ࡱ> 9 bjbjv@HlDDDDDDD4xh<*xP\"OWQWQWQWQWQWQW$] &_HuWDuW6DD \666DDDOW6OW66<vQ:DD3W 3cx06d;V|3W \0P\V|n_64n_3W6xxDDDDII. rsz Eljrsjog 10. fejezet ltalnos tanok 1. . A jogrvnyests eszkzei A jogrvnyests akkor vlik szksgess, ha valaki eltr jogkvetQ magatartstl s jogellenessg talajra lp, msok jogainak srtsvel. nhatalm jogrvnyests, amikor az ember magnharc tjn juttatta kifejezsre rdekeit tilos nhatalom, ami bqncselekmny jogos nhatalom, amit az llam a trtnelem sorn lassan visszaszort nvdelem ami a srtettet rt jogtalan, kzvetlen s msknt el nem hrthat tmads azonnali visszaverse nsegly ami a mr bekvetkezett jogsrelem nhatalm helyrehozsa Az nhatalom trvnyi ton val visszaszortsa: lex XII tabularum (Kr.e. 451.) lex Iulia de vi privata - Caesar decretum divi Marci Marcus Aurelius constitutio II. Valentinianus, I. Theodosius, Arcadius (Kr. u. 389.) Iustinianusi kodifikci ltalnosan betiltja A jogtudomny szerint: vim vi repellere, azaz az erQszakot erQszakkal vissza lehet verni. llami ton trtnQ jogrvnyestsnek hrom faja van: a brsgok ltal lefolytatott a) peres eljrs, b) nem peres eljrs, valamint c) egyb hatsgok eljrsai. A brsgi jogrvnyests legfontosabb formja a PERES ELJRS (processus), aminek lnyege abbl ll, hogy a brsg (iudicium) elQtt fellpQ szemly krelmt a msik fl vitatja. Az ellentmonds folytn krelmezQ felperes (actor), ellenfele alperes (reus) lesz. A per olyan kontradiktrius eljrs, amelynek sorn a br a felek jogvitjt a felperes krsre lefolytatott, trvnyes s szablyszerq eljrs utn tletvel eldnti. A perek jogvitjnak trgya szerint megoszlanak: Ha trgya anyagi jogi igny, akkor az alperes elmarasztalsra (sententia condemnatoria) vagy felmentsre (sententia absolutoria) irnyul. Ha trgya egy jogllapot, jogi tny lte ill. nemlte, akkor ezek megllaptsa a per ttje. Ez a megllaptsi per (praeiudicium). Ezutn ezen eredmny birtokban jabb pert lehet indtani a jogllapot ill. jogi tny felhasznlsval. Ltezik mg nem peres eljrs s Vgrehajtsi eljrs. Az eljrsjog fogalma s jelentQsge. Az eljrsjog volt a magnjog blcsQje. 2. . A kereset (actio) fogalma a rmai jogban A rmai kereset (actio) fogalmai magistratus elQtt vgzett cselekvs, nneplyes eljrs felperes perkezdQ cselekmnye (modern pl. keresetlevl benyjtsa) praetor ltal megadott actio, azaz perindtsi engedly elvont rtelemben keresetjog. Celsus: A kereset nem ms, mint jog arra, hogy perrel rvnyestsk azt, ami bennnket megillet. meghatrozott perfajta egy magasabb kategrit jelentQ keresettpus A kereset jelentQsge abbl llt, hogy az emltett c) s d) pontok lte ill. nemlte dnttte el, hogy valakinek van-e alanyi joga. Az alanyi jog a keresetbQl szrmazott. A modern s rmai jog sszevetse a keresetek szempontjbl: Rmban alanyi jog akkor ltezett, ha a praetor keresetet adott a modern rendszerekben az alanyi jog termszetbQl addan keresettel rvnyesthetQ Rmban annyifle alanyi jog volt, ahny kereset a modern rendszerekben egyfle kereset van Rmban nem vlasztottk kett az alanyi jogot, gondolkodsuk keresetjogi gondolkods volt Rmban az anyagi jogi szablyok tbbnyire perjogi, keresetjogi megfogalmazsban jelennek meg a modern rendszerekben a magnjog nll anyagi jogszablyok rendszere A kereset elnevezse ltalban actio, de vannak specilis keresetek: vindicatio tulajdonjog irnti kereset petitio hagyatk kiadsa irnti kereset condictio klcsnsszeg visszaperlse, s jogalap nlkli gazdagods irnti kereset querela ktelesrsztQl megfosztott rks keresete 3. . Az elvls Az elvls fogalma: Az elvls valamely jog llami ton val rvnyesthetQsgnek idQmls kvetkeztben val megszqnse. Az elvls folytn nem maga az alanyi jog, hanem csupn az annak rvnyestst szolgl kereset enyszik el!!! Ez sem magtl, hanem az alperes kifogsa alapjn nyert megllaptst. Az alanyi jog megmaradst kt szably szemllteti: ha az alperes nem lt a keresetelvls kifogsval a perben, akkor az elvls dacra is marasztalhat volt ha az ads teljestette hitelezQje elvlt kvetelst, utlag mr nem kvetelhette vissza (a pnzt) tartozatlan kifizets jogcmn Elvls azrt ltezhet, mert idQvel a) a bizonytkok elenyszhetnek, valamint b) a hossz idQ mltval a rgi jogosultsgok perlse igazsgtalansgot eredmnyezhet, tovbb, c) aki hossz ideig nem l jogval, az megrdemli hogy azok egy idQn tl ne legyenek rvnyesthetQk. Az elvls trtneti kialakulsa a posztklasszikus korig ismeretlen fogalom, br nhny gyakorlat emlkeztet r (civiljogi actiones perpetuae, s praetori actiones temporales) kezdetei a tartomnyi helytartk azon gyakorlata volt, amiben az elbirtoklst ismertk