ࡱ> 57,-./012349 bjbj"$l8t2Yr""888HHHHHHH$C[ c]f*Ha*H88Y88HH .= G8 `qr|ј:DG<Y0YE]t]GISTEN NPNEK JOGA Az egsz egyhzjog Isten npnek joga. Az Egyhzi Trvnyknyv II. knyve mgis Az Isten npe cmet viseli. Benne klnsen is a szemlyeknek Isten npben elfoglalt helyrQl, ott betlttt szereprQl van sz, valamint a hierarchikus kzssgben val egyttmqkdskrQl s a megszentelt, illetve az apostoli let intzmnyes formirl. 29. A KRISZTUSHVPK LTALBAN A KRISZTUSHIVP FOGALMA S JOGLLSA A krisztushivQk kifejezs az sszes megkeresztelteket jelli, klnbsgttel nlkl. Nem a szemlyes hitbeli meggyQzQdst vagy annak hinyt tartja szem elQtt, hanem azt a lt rendjben vgbemenQ alapvetQ vltozst, amit a keresztsg idz elQ az emberben. A hatlyos knonjogban a termszetes szemly s a krisztushivQ fogalma egybeesik. A krisztushivQkrQl a CIC a II. Vatikni Zsinat tantsra tmaszkodva kijelenti, hogy a maguk mdjn mindnyjan rszesv vltak Krisztus papi, prftai s kirlyi feladatnak, s llapotuknak megfelelQen hivatst kaptak annak a kldetsnek gyakorlsra, melynek teljestst Isten az egyhzra bzta. Ez a kzs kldets a teolgiai alapja a krisztushivQk alapvetQ egyenlQsgnek. Az sszes krisztushivQk kztt egyenlQsg uralkodik mltsguk s cselekvsk tekintetben. A hatlyos egyhzjog teht az alapvetQen egyenlQ tagokbl ll trsasg eszmjbQl indul ki. Az egyenlQ mltsg jogilag egyenlQ szemlyisget, jogalanyisgot jelent: az sszes krisztushvQk ktelessgei s jogai mindenkire egyarnt vonatkoznak. Nem lehet valaki tbb, ms pedig kevsb szemly a megkereszteltek kzl. A cselekvsben, tevkenysgben val egyenlQsg arra utal, hogy mindnyjan Krisztus testnek ptsre hivatottak. Az egyes krisztushvQk apostoli tevkenysgnek mdjt llapotuk s konkrt feladatkrk hatrozza meg. Ez az egyenlQsg az egyhz hierarchikus kzssgben ll fenn. Krisztus testnek ptsn mindenki llapotnak s feladatnak megfelelQen fradozik. Ennyiben a tagok kztt egyenlQtlensg rvnyesl. Ez az egyenlQtlensg azonban funkcionlis jellegq. A krisztushvQk ltalnos jogaiban s ktelessgeiben val rszeseds annyiban illeti meg az egyes megkeresztelteket, amennyiben kzssgben vannak a katolikus egyhzzal, s amennyiben nem sjtjk Qket bizonyos bntetsek. Az egyhz nem csupn lelki trsasg, hanem lthat trsasg is. Ebben a vilgban mint alkotmnyos s rendezett trsasg a katolikus egyhzban ll fenn, vagyis a Pter utda meg a vele kzssgben lQ pspkk ltal kormnyzott egyhzban . Ezen a fldn azok a megkereszteltek vannak benne teljesen a katolikus egyhz kzssgben, akik annak lthat trsasgban kapcsoldnak Krisztushoz, mgpedig a hitvalls, a szentsgek s az egyhzkormnyzat ktelkvel. A katolikus egyhzzal val teljes kzssg teolgiai s egyben jogi valsg. Kritriumainak (hitvalls, szentsgek, egyhzkormnyzat) felsorolsa megmarad a jog skjn. Ezek az elemek ugyanis klsQleg igazolhat, megllapthat tnyezQk. A szentsgekben val kzssg azt jelenti, hogy valaki hitben elfogadja az egyhz szentsgeit. Azok a megkereszteltek, akik nincsenek kzssgben a katolikus egyhzzal, nem rendelkeznek azokkal a jogokkal s ktelessgekkel, melyek a teljes kzssghez vannak ktve. Ha a katolikus egyhzzal val teljes kzssghez szksges ktelk valamelyike hinyzik, a krisztushvQ s a katolikus egyhz kztt nem teljes kzssg ll fenn. Ilyen nem teljes kzssgben vannak a katolikus egyhzzal a nem katolikus keresztny egyhzak s kzssgek tagjai. A katekumenek mg nem nyertk el a keresztsget, gy nem tagjai az egyhznak, szaknyelvi rtelemben nem krisztushvQk. Mgis mr kifejezett akarattal krtk, hogy vegyk fel Qket az egyhzba. Ez az akaratnyilvnts s a hitben, remnyben, szeretetben val let teszi az embert az egyetemes egyhzjog szerint katekumenn. A katekumenek a keresztsgre val folyamatos kszletk teolgiai sszefggsben sajtos mdon kapcsoldnak az egyhzhoz. Nem ktelezik Qket a tisztn egyhzi trvnyek, viszont kvetnik kell az egyetemes s a rszleges egyhzjognak azokat az elQrsait, amelyek rjuk vonatkoznak, s a jog szerint megilletik Qket bizonyos kedvezmnyek, amelyeket a krisztushvQk lveznek (pl. ugyanolyan temetsben rszeslnek, mint a mr megkereszteltek; ldsokat kaphatnak). A KRISZTUSHIVPK LETLLAPOTAI: A krisztushivQk alapvetQ egyenlQsge az letllapotok klnbzQsgvel egszl ki. A hatlyos egyhzjog a krisztushivQk ilyen letllapotait kt klnbzQ ismrv alapjn ktszer kt csoportra osztja: az egyhzi rendben val rszeseds szerint: klerikusokat s vilgiakat (laikusokat); az evangliumi tancsokra tett s az egyhz ltal elismert fogadalom vagy ms szent ktelk szerint pedig: ilyen megszentelt letet lQket s egyb krisztushivQket klnbztet meg. Az egyhztagoknak hrom csoportra (klerikusok, szerzetesek, vilgiak) osztsa az elQzQ idQkben elg gyakran elQfordult. A hivatalos egyhzi megnyilatkozsokban is tbbfle megklnbztets szerint osztjk fel a krisztushivQket, illetve a vilgiak (laikusok) fogalmt nem mindig azonos rtelemben hasznljk. Nhol belertik az egyhzi rend szentsgben nem rszeslt szerzeteseket is, msutt Qket mr nem nevezik vilgiaknak. Maga a II. Vatikni Zsinat, ezen bell maga a Lumen Gentium kezdetq hittani rendelkezs is tbb rtelemben fogalmaz. EgyfelQl kijelent, hogy vilgi hvQkn az sszes keresztnyeket rtjk az egyhzi rend s az egyhzban jvhagyott szerzetessg tagjainak kivtelvel . MsfelQl leszgezi, hogy a szerzetessg az egyhz isteni s hierarchikus alkotmnya szempontjbl nzve nem kzblsQ llapot a klerikusok s a laikusok kztt. Az Isten ugyanis mind a kt rszrQl hv keresztny hvQket, hogy az egyhz letn bell klns adomnyban legyen rszk, s ki-ki kzremqkdjk a maga mdjn az egyhz dvssgszerzQ kldetsben. Mg vilgosabb a keresztnyeknek az ordo szentsge alapjn val kt csoportra osztsa ugyanennek a konstitcinak egy msik helyn. A vilgiak mltsgt s kldetst, egyhzon bell nagykor s cselekvQ hivatsukat a II. Vatikni Zsinat a keresztsgbQl vezeti le. A Christifideles laici kezdetq apostoli buzdts kifejti, hogy a vilgi hvQk Krisztus hrmas papi, prftai s kirlyi kldetsbQl kapnak rszt. Ennek elsQ gykere a felkensben tallhat, ami a keresztsg. A brmlsban ez tovbb fejlQdik, az eucharisztiban pedig, amitQl llandan s bensQsgesen tmogatst kap, beteljesedik. Ez a rszvtel minden egyes vilgi hvQnek valban megadatik, de csak annyiban, amennyiben az r testvel egy & a vilgi hvQk rszvtele Krisztus hrmas tisztsgben az egyhzzal fennll kzssgbQl fakad . Ez a hivats az emberi s keresztnyi mivolt folyomnya, egy klnleges jogi tnyen nem alapul. Az ltalnostl val eltrst inkbb csak szerzetesek vilgtl val elklnlse jelent, mely a szerzetes intzmnyben tett fogadalom jogcselekmnyvel veszi kezdett. Az egyhzjogi terminolgia szerint a szerzetes intzmnyek egy rsze is laikusi jellegq. Ilyenek pl. az sszes nQi rendek. a) A klerikusok s a vilgiak Az egyhzi rend szentsgben val rszeseds szempontjbl a krisztushivQk kt csoportra oszlanak: klerikusokra (felszentelt vagy ms szval szent szolglatot teljestQ szemlyek) s a vilgiakra (laici) vagyis azokra a krisztushvQkre, akik az egyhzi rendben nem rszesedtek. Az 1917-es CIC gy fogalmazott, hogy isteni rendelkezs folytn vannak az egyhzban a vilgiaktl klnbzQ klerikusok . Mivel ez flrerthetQ vol, a hatlyos CIC lnyeges mdostst hozott: az egyhzban szent szolglatot teljestQ szemlyek ltt, lnyegben teht az ordo szentsgt, vezeti vissza isteni rendelsre. A klerikusok s a vilgiak kzti klnbsg ennek mintegy kvetkezmnye. A CIC klerikusi s vilgi llapotrl beszl. b) A megszentelt letforma s annak hinya Az evangliumi tancsokra tett s az egyhz ltal elismert s szavatolt fogadalommal vagy ms szent ktelkkel val megszentelQds szempontjbl a krisztushvQk ismt kt csoportra oszlanak: az ilyen sajtos mdon Istennek szentelt letet lQkre s azokra, akik a megszentelQdsnek ezt az tjt nem vlasztottk. Az ilyen megszentelt letet lQk llapota nem tartozik az egyhz hierarchikus szerkezethez, de sszefgg annak letvel s szent jellegvel . A megszentelt let e formjnak a hinya is llapotnak minQsl. A fentiekben felsorolt kt-kt llapot t is fedi egymst: vannak megszentelt letet lQ laikusok s klerikusok, de vannak az evangliumi tancsokkal megszentelt letet nem vllalk kztt is vilgiak s klerikusok egyarnt. E ngy llapotnak nagy jogi jelentQsge van. Egyes szerzQk ezeket az llapotokat kzjogi, az egyhz szerkezetvel sszefggQ llapotnak nevezik. llapota azonban tbb ms szempontbl is lehet a krisztushvQnek. 