetre grt frji ajndk a felesg szmra, azon clbl, hogy a felesg letkrlmnyei biztostva legyenek. 23. fejezet A gymsg s gondnoksg 1. . A gymsg (tutela) A gymsg fogalma. A gymsg az njog, de kora vagy neme miatt cselekvQkpessgben korltozott vagy ilyen kpessggel egyltaln nem br szemlyeknl e kpessg ptlsra irnyul intzmny. Ennek kt fajtja van: a) serdletlenek, s b) nQk gymsga. A serdletlenek gymsga (tutela impuberum). a gymsg ltrejtte: tutela testamentaria vgrendeleti gymsg, amit vgrendeletben hagytak meg tutela legitima trvnyi gymsg, ahol a gym szemlyt trvny llaptotta meg tutela dativa hatsgi gymsg, amikor hatsg rendeli ki a gymot a gymsg megszqnik: a gym vagy gymolt hallval illetve capitis deminutiojval a gymolt felserdlsvel ha a gymot sajt krsre felmentettk vagy bntetsbQl elmozdtottk gymi tisztbQl A gym feladata elsQsorban a gymolt vagyonnak becsletes kezelse. A gymolt nevelst az anya vgezte. Septimius Severus rendeletben (Kr.u. 195.) tiltotta a gymoltak ingatlanainak elidegentst, Constantinus pedig (326-ban) hatsgi hozzjrulshoz kttte az rtkesebb ingsgok eladst. A gym a pupillus jelenltben csak alakszerq hozzjrulst (auctoritas tutoris) adta a pupillus ltal kttt jognyilatkozathoz. A gym ktelezettsgei. A trvnyes gymnak stipulatiot kellett tennie arra nzve, hogy a gymolt vagyont tisztessgesen fogja kezelni. A vgrendeleti s hatsgi gym egsz vagyont jelzlog terhelte a gymolt javra. A nQk gymsga (tutela mulierum). E gymsg al kerlt minden njog nQ, kivve a Vesta-szzeket. Augustus eltrlte a 3 s 4 gyermekes anyk gymsgt. Claudius eltrlte a nQk trvnyes gymsgt, de a vgrendeleti s hatsgi gymsg a IV. szzadig megmaradt. 2. . A gondnoksg (cura) A gondnoksg fogalma. Aki gyeinek nll vitelre egszen vagy rszben kptelen volt s nem llott apai hatalom vagy gymsg alatt, az gondnoksg al kerlt. A gondnoksg s a gymsg klnbsgei: gondnokot krsre vagy hivatalbl a praetor rendelt ki, vgrendeletben csak javaslat volt tehetQ a cura szksg esetn a gondnokolt szemlyi felgyelett is magban foglalta a gondnok csak alakszerqtlen jvhagyst (consensus coratoris) tett a gondnokolt jognyilatkozathoz a gymsg mindig tarts, a gondnoksg esetszerq is lehet ha a gondnokolt cselekvQkpes frfi, akkor a curator hatskre a clnak megfelelQen korltozott gondnoka teljesen