el. II. Theodosius constitutija (Kr. u. 424.) ltalnostotta ezt, az rks keresetek (actiones perpetuae) 30 v utn, az egyhz s kegyes alaptvnyok keresetei 40 v utn vltek el. Az elvls szablyai. Legfontosabb, hogy a perben az alperesnek elvlsi kifogst (praescriptio) kellett emelnie, mert a br hivatalbl ezt nem vette figyelembe s a felperes kvetelst megtlte. Az elvls kezdett attl a naptl kellett szmtani, amelyen a kereseti jog ltrejtt. Az elvlsi idQszak vge az elvls bekvetkezte a hatridQ utols napja. Az elvls mindig csak azzal a szemllyel (ill. jogutdjval) szemben folyik, akivel szemben a kereset keletkezett. A dologi jogok (a tulajdonjog s a hasonl abszolt jogok) vdelmre szolgl kereset brmely jogsrtQ ellen indthat (in rem actio); csak azzal szemben vl el, aki ellen ppen indthat lett volna, azzal szemben nem, aki az abszolt jogot ksQbb nllan srtette meg. A ktelmi jogoknl (relatv jogok) ellenben ha a kereset (in persona actio) a ktelezettel szemben egyszer elvlt, gy e jog tbb senki ms ellen nem rvnyesthetQ. Az elvls bizonyos krlmnyek kztt Flbeszakad (interrumpitur) a Jogfenntart s a JogelismerQ nyilatkozata vagy magatartsa kvetkeztben. Nyugszik (dormit) az elvls, amikor a kereset indtsa kizrt, pl. trvnykezsi sznet miatt. A hall (mors) mint jogi tny a bntetQperekben megsznteti a kereseti jogot. 4. . A perbeli bizonyts, a vlelem, a fikci Bizonyts a perben. A br a bizonytsi eljrsban megllaptott tnyllsra tmaszkodva tlkezik. A bizonytsi eljrs a per azon szakasza, amelyben a br szmba veszi a bizonytkokat, s azokat mrlegelve alkotja meg az tlet alapjul szolgl tnyllst. A bizonytkok: felek eskje (iuramentum) tank vallomsa (testimonium) felmutatott okiratok (instrumenta) trgyak szemlje A bizonyts terhe arra hrult, aki valamit lltott. A bizonytkok mrlegelse az Qsi civiljogban nem volt helye a praetori perben azokat szabadon mrlegelhettk a csszri perrendben ismt ktttebb volt, mert meghatrozott volt a bizonytkok bizonyt ereje (kttt biz. rendszer). I. Constantinus: Unus testis, nullus testis . Kivteles esetben vlelem vagy fikci is lehetett bizonytk. Vlelem (praesumptio), amikor a br nem kzvetlenl bizonytott, hanem csak valsznq tnyllsra alaptja tlett. egyszerq, azaz megdnthetQ vlelem (praesumptio iuris) megdnthetetlen vlelem (praesuptio iuris et de iure) Fikci, amikor a br valtlan, kpzelt tnyllsra alaptja tlett 5. . A brsgi szervezet Rmban A brskodsrl ltalban elmondhat, hogy nem voltak kln hatskrrel felruhzott brsgok. Mgis megklnbztetnk magnjogi s bntetQjogi brsgokat. A brskods a magnjogi perekben hrom perrendbQl llt. (civiljogi, praetori, csszri perrend) Civiljogi per elsQ fele az imperiummal rendelkezQ magistratus elQtt zajlott (in iure), msik fele pedig az eskdtbr (iudex) elQtt (apud iudicem). A jogszolgltat hatalom birtokosa: rex consulok majd 366-tl praetor az itliai vrosokban a vros fQmagistratusai s a praetor kldttei a tartomnyokban a helytart s annak kldttei A magistratusok jogszolgltat hatskre az imperiumbl eredt. A iurisdictio lehetett peres (iurisdictio contentiosa) s peren kvli (iurisdictio voluntaria) azaz sznlelt per. A peres iurisdictiot a praetor gyakorolta, a consul pedig (1) bntetQbrskodssal, (2) iurisdictio voluntarival, (3) a praetori iurisdictio elleni intercessival foglalkozott. Az eskdtbrk: iudex, aki egyesbr. A polgrok kzl neveztetett ki a praetor ltal. arbiter, aki szakrtQi br, hrmasbrsg. recuperatores, tsbrsg, llamkzi krtrtsi perekben jrtak el. Specilis magnjogi brsgok: szzszemlyes brsg, hagyatki perekre tzszemlyes brsg, szabadsgperekre A praetori perrend megmaradt a civiljogi perrend keretei kztt. Fellebbezni nem lehetett. A iurisdictiot gyakorl hivatalnokok: praetor urbanus praetor peregrinus aedilis curulis, a piacon a rabszolgk s igsbarmok vtelbQl kvetkezQ kellkszavatossgi perekben a vrosokban: a helyi fQmagistratus s a praetori tisztviselQk a tartomnyokban a helytart s kpviselQje A csszri perrendben kiplt a modern brsgi szervezet, a kettosztott per megszqnt, hivatalnokbr jrt el az gyekben A principtus brsgi rendszerben vannak mg magistratusok is, de egyre cskkenQ szerepben. A domintus idejn a praetori perrend eltrlsvel (Kr. u. 342.) a domintus brsgi szervezete egysgess vlt. BntetQgyek. A rmai bntetQbrsg csak a kzldzs al esQ bqncselekmnyek (crimina) esetn jrtak el, minden ms bqncselekmny (delicta) magnjogi ton volt perelhetQ. A kirlyok idejn a rex volt a bntetQbri hatalom lettemnyese, hatskre az emberlsre s hazarulsra terjedt ki. A kztrsasgban az