30. AZ SSZES KRISZTUSHVPK KTELESSGEI S JOGAI Az sszes krisztushvQket megilletQ bizonyos jogokra volt ugyan helyenknt utals az 1917-es Egyhzi Trvnyknyvben is, de nem szentelt nekik kln szerkezeti egysget. az 1983-as CIC hangslyozni kvnta az sszes krisztushvQk alapvetQ egyenlQsgt. Ennek rdekben kln szl kzs ktelessgeikrQl s jogaikrl. LTALNOS MEGJEGYZSEK: A CIC az alapvetQ egyenlQsggondolatbl indul ki, majd a ktelessgek s jogok felsorolst adja. Ezek a felsorolt ktelessgek s jogok rszben isteni, rszben tisztn egyhzi eredetqek. Szmos szerzQ alapvetQ jogoknak nevezi Qket. Az sszes krisztushivQ ktelessgeit s jogait nem kln sajtos szilrdsggal rendelkezQ egyhzi alaptrvny (alkotmny) tartalmazza, hanem az sszes tbbi jogokhoz hasonlan magban a Codexben tallhatk. A krisztushivQ jogllst rgztQ legalapvetQbb s legszilrdabb elvek isteni jogi termszetqek, s gy emberi trvnyhoz ltal rgztett formulkban aligha foglalhatk ssze a teljessg ignyvel. Akik viszont e ktelessgek s jogok alapvetQ voltt hangslyozzk, pl. abbl indulnak ki, hogy a krisztushivQk alapvetQen egyenlQek, s gy kzs ktelessgeik s jogaik is alapvetQnek minQsthetQk. Szmos olyan joga van a krisztushivQknek, amely egyben ktelessg is. Ennek az egybeessnek a mlyn a szemly s kzssg kztti sajtos viszony fedezhetQ fel. Az egyhzban nem lehet mereven elvlasztani s szembelltani a kzrdeket a magnrdekkel, mivel az egyhz legfQbb kzclja az egyes emberek dvssge. A szabadsg fogalma is sajtos, hiszen az IstentQl val fggQsgre pl. A CIC-ben feltqnQ a krisztushivQk ltalnos ktelessgeinek s jogainak a sorrendje is. A Codex elQbb a szemlyek ktelezettsgeit emlti, s csak utna szl jogaikrl. Trtnelmileg a vilgi jogok modellje a termszetjog jkori szemlletbQl, a mai knonjog pedig a szakrlis felfogsbl ered. Ez utbbi szerint az elsQdleges a ktelessg, s ez alapozza meg jogunkat arra, ami a ktelessg teljestshez szksges. Egyesek ezt a logikai sorrendet arra hivatkozva brljk, hogy az egyhzban sem az egyes egyhzjogi ktelezettsgek teljestse rdekben illetik meg a jogok a krisztushivQket. A meghvottak kzssgben mindenkit erre a hvsra val tekintettel, kvetse rdekben illetnek meg az alapvetQ, sajtos jogok. Az sszes krisztushivQknek a CIC-ben felsorolt ktelessgei s jogai nem egyforma termszetqek. Vannak, amelyek a krisztushivQi mivoltbl szksgkppen kvetkeznek. Msok a krisztushivQre jellemzQ szabadsg llapotbl, az egyhztagsg aktv cselekvsre felhvQ jellegbQl, az egyhz kzssg voltbl fakadnak. Vgl elQfordulnak olyanok is, amelyek a krisztushivQt mint emberi szemlyt illetik meg, s gy az emberi jogok klnbzQ felsorolsaiban is szerepelnek. AZ EGYES KTELESSGEK S JOGOK: Az egyhzzal val kzssg megQrzsre a krisztushivQk nem csupn nagy formlis dntseik meghozatalban, hanem cselekvsmdjukban is ktelesek. Az egyhzzal val kzssg megQrzsnek ktelezettsge azt is megkvnja, hogy a krisztushivQk nagy gonddal teljestsk azokat a ktelezettsgeket, melyekkel az egyetemes egyhznak vagy sajt rszegyhzuknak tartoznak. Ez az alapvetQ kvnalom egyrszt rvilgt, hogy ktelessgek s jogok az egyhzi kzssg megvalstsa szempontjbl elsQdlegesek s lnyegesek. Msrszt jelzi, hogy a krisztushivQ nem kvetelhet alanyi jogokat a hvQk kzssgnek, csak annyiban illetik meg jogok ebben a kzssgben, amennyiben tagja, amennyiben valban hozz tartozik. Minden krisztushvQ kteles llapotnak megfelelQen szent letre trekedni, s az egyhz erQsdsn s megszentelQdsn fradozni. Az sszes krisztushivQk ktelesek keresztnyi hivatsuknl fogva az letszentsgre trekedni. E ktelessg erklcs, de jogi jellegq is, hiszen kzrdek. Minden krisztushivQnek ktelessge s joga az dvssg rmhrnek terjedsn fradozni. Ez a misszis kldets a keresztny beavats szentsgeibQl fakad. Ktelesek a krisztushivQk felelQssgk tudatban, keresztny engedelmessggel kvetni, amit a szent psztorok Krisztus kpviselQiknt, mint a hit tanti kijelentenek, vagy mint az egyhz vezetQi elrendelnek. Azrt kell engedelmeskedni, mert trvnyesen parancsoltk, tovbb, kezdemnyezQ mdon kell engedelmeskedni, mikor a parancs teret enged a sajt kezdemnyezseknek is. A parancs akkor trvnyes, ha a hatsgi hatskrn bell adta ki. A krisztushivQk jogosultak szksgleteik, valamint kvnsgaikat feltrni az egyhz psztorai elQtt. Joguk van az egyhz lelki javaibl segtsget kapni. A krelmezs joga nem tvesztendQ ssze a krt konkrt dolog elnyershez val joggal. A vlemnynyilvnts joga az egyhz javt rintQ dolgokrl a szent psztorok elQtt joga, sQt nha ktelessge is a krisztushivQknek, mgpedig tudsuk, szakrtelmk s tekintlyk alapjn. A tbbi krisztushivQ elQtt is kinyilvnthatjk ilyen egyhzi kzrdeket rintQ gyekben a vlemnyket, e jognak azonban bizonyos korltai vannak: a hit s az erklcs, valamint a szent psztorok irnti tisztelet, tovbb a kzj s a szemlyek mltsga. Ez utbbi hrom pontban felsoroltak (az engedelmessg ktelessge, a krelmezs s a vlemnynyilvnts joga, illetve ktelessge) egyttesen hivatottak azt a belsQ dialgust s kapcsolatrendszert biztostani, melyre az egyhzi kzssgnek a mqkdshez szksge van. A krisztushivQknek joguk van ahhoz, hogy az egyhz lelki javaibl segtsget kapjanak. Klnsen vonatkozik ez Isten igjre s a szentsgekre. Ennek a jognak a szent psztorok rszrQl ktelessgek felelnek meg. A krisztushivQk jogosultsga van a keresztny nevelsre. Ennek alapja a keresztnysgben kapott meghvsa az evanglium szerinti letre. A keresztsgbQl szrmazik a jog az evanglium megismersre. A krisztushivQknek joguk van a rtusok szerint istentisztelet vgzshez a trvnyesen jvhagyott rtusok elQrsainak megfelelQen. A rtusok hozzjrulnak a krisztushivQ azonossgnak meghatrozshoz az egyhzban. Ez a jog is jelent ktelezettsget az egyhzi hatsg szmra. Joguk van a krisztushivQknek ahhoz is, hogy lelki letket az egyhz tantsval sszhangban sajtos formban lhessk. Ez a jog kiterjed akr az egyni, akr az egymssal trsult krisztushivQkre jellemzQ kzs sajtos lelkisgi formkra. Ezeknek az egyhz tantsval sszhangban ll kzssgi spiritualitsi formknak a kvetse is joga a hvQknek. Az egyeslsi s a gylekezsi jog sajtos rtelemben s sajtos clbl illeti meg a krisztushivQket. Joguk van, hogy jtkony, illetve vallsos cl vagy a keresztny hivatst a vilgban elQmozdt trsulsokat alaptsanak s vezessenek, valamint hogy ugyanilyen clok megvalstsra sszejveteleket tartsanak. A CIC nem foglalkozhat az egyhztagok profn cl egyesletekben val rszvtelvel (kivtel az egyhzellenes trsulsokban val tagsg, mqkds bntetst). A sajt apostoli kezdemnyezs joga. E jog alapja, hogy minden megkeresztelt rszeslhet az egyhz kldetsben. m egyetlen magnkezdemnyezsre alapult apostoli vllalkozs sem tarthat ignyt a katolikus nvre. A szent tudomnyok mqvelQit megfelelQ kutatsi s kzlsi szabadsg illeti meg mindazzal kapcsolatban, amiben jrtasak. Meg kell azonban tartaniuk az okossg kvetelmnyeit s mindig ktelesek a tanthivatal irnti engedelmessgre. Ez az engedelmessg felelQs, kezdemnyezQ, egyttmqkdQ magatartst jelent. )Itt a szent tudomnyok mqvelQit az egyhzban megilletQ szabadsgrl van sz.) A katolikus teolgia fogalmnl fogva mdszertani alapelvknt is felttelezi a tanthivatallal val egysget. A katolikus teolgus Krisztus tanti kldetsnek rszese az egyhz kzssgben, amely tevkenysgt hierarchikus szerkezetnek megfelelQen vgzi. A krisztushivQknek joguk van ahhoz, hogy letllapotukat minden knyszertQl mentesen vlasszk meg. Ez a jog alapvetQ emberi jognak is minQsl. A j hr s az intimszfra vdelme. Ez a jog is az ember ltalnos jogai kz tartozik, a szemlyisgi jogok terletre. Bennfoglaltan vonatkozik a levltitok, a kpms, a magnlak stb. vdelmre is, noha csupn a j hrrQl szl kifejezetten. Az egyhzban a krisztushivQk nem pusztn ltalnos, emberi jogi alapon, hanem sajtos okbl is ktelesek klcsnsen tisztelni egymst. J hrk, becsletk rsze az egyhz tansgttelnek, ennek trvnytelen megsrtse az egyhz mqkdst is krostja. A magnszfra vdelmt a gyntat vagy az elljr diszkrcijt hivatottak biztostani. A CIC csak a j hr s a magnszfra trvnytelen megsrtst tiltja. A krisztushivQt megilleti a jog az egyhzi frumon val jogvdelemre. Mindazokat a jogokat, amelyek a szemlyeket az egyhzban megilletik, egyben kereset is vdi, vagyis egyhzi brsg elQtt is rvnyesthetQk, illetve vdelmezhetQk. A krisztushivQnek arra is joga van, hogy ha az illetkes hatsg perbe hvta, a jog elQrsainak megtartsval s mltnyossg szerinti alkalmazsval tlkezzenek rla. A bntetQjogi trvnyessg elve alapjn a krisztushivQnek joga van arra, hogy