cselekvQkpesnek (pl. tvollevQ) is lehetett, gymja nem A gondnoksg fajai. a klasszikus jogban: elmebetegek gondnoksga (cura furiosi) tkozlk feletti gymsg (cura prodigi) a klasszikus korban mg kifejlQdtt: 25 vnl fiatalabb gondnoksga (cura minorum) tvollvQ gondnoksga (cura absentis) serdletlenek s nQk gondnoksga a gym akadlyoztatsa esetn (cura adiuncta) nyugv hagyatk gondnoksga (hereditas iacens) mhmagzat gondnoksga (cura ventris) testi fogyatkos gondnoksga (cura debilium personarum) PAGE 1 PAGE 1 | |Jz2 n R +2R#(* >*MfF !!""t####%~%%%%%%%f&&'''(****656NH5>* 56>*NH 56>*5 56CJX";h|| Jz2 n  ( g w $ & F h^a$$ & Fa$$ & Fa$$h^ha$$ & Fa$$a$ R +=\y4d$ & F h^a$$ & F h^a$$ & F h^a$$ & F ,^a$$ & F h^a$$ & Fa$$a$$a$d(*t *X<~d6B$ & F ,XX^Xa$$ & F h^a$$ & F h,,^,a$$ & F h^a$$ & F a$$a$$a$$ & F a$BAoMfn $ & Fa$$ & F h,,^,a$$ & F h^a$$ & F h^a$$ & F h,,^,a$$ & F ,XX^Xa$ !#%'(())*+,,.00001$ & Fa$$a$$a$$ & F h,,^,a$$ & Fa$$ & F h,,^,a$$ & F h^a$$ & Fa$*++,+,,,,,,,8.:.>.@...//000I002222283\4t445 585T66.707777888.99:Z:[:::::,;5;;;;;:<R<?$??@@&AAABBBBCC&HHHII&JJ:MXMEN[NNNNN5CJ 56>* 56CJ566NH5Z1111V2222\444j55T6788$a$$ & F ,^a$$^a$$ & F h^a$$ & F h^a$$ & Fa$$ & F h^a$ & F h^889<:::;F;;;;d<<.=V===r>??$ & F h,,^,a$$h^ha$$ & Fa$$`a$$ & F ,,^,a$$h`ha$$ & Fa$$a$?@ABCCXXZ"[$ & F$ h^a$$ & F#a$$a$$a$^$ & Fa$$^a$$ & F"a$$ & F!a$NP8Q4S6STTHUJU.V0V:VVVNWhW>XXXX|Y~YvZxZZ[\\\\``bbccddefgggBh~hhiLijj^jjLkNkkklllltmvmzmmrnnnnnnorooppJpdp{pppppprrRsTs^s`sttt6 56>*NH 56>* 56CJNH5["[N[\^\\(]f]^^^@__2```,aaa$b$ & F' h^a$^$ & F ,XX^Xa$$ & F& ^a$$ & F% h^a$$ & F ,^a$$bbdeggBhPhdhhhhi`jklvm$ & F* h,,^,a$$ & F)a$ & F)$a$$a$$ & F ,^a$$ & F( h^a$$ & F#a$$ & F$ h^`a$$^a$vm^nooroopJp{ppppqrrttt$ & F ,88^8a$$ & F- h^a$ & F+$ & F ,^a$$ & F, h^a$$ & F+a$$a$$a$ttPvRvvvvFwrxxxx yyjz|zF{^{{|)|=|| }a}}}}}~R~b~~(*HbЁ.^n&n6p "XZ46 "ҊԊLڍ$` @B>prNP`l5NH 56CJNH5_t|uvv yjzF{{)|||}!}a}}>~`b$ & F0a$$ & F/ h^a$$a$$a$$ & F+a$$ & F- h^a$$ & Fa$$ & F. h^a$&6ZԊ܍0vЎ`pr$ & F4a$$a$$a$$ & F3 h88^8a$$ & F2 h,,^,a$$ & F1 h^a$$ & F0a$Pl>|7И & F9 h88^8 & F6 h^ & F8 ^^$ & F7 h88^8a$$ & F6 h^a$$ & F5a$$a$l>d4؝ڝjkОRSpܟݟ `lТnƣأLrƤ^`Jb24"&r$2Z֩d.ɮծ01̰Ұ4ұڲ> 56>*NH 56>*>*5NH 56CJNH5YОRSp,sТpȣN`J2&r$ & F=a$$ & Fa$ & F=$ & F< ,,^,a$$ & F; h^a$$ & F:a$$a$ & F5d..