imperiumos hivatalnokok tlkeztek bntetQperekben, ami ellen fellebbezni lehetett. A npgyqls emellett rendes bntetQbrsgknt mqkdtt. A bqncselekmnyek kivizsglsra alkalmi bizottsgot (quaestiones), Kr. u. 149-ben lland bizottsgot (quaestio perpetua) lltottak fel. Sulla alatt ezek specializldtak, tagjait sorsoltk. A principtus elejn szletett lex Iulia iudiciorum publicorum (Kr. e. 17.) egysgestette a questikat, 4 decuria mqkdtt. Nem volt kzvdl, brki vdat emelhetett. A questiokat a csszri brskods (cognitio extra ordinem) kiszortotta a II. szzadra. A domintus idejn a legfQbb bntetQbr a csszr volt. 6. . A rmai peres eljrs s joglet egyb rsztvevQi A peres eljrs tovbbi rsztvevQi A perbeli kpviselet, ha a perbeli fQszemlyek (alperes, felperes) nevben, azok megbzsuk s meghatalmazsuk birtokban ms szemlyek lpnek fel, tesznek perbeli jognyilatkozatot. A civiljogi perrendben nem ltezett kpviselet. A praetori perrendben: cognitor akit megbzja az ellenfl jelenltben bzott meg. procurator aki megbzs nlkl lpett fel A csszri perrendben a fenti formk megmaradtak, nmi mdosulssal. Az gyvd (advocatus) azaz szszl. Djazsukat a lex Cincia s Augustus is tiltotta, de ksQbb Claudius 100 solidusig terjedQen engedlyezte. Nem kellett jogszi kpestssel rendelkeznik. A joglet tovbbi szereplQi. Fontos szereplQk a modern kzjegyzQi hivatst betltQ Tabellik, akik jogi formba ntttk a magn gyfelek joggyleteit. rsban!!! Tabularisok, akik levltrosok, fQleg adgyisek voltak. 11. fejezet A peres eljrs 1. . A civiljogi perrend Legis actios eljrsok a trvny ltal pontosan elQrt szavakkal s cselekmnyekkel zajlott, hatsgi felgyelet al helyezett nhatalm jogrvnyestQ cselekmnyek voltak. Fokozatosan szorulnak httrbe, vglegesen a lex Iulia iudiciorum publicorum (Kr. e. 17.) tiltja be Qket. T formja: legis actio sacramento legis actio per iudicis seu arbitri postulationem legis actio per condictionem legis actio per manus iniectionem legis actio per pignoris capionem LEGIS ACTIO SACRAMENTO volt az ltalnos performa, minek lnyege az nneplyes fogads volt arra nzve, hogy kinek van igaza. A gyQztes visszakapta a fogadsi sszeget, a vesztes rszt az llam elkobozta. Ez is ktrszes (in iure apud iudicem) per volt, aminek elsQ felben rgztsre kerlt a per trgya, a felek szemlye, a msodikban a iudex eldnttte a pert. Csak polgrok vehettk ignybe. Az in iure rsz idzssel kezdQdtt, amiben a felperes erQszakkal is magistratus el vonszolhatta az alperest ez az Q feladata volt. Szigor formalizmus jellemzi, pervesztes lett az aki hibzott a szvegben. Legis actio sacramento IN REM dolog kiadsa irnti per, ahol a felperes az adott trgyat magnak vindiklta (vindicatio), amire az alperes az albbiak szerint reaglhatott: Contravindicatio Q is magnak vallotta. Indefensus nem vdekezett. Confessus kifejezetten elismerte felperest tulajdonosnak. Latitans elrejtQztt rosszhiszemqen. Absens tvol maradt a pertQl s senki nem kpviselte. Indefensus s confessus esetn vget rt az eljrs, a praetor a vindiklt trgyat felperesnek rendelte adni (addictio). Contravindicatio esetn a felperes fogadsra (sacramentum) hvta fel alperest, aki szintn felhvta felperest (Et ego te!). Ezutn brt vlasztottak, majd a praetor a valsznq pernyertes Qrzsre bzta a per trgyt, majd az eljrs ezen szakaszt a litis contestatio-val (a per egyttes tanstsa) lezrtk. Legis actio sacramento IN PERSONAM kvetelsre irnyul ktelmi per, ahol a vindicatio elmaradt, a felperes csak lltotta, hogy alperes tartozik, majd sacramentumra kerlt sor. Apud iudicem rszben az eskdtbr a felek meghallgatsa utn lefolytatta a bizonytsi eljrst, s tletvel kzvetve- lezrta a jogvitt. Kihirdette a nyertes fogadt. LEGIS ACTIO PER IUDICIS SEU ARBITRI POSTULATIONEM tbb tekintetben is eltr a l. a. sacramentotl. A felperesnek ki kellett nyilvntania, hogy formailag milyen jogalapon (pl. stipulatio) nyugszik kvetelse, de tartalmt tekintve hogy milyen vals causa (pl. adsvtel) az alapja, nem kellett nyilatkoznia. Emellett felhvta alperest a kvetels teljestsre. Tagads esetn a felperes iudex kinevezst krte. Itt nem volt fogadsi sszeg, s szakrtQi br is rszt vett (pl. kzs tulajdon felbecslse miatt). LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM performa hatrozott pnzsszegre ment lex Silia hatrozott dolgokra ment lex Calpurnia (Kr.e. III. sz.) Itt elmaradt a jogalap megjellse s a fogads is. Felperes nem krt rgtn brt, hanem ksQbbi idQpontra hvta alperest ebbQl a clbl. 2. . A praetori perrend (formulris eljrs) A formulris eljrst