{\rtf1\ansi\ansicpg1250\uc1 \deff1\deflang1038\deflangfe1038{\fonttbl{\f0\froman\fcharset238\fprq2{\*\panose 02020603050405020304}Times New Roman;}{\f1\fswiss\fcharset238\fprq2{\*\panose 020b0604020202020204}Arial;} {\f39\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman;}{\f38\froman\fcharset204\fprq2 Times New Roman Cyr;}{\f40\froman\fcharset161\fprq2 Times New Roman Greek;}{\f41\froman\fcharset162\fprq2 Times New Roman Tur;} {\f42\froman\fcharset177\fprq2 Times New Roman (Hebrew);}{\f43\froman\fcharset178\fprq2 Times New Roman (Arabic);}{\f44\froman\fcharset186\fprq2 Times New Roman Baltic;}{\f47\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;}{\f46\fswiss\fcharset204\fprq2 Arial Cyr;} {\f48\fswiss\fcharset161\fprq2 Arial Greek;}{\f49\fswiss\fcharset162\fprq2 Arial Tur;}{\f50\fswiss\fcharset177\fprq2 Arial (Hebrew);}{\f51\fswiss\fcharset178\fprq2 Arial (Arabic);}{\f52\fswiss\fcharset186\fprq2 Arial Baltic;}} {\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red0\green255\blue0;\red255\green0\blue255;\red255\green0\blue0;\red255\green255\blue0;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;\red0\green128\blue0; \red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;\red192\green192\blue192;}{\stylesheet{\ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs24\lang1038\langfe1038\cgrid\langnp1038\langfenp1038 \snext0 Normal;}{\s1\qc \li0\ri0\keepn\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel0\adjustright\rin0\lin0\itap0 \b\f1\fs28\lang1038\langfe1038\cgrid\langnp1038\langfenp1038 \sbasedon0 \snext0 heading 1;}{\*\cs10 \additive Default Paragraph Font;}{\s15\ql \li0\ri0\widctlpar\tqc\tx4536\tqr\tx9072\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs24\lang1038\langfe1038\cgrid\langnp1038\langfenp1038 \sbasedon0 \snext15 header;}{ \s16\ql \li0\ri0\widctlpar\tqc\tx4536\tqr\tx9072\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs24\lang1038\langfe1038\cgrid\langnp1038\langfenp1038 \sbasedon0 \snext16 footer;}{ \s17\qj \fi708\li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs24\lang1038\langfe1038\cgrid\langnp1038\langfenp1038 \sbasedon0 \snext17 Body Text 2;}}{\info{\title A tudom\'e1nyos \'e9s a szakmai st\'edlus}{\author Adrienn} {\operator Adrienn}{\creatim\yr2006\mo2\dy18\hr14\min2}{\revtim\yr2006\mo2\dy18\hr14\min2}{\version2}{\edmins0}{\nofpages1}{\nofwords0}{\nofchars0}{\nofcharsws0}{\vern8249}}\paperw11906\paperh16838\margl1417\margr1417\margt1417\margb1417 \deftab708\widowctrl\ftnbj\aenddoc\hyphhotz425\noxlattoyen\expshrtn\noultrlspc\dntblnsbdb\nospaceforul\hyphcaps0\formshade\horzdoc\dgmargin\dghspace180\dgvspace180\dghorigin1417\dgvorigin1417\dghshow1\dgvshow1 \jexpand\viewkind1\viewscale90\pgbrdrhead\pgbrdrfoot\splytwnine\ftnlytwnine\htmautsp\nolnhtadjtbl\useltbaln\alntblind\lytcalctblwd\lyttblrtgr\lnbrkrule \fet0\sectd \linex0\headery708\footery708\colsx708\endnhere\sectlinegrid360\sectdefaultcl {\header \pard\plain \s15\qc \li0\ri0\widctlpar\tqc\tx4536\tqr\tx9072\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs24\lang1038\langfe1038\cgrid\langnp1038\langfenp1038 {20. t\'e9tel \par }}{\*\pnseclvl1\pnucrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl2\pnucltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl3\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta .}}{\*\pnseclvl4\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxta )}} {\*\pnseclvl5\pndec\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl6\pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl7\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl8 \pnlcltr\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}{\*\pnseclvl9\pnlcrm\pnstart1\pnindent720\pnhang{\pntxtb (}{\pntxta )}}\pard\plain \ql \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs24\lang1038\langfe1038\cgrid\langnp1038\langfenp1038 {\b\fs28 \par }\pard\plain \s1\qc \li0\ri0\keepn\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\outlinelevel0\adjustright\rin0\lin0\itap0 \b\f1\fs28\lang1038\langfe1038\cgrid\langnp1038\langfenp1038 {A tudom\'e1nyos \'e9s a szakmai st\'edlus saj\'e1toss\'e1gai \par }\pard\plain \qc \li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs24\lang1038\langfe1038\cgrid\langnp1038\langfenp1038 {\b\fs28 \par \par }\pard\plain \s17\qj \fi708\li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs24\lang1038\langfe1038\cgrid\langnp1038\langfenp1038 {A tudom\'e1nyos st\'edlus \'e1tfog\'f3 fogalom, ide tartozik a filoz\'f3fia, a t\'e1rsadalomtudom \'e1nyok (szociol\'f3gia, jogtudom\'e1ny), a term\'e9szettudom\'e1nyok (fizika, biol\'f3gia), az alkalmazott tudom\'e1nyok (orvostudom\'e1ny, koh\'e1szat) \'e9s a m\'fbv\'e9szetek (zene, sz\'ednh\'e1z) st\'edlusa. Mondanival\'f3jukat mindig valamilyen c \'e9llal hozz\'e1k l\'e9tre a szerz\'f5k. E c\'e9lnak megfelel\'f5en v\'e1logatj\'e1k meg szavaikat, kifejez\'e9seiket, nyelvtani szerkezeteiket. A tudom\'e1nyos ig\'e9ny\'fb m\'fbvek ker\'fclik az ism\'e9tl\'e9seket, a b\'f5besz\'e9d\'fbs\'e9 get. Tartalmilag els\'f5dleges a t\'e9ma pontos k\'f6r\'fclhat\'e1rolts\'e1ga, a hozz\'e1 nem szorosan kapcsol\'f3d\'f3 elemek elhagy\'e1sa. Az \'e9rzelmi megnyilv\'e1nul\'e1sok \'e9s a szubjekt\'edv v\'e9lem\'e9ny ritk\'e1n kap helyet szakmai jelleg\'fb sz\'f6vegben, amely szerkezetileg logikus \'e9s \'e1ttekinthet\'f5. A terminol\'f3gi\'e1t (szakszavak, szakkifejez\'e9sek) k\'f6vetkezetesen haszn\'e1lja, cs\'f6kkentve ezzel a f\'e9lre\'e9rt\'e9s es\'e9ly\'e9t. A nyelvi lelem\'e9ny sem a tudom\'e1nyos m \'fbvek saj\'e1tja. A tudom\'e1nyos st\'edlusban \'edr\'f3dott m\'fbveknek nemcsak szerkezetileg, de vizu\'e1lisan is \'e1ttekinthet\'f5nek kell lenni\'fck. Ennek \'e9rdek\'e9ben a tudom\'e1nyos st\'edlus pontos utal\'e1sokat, z\'e1r\'f3jeles magyar\'e1 zatokat tartalmaz. A tudom\'e1nyos st\'edlus sz\'e1mos vizu\'e1lis eszk\'f6zt is haszn\'e1l, pl.: grafikont, \'e1br\'e1kat, f\'e9nyk\'e9peket, t\'e1bl\'e1zatokat. Az \'edr\'e1sk\'e9phez ill. a vizu\'e1lis eszk\'f6z\'f6kh\'f6z soroland\'f3k a kiemel\'e9s k \'fcl\'f6nf\'e9le m\'f3djai: a vastagbet\'fbs \'edr\'e1s, az \'faj bekezd\'e9s, az al\'e1h\'faz\'e1s, a sz\'e1moz\'e1s. A tudom\'e1nyos sz\'f6veg ezek valamelyik\'e9vel, ak\'e1r t\'f6bbel is \'e9l, hiszen a sz\'f6veg\'f6sszetart\'f3 er\'f5 nagyo bb, mint egy k\'f6znyelvi sz\'f6veg eset\'e9ben. A tudom\'e1nyos m\'fbvek nyelvileg elt\'e9rnek az irodalmi nyelvt\'f5l, b\'e1r sz\'f3kincs\'fck egy r\'e9sz\'e9t ez adja, t\'f6bbs\'e9gben vannak a szakszavak, szakkifejez\'e9sek. Ezek a laikus emberek sz \'e1m\'e1ra ismeretlen elemek. Gyakoriak az idegen szavak, jellegzetes sz\'f3alkot\'e1sok is. Mondatszerkeszt\'e9s\'fckben a szaksz\'f6vegek a bonyolult, t\'f6bbsz\'f6r\'f6sen \'f6sszetett, nagyobb terhelts\'e9gi fok\'fa mondatokat haszn\'e1lj\'e1 k. A szakk\'f6nyvek sz\'fcks\'e9gszer\'fben t\'f6bb \'e9s bonyolultabb k\'f6t\'f5sz\'f3t haszn\'e1lnak. Ezek a k\'f6t\'f5szavak is a sz\'f6veg \'f6sszefogotts\'e1g\'e1t hivatottak szolg\'e1lni. Fontos szerep\'fck van az el\'f5re-, h\'e1trautal\'e1 sokban, valamint a tagmondatok pontos \'f6sszef\'fbz\'e9s\'e9ben. \par }\pard\plain \qj \fi708\li0\ri0\widctlpar\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \f1\fs24\lang1038\langfe1038\cgrid\langnp1038\langfenp1038 {A tudom\'e1nyos st\'edlus nemcsak tartalmi, formai jellemz\'f5ket takar, hanem k\'fcl\'f6nb\'f6z\'f5 m \'fbfajokat is. Ide tartoznak a tudom\'e1nyos foly\'f3iratok tanulm\'e1nyai, cikkei, az ismeretterjeszt\'f5 k\'f6nyvek, a szakk\'f6nyvek, a monogr\'e1fi\'e1k. \par }}