@PXɮ01$a$$^a$$ & F@ h^a$$ & F? h^a$$ & F ,^a$$ & F> h^a$$ & F:a$$^`^a$$ & Fa$1aҰJ&l&ظ v$ & FCa$$a$$^a$$ & Fa$$ & F ,^a$$ & FB h^a$$ & FAa$$a$>&lε^pjyָܸ BvκTV*^ FXvT4ZB2,Dl"$2dFXrjj>@Nljl6Xlnzp*,8xRTNH 56CJ5`v*F64j2"02@ & FH$a$$a$$ & FG h^a$$ & FCa$$ & FF h,,^,a$$ & FE h,,^,a$$ & FD h^a$@.@jN6Bz D<x,^, & FL hXX^X & F ,^ & FK h,,^, & FJ h^ & FH$ & FI h^a$ & FI h^:a-Xpr,\v8zD0D & ^zBD`b ~`prZ\:5NH 56>*NH 56>* 56CJ 56NH565>*5NHUx:9FPZ \Bl,\ & FP h88^8 & FO h88^8 & FN h^ & FH & FM h^\4|DbP` & FT h^ & FS h^ & FR$a$ & F ,^ & FQ h^:z|R~Fpn"   & FW & F ,^ & FV h^ & FU$a$ & FR:lz| z6Fp*BRn p  " N V x  8 P X r    %8^tJbf:T0JmHnHu0J j0JU6CJ 56CJ6NH 56>*NH 56>*5CJ5PJtf X*O&`#$ & FY h^ & F & FW & FXh^h & FY h^. A!S"S#7$% i0@0 Norml_HmHsHtH@A@@ Bekezds alap-betqtpusaNC@N Szvegtrzs behzssal$h^ha$0B@0 Szvegtrzs$a$\R@\ Szvegtrzs behzssal 2$h^ha$ 56>*, @", lQlb p#")@1" Oldalszmn";h|l1F^&8I)*JL^}hw  T $ V v F x # < T m *{7aRM.)Jf{,Mg(RSg:D0x7 z!!U"""#.#L#t###$]$$%%D%^%%&1'#(())J)T))+*e**2+,,L,-K-w... /-/M///0K0n0001c1y11112l2E33445&505>5?5`55.66T77-888889H9y999998: ;P;c;;?<w<=4>>>(???? @`@@AAAA[CDEF,FJGiGHHI:IKIgI|I}IIJ7K8KNKzKK L5LWLzLLMMMN6NNNNNNO|PQURVRsRR/SvSSTDUpUUUVXZ6=>X̍0iɎ)>eU 0         0      0  0            0         0                   ! "  ! ! " " 0 # $" % & '# # $ $ (% % % )& * + ,& - .& ' ' ' ' $ # ( ( ( / 0 1) ) * 0* + , 2 3 4, 5 6+ 0- 0- 7. . 0 8- - + + + + / / 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 8 6 9 9 9 9 9 05 05 : ; ; ; : 0< < < < < < : = 9= : ; <: > =? ? >@ @ > > A 0B ? @ A BB A C D 0EC D D 0E E D F F F C G G G G G G H I I H H J 0K F G HL L K I J KJ H M M H N O O O O 0O N P 0P P P P P P P P H H Q Q Q L MQ R R S S S S S S R T T T T R R U U V N O PV Q R S T UV V U 0W X 0X X X X X W VY Y WY Y Y Y Y Y 0@@0@ *Ntl>: dB 18?I"[$bvmt1v@x\ !t!thlFghn$&8kLRst{h,6CL|W Y ! " + T W X _ $ ' ( 0 V v F n o u   F K L S a f g l {)0_fMPQVjmnyAIZ]^i.34;UXY`R"{*MGVW_nowx)6uv,128[f:>D}~0@Kx !i!l!m!x!|!!!!!!!!""%"1"<"="["d""##$$$$$D%{%}%%%%%C&&&&1'['^'_'f'''''C(I(J(O(P([(\(](b(()))J)T)[)\)e)f)l)y)z)))))*********%+/+4+;+<+E+F+L+,,1-2-9-:-H-K-Y-...../ //00L1T1c1y111111192@2l2u233444`55.6K6F8G8i8j88899H9y999999999;:C:o:~:::;;;!;";);?