a praetor peregrinus fejlesztette ki, s a lex Aebutia (Kr.e. II. sz.) terjesztette ki a polgrokra. Ennek sorn a praetor az eskdtbrhoz intzett, a per eldntsnek elQfeltteleit tartalmaz rsbeli utasts miatt formulris eljrsrl beszlnk. A formula kt mondatbl ll: a) a br kinevezse, b) sszetett feltteles mondat. A formula alkatrszei: RENDES ALKATRSZEK eskdtbr kinevezse intentio condemnatio demonstratio adiudicatio RENDKVLI ALKATRSZEK exceptio praescriptio fictio Rendes alkatrszek Minden formulban elsQ helyen ll az eskdtbr kinevezse. Az intentio tartalmazta a felperes kvetelst s elQrta, hogy mit kell bizonytania a per megnyershez. Intentio minden formulban volt. intentio certa (hatrozott kvetels) intentio incerta (amikor a krtrts mrtkt br llaptotta meg) A condemnatio utasts volt a iudexnek arra nzve, hogy az alperest marasztalja vagy mentse fel, valamint az tlkezsi hatalom ideiglenes truhzsa llt benne. Condemnatio nem volt praeiudicatiokban, azaz megllaptsi perekben (jogi tny megll.), de mindig pnzbeli marasztalsra utastott. elQzetes becslQ eljrs (arbitratus), amikor a iudex megllaptotta, hogy alperes a dolog termszetbeni visszaadsa mellett milyen mellkszolgltatsokat kteles adni. Ha ennek alperes eleget tett, nem kerlt sor tleti marasztalsra jabb becslQ eljrs (litis aestimatio) az tletben kimondand pnzbeli elmarasztals mrtkk hatrozta meg. A demonstratio az intentio pontosabb meghatrozsra szolgl, pl. intentio incerta esetn. Az adiudicatio csak bizonyos formulkban (osztpereknl, kzs tulajdon megszntetsekor, rkstrsi viszony megszntetsekor) szerepelt, rendszerint a condemnatio helyett, de vele egytt is szerepelhetett. Lnyege, hogy ebben a praetor felhatalmazza a iudexet, hogy az eljrs sorn tulajdont ruhzzon t a felekre, akik ezzel civiljogi tulajdont szereznek. Rendkvli alkatrszek minden formulban szerepelhettek, ha a peres fl mg az in iure eljrsrszben krte felvtelt. Exceptio (kifogs) esetn a praetor felhvta a brt, hogy amennyiben az intentioban foglalt krelem alaposnak is bizonyulna, egy jabb tovbbi krlmnyt is vizsgljon ki, htha az lerontja a krelem alapossgt. Exceptio esetn a felperes replicatios jogot kaphatott a praetortl. jogalapjukat tekintve a) a praetori jogbl erednek, b) civiljogi eredetqek idQbeli hatlyuk a) vgleges (exceptio peremptoria), b) halaszt (exceptio dilatoria) szemlyi hatlya a) brkivel szemben rvnyesthetQ, b) csak meghatrozott szemlyek ellen rvnyesthetQ A praescriptio a formula elejn helyezkedik el, s a demonstratio szerept tlti be, pl. rszletfizets esetn az intentiot a ki nem fizetett rszletekre szortja az exceptiot ptolja, pl. elvls kifogsa A fictio sokszor rendkvli alkatrsz, melyet a praetor ad hoc jelleggel alkalmaz, pl. peregrinust polgrnak rendeli tekinteni. A keresetek fajai trtneti eredetk, alapjuk, trgyuk, cljuk, sajtos alkatrszeik szerint tbbflk lehetnek. Actiones civiles actiones honorariae. Civiljogi alap keresetek magistratusok alkotta jogon alapul keresetek. Actiones in ius conceptae actiones in factum conceptae. Az intentio jogalapja szerinti feloszts. Ha a kereset felperest civiliter megilletQ jogra alapozdott (ius conceptae) ill. ha az igny a praetor imperiumn azaz tnyeken (factum conceptae) alapult. Az in factum actiok kt fajtja: a) praetori edictumban kzztett normn alapul, b) ediklis norma nlkl, kln decretummal hozott normn alapul. Actiones in rem actiones in personam. Mindenki ellen indthat (abszolt hatly) ill. egy bizonyos szemly ellen indthat (relatv hatly). Ez a keresetek legfontosabb felosztsa, mert mai napig ezen a megklnbztetsen alapul a magnjog kt legfontosabb ga a dologi jog s a ktelmi jog. Actiones stricti iuris actiones bona fidei. Felperes csak az intentiban sz szerint elQrtakban volt marasztalhat ill. a bona fides (=aequitas) azaz jhiszemqsg szerint mindabban, amit egy jhiszemq polgr ilyen helyzetben megtenne. Sctricti iuris actiok keretben a condictik csoportja. Ez olyan personam stricti iuris actio, amelynek formuljban az intentio nem jelli meg a keresetalapt tnyllst (caust), vagyis absztrakt mdon van szerkesztve. Az actiones stricti iuris s bona fides kztt van nhny tmeneti tpus, amelyek incerta actionak nevezhetQk. Actiones ficticiae. Az a kereset, amelyben a tnylls egy civiljogi kereset tnyllshoz volt hasonl, attl csak valamilyen krlmny vlasztotta el, s ezrt a praetor nem szerkesztett j keresetformult (actio in factum), hanem arra utastotta a iudexet, hogy ne vegye figyelembe e krlmny fennllst. Fiction