knoni bntetsekkel csakis a trvny elQrsai szerint sjtsk. A krisztushivQk ktelesek hozzjrulni az egyhz szksgleteinek fedezshez, hogy az istentisztelethez, az apostoli munkhoz, a jtkonysghoz s az egyhzi szolglattevQk tisztes elltshoz a kellQ eszkzk ne hinyozzanak. Ez a hozzjruls nem csupn anyagi jellegq lehet, hanem szemlyes is. A keresztnyek ktelesek a trsadalmi igazsgossg elQmozdtsra, valamint arra, hogy sajt jvedelmkbQl segtsk a szegnyeket. Ezt a CIC Isten parancsra hivatkozva mondja ki. A szolidaritst hangslyozta II. Jnos Pl ppa Sollictudo rei socialis kezdetq enciklikjban: & a szolidarits & eltklt akarat s lland gondoskods a kzjrt, azaz mindenkirt kln-kln s sszessgben, mert mindnyjan felelQsek vagyunk& Akinek nagyobb a befolysuk& rezzk magukat felelQsnek a leggyengbbekrt s legyenek kszek rszt adni tulajdonukbl.. A JOGOK GYAKORLSNAK KORLTAI A krisztushivQknek jogaik gyakorlsban tiszteletben kell tartaniuk bizonyos hatrokat. Ezek az egyhzi kzj, a tbbiek jogai s a msok irnti ktelessgek. Az egyhzi kzj az egsz knonjog ihletQje s mozgatja. A kzjban az dvssg szolglatnak kzssgi oldaln van a hangsly. A lelkek dvssge vgsQ s legmagasabb egyhzi kzrdeknek, az egyhz lte rtelmnek tekinthetQ. Az egyhzi hatsg hivatott a krisztushivQi jogok gyakorlst irnytani. 31. A VILGIAK KTELESSGEI S JOGAI LTALNOS MEGJEGYZSEK Olyan ktelessgekrQl s jogokrl van sz, amelyek konkrt trsadalmi helyzetknl fogva fQknt a vilgiakat rintik, olyan letkrlmnyekhez kapcsold keresztnyi hivats velejri, melyek kztt tbbnyire a vilgiak lnek. Vagyis zmmel nem tekinthetQk mereven s kizrlag a laikus llapothoz tartoz ktelessgeknek s jogoknak. A latin egyhzban pl. a nQs diaknusokra is vonatkoznak a hzassggal s csalddal kapcsolatos ktelessgek s jogok. Vannak azonban olyan ktelessgek, illetve jogok is, melyek a vilgiakat ppen fel nem szenteltsgknl fogva illetik meg, pl. akolitusi s lektori szolglat elnyersnek lehetQsge. A Codex elsQsorban azokat a vilgiakat tartja szem elQtt, akik nem vlasztottak szerzetesi vagy ms, megszentelt letformt. Az sszes krisztushivQk ktelessgeiben s jogaiban is rszesednek a vilgiak, de van szmos ms ktelessgk s joguk is, melyek a CIC-ben ezen a jegyzken kvl szerepelnek. AZ EGYES KTELESSGEK S JOGOK Az apostoli tevkenysggel kapcsolatos ktelessgek s jogok: Az dvssg rmhrnek terjesztse. Ennek a ktelessgnek, mely egyben jog is, alapja a keresztsgben s a brmlsban kapott ltalnos kldets. Megvalstsa mind egynileg, mind pedig kzssgileg lehetsges. Aktulis terlete ennek a munknak a hitoktats. A vilgi dolgok rendjnek az evanglium szellemvel val titatsa. Az evilgi dolgok krbe tartoznak az let s a csald javai, a kultra, a gazdasg, a mqvszet, a foglalkozsi gak, a politikai kzssgek intzmnyek, a nemzetkzi kapcsolatok . Az let javainak krben klns hangsllyal jelenik meg az ember szemlyi mltsgnak elQmozdtsa, az lethez val jog vdelme, az j genetikai s biotechnikai ismeretek alkalmazsa, az emberi jogok vdelme. Az evilgi dolgok megszentelsre vonatkoz kldetsknek a teljestse sorn a vilgi krisztushivQket a fldi orszg gyeiben autonmia illeti meg. Munkjukkal a vilgot az evanglium szerint alaktva a laikusok egyben az egyhzon bell kzfunkcit vgeznek. Nem tvesztendQ ssze ez a tevkenysg az egyhz nevben, hivatalosan vgzett cselekmnyekkel. A krisztushivQk az evanglium szellemben, a tanthivatal ltal elQadottakra gyelve kell eljrniuk. A hzassgban lQk ktelesek a hzassg s a csald rvn Isten npe plsn fradozni. A szlQk ktelesek s jogosultak a gyermekeik nevelsre, a keresztny szlQknek azonban egyhzi ktelessge, hogy gyermekeik keresztny nevelsrQl gondoskodjanak az egyhz tantsnak megfelelQen. A vilgiak ktelesek s jogosultak a keresztny tants megismersre kpessgeiknek s helyzetknek megfelelQen. E ktelessgk s joguk alapja keresztny mivoltukban rejlik. A vilgiak jogosultak (de nem ktelesek) arra is, hogy a szent tudomnyokban teljesebb kpzettsget szerezzenek. BelsQ egyhzi feladatok A vilgiak jogkpessggel rendelkeznek arra, hogy a szent psztorok felvegyk Qket azokra az egyhzi hivatalokra s feladatokra, melyekben a jog szerint mqkdhetnek. E jogkpessg felttele, hogy az illetQ szemlyek alkalmasak legyenek az adott funkcira. A vilgiak az egyhzi hivatal j fogalma alapjn arra is kpes, hogy - az ordo szentsgt meg nem kvn hivatalokat kapjanak. Ezek kzl nmelyek az egyhzkormnyzati hatalom gyakorlsban val rszesedssel is jrnak, gy pl. a br s az gyhallgat tisztsge. II. Jnos Pl ppa hangslyozta, hogy egy ilyen feladat gyakorlsa nem teszi a vilgi hvQt lelkipsztorr, mert a papsgot nem a tevkenysg eredmnyezi, hanem az egyhzi rend szentsgben trtnQ rszesls& . A szent tudomnyok oktatsra val jogkpessget a CIC kln is elismeri a vilgiak szmra. A kpessg felttele, hogy az illetQ az elQrt alkalmassgi kvetelmnyeknek megfeleljen. Maghoz az oktatshoz pedig az egyhzi hatsg megbzsa szksges. A vilgiak liturgikus szolglatainak a CIC hrom tpust klnbzteti meg: lland szolglatok a lektor s az akolitus tisztsge. Ezeket liturgikus avatssal adjk, tarts jellegqek, s csak frfiak nyerhetik el Qket. A feladsukhoz szksges letkort s adottsgokat a pspki kar hatrozza meg. Alkalmi feladatok lehetnek pl. a felolvas, a kommenttor vagy szertartsmagyarz, a kntor stb. Ilyen feladatot nQk is kaphatnak. Ehhez is megbzs szksges, de ez nem liturgikus formban trtnik, s ideiglenes jellegq. Rendkvli feladatok lehetnek pl. a liturgikus imk vezetse, az igeszolgltats, illetve a prdikci, de nem a homilla, a keresztels, az ldoztats, a temets. E feladatok nmelyikhez kln megbzs kell. Msokra (pl. szksgben a keresztelsre) maga a jog hatalmazza fel a vilgi hvQt. A rendkvli feladatok gyakorlsnak elQfelttele a szksghelyzet s a felszentelt szemlyek hinya. Rendkvli feladatokat nQk is kaphatnak. Azok a vilgiak, akikre tartsan vagy ideiglenesen az egyhz sajtos szolglatt bztk, ktelesek megfelelQ kpzettsg megszerzsre, tovbb tisztsgk lelkiismeretes, serny s szorgalmas elltsra. A sajtosan egyhzi szolglatban ll szemlyek jogosultak a helyzetkhz mrt tisztes djazsra. Ennek elegendQnek kell lennie maguk s csaldjuk szksgleteinek kielgtsre s meg kell felelnie a vilgi jog elQrsainak is. Erre azoknak a laikusnak nem szmt (mert meg nem keresztelt) szemlyeknek is joga van, akik valamilyen egyhzi jogi szemllyel munkaszerzQdst ktttek. m ez utbbiaknak ez nem egyhzon belli joguk. 32. A KLERIKUSOK KPZSE A klerikusok, vagyis a diaknusok, az ldozpapok s a pspkk azok a szemlyek, akik az egyhzi rendben rszesltek. A klerikusok sajtosan rszesednek az egyhzra bzott hrmas kldetsben. A KPZS ELPFELTTELEI: Az egyhz ktelessge s joga: Az egyhznak ktelessge, de sajt s kizrlagos joga is azoknak a kpzse, akiket a szent szolglatokra rendelnek. Ez a jog a vallsszabadsg alapvetQ kvetelmnye. A vallsi kzssgek autonmija szksgkppen tartalmazza a tisztsgviselQk megvlasztsnak s kpzsnek trvnytelen klsQ beavatkozsoktl mentes lehetQsgt. A hivatsgondozs: A klerikus hivatsok bresztsre s erQstsre az egsz keresztny kzssg kteles, hisz szent szolglatra az egsz egyhznak szksge van. Klnsen is tartoznak ezen fradozni a csaldok, a nevelQk s sajtosan a papok, fQknt a plbnosok. Leginkbb a megyspspk feladata a hivatsgondozs. Arra kell oktatniuk hveiket, hogy az egyhzban nagy a szent szolglat jelentQsge, s ezrt szksgesek a szent szolglatra rendelt szemlyek. II. Jnos Pl ppa klns gondot fordtott arra, hogy a papokhoz szl nagycstrtki levelekben is elmlytse e hivats teolgiai rtknek s mlysgnek tudatt. Nagycstrtki leveleit magyarul a Magyar Kurir, fQknt pedig az egyhzmegyei krlevelek kzltk. A pspkk ktelesek arra is, hogy erre a clra ltestett intzmnyekkel sztnzzk s tmogassk a hivatsgondozst. Erre mr a II. Vatikni Zsinat is ktelezte Qket. A magyarorszgi egyhzmegykben ennek megfelelQen hivatsgondoz bizottsgok alakultak. A kisszeminriumok: A kisszeminrium alapvetQen mg a hivatsgondozst, s nem kzvetlenl a papkpzst szolglja. Olyan nevelQi s oktatsi intzmny, melyben a kzpfok humn s rel oktatssal egytt klnleges vallsi kpzst is adnak a hivatsok gondozsa cljbl. A kisszeminriumok ltestse s fenntartsa nem ktelezQ. Ahol mr mqkdnek kisszeminriumok, vagy ms hasonl intzmnyek, ott meg kell tartani s tmogatni kell Qket, ahol viszont nincsenek, ott a jog buzdtja, hogy ltestsen ilyet. AZ LLAND DIAKNUSOK KPZSE: Az lland dikontusra