<I<y<<<<<<<<<<<<7=8=<===D=>>?? ?? @B'C.C6CiCjCqCrCyCD6DDDDDEEFFFFFF$GJGGGH:IgIIII JJJJ8KKKK L5LFLGLLLLMMMMMMMN*N+N4N6NN5O8O9O@OFOIOJOSOfOPQQVRsRS SASFSlSmStSSSSScTfTTTTTTTUDUUUUUUUUUV$V^VeVfVmVVVVWWWWW%X,X-X4X;XXXXXYYIYaYcYgYY,Z([U[[[E\\\X]]]]]]]]]]]]]]]]]^^^^^^___ _,_a_f_____________7`8`<`=`D```````GaLaXacc cccccdd dddddRd\dadhddd$e2eQeXef$g.ggggh\h]hhhjhqhhhhii#i$i-i.i5iiiiiii.j{jjjjkkkk!khkkkkkkkkkkkkk'lllll1m9mWmvmmmmmmnn(oNoTooooo p ppp&pBpMp q!q-qkqwq.r/r;rttttuu&u(u/uuuuuuuuvvvv#vvvewlwmwvwww}wwwwwwwwx(x)x2xUxVx^xxxxxxx#y(ymyryzzWz\z@{A{K{L{S{{{{`|a|k||||j}m}}}}}}}}~`~j~~~~~~~doGHP݂ނ12=ABIJNOVąކ߆U[\d'./="#*߉&/7EFLMUϋ׋QRVۍ VW[\c~яҏ֏׏ޏEFJKSqr{|Ɛǐː̐ԐՐߐ %,IJKLXY% %&&Y'Z'**--c1d1M5N577mAtABBDDXEcE;KBK\K]KzLL3O4OxP{PTTVV__hhoo Csuti ElemrSC:\Dokumentumok\ppke-jk\I. v\rmai jog\15.-23. fejezet - Szemly s csaldjog.doc Csuti ElemrSC:\Dokumentumok\ppke-jk\I. v\rmai jog\15.-23. fejezet - Szemly s csaldjog.doc Csuti ElemrSC:\Dokumentumok\ppke-jk\I. v\rmai jog\15.-23. fejezet - Szemly s csaldjog.doc Csuti Elemr,C:\WINDOWS\TEMP\Automatikusan mentett 15.-23 Csuti ElemrSC:\Dokumentumok\ppke-jk\I. v\rmai jog\15.-23. fejezet - Szemly s csaldjog.doc Csuti ElemrSC:\Dokumentumok\ppke-jk\I. v\rmai jog\15.-23. fejezet - Szemly s csaldjog.doc Csuti Elemr-D:\15.-23. fejezet - Szemly s csaldjog.docRKA,C:\WINDOWS\TEMP\Automatikusan mentett 15.-23RKAFC:\Anyagok\Rka\bazsi\csuti\15.-23. fejezet - Szemly s csaldjog.docaDC:\Dokumentumok\Andris\15[1].-23. fejezet - Szemly s csaldjog.docY3R?BWG>#0 x(6&`4@T$ 2@#v}%:C|oEr R@a+RN"RqK'/U4hJ>JRa؆D" -"E"j/$^=%RE%k &:"&؆nt&R4&($g(|)R;&/!0Bx@p2+d*>l ??pA2(GLJ1rA`v}7ff7O#?gZO/N!0>#5]3r[Jux@p2|oy(|)*>r D"J>j/$E%x5WkC6_AZv/FMJzOl p4&pXM,V%a:"&? -"_2xa+@ABCDEIJKMOQTUVWXYZE\E]E^E_`abcefghijloqIsIwIyIzI{IIIIIIIIIIIIIIZZZ`@```@` `@``$@`````8@`` `$`&`(`X@`.``@`2`4`6`t@`<`>`@`D`F`H`J`@`P`T`V`X`^`b`f`j`@`r`t`v`z`@`~`````````0@``<@```````\@````l@`````````````@````````````````` ` `@```,@UnknownG:Times New Roman5Symbol3& :Arial"1Ci&Ci&jfvw=uA"0dz2III Csuti Elemra Oh+'0l  ( 4 @LT\dIIIII Csuti Elemrosut Normal.dotrarm2rmMicrosoft Word 9.0@F#@ ܷ@ʹ3c@ʹ3cvw ՜.+,0 hp|  I= III Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ Root Entry F`j3c 1TableyWordDocumentnSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjlObjectPool`j3c`j3c FMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.89q