alapul, mert tegyen gy a iudex, MINTHA. Actiones directae actiones utiles. Alapul szolgl keresetek, ill. - olyan ficticia actiok, melyek egy mr ltezQ (ltalban civiljogi) kereset tovbbfejlesztsei. Actiones directae actiones contrariae. EgyenlQtlenl ktoldal ktelmek esetn a fQkvetels keresete, ill. ennek ellenkvetelse. Actiones condemnationales actiones praeiudiciales. Kzvetlen pnzbeli marasztalsra irnyul kereset, ill. jogi tny megllaptsra irnyul kereset. Actiones rei persecutoriae actiones poenales. Vagyoni megtrtsre, ill. magnbrsg megfizetsre irnyul kereset. Utbbibl kt fle volt: a) actionem vindictam spirantes, azaz szemlyes elgttel cljbl, s b) actiones populares, azaz a kzrdek vdelmben brki kezdemnyezQ keresete. Actiones generales actiones speciales. ltalnos keresetekkel klnfle jogviszonyokbl keletkezett ignyek rvnyesthetQk klns keresetekkel az egy-egy meghatrozott tnyllsbl, jogviszonybl eredQ alanyi jogok. Pldk fontosabb formulatpusokra. actio communi dividundo kzs tulajdon megszqntetse irnti kereset rei vindicatio birtokbl kiesett civiljogi tulajdonos tulajdon irnti keresete actio Publiciana bonitr tulajdonos azon fictioval val vdelme, miszerint egy ve birtokolna actio quod iussu hatalomalatti ltal kttt szerzQdsekbQl eredQ tartozsok irnti kereset actio (depositi) de peculio hatalomalatti klnvagyonnak erejig indthat kereset condictio certa rei hatrozott dolog felbecslse melletti kereset actio ex stipulatu incerta rei stipulatiobl szrmaz meghatrozsra szorul szolgltats miatti kereset actio certa creditae pecuniae hatrozott pnzsszeg visszaperlse irnti kereset actio deposit in factum letti kereset, a lettbe helyezett dolog rtke irnti kereset actio deposit in ius letti kereset a jhiszemqsg emltsvel actio furti nec manifesti tetten nem rt tolvaj elleni kereset hereditatis petitio civiljogi rks hagyatk irnti keresete A formulris per lefolysa is in iure s apud iudicem szakaszra oszlott, s polgrokon kvl latinjogak s peregrinusok is ignybe vehettk. Az in iure szakasz: az idzs azonos a civiljogi perrend idevg szablyaival, kivtel azonban, hogy alperes megjelenni vonakodott, akkor felperes bntetQpert is indthatott ellene. A trgyals felperes praetorhoz intzett szbeli, alakszerqtlen krelmvel kezdQdtt, amiben formula kibocstst krte. Tvolmarad alperest (absens) ideiglenesen, nem jogerQsen marasztalta a praetor. Ha azonban alperes ellent mondott felperes ignynek, gy a praetor formult bocstott ki, actiot adott. A kereset megtagadsra kerlt, ha: felperesi igny sem civiljogi sem praetori jogi alappal nem br felperes ignyt meghist kifogs mr in iure bizonytott ha felperes ignyvel kapcsolatban mr korbban tlet szletett A litis contestatio-val a felek mintegy perszerzQdsknt- alvetettk magukat a iudex ksQbbi dntsnek. A litis contestatio joghatsai a kvetkezQk: felperes kereseti joga felemsztQdik, vagyis j pert nem kezdemnyezhet egyazon ignnyel a litis contestatio idQpontja az irnyad az tlethozatalnl s a marasztals mrtke is e naptl fggtt, hisz az volt a cl, mintha az ads ezen a napon teljestett volna a felperesi igny pnzkvetelss vltozik litis contestatio utn az alperesi ktelezettsg tszll annak rksre, ha alperes meghalna a per sorn Az apud iudicem szakasz a brk (iudex, arbiter/arbitri, recuperatores) elQtt zajlott, alakszerqsgektQl mentesen. A br feladata volt, hogy a ktetlen bizonytsi eljrs sorn megllaptsa, hogy a formulban felttelesen megfogalmazott elem megfelel-e a valsgnak. Ha igen, alperest marasztalta, ha nem, felmentette. Az apud iudicem szakasz az tlettel (sententia) zrult, s mivel a litis contestatioban a felek alvetettk magukat az tletnek, ezrt fellebbezsnek eleve nem volt helye, a sententia azonnal jogerQre emelkedett. EgyfelQl ez azt jelentette, hogy a praetor az alperesnek megadta az tlt dolog (res iudicata) kifogst (exceptio rei iudicatea). Ebben nyilvnul meg az tlet alaki jogereje. MsfelQl az tlet rendelkezst a perben llt felek kztt felmerlQ jabb perben szintn irnyadnak tekintettk. Ez az tlet anyagi ereje. ( A jogerQsen megtlt dolgot igazsgknt kell felfogni. Ulpianus) Br a perben hozott tlet ellen fellebbezsnek nem volt helye, bizonyos rendkvli jogorvoslatokkal mgis lehetett lni: az exceptio rei iudicatea-val szemben a praetor kivtelesen -perjtsknt - replicatio dolit adott, ha az eljrs slyos hibban szenvedett, az tlet semmisgnek megllaptsra j per volt indthat, a preatortl a mltnyossg alapjn az eredeti llapot visszalltsa volt krhetQ. 