kszlQket a pspki konferencik elQrsai szerint kell kpezni mind a lelkiletre, mind a rendjkhz tartoz feladatokra. A CIC klnbsget tesz a fiatalok (azaz a 35 ven aluliak) s az rettebb kor akr nQs, akr nQtlen jelltek felksztse kztt. A fiatalok szmra ktelezQ, hogy a kpzs sorn legalbb 3 vig kln hzban tartzkodjanak, hacsak a megyspspk mst nem rendel. Az rettebb korak szmra az egyttlaks az egyetemes jog szerint nem ktelezQ, de hrom vre beosztott kpzsre van szksgk, melynek rendjt a pspki konferencia szabja meg. AZ LDOZPAPOK KPZSE: A papnevels szablyai: Az Egyhzi Trvnyknyvben foglaltakon kvl a papnevelst az Apostoli SzentszktQl kiadott ltalnos szablyzat, az illetkes szentszki hatsgok okmnyai, valamint a pspki konferenciknak a papnevelsi szablyzatai rendezik. Ezen okmnynak a vgrehajtsra az egyes szeminriumoknak sajt szablyzattal (haznkban hzirenddel) kell rendelkeznie. Ezt a megyspspk, egyhzmegyekzi szeminrium esetn pedig az rdekelt pspkk hagyjk jv. A Magyar Pspki Kat 1973-ban tette kzz a Magyarorszgi Papnevels ltalnos Szablyzatt. A nagyszeminrium: A papnevels ktelezQ sznhelye a nagyszeminrium. Ez olyan sajtos felsQfok oktatsi s nevelsi intzmny, mely a papsgra kszlQket kpzi hivatsukra. Ltestsk s kormnyzatuk szempontjbl a szeminriumok lehetnek egyhzmegyiek vagy egyhzmegyekziek. Az egyhzmegyei szeminrium alaptsa s felsQbb vezetse a megyspspkre, az egyhzmegyekzi szeminrium az rintett pspkre tartozik. A szeminriumok felgyelete a megyspspk, illetve az rintett pspkk feladata. A szeminrium nllsga abban nyilvnul meg, hogy az egyhzban magnl a jognl fogva jogi szemlyisggel rendelkezik. A szeminriumot minden joggyletben a rektor kpviseli. A szeminrium ki van vve a plbnia fennhatsga all. A rektort a nvendkek gyntatstl a jog eltiltja, hacsak ezt nknt nem krik. m a rektort nem terhelik bizonyos sajtosan plbnosi ktelessgek (nprt val mise felajnlsa, az anyaknyvek vezetse stb.) A szeminrium rektora egyen a szeminriumhoz tartoz templom igazgatja. A szeminrium anyagi fenntartsa a megyspspk, vagy egyhzmegyekzi szeminrium esetben az rintett pspkk feladata. A szksgletek fedezsra az alkalmanknt elrendelt egyhzmegyei vagy orszgos gyqjtseken kvl a pspk egyhzmegyei adt is vethet ki. Ez a ktelessg mg a magnjellegq egyhzi jogi szemlyekre is vonatkozik. A szeminrium nevelQi s oktati testlete mindazokbl ll, akik a papnvendkek egysges kpzsi programjba illeszkedve sajt nevelQi szerepet tltenek be. Lelkletkben s tevkenysgkben igazi kzssget kell kialaktaniuk. A szeminrium nevelQi testletnek tagjai a jog szerint: A rektor, aki a szeminrium ln ll, s akinek kinevezse ktelezQ. Az Q feladata a szeminrium mindennapi irnytsa a papnevels szablyzata s a szeminriumi szablyzat szerint. Neki az elljrk s a tanrok engedelmessggel tartoznak. Feladata, hogy gondoskodjk arrl, hogy a nvendkek a papnevelsi szablyzatban s a szeminriumi szablyokban elQrtakat megtartsk, a tanrok feladatukat szablyosan vgezzk. Kinevezst a megyspspktQl kapja. A lelkiigazgat kinevezs ktelezQ. KinevezhetQ akr tbb szemly is erre a feladatra. Az is lehetsges, hogy a lelkiigazgatn kvl a papnvendkek lelki irnytsra a pspk mg mr papoknak is megbzst ad. A lelki kpzst mind kzssgi, mind egyni vonatkozsban irnytsa. A megbzott lelkivezetQk csak az egyni lelkivezets feladatt lthatjk el. A gyntats nem azonos a kzssgi s az egyni lelkivezetssel. A lelkiigazgat s a pspktQl megbzott ms lelkivezetQk egyben rendes gyntatknak is tekintendQk. m a jog megkvnja, hogy a szeminriumba rajtuk kvl rendszeresen jrjanak be ms gyntatk is. A gondnok kinevezse is ktelezQ. A gondnok nem szksgkppen vicerektora a szeminriumnak. Vicerektort nem is ktelezQ kinevezni, m ha erre sor kerl, a kinevezett szemly lehet azonos a gondnokkal, de lehet ms is. A tanrok kinevezse mindig ktelezQ, ha a nvendkek oktatsa magban a szeminriumban trtnik. Kinevezsket az illetkes pspktQl, vagy pspkktQl kapjk. Olyan trgyak szmra, melyet sajtos mdszer szerint kell elQadni, kln-kln tanrt kell kinevezni. Tanri kinevezst csak olyanok kaphatnak, akik megfelelnek az erklcsi kvetelmnyeknek, s rendelkeznek a Szentszk ltal elismert valamilyen egyetem vagy fakults doktortusval vagy licencitusval. Egyb elljrk is lehetnek a szeminriumban, pl. a tanulmnyok irnytja (tanulmnyi igazgat), akinek kijellse szksges, de nincs elQrva, hogy kln szemlyt nevezzenek ki erre a szerepre. Haznkban e szerepkrt a szeminriumi rektor tlti be. A prefektus a szeminriumi kzs let rendjrt felelQs fegyelmi elljr. Feladata kiterjed a nvendkek tanulmnyi gyeire is, de nem a tanrok feletti felgyeletre. A szeminriumi kpzs ideje: A papsgra kszlQ ifjakat szeminriumban kell kpezni, kpzsk egsz ideje alatt, vagy ha a krlmnyek a megyspspk megtlse szerint indokoljk, legalbb 4 ven t. A Codex azt rja elQ, hogy akik trvnyesen a szeminriumon kvl tartzkodnak, azokat a megyspspk bzza lelkiismeretes s alkalmas papra. A magyarzk kztt jelentQs nzetklnbsgek alakultak ki abban a tekintetben, hogy lehetsges-e hogy a pspk a papszentelshez valakitQl ngy vnl kevesebb szeminriumi bennlakst kvnjon. A Zsinat s az j CIC pspkk sajt hatskrnek teljessgt hangslyozza, s ennek keretben a klerikusok kpzst is alapvetQen a megyspspk feladatnak s felelQssgnek tekinti. A lelki kpzs: A szeminriumokban a nvendkek lelki s tanulmnyi kpzst harmonikusan ssze kell hangolni. A felkszts nem lehet sematikus, meg kell felelnie a nvendkek egyn alkatnak. A papnvendkek lelki nevelsnek clkitqzsei a lelkipsztori szolglatra val felkszts, a misszis lelklet kialaktsa, az egyni megszentelQdsnek a szeretettel vgzett szolglatban val megvalstsa, azoknak az ernyeknek a kimqvelse, melyeket az emberi kzssgben a legtbbre becslnek, az emberi s termszetfeletti rtkek megfelelQ sszhangjnak elrse. A lelki kpzsben hangslyos az egyhzhoz val viszony is: a Krisztus egyhza irnti szeretet, a pphoz s a sajt pspkhz val hqsges ragaszkods, a testvrekkel val egyttmqkds igen fontos elrendQ clok. A szeminriumi let s a tbbiekkel kialaktott bartsg a papnvendket fel kell, hogy ksztse a testvri egysgre annak az egyhzmegynek a papsgval, amelynek szolglatban majd dolgozni fog. A liturgikus, szentsgi- s imalet tern a CIC kvetelmnyei: Az eucharisztia napi nneplse kell hogy legyen az egsz szeminriumi let kzpontja. Meg kell tantani a nvendkeket a zsolozsma vgzsre. Serkenteni kell a Mria-tiszteletet (a Rzsafqzr rvn is), az elmlkedst s ms vallsos gyakorlatokat. R kell nevelni a nvendkeket a gyakori gynsra, vente lelkigyakorlaton kell rszt vennik. A lelki kpzs klnleges szempontja a celibtusra val felkszts, mely el kell, hogy vezesse a nvendket a papi nQtlensgnek mint Isten klnleges ajndknak a megbecslsre. A tanulmnyi kpzs: Az elmleti oktatsnak arra kell trekednie, hogy a nvendkek a kor s a hely szksgleteinek megfelelQ ltalnos mqveltsget s szilrd, rszletes felkszltsget szerezzenek a szent tudomnyokban. Ezzel egyrszt sajt hitket alapozzk meg s tplljk azzal, amit tanulnak, msrszt kpesek lesznek arra, hogy a kor embernek megfelelQ mdon hirdessk az evangliumot. A kpzs megszerzshez (de a lelkipsztori szolglatnak a gyakorlsra is szksges) a hazai nyelv pontos elsajttsa, a latin nyelv ismerete, s gyakran ms idegen nyelvekben val jrtassg is. Maga a szeminriumi oktats filozfiai s teolgiai tanulmnyokra tagozdik. Ezeknek a tanulmnyoknak sszesen legalbb hat teljes vet kell ignybe vennik, gy hogy a filozfiai tanulmnyokra esQ idQ kt teljes vnek, a teolgira esQ pedig ngy teljes vnek feleljen meg. A filozfiai tanulmnyok szerepe, hogy tkletestsk a nvendkek humn kpzettsgt, lestsk elmjket s felksztsk Qket a teolgiai tanulmnyokra. Az oktatsnak tartalmaznia kell az rkrvnyq filozfiai rksget (amely nem ms, mint Aquini Szent Tams filozfijnak lland neve), s figyelembe kell venni a kor filozfiai kutatsait. A teolgiai oktats clja, hogy a nvendkek ne csupn megismerjk a teljes katolikus tantst, hanem lelkiletk s szolglatuk szmra hasznostsk is. Az oktatsnak az egsz hit tantst bensQ egysgben bemutatva kell trtnnie. A ktelezQ teolgiai trgyak a Codex szerint: a Szentrs ismerete, a dogmatika, morlteolgia, a lelkipsztorkodstan, a knoni jog, a liturgik, egyhztrtnelem valamint egyb segd- s szaktudomnyok. A pasztorlis kpzs: A lelkipsztorkodsra val felkszts. Ez nemcsak a tbbi tantrgyakban s tevkenysgekben fejezQdik