3. . A csszri perrend (cognitis eljrs) A cognitis eljrs kialakulsa a praetori perrend mellett ltezQ klnleges eljrsbl ered, ahol a csszri hivatalnokbr a rendes eljrson kvl dnttt az gy trgyban (cognitio extra ordinem). Miutn 342-ben betiltottk a formulris eljrst, ez lett a kizrlagos, rendes eljrs. A cognitis eljrs lefolysa. A per kettosztottsga megszqnt, az egsz per egysgesen a hivatalnokbr elQtt zajlott, aki csszri kinevezssel nyerte tisztt. A litis denuntiatio-val, azaz a felperes ltal eszkzlt rsbeli idzssel kezdQdtt, amit ksQbbi korokban az alperes is kzhez kapott. A libellus-ban felperes rsban adta elQ kvetelse trgyt s alapjt. Alperes szintn rsban fejtette ki kifogst, amit a per sorn brmikor megtehetett egybknt. Felperes tvolmaradsakor nem trgyaltk az gyet, mg alperes maradt tvol (absens), gy tvolltben trgyaltk, m csak akkor volt marasztalhat, ha felperes ignye alapos volt. A litis contestatio alperes ellentmondsa, az az aktus, amivel perbe bocstkozik. EttQl az idQponttl indul a perelvls, viszont a formulris eljrsbl ismert joghatsai a litis contestationak megszqnnek!!! A felperesnek a keresetet, alperesnek a vdekezst az elsQ szbeli trgyalsi napon elQ kellett adnia. A kttt bizonytsi rendszer miatt a br mrlegelse a bizonytkokat tekintve ki volt zrva. Az okirat minden tanvallomsnl erQsebb, unus testis nullus testis, honestior vallomsa erQsebb humilior vallomsnl. Nagy szerephez jutottak a vlelmek. Az tlet (sententia) rekesztette be az eljrst, amit rsba is foglaltak, szban kihirdettek. Az tletben minden igny honorlhat volt, pl. szigoran adott trgy kiadsa. A perkltsgeket a vesztes flnek trtenie kellett. Ez a hivatalnokbr, a perbli kpviselQk, az gyvdek djbl, a bizonytkokra fordtott sszegbQl llt. A fellebbezst (apellatio) a kihirdetskor szban, vagy rsban kellett megtenni, miutn a fellebbviteli brsg j trgyalst tartott s az jonnan felmerlt bizonytkokat is figyelembe vette. A fellebbezst elutastotta, vagy annak helyt adva megvltoztatta a korbbi tletet. A legfelsQbb bri frum tlete avagy a fellebbezsi hatridQ elmulasztsa esetn az tlet jogerQre emelkedett. Az apellatio felfggesztette a sententia hatlyt, s a felsQbb fok brsg megsemmisthette illetve megvltoztathatta az alsbb fok brsg tlett. 12. fejezet Nem peres eljrsok A peren kvli eljrs Rmban a magistratus maioresek imperiumabl eredt, ami alkotmnyjogi megkzeltsbQl nem volt pontosan krlhatrolhat. A nem peres eljrsok kt csoportja. iurisdictio voluntaria azaz sznleges per peren kvli jogsegly A peren kvli jogseglyek fogalma. A peren kvli jogsegly a praetor olyan aktusa, aminek sorn a praetor az imperiumbl eredQ hatalmnl fogva bizonyos ktelezettsget r a peres felek egyikre (interdictum simplex) vagy mindegyikre (interdictum duplex). A peren kvli jogsegly tipusai: (klsQ megjelensi forma jogrvnyestQ eredmny szerinti bontsban) Megjelensi formjukat tekintve interdictum (tilalom) s decretum (hatrozat) lehetett. Interdictum tilalmat tartalmaz, lQszban mondott parancs. Az egyik fl krsre kiadott feltteles utasts. Az interdictum alapjn indtott per (actio ex interdicto) gyors s hatkony volt, mert csak az interdictumban foglaltakat vizsglta. Az interdictumok fajai: interdictum prohibitorium jogsrtQ magatarts abbahagysra szlt fel interdictum restitutorium jogsrelem helyrehozsra szlt fel interdictum exhibitorium valamely dolog felmutatsra szlt fel Decretum s iussum. Addictio. Tartalmi szempontbl megklnbztetnk: In integrum restitutio olyan mltnyossgon alapul jogsegly, amely az elQzQ llapotot lltja vissza. Csak kivtelesen volt alkalmazhat, s csak akkor, ha ms jogsegly lehetQsge nem llott fenn. Pl. ha valakit erQszakkal vagy megtvesztssel vettek r hogy szerzQdst kssn. Eleinte 1, ksQbb 4 ven bell volt indthat. Stipulatio praetoria olyan civiljogi ktelezettsgvllals, amire az egyik felet az eljr magistratus knyszertett, pl. stipulatio, azaz Qsi civiljogi szbeli gret megttele. A praetor s az aedilis curulis is kiknyszerthette. Itt kell emlteni a cautio intzmnyt, ami eredetileg meghatrozott pnzsszeg vadk gyannt val grse stipulatioval jelentssel brt. Missio in possessionem praetori birtokba utalst jelent, amivel krelmezQt a praetor bizonyos vagyontrgy vagy vagyonsszessg birtokbavtelre jogostotta fel, s ennek a hatrozatnak akr fegyveres erQvel is rvnyt szerzett. Ez a birtokls elbirtoklssal civiljogi tulajdonn vltozott. Fontosabb esetei: bonorum possessio amivel a XII tbls tv. rklsi szablyait vltoztatta meg csQdeljrs, minek sorn a hitelezQket birtokba utalta 13. fejezet A vgrehajtsi eljrs A vgrehajtsi eljrs fogalma s trtneti fejlQdse. Vgrehajtsi eljrson a jogerQs tletben foglalt marasztals kiknyszertsnek jogszablyban elQrt mdjt rtjk, aminek akkor van helye, ha a marasztalt alperes az tletnek nknt nem tesz eleget. szemlyi vgrehajts a civiljogi perrendben lt, s az ads testre irnyult vagyoni vgrehajts: univerzlis (az egsz vagyonra kiterjedQ) a praetori perrendben szingulris (bizonyos vagyontrgyakra kiterjedQ) a csszri perrendben Vgrehajts a civiljogi perrendben nhatalm jogrvnyests volt, ami nem felttelezett jogerQs tletet, csak llami felgyelet ksrte a vgrehajtst. LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM a hitelezQ hatsgi vdelem melletti nhatalm tevkenysge az adssal szemben, amikoris az ads a sajt testvel volt knytelen helytllni, ha fizetni nem tudott. Dologi perben (in rem) nincs helye. Ktelmi perben (in personam) a 30 napos fizetsi hatridQ leteltvel az adst elfoghattk, s a praetor elQtt a hitelezQ rtette a kezt , amivel az ads adsrabszolga lett. Ezutn 60 napig fogsgban (bilincsbe verten) tarthattk, s ha ezalatt nem jelentkezett a tartozst kiegyenltQ kezes (vindex), akkor meglhettk, illetve eladhattk a Tiberisen tlra rabszolgnak. A lex Poetilia Papiria de nexis (Kr.e. 326) tiltja be vglegesen. LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM olyan hatsgi kzremqkds nlkli nhatalm cselekmny, amikor a hitelezQ az alakszerqsgek szigor betartsval- bizonyos kivltsgos kvetelsek biztostsa cljbl az ads bizonyos vagyontrgyait lefoglalta. Vgrehajts a praetori perrendben. Itt kerlt bevezetsre a vagyoni vgrehajts a szemlyi vgrehajts mell. A vgrehajtsi per (actio iudicati) akkor volt indthat, ha a marasztalt alperes 30 napon bell nem tett eleget az tleti marasztalsnak. Az actio iudicati vgn hozott tlet tette lehetQv a konkrt vgrehajtsi cselekmnyek foganatostst, mgpedig az a) vagyoni, s b) szemlyi vgrehajtst. A vagyoni vgrehajts univerzlis, csQdszerq volt, az ads teljes vagyonra kiterjedt. Az actio iudicata utn a praetor a hitelezQket beutalta az ads vagyonba, de gy, hogy annak birtoklstl nem fosztotta meg az adst. Ebben a 30 napos idQben brki kvetkezmny nlkl kifizethette a duplumot. A hatridQ eredmnytelen leteltvel az ads ipso iure becstelenn (infamia) vlt, megnylt ellene a szemlyi vgrehajts lehetQsge is. A hitelezQk rversi szervezQt (magister bonorum) vlasztottak maguk kzl. A magister bonorum a legtbbet grQnek (bonorum emptor) eladta az ads vagyont, aki (bonorum emptor) praetori tulajj lett. Hogy a hitelezQk megkrostst (in fraudem creditorum) megakadlyozza, a praetor az a) adssal rosszhiszemqen sszejtsz, s a b) jhiszemqen, a csalrd elidegentsrQl mit sem tud szemlyekkel szemben vdelmet nyjtott. EbbQl a jogseglybQl fejlQdtt ki az egy ven bell indthat actio Pauliana. Ha az ads nknt tengedte vagyont (cessio bonorum) a hitelezQ(k)nek, akkor menteslt az infamia s a szemlyi vgrehajts all, ksQbbi szerzemnyeinek letfenntartshoz szksges rsze szintn nem esett vgrehajts al. Iustinianus ezt a kedvezmnyt a vgrehajtskor meglvQ vagyonra is elismerte beneficium competentiae. A szemlyi vgrehajts annyibl llt, hogy az adst praetori engedllyel a hitelezQ fogsgban tarthatta, mg az tartozst ki nem egyenltette vagy le nem dolgozta. Vgrehajts a csszri perrendben a korbbiak elemeibQl ll, de jts, hogy bizonyos vagyontrgyakra kiterjedQ (szingulris) is lehet. A vagyoni vgrehajts: Szingulris egyes vagyontrgyra menQ. Pnzsszegre szlt. A vgrehajt lefoglalt bizonyos vagyontrgyakat, azok eladsbl fedeztk a hitelt. Hatrozott dologra szlt, amit hatsgi segdlettel ragadtak el az adstl, s adtk oda a hitelezQnek. Univerzlis egsz vagyonra kiterjedQ. Amikor az ads szktt, fizetskptelen volt, illetve nkntesen adta t vagyont. A szemlyi vgrehajtsnl llami fogsg lpett a magnfogsg helybe. PAGE PAGE 2 hxJ\Xd { f V X . J =,-@QUi=Qdn.2X6;EcjHld$!!4#x#]%r%%%566NH 56>*NH 56>*NH65 56CJX,hxJX4 d f x$ & Fa$$ & F ,hh^ha$$ & F h^a$$h^ha$$ & Fa$$ & Fa$$ & Fa$$a$xH4Uk>R.$h^ha$$ & Fa$$ & Fa$$a$$a$$ & F ,hh^ha$$ & Fa$$ & F h,,^,a$$ & F h,,^,a$,O;cFHlf !4#x#K$$]%$ & F h^a$$ & F a$$a$$a$$ & F h^a$$ & Fa$$ & F h^a$]%L&'(*+@,--p.r..r000000$1?1$ & F h88^8a$$ & F h^a$$ & Fa$$a$$a$$ & F h,,^,a$$ & F a$ & F $ & F a$%d&t&('0':'<'r(t((((*)**z+|+++@,V,-"---r...////Y0Z0t00v44b566$6e66668888999::;;T<<<<h>~>>>??j??l@|@CC6FNFFFGGlHnHHH^I`IJJJJLMJM\MM565NH 56CJCJNH5\?1D223v4b556d6e66888$:l:$ & F 88^8a$$ & F h^a$$ & Fa$$a$$a$$ & F h^a$$ & Fa$$ & F h^a$$ & F h88^8a$l:t::::;;b>>?j??@C@j@@@ABHCC$ & F h88^8a$ & F h^$ & F h^a$$ & F ,,^,a$$,^,a$$ & F h^a$CDRE6FGHJFMMM*NpNO6PuPP$ & F h^a$$ & F h,,^,a$$ & F h^a$$ & Fa$$a$$a$$ & F h^a$$ & Fa$$ & F h,,^,a$ & F h^M*NROTOO6P>PuPPPPRSrSST(TTTTUUUULVVW*565NH5 56CJZPPRrSTTTTTvC_p*4:EGsRfl|4d·\]Qtn|Yʌˌ 5G565NHNHNHz65^p2qqsuZvvxxyzB{|||\}}Z~~ & F# hh^h$ & F# ^a$$ & F$ ^a$$ & F" h,,^,a$$ & F! ,,^,a$$ & F h^a$~>G4·Qn|Y>@̐p0$ & F< h^a$$ & F# hh^ha$$ & F' h^a$ & F' h^$ & F% h,,^,a$$ & F% h^a$ & F% h^G> "<@n̐p0P -z͔';FxȖH|dFH34:¤ΦVrRTxR 8,6ZL\еʷַ&Bf~NP5CJ5NH6NH5_0z͔'FȖHdЙ>~ޞv $ & F h^a$$ & F)a$ & F($ & F# hh^ha$$ & F% h^a$$ & F< h^a$ ȢdvmԪPR4HS`$ & F h88^8a$$ & F0 h^a$ & F0 h^$ & F/a$$a$$a$$ & F.a$ $ & F+G^Ga$$ & F*a$$ & F(a$`̵ķ"b\l" & F h^ & F4 & F3 & F1$ & F2 h^a$$ & F1a$$a$$a$$ & F0 h^a$$ & F h88^8a$P ",<&*l.0Lln46Bj@L4bh&BXFHL !BnBh^`.5>* 56>*NH 56>*655CJNHZ"J^B4@B & F7 h^ & F h88^8 & F h^ & F6$a$ & F h^ & F5 h,,^, & F3 & F4L!>:8$n~ & F h,,^, & F: h^ ,\^,`\ & F h^ & F9 h,,^, & F8 h^ & F6 & F7 h^ & F h88^8.0zt:< (P nVXDELc0JmHnHu0J j0JU5NH*J&`#$ & F: h^ & F h,,^, & F; h^ . A!S"S#7$%5 0. A!S"S#7$% P05 0. A!S"S#7$% i0@0 Norml_HmHsHtH<@< Cmsor 1$$h@&^ha$>*N@N Cmsor 2'$$ & F h@&^a$>*<@< Cmsor 3$$ & F @&a$5@A@@ Bekezds alap-betqtpusaHC@H Szvegtrzs behzssal h^hXR@X Szvegtrzs behzssal 2$h^ha$56RS@R Szvegtrzs behzssal 3$h^ha$0B@"0 Szvegtrzs$a$00@20 Felsorols & F, @B, lQlb p#")@Q" Oldalszm*>@b* Cm$a$ 56CJ9-:b@@U@4U<_X4dcGDEt H E 1 Y !{BT7G/0`iy6X3qT[Quy p :!Y!!!*":"M"""###h$%%&')(*(b((<))))3**F+++++,+-B-t----d/6001.1j111z3.4467.7h777"8999999999::$:+:,:-:.:A:}: ;/;t;<==P>?0@KAAAVBBB%CCDD!FKG;HIIJKLLMNN)O{OO8PPP=QQQ+RlRR:SSFUUUVVVWW7XXxYPZ[[N\\]n]o]]^`__Gaaabb|c+ddffggg hixiij'khkkkkk;mno:pqprppqqq;rrss tuv*wwVxxyTzz|I}}v~~~GHS^_c      0    0    0     0 0           0    0      ! " # $ % & 0' ( )   * 0+ 0, - 0 . / 0 0 1 2 3 4 5 6  7 8 9 : ; 0 0   ` 9 9 9 9 9 9 9 9 99`99( 9! .:! .: <.: =.:! .: 0>.: ?.:! .:! .:( 9" ?$ 0?$ ?$ ?" ?# ?# ?" ?# ?% ?% 0?% ?% 0?% ?% ?% ?% 0?% ?' ?' 0?' ?# ?< ?< ?< ?< ?< ?< ?< ?< ?< ?% 0 ?% ?% ?# ?( ?) ? @? A? B?) 0? C? D? E? F?( 0?* ?* ?+ ?+ 0?( ?. ?. ?/ / 0 0 0 H I0 0 0 0 1 2 2 1 1 3 4 J K L4 4 3 5 5 5 M N6 O P Q R6 7 S T7 6 8 9 U V W@9 6 : X; ; Y: @@0@ %MoGP.x]%?1l:CPR]mp~0 `" !! %AL{~&'EFCDI^_cwGHTf l @ A F G +, -56@#$1u!#)*0yz 67ABGHJ 238FMuxy8CMXhitu ! " / @ K S a !!!""2"9"M"T"U"\"""#####$9$B$$$$$$$)%,%%%c&d&o&&&&&&&&&&'''"'#'-'L'V'Z'a''''''''''))))=*>*G*j*p*t*|*****F+O+++, ,,,,,,,,-+-0-7-A-B-G-R-Y-Z-]-^-e-f-s-t-y---------------.....+/0/g/i///60;0B0L00011.171j1r11111116272?2B2R2o2p2{222222>3C3D3S3z33334!434:405=55555`6e6(7-7M7V7 888$8.8g8n899g9h999999999:::#:$:*::::: ;;;;/;7;8;?;v;;;;<!<+<<<<<<<<======>>>7>?>@>G>S>^>>>N?U?@ @0@8@y@@AA!A,A?AIAAAAAAAAAAAAAAA!B"BXBdBBBBBBC'C-CDD)D1D2DFKGSGTG[G\GaGdGlGmGqGrGwGGGGGGGGG;HCHDHIHJHPH]HgHHHHHHHHHI$I%I,I-I2I6I:I;I@IkIrIsI{IIIII_JaJbJhJJJJJJJJJJKKKKK?KGKHKNKKKKKKKKKL'L(L8L;LCLDLRLLLLLLLLLLLOMWMXMaMbMkMMMMMMMMMMMMMN NNNNN)O,OOOOOOOOOOO?PGPLPSPPPPPPPPPPPPPPQCQHQIQQQRQZQQQQQQQQQQQQQ1R6R7R:R;RDRRRRRRR=S?STT"T/TTTUUUUV V VVTVYVpVuVvVVVVVWWWWW?XFXXX]X_XnXpX}XYYYYYYYY(Z1ZZZZZZZZZZZ[[Q\Y\Z\]\^\k\\\\\\\]&]]]]]L^T^[^b^^^^^b_g_h_w___``IaNaOaZauawaaaaaa b ccccccc#c%c.cAcIcccddYfbfuf~f3g>g?gHgIgUgggggzhhhhhhhi(i/iiiiiiiDjOjojyjjjjjjjjj'k2k3k@khksktkkkkkkkkkkkkkl;mEmFmOmmmmmmmnnnn:n@n]nknnnnnnnnnsssstt/u5u`uiuuuuuuuDwLwwwehk|3&P45=K7gS7[]8H: 9:Dd5dܐ0*fq i_^4 ijbj}j}kk*~nOocpxqP0#crits= t2`0XtNVx2gFzg hh^h`OJQJo(*hh^h`o()^`o()hh^h`o()hh^h`o()hh^h`o()hh^h`o(.,,^,`o()hh^h`o(),,^,`o(.hh^h`),,^,`o()^`o()^`o()^`o()hh^h`o() hh^h`5o()^`o()hh^h`o(.hh^h`o(.,,^,`o()hh^h`o(-hh^h`o(.hh^h`o()hh^h`o()^`o()hh^h`o(.^`o(.^`o()^`o()hh^h`o(.^`o()^`o()hh^h`o()^`o()^`o() hh^h`o()hh^h`o()hh^h`.hh^h`o()@;^;`)hh^h`o(.^`o()^`o(.,,^,`o()hh^h`o()hh^h`o(.hh^h`o(.hh^h`o()hh^h`o()hh^h`o()hh^h`o(.hh^h`)hh^h`o()hh^h`o(.hh^h`o()hh^h`o(.hh^h`o(.<gcrVU"=K7VxH&P4IOjH: 9rjq i,~gFzlk|3= t(A[]8ITFNVx1*fxqcl3P.Z@[O:CxK|\N{Hc9}*cpAUA i#P1fKQ\:D<Jbj~5dZzaPZ'k*~n9S7>dRA-5}j}k IyAOoa"/`0Xtits8~ @ ^`OJQJo(-~ @ ^`OJQJo(-;;H`c@`@`B`F`H`@`L`@`R`T`X`^```@`h`l`n`@`t`@`z`|`@``@```@``@````(@```8@``@@`````T@````d@`````````````````@````````@UnknownG:Times New Roman5Symbol3& :Arial"1Ai&Ai&jfi6"0d]2II Csuti Elemra Oh+'0l  ( 4 @LT\dIII Csuti Elemrosut Normal.dotrarm2rmMicrosoft Word 9.0@@|.@>33c@>33ci ՜.+,0 hp|  m6 II Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F3c1Tablen_WordDocumentv@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjlObjectPool3c3c FMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.89q