ki, hanem a sz szoros rtelmben vett lelkipsztorkodstani oktatsban is. A nvendkeket meg kell tantani a hitoktatsra, az egyhzi sznoklatra, magra az istentiszteleti cselekmnyek vgzsre, a szentsgek kiszolgltatsra, az emberekkel, kztk a nem katolikusokkal s nem keresztnyekkel val rintkezsre. Oktatst kell nyjtani a nvendkeknek az egsz egyhz szksgleteirQl, fel kell kszteni Qket a hivatsgondozsra, a misszis, kumenikus trsadalmi krdsek kellQ megkzeltsre. A pasztorlis felksztsnek a rszletes irnyelveit a liturgika oktatsrl szl kongregcis utastson kvl a Szentszk szmos jabb kiegsztQ szablyban talljuk. A pasztorlis kpzs sajtos rsze a gyakorlat. Erre a tanulmnyi idQ sorn, klnsen sznidQben kell alkalmat tallni. A helyi sajtossgoknak megfelelQ gyakorlatokat az ordinrius megtlse szerint kell megllaptani. Meg kell felelnik a nvendkek kornak is. A gyakorlatot hozzrtQ papnak kell irnytania. A szeminriumi gyakorlati kpzs keretben kell kialaktani a nvendkek vilgegyhz irnti rzkenysgt. A nvendkek felvtele s elbocstsa: A nagyszeminriumba csak olyanokat szabad felvenni, akik alkalmasnak tqnnek arra, hogy vglegesen a szent szolglatra szenteljk magukat. A felvtelrQl a megyspspk dnt a jelentkezQk emberi, erklcsi, lelki, rtelmi adottsgai, testi s pszichs egszsge, tovbb szndkuk helyessge alapjn. A jelentkezQnek teht szabad elhatrozsbl vllalkozik a papi szolglatra. Maghoz a szentelshez mr gazdagabb tartalm szndk a kvetelmny. Ezt a szeminriumi kpzs sorn kell kifejleszteni. A felvtelhez szksges okmnyok a keresztelsi s a brmlsi igazols, esetleg ms olyan igazolsok, amelyeket a papnevelsi szablyzat megkvetel. A Magyarorszgi Papnevels ltalnos Szablyzata szerint a felvtel tanulmnyi alapfelttele az rettsgi. Az ordinrius elQzetes informcit kr a jelltrQl plbnostl vagy olyan paptl, aki ismeri Qt. A ms szeminriumbl vagy szerzetes intzmnybQl elbocstottak felvtelhez az illetQ intzet vezetQjnek igazolsa is szksges, fQknt arrl, hogy mi volt az elbocsts vagy a tvozs oka. Clszerq ennek kikrse akkor is, ha valaki nkntesen tvozott. Az elbocstsnak kt oka lehet: a papsgra alkalmatlann tevQ fogyatkossg vagy a hivats el nem vllalsa. Ez utbbit olyan kihgsok tanstjk, melyek azt bizonytjk, hogy a jellt nem hajland azonosulni hivatsa kvetelmnyeivel. 33. A KLERIKUSOK JOGI HELYZETE A KLERIKUSOK INKARDINCIJA: Az inkardinci az a jogintzmny, melynek rvn a klerikus valamely rszegyhz vagy szemlyi prelatra, illetve a megszentelt let valamely intzmnye vagy valamilyen erre jogosult trsasg klrusnak tagja lesz, s ezzel sajtos jogi hovatartozst nyer. Az inkardinci automatikusan trtnik a diaknusszentelssel. Eredmnye a klerikus szolglati hovatartozsa. EbbQl egyrszt sajtos klerikusi engedelmessgi ktelezettsg, msrszt az elltsra val jogosultsg is fakad. Ezrt kbor klerikusok a jog szerint nem ltezhetnek. Az tlps az egyik rszegyhzbl a msikba trtnhet: Kln hatsgi intzkedssel. A korbbi megyspspktQl alrt exkardinci csak akkor lp hatlyba, mikor a msik rszegyhzba val inkardinci mr megtrtnt. Mr felszentelt klerikust a megyspspknek csak akkor szabad inkardinlnia, ha ez rszegyhznak szksges vagy hasznos, s nem ellenkezik a klerikusok tisztes elltsra vonatkoz elQrsokkal. Az exkardincit megadni csak megfelelQ okbl szabad, megtagadni viszont csak slyos okbl. Az exkardinci megtagadsa ellen a klerikus akkor lhet felfolyamodssal, ha tallt befogad pspkt. Magnl a jognl fogva. Megvltozik a klerikus inkardincija: a msik rszegyhzba val tkltzs utn, a megszentelt let intzmnybe vagy az apostoli let trsasgba val rk vagy vgleges felvtel ltal. A klerikusok tteleplhetnek ms rszegyhzba gy is, hogy nem vltozik meg inkardincijuk. Az tkltzshez a sajt pspk engedlye szksges. Az inkardincit, az exkardincit s az tkltzsi engedlyt az egyhzmegyei kormnyz csak akkor adhatja meg, ha a pspki szk mr tbb mint egy ve resedsben van, s az intzkedshez a tancsosok testlete beleegyezst adta. A KLERIKUSOK KTELESSGEI S JOGAI: A klerikusokra hrul ktelessgek s jogok elvileg minden klerikusra, gyakorlatilag a leginkbb az ldozpapokra (s a pspkkre) vonatkoznak, hiszen az lland diaknusok esetben a jog szmos jelentQs kivtelt tesz. a) A szolglattal kapcsolatos ktelessgek s jogok: A ppa s sajt ordinriusuk irnti tisztelet s engedelmessg kzvetlen alapja az inkardinci ktelke, tvolabbi alapja pedig a klerikus llapot maga. Ennek az engedelmessgnek a terlett s terjedelmt a szent szolglat hatrozza meg. Arra vonatkozik, ami objektv, kzvetlen kapcsolatban van a szolglattal. A klerikus ktelessgek megtartsval kapcsolatos ordinriusi utastsoknak is kteles a klerikus engedelmeskedni. Az egyhzi hivatalok kzl azokat, melyek elltshoz rendi vagy egyhzkormnyzati hatalom szksges, csak klerikusok nyerhetik el. A klerikusok ktelesek elfogadni s hqsgesen elltni azokat a hivatalokat vagy egyb feladatokat, melyeket ordinriusuk rjuk bz. Tvolabbi alapja a klerikus llapot egyhzi szolglatra rendelt jellege, s a papok rszesedse a pspk kldetsben. Kzvetlen alapja pedig az inkardinci. Olyan egyhzi tevkenysgekre szl megbzst is el kell fogadnia a klerikusoknak, amit vilgi nem vgezhetne. De fQknt: vilgitl az ordinrius nem kvetelheti, hogy teljes idejben s energijval lljon rendelkezsre valamilyen egyhzi tisztsgben. A klerikusok ktelesek egyttmqkdni egymssal. A testvrisg s az imdsg ltalnos ktelkn kvl konkrt formkban is meg kell nyilvnulnia, amelyeket a rszleges jog elQr. A klerikusok ktelesek elismerni s tmogatni a vilgiak kldetst az egyhzban s a vilgban. A helybenlaks ktelessge sszefgg a szolglatra val rendelkezsre llssal. Nem szabad egyhzmegyjktQl a rszlegese jogban meghatrozott jelentQs idQnl tovbb tvol lennik, hacsak ezt ordinriusuk nem engedlyezi. Az engedly lehet felttelezett, vlelmezett is. A szent tudomnyok terletn a klerikusoknak tanulmnyaikat a papszentels utn is folytatniuk kell. Ennek rdekben ktelesek ltogatni a felszentelt papok szmra tartand n. papi tovbbkpzQ elQadsokat, valamint ms konferencikat s hasonl rendezvnyeket. A CIC arra buzdtja a klerikusokat, hogy egyb tudomnyokban is szerezzenek ismereteket. b) Az letmd: Az letszentsgre val trekvs a klerikusoknak sajtos mdon s jogcmen is ktelessge. A II. Vatikni Zsinat hangslyozta, hogy minden keresztnynek a tkletessgre van hivatsa. A klnbsget a trvnyknyv nem az letszentsg mrtkben jelli meg, hanem azt mondja ki, hogy a klerikusok nemcsak a keresztsg alapjn, hanem az egyhzi rend szentsgben is Istennek szentelQdnek. Az letszentsgre val sajtos trekvsnek a CIC bizonyos eszkzeit elQ is rja. Ezek: A lelkipsztori szolglat hqsges s fradhatatlan vgzse. Lelki tpllk mertse a Szentrsbl s az Eucharisztibl. A zsolozsma naponknti teljes elvgzse a jvhagyott liturgikus knyvek alapjn. Ez a papoknak (pspkk, ldozpapok) s a papsgra kszlQ diaksusoknak ktelezQ. A lelkigyakorlatokon val rszvtel. A megszentelQds sajtos formja a celibtus. A latin rtusban a klerikusok ktelesek a mennyek orszga kedvrt rks s teljes nmegtartztatsban lni. A CIC a celibtust Isten klns ajndkaknt mutatja be. A celibtus kifejezs elsQsorban a hzassgkts tilalmra utal ennek sszes erklcsi kvetkezmnyeivel, teht a teljes nmegtartztats kvetelmnyvel egytt. A nQs diaknusok kivtelvel a diaknusszentels elQtt a jellteknek Isten s az egyhz szne elQtt nyilvnosan vllalniuk kell a celibtus ktelezettsgt, kivve ha mr rk szerzetesi fogadalmat tettek. Krisztusnak s az Egyhznak tett grethez hqsgesnek kell maradniuk. A nQs diaknusokra eltrQ elQrsok vonatkoznak. Mivel a szent rend hzassgi akadlya az sszes diaknusokat s papokat jogilag kptelenn teszi a hzassgktsre, a megzvegylt nQs diaknusok sem hzasodhatnak jra ha nem laicizljk Qket. A nQs diaknusoktl nem kvnja meg a szentels elQtt a celibtus ktelessgnek elvllalsrl szl kln gretet, amely pedig a ktelezettsg alapja. Az lland diakontusra jelentkezQ nQs embertQl megkvnja ugyan felesgnek hozzjrulst, de ennek nem a hzasletrQl val lemondsra, hanem csak a diaknusi szolglatra kell vonatkoznia. Vagyis a nQs diaknusokat az egyhzfegyelem nem ktelezi a teljes nmegtartztatsra. A celibtust vdQ intzkedsek felszltjk a klerikusokat az vatossgra az olyan szemlyekkel szemben, akiknek ltogatsa veszlyeztetheti ezt az letformt, vagy a hvQket megbotrnkoztathatja. Ebben a tmakrben pontosabb szablyok kiadst a CIC a megyspspk hatskrnek tekinti. A celibtus ktelezettsgt az egyetemes jogban bntetQ rendelkezsek is vdik. Az illQ, egyhzias ltzk viselse szintn klerikus ktelessg. Teljestsnek mdjt a pspki konferencia ltal kiadott szablyok s a trvnyes szoksok hatrozzk meg. Nem ritka, hogy illQ egyhzias viseletknt a rgi hagyomny szerint a reverendt vagy a papi civilt rjk elQ. ElQfordul olyan szablyozs is, amely az ltalnos alkalomszerq ltzkds kvnalmn tl csak azt kti ki, hogy a klerikusok mint ilyenek azonosthatk legyenek, a rszleteket viszont a megyspskre bzza. Haznkban az illQ egyhzias viselet liturgikus cselekmnyekkor a reverenda. Mskor az alakomnak megfelelQ reverenda, papi civil vagy illQ egyszerq s komoly civil ruha. A gyqrq viselsnek tilalma az egyetemes jogban megszqnt. Az egyszerqsg jegyben a klerikusoknak tartzkodniuk kell a hibavalsgoktl. Ami az egyhzi hivataluk gyakorlsa alkalmbl szerzett javakbl tisztes meglhetsk fedezse s az llapotukkal jr ktelezettsgek teljestse utn megmarad, azt ajnlatos az egyhz javra s a segtQ szeretet cljaira fordtani. A klerikusok djazsa alapvetQen letszksgleteik fedezsre hivatott. Az erklcsi, lelki sszefggsben ajnlott a klerikusok szmra az nkntes szegnysg, mert ezzel nyilvnvalbban hasonltanak Krisztushoz s kszebbek lesznek a szent szolglatra. c) Tiltott tevkenysgek: A klerikusi llapothoz nem illQ tevkenysgek. Ilyennek azok minQslnek, amelyeket a rszleges jog gy tl meg. Az olyan tevkenysgeket s foglalkozsokat, amelyek jellegknl fogva erklcstelenek is, nem csupn a klerikusoknak, de senkinek sem szabad qznie. A klerikus llapottl idegen tevkenysgek. Ezek lehetnek megbecslt hivatsok is, de akadlyozhatjk a klerikus szolglattal jr ktelezettsgek teljestst, Ilyen foglalkozs pl. a pszichoanalitikus. Vilgi kzhatalom gyakorlsval jr tevkenysgek. A tilalom a kzhatalom minden fajtjra, teht a trvnyhozi, a bri s a vgrehajt hatalomra egyarnt vonatkozik. A keresztny kzssg ptse sorn a papoknak nem szabad valamilyen ideolgia vagy emberi rdekcsoport szolglatba llniuk, hanem az evangliumrl kell tansgot tennik. Viszont semmi jele nincs annak, hogy egyedi esetekben a megyspspk ne adhatna felmentst az ltalnos tilalom all. Magyarorszgon a katolikus papok jelenlte a parlamentben hossz hagyomnyra tekinthet vissza. A II. vilghborig az sszes katolikus pspkk a felsQhz tagjai voltak. 1957. jlius 16-n az Apostoli Szentszk XII Pius ppa klnleges utastsra kifejezetten megtiltotta, hogy brmely pap kpviselQi vagy ms tisztsget fogadjon el a magyar parlamentben. Politikai prtokban egyltaln, a szakszervezeteknek pedig a vezetsben nem szabad a klerikusoknak tevkeny rszt vllalniuk, hacsak ezt az illetkes egyhzi hatsga az egyhz jogainak vdelmre vagy a kzj szolglatra szksgesnek nem tli. A CIC ltalnos engedly (s nem csupn felmentsek) adst is lehetQv teszi. Ez az egyhzi hatsg az rintett szemly sajt ordinriusa s a tevkenysg helynek ordinriusa egyttesen. Az anyagi javakkal kapcsolatos bizonyos tevkenysgek. Ezek nmelyikhez ordinriusi engedly szksges. Ennek hinyban tilosak. Ilyenek: a vilgiak javainak kezelse, szmadsi ktelezettsggel jr vilgi hivatalok. Ugyancsak trvnyes egyhzi hatsg engedlye szksges az zleti tevkenysg s a kereskeds folytatshoz. A kereskeds bizonyos cikkek ellenszolgltats fejben val megszerzst jelenti drgbban trtnQ elads cljra gy, hogy kzben az ru nem vltozik meg. Ahhoz, hogy a tiltott tevkenysg megvalsuljon, annak folyamatos gyakorlsa szksges. Nem szmt tiltott zleti tevkenysgnek, ha valaki sajt munkjnak termkt adja el. A tilalom thgit bnteti is. Az ordinrius megkrdezst kvnja a jog ahhoz, hogy klerikusok kezessget vllaljanak vagy meghatrozott ok nlkli fizetsi ktelezettsggel jr ktelezvnyt (vltt) rjanak al. A katonai szolglat sok llamban a vilgi hatsgok a papnvendkeket, esetleg a papokat is ktelezik erre. A CIC elQrja, hogy klerikusok s a szent rendek felvtelre kszlQk ne jelentkezzenek nknt katonai szolglatra. Br ettQl eltrst sajt ordinriusok engedlyezhet. A tbori lelksz tevkenysge lelkszi s nem katonai jellegq. Ahol a vilgi trvnyek, megllapodsok vagy szoksok a vilgi kzhivatalok vagy a klerikusi llapottl idegen feladatok all a klerikusoknak mentessget adnak, ott a klerikusok ezekkel lni is ktelesek. d) Kln elismert klerikusi jogok: A CIC bizonyos jogokat a klerikusok szmra mr a jogllsukrl szl ltalnos knonokban kifejezetten elismer. Az egyeslsi jog a klerikusokat sajtos mdon illeti meg, a klerikusi llapottal sszeegyeztethetQ clokra szolgl trsulsokra terjed ki. Ez a jog nem csupn egyhzi trsulsokban, hanem a vilgi jog szerint fennll trsulsokban val rszvtelre is kiterjed. Bizonyos trsulsokban val rszvtelt a trvnyhoz ajnl. Ilyenek az illetkes egyhzi hatsg ltal elismert szablyzattal rendelkezQ trsulsok. Nmely ms trsulsok alaptst, illetve a bennk val rszvtelt a trvnyhoz a klerikusoknak kifejezetten tiltja. Tilos rszt vennik olyan trsulsokban, melyek tevkenysge vagy clja nem fr ssze az ltalnos klerikusi ktelezettsgekkel. A Klruskongregci kln is tiltja a politikai egyesletekben val rszvtelt. Az ilyenek megoszlst s ellenttet hozhatnak ltre Isten npe krben. Tiltja a klerikusi szakszervezeteket s hasonl trsulsokat, mert azok a szent szolglatot szakma mdjra kezelik. Annak megtlsre, hogy egy konkrt trsuls a tilalom al esik-e, az illetkes egyhzi hatsg, kzelebbrQl elsQ fokon az ordinrius jogosult. A klerikusok jogosultak helyzetknek megfelelQ djazsra. A megfelelQ djazs feladatunk jellegnek, a hely s a kor viszonyainak sszefggsben rtendQ. Ez a djazs akkor megfelelQ, ha biztostja a szksges apostoli szabadsgot, s lehetQsget ad arra, hogy a szegnyeket (a klerikus) valamikppen szemlyesen is segtene. A teljesen egyhzi szolglatban ll nQs diaknusoknak olyan djazst kell hogy kapjanak, mely csaldjuk eltartst is lehetQv teszi. Ha a klerikus nem teljest a rbzott ktelezQ szolglatot, ezzel a szerzQk szerint hallgatlagosan lemond a djazshoz val jogrl. Biztostani kell a szksgleteket kellQen fedezQ szocilis gondoskodst is betegsg, munkakptelensg vagy regsg esetre (nyugdj). A klerikusokat vente elgsges szabadsg illeti meg, melyet az egyetemes s a rszleges jog elQrsai hatroznak meg. e) Az lland diaknusok klnleges helyzete: Az lland diaknusok esetben a CIC egy sor kivtelt tesz, hacsak a rszleges jog msknt nem rendelkezik, az lland diaknust nem ktelezi az egyhzias viselet elQrsa, a kzhatalom gyakorlsval jr hivatal, a vilgi vagyon kezelse s a kezessg meg a vltgyletek tilalma, az zleti tevkenysg tilalma, a politikai prtokban s a szakszervezeti vezetsben val rszvtel tilalma sem. Ha a vilgi foglalkozsuk alapjn djazsban (vagy pl. nyugdjban) rszeslnek, akkor egyhzi elltsra pusztn klerikusi llapotuk cmn nem is jogosultak. Ha az lland diaknusnak korbbi kezdetq vagy nem a diakontus gyakorlsval jr egyhzi fQlls (pl. kntor) van. A vilgi foglalkozs mdjra kezelendQ ebbQl a szempontbl a djazs a munkaszerzQds szerint s nem az inkardinci alapjn szmtand. A KLERIKUS LLAPOT ELVESZTSE a) A klerikus llapot elvesztsnek mdjai: Az egyhzi rend szentsge eltrlhetetlen jegyet hagy az emberben. Elveszteni teht nem a felszenteltsget, hanem csak a klerikusi llapotot (jogllst) lehet. Ennek hrom mdja van: a felszentels rvnytelensgt megllapt bri tlet vagy kzigazgatsi hatrozat, a klerikusi llapotbl val elbocsts trvnyesen kiszabott bntetse, az Apostoli Szentszk leirata, mely kegyknt bocstja el az rintettet a klerikusi llapotbl, s amelyet diaknusoknak csak slyos okbl, ldozpapoknak csak nagyon slyos okbl adnak meg. A leiratot valakinek a krsre adjk. b) A jogi hatsok: A klerikusi llapott elvesztQ szemly ezzel elveszti a klerikusi jogokat, de mentesl a klerikusi ktelezettsgektQl is a nQtlensg kivtelvel. EttQl a klerikusi llapot elvesztse csak akkor mentest automatikusan, ha a szentels rvnytelensgnek megllaptsval trtnt. A laicizlt klerikusnak tilos a rendi hatalmat gyakorolnia, kivve hallveszlyben lvQk gyntatst. c) Felments a celibtus all: A celibtus alli felmentst csak a rmai ppa adhatja meg. Ha viszont megadja, a ppai leirat magban foglalja a klerikus llapot elvesztst is. A hatlyos CIC a felments okait nem nevezi meg. A jelenleg hatlyos eljrsi mdot az Apostoli Szentszk klnbzQ okmnyai hatrozzk meg. A felments okai: ha a pap, aki mr rg elhagyta a papi letet, llapott, melyen vltoztatni nem tud, orvosolni szeretn; ha a papnak nem is lett volna szabad felszentelQdnie, mivel szabadsgt s felelQssgt nem tartottk kellQen tiszteletben (pl. knyszer s flelem hatsra vllalta a szentelst); ha az elljrk annak idejn nem tudtk kellQen megtlni, hogy a jellt tnyleg alkalmas-e az Istennek szentelt celibtusban val vgleges megmaradsra. A krvnyek elfogadsra s az gy kivizsglsra az inkardinci szerinti helyi ordinrius, vagy a megszenelt let ppai jog, klerikusi intzmnyei tagjainak esetben a nagyobb elljr az illetkes. FelkrhetQ erre annak a helynek az ordinriusa, ahol az rintett ltalban tartzkodik. A krelmezQ ltal alrt krvnynek az rintett adatain kvl a tnyek lerst s a krs indokait is tartalmaznia kell, mgpedig alzatos hangnemben. Az ordinrius nem kteles a krvny nyomn az eljrst megindtani. Ha gy dnt, hogy megteszi ezt, a biztonsg kedvrt fel kell fggesztenie a krelmezQ klerikust a szent rendek gyakorlstl. A polgri hzassgktssel a klerikus magnl a jognl fogva felfggesztQdik. Ezutn az ordinrius gondoskodik az gy kivizsglsrl, s errQl a jegyzQ iratot is kszt. Az iratokat az ordinrius szavazatval egytt a Szentszkhez hrom pldnyban fel kell terjeszteni. A szavazatnak a dolog igazsgra s arra kell kitrnie, hogy nem ll-e fenn botrny veszlye. A felmentQ leirat a kzls pillanattl hatlyos. A felmentst be kell jegyezni a krelmezQ keresztelsi plbnijnak anyaknyvbe. A felmentst kvetQ hzassgktsnek klsQ pompa nlkl kell trtnnie. Minden klerikusi jogt s ktelessgt elveszti. Olyan felsQoktatsi intzmnyekben, melyek brmikpp is fggenek az egyhzi hatsgtl, vezetQi vagy oktati feladatot nem lthat el. Az egyhzi hatsgtl nem fggQ felsQoktatsi intzmnyben sem tanthat teolgiai vagy azzal szorosan sszefggQ trgyat. Alacsonyabb fok oktatsi intzmnyekben szintn lthat el se vezetQi, sem oktati feladatot. A felmentett papnak tvol kell tartzkodnia azoktl a helyektQl, ahol korbbi llapott ismerik. A laicizlt klerikust a leiratot kzlQ egyhzi hatsg buzdtja, hogy j llapotnak megfelelQen vegyen rszt Isten npnek letben, s valamilyen vallsos vagy karitatv cselekedetet is elQr szmra. d) A klerikusi llapotba val visszatrs: A klerikusi llapott elvesztett szemlyt csakis az Apostoli Szentszk leirata veheti vissza jbl a klerikusok kz. A Szentszk joggyakorlata szerint ilyen leiratot sohasem adnak, ha szentsgi hzassg ktelke ll fenn. 34. A SZEMLYI PRELATRK A SZEMLYI PRELATRA INTZMNYE S TAGJAI: a) A szemlyi prelatra fogalma: Az egyhz hierarchikus felptsben ma is a terletisg elve az alapvetQ, az ebben a keretben nehezen kezelhetQ lelkipsztori feladatok megoldsra az utbbi vtizedekben sajtos szervezeti formk alakultak ki, amelyek nem rivlisai, hanem kiegsztQi az egyhzmegyei beosztsnak. Ezek egyike a szemlyi prelatra. Ltestsnek gondolatt a II. Vatikni Zsinat vetette fel a klrus jobb elosztsval kapcsolatban. Az egyes vidkeken lQ olyan szocilis, kulturlis csoportok, melyek letmdjuk, hagyomnyaik miatt nehezen tudnak kapcsoldni az illetQ terlet egyhzhoz, szemlyi prelatrba vonhatk be. Ezek nem szemlyi egyhzmegyk , hanem a klrus jobb elosztst s apostoli tevkenysgt szolgl intzmnyek. A szemlyi prelatra nem minQsl rszegyhznak, mivel nem rendelkezik teljesen annak teolgiai vonsaival, de nem tekinthetQ egyszerq egyesletnek, vagy a megszentelt let intzmnynek, illetve az apostoli let trsasgnak sem. A szemlyi prelatra a legfQbb egyhzi hatsg ltal a rszegyhzak javra, a papsg megfelelQ elosztsnak elQsegtsre vagy specilis apostoli szolglatokra alaktott lelkipsztori szervezet. Az ln ll preltusnak valdi egyhzkormnyzati hatalma van. Az ilyen prelatrnak a Szentszk ad szablyzatot. ln a preltus ll, aki sajt ordinriusnak minQsl. A prelatrnak sajt klrusa van, melynek tagjai a prelatrban inkardinldnak. Ezrt a preltus joga orszgos vagy nemzetkzi szeminriumot alaptani, a nvendkeket a prelatra szolglatra felszentelni, ill. felszenteltetni. A lelki kpzsrQl s tisztes meglhetsrQl a prelstusnak kell gondoskodnia. A prelatra klrusa nem szerzetesi jellegq. Tagjai vilgi klerikusok. b) A szemlyi prelatra s a vilgiak: A szemlyi prelatra a CIC megfogalmazsa szerint papokbl s diaknusokbl ll. Ugyanakkor az elsQ szemlyi prelatra, az Opus Dei keretben dntQ jelentQsgq azoknak a vilgiaknak a szerepe, akik a prelatra apostoli munkjnak szentelik magukat. A vilgi hvQk a prelatrval kttt megllapods ltal szentelhetik magukat a szemlyi prelatra apostoli munkjnak. A szablyzatban kell meghatrozni az ezzel jr ktelessgeket s jogokat, az egyttmqkdsnek a mdjt. A vilgiak kapcsolatai a prelatrval sokfle lehet. A prelatrhoz tartoz vilgiak egyhzmegyjk hvei maradnak, s a preltusnak csupn a prelatra clja vonatkozsban vannak alvetve. Ugyanakkor a prelatra vllalja kpzsket s lelki vezetsket is. A PRELATRA S A HELYI ORDINRIUS: A szablyzatnak kell meghatroznia a szemlyi prelatra viszonyt azokhoz a helyi ordinriusokhoz, akiknek rszegyhzban a prelatra lelkipsztori vagy misszis tevkenysgt kifejti. Ehhez a megyspspk elQzetes hozzjrulsa szksges. A szemlyi prelatra hvei a megyspspk joghatsga alatt vannak . Ez azonban nem akadlyozza a preltus egyhzkormnyzati hatalmnak rvnyeslst. 35. A KRISZTUSHIVPK TRSULSAI A TRSULSOK FOGALMA S FAJAI: a) A krisztushivQk trsulsainak fogalma: A trsuls az egyhzjogban olyan szemlyek jogilag szervezett sszessge, akik egy meghatrozott cl rdekben nknt s tartsan csatlakoznak egymshoz. Az egyeslsi jog gyakorlati megvalstsra a CIC kln elQrsokat is kzl. A krisztushivQk trsulsai (az egyhzi trsulsok) a tkletesebb let, a nyilvnos istentisztelet vagy a keresztny tants elQmozdtsra, illetve ms apostoli tevkenysgre jnnek ltre. Cljuk az egyhz cljnak bizonyos vonatkozsban val szolglata. Ugyanakkor klnbznek a megszentelt let intzmnyeitQl s az apostoli let trsasgaitl. Egyazon kzssg vagy ilyen vagy olyan minQsgben (s mdon) nyer megalaptst. A trsulsok nem kvnnak alapvetQen letre szl csatlakozst s klnleges ktQdst. A tagok mindig kilphetnek. Clkitqzseire val tekintettel szksgszerqnek ltszik az ilyen trsulsoknak az egyhzi hatsggal val valamilyen kapcsolata. Tartalma a trsuls jellegtQl fgg. A CIC a krisztushivQknek elsQsorban az olyan trsulsokhoz val csatlakozst javasolja, melyeket az illetkes egyhzi hatsg ltestett, dicsretben rszestett vagy ajnlott. Klnbznek a trsulsok a hierarchikus szervektQl is, mert ltk alapja az egyhz isteni eredetq alkotmnynak ms-ms vonatkozsa. A trsulsok a krisztushivQk autonmijbl, a hierarchikus szervek az egyhzi rend szentsgben megalapozott hierarchikus elvbQl kvetkeznek. A hierarchikus kzssgek tevkenysgket az egyhz nevben, a felszentelt tisztsgviselQk cselekmnyeivel vagy ms ezekkel kapcsolatos cselekmnyekkel gyakoroljk. A trsulsok viszont legfeljebb az egyhzi hatsgok kln megbzsa alapjn vehetnek rszt az egyhz kldetsnek hivatalos gyakorlsban. A hierarchikus egysgek tagjv valamilyen krlmny alapjn automatikus egysgek tagjv valamilyen krlmny alapjn automatikusan vlik a krisztushivQ, a trsulshoz viszont nkntes akaratnyilvntssal, szabadon csatlakozik. b) Az egyhzi trsulsok s a vilgi jog: A trsulsok az egyhzban sem rendelkeznek mindnyjan szksgszerqen jogi szemlyisggel. A vilgi jog szerint elismersk, szemlyisgk klnflekppen alakulhat. ElQfordulhat, hogy az llam nem vezet tudomst jogilag ltezskrQl. Ilyenkor a vilgi jogban val szereplshez egy msik az llami jog szerinti megllaptsra is szksg van. Lehetsges, hogy a vilgi trvnyhoz valamilyen mdon jabb megalapts nlkl ismeri el ezeket a trsulsokat. Magyarorszgon a lelkiismereti s vallsszabadsgrl, valamint az egyhzakrl szl 1990. vi IV. trvny szerint az egyhz vallsos clra lteslQ nll szervezete & akkor vlik jogi szemlly, ha kpviselQjnek bejelentse alapjn a brsg nyilvntartsba veszi. c) A krisztushivQk trsulsnak fajai: A trsulsok ltestse szerint megklnbztetnk: hivatalos (publica) s magntrsulsokat (privata). A hivatalos trsulsokat az egyhzi hatsg maga alaptja. Tevkenysgket az egyhz nevben gyakoroljk. A magntrsulsokat a krisztushivQk hozzk ltre magnegyezsggel Jogi szemlyisg szempontjbl az egyhzban jogi szemlyisggel rendelkezQ s jog szemlyisggel nem rendelkezQ trsulsok lteznek. A hivatalos trsulsok alaptsuknl fogva mindnyjan jogi szemlyek, a magntrsulsoknak az egyhzi hatsg a jog szemlyisget formlis hatrozattal megadhatja. A tagsg sszettele szerint Klerikusi trsulsok azok, amelyek klerikusok irnytsa alatt llnak, a szent rend gyakorlst vllaljk, s az illetkes egyhzi hatsgtl mint ilyenek nyertek elismerst. A laikusok trsulsai szerepelnek ugyan a Codexben, de a laikus trsuls nv nem fordul elQ. Egyesek a tagsg sszettele szerint megklnbztetnek: klerikusi, laikusi s vegyes trsulsokat. Az sszettel szerinti feloszts nem fedi a CIC szerinti jogi minQstseket. A hatlyos jogban a sajtos clkitqzsre tekintettel adott hatsgi elismers szempontjbl ktfle trsuls van: klerikus trsuls s egyb trsuls. Ez utbbi kategriba tartoznak az sszes klerikusinak el nem ismert trsulsok. Clkitqzsk mindenkppen egyhzi. Terleti szempontbl klnbsg van: nemzetkzi, orszgos s egyhzmegyei trsulsok kztt. A megszentelt let intzmnyeihez val viszony szempontjbl a trsuls lehet kapcsolatban valamely szerzetes intzmnnyel gy, hogy tagjai ennek szellemben s felsQbb irnytsa alatt apostoli letet lnek s a keresztny tkletessgre trekszenek. Ezeket a trsulsokat harmadrendeknek nevezik. Ha vilgi intzmnyekhez trsulnak hasonl mdon krisztushvQk, Qk is alkothatnak kln trsulst. A TRSULSOK MpKDSNEK SZABLYAI: a) Az alapts s a felgyelet: A krisztushivQk a magntrsulsokat egyms kztti magnjellegq megllapodssal hozzk ltre. Mg akkor is magntrsulsnak szmtanak, ha az egyhzi hatsg dicsretben rszesti vagy ajnlja Qket. Az egyhzban csak az a magntrsuls van elismerve, melynek szablyzatt az illetkes hatsg fellvizsglta. Lehetnek az egyhzban olyan magnegyesletek, melyek sem jogi szemlyisggel nem rendelkeznek, sem szablyzatukat a hatsg fell nem vizsglta. Lehetnek olyan jogi szemlyisg nlkli magntrsulsok, melyeknek szablyzatt a hatsg fellvizsglta, s gy Qket elismeri, nyilvntartja. s termszetesen lehetnek jogi szemlyisggel rendelkezQ magntrsulsok is. A krisztushivQk hivatalos trsulsait csak az illetkes egyhzi hatsg alapthatja meg. Hivatalosnak kell lennik azoknak a trsulsoknak, melyek az egyhz nevben val tantst, a nyilvnos istentisztelet elQmozdtst vagy ms termszetnl fogva az egyhzi hatsgnak fenntartott tevkenysget tqznek ki clul. Ms lelki clokra is hozhat ltre az egyhzi hatsg hivatalos trsulst. A krisztushivQk minden trsulsa al van vetve az egyhzi hatsg felgyeletnek. Ez a felgyelet a hit s erklcs psgre, az egyhzi fegyelem megtartsra vonatkozik. Az illetkes hatsg vezetQi, irnyti jogokat is gyakorolhat a trsulsok felett. Ezek terjedelmt knoni elQrsok szabjk meg. A felgyeletre illetkes hatsg minden fajta trsuls esetben a Szentszk, de az egyhzmegyei trsulsok, s az egyhzmegyben folytatott mqkdsk vonatkozsban a tbbi trsulsok is a helyi ordinrius felgyeletnek is al vannak vetve. b) A szablyzat: Minden egyhzi trsulsnak kell, hogy legyen szablyzata. Ennek meg kell hatroznia a trsuls cljt, szkhelyt, vezetst, a benne val rszvtel feltteleit, mqkdsi elveit. A szablyzatnak szem elQtt kell tartani az adott kor s hely szksgleteit. c) A nv: A kor s a hely szoksainak megfelelQen maga vlaszthatja meg a trsuls a nevt. Ennek ki kell fejeznie a trsuls sajtos cljt. A katolikus nevet valamely trsuls csak az illetkes egyhzi hatsg beleegyezsvel veheti fel. Magyarorszgon a vilgi jog is vdelmet nyjt a katolikus nvvel val visszals ellen. Az egyeslsi jogrl szl 1989. vi II. trvnyben, a lelkiismereti s vallsszabadsgrl, valamint az egyhzakrl szl 1990. vi IV. trvnyben is tallunk erre vonatkoz utalsokat. Ezrt a katolikus egyhz hozzjrulsa nlkl katolikusnak nevezett egyeslet nem alapthat, s msik egyszerqen katolikusnak nevezett egyhz sem jegyeztethetQ be. d) A tagok felvtele s elbocstsa: A tagok felvtelt az egyetemes jog s a szablyzat szerint vgzik. A hivatsos trsulsok szmra a CIC bizonyos kritriumokat megjell. A felvtel jogkvetkezmnye, hogy az illetQ rszesl a trsuls jogaiban s kivltsgaiban, lhet azokkal a lelki kedvezmnyekkel, melyeket a trsuls kapott, megilletik a szablyzat szerinti tagsgi jogok. Az egyetemes egyhzjog megengedik, hogy ugyanaz a szemly tbb trsulsnak is tagja legyen. A szerzetes intzmnyek tagjai trsulsokba csak sajt joguk szerint, elljrjuk beleegyezsvel lphetnek. A tagokat csak a jog s a szablyzat szerint szabad elbocstani, mgpedig csakis megfelelQ okbl. e) A megszqns: A hivatalos trsulsokat az Qket ltestQ hatsg szntetheti meg, slyos okbl. A megyspspk azokat a hivatalos trsulsokat is megszntetheti, melyeket nem Q ltestett, hanem ppai engedly alapjn szerzetes intzmnyek tagjai hoztak ltre az Q hozzjrulsval. A magntrsuls a szablyzat szerint szqnik meg. Az illetkes egyhzi hatsg is megszntethet, de csak ha tnykedse botrnyt jelent a hvQk szmra, illetve slyos krra van az egyhzi tantsnak vagy fegyelemnek. A megszqnt magntrsuls javairl a szablyzat szerint kell rendelkezni. A HIVATALOS TRSULSOK: A hivatalos trsulsok mqkdsre klnleges knoni szablyok is vonatkoznak. a) A ltests: Hivatalos trsulst csak a hatsg ltesthet. Ha a trsuls egyetemes, vagy nemzetkzi, akkor az erre illetkes hatsg az Apostoli Szentszk. Ha orszgos, a pspki konferencia, ha pedig egyhzmegyei, a megyspspk. Ppai kivltsg alapjn az egyhzmegyben ms is ltesthet trsulst, de csak a megyspspk rsbeli hozzjrulsval. A hivatalos trsulst megalapt hatrozat egyben a trsulst jogi szemlly is avatja s megadja neki a kldetst azoknak a cloknak a szolglatra, melyeknek az egyhz nevben val megvalstst vllalja. b) A szablyzat: A hivatalos trsuls szablyzata a ltestsre illetkes hatsg jvhagysra szorul. Ez szksges annak megvltoztatshoz is. Gyakorlatilag a jvhagys s a hatsgi megalapts egyetlen intzkedssel trtnik. c) A tagsg: Hivatalos trsulsba rvnyesen nem vehetQ fel, aki a katolikus hitet nyilvnosan elvetette, vagy az egyhzi kzssget elhagyta, de az sem, akit kiszabott vagy kinyilvntott kikzsts sjt. Aki felvtele utn kerl ilyen llapotba, azt elQzetes figyelmeztets utn a szablyzat szerint ktelezQ elbocstani. Az elbocstottnak felfolyamodsi joga van a trsulsra felgyelQ hatsghoz. Az ilyen trsulsokban a nem katolikus keresztnyek tagsgnak lehetQsgrQl a vlemnyek megoszlanak. d) Az irnyts: A hivatalos trsuls szablyzata szerint jellegnek megfelelQ vllalkozsba foghat, de tevkenysgnek felsQbb irnytsa az alaptsban illetkes egyhzi hatsgra tartozik. A felsQbb irnyts klnsen a vagyonkezels tekintetben nyer megfogalmazst, hiszen az illetQ hatsgnak a hivatalos trsuls vi szmadssal tartozik. Ugyancsak szmot kell adnia az ltal gyqjttt adomnyok felhasznlsrl. Ugyanez a hatsg jogosult a trsuls vezetQjnek kinevezsre, illetve vlaszts utni megerQstsre vagy bemutats utni beiktatsra. E hatsg jog a trsulshoz lelkszt vagy egyhzi asszisztenst kinevezni. Ez utbbi esetben meg kell hallgatnia a trsuls nagyobb tisztsgviselQit. A vezetQ lehet vilgi is, ha a trsuls nem klerikusi. Hacsak a szablyzat msknt nem rendelkezik, a trsulat lelksze s vezetQje nem lehet ugyanaz a szemlyt. Ugyancsak nem szabad a krisztushivQk kzvetlen apostoli cl trsulsai lre olyan vezetQt lltani, aki politikai prtban is vezetQ tisztsget visel. Hivatalos trsuls lre klnleges krlmnyek kztt a hatsg ideiglenes kormnyzt jellhet ki. A lelkszt az mozdthatja el, aki kinevezte. A trsuls vezetQjt az Qt kinevezQ vagy megerQstQ hatsg mozdthatja el, megfelelQ okbl, az illetQ s a trsuls nagyobb tisztsgviselQi meghallgatsa utn. A MAGNTRSULSOK: a) Az alapts: Egyhzi cl magntrsulst a hvQk szabad kezdemnyezssel alapthatnak. Az alaptshoz nem szksges hatsgi intzkeds. A hivatalos egyhzi tudomsulvtelhez a szablyzat hatsgi fellvizsglata szksges. Jogi szemlyisget csak a hatsg kifejezett hatrozatval nyerhetnek. b) A hatsgi felgyelet: Az egyhzi hatsg felgyeletnek ezek is al vannak rendelve, sQt a felgyeletre illetkes hatsg kormnyzati jogkrt is gyakorol felettk. Gondoskodnia kell arrl is, hogy a trsuls apostoli tevkenysge a kzjra irnyuljon, s az erQk szt ne forgcsoldjanak. m a hatsgnak tekintettel kell lennie a trsuls autonmijra. A magntrsulsok felett a hatsgi kormnyzat szqkebb krq. Tartalma csupn a fenti veszlyek elhrtsra szortkozik. A vagyonkezels felgyelete jval kevsb kttt, mint a hivatalos trsulsok esetben. A magntrsuls javait a szablyzat szerint szabadon kezeli. Az illetkes egyhzi hatsg csak arra felgyel, hogy e javakat tnyleg a trsuls cljra fordtsk. vi szmadsi ktelezettsget a CIC nem r elQ. A kegyes cl adomnyok vagy hagyatkok tekintetben a magntrsuls is a helyi ordinrius fennhatsga al tarozik. A jogi szemlyisggel nem rendelkezQ magntrsulsnak sajt tulajdona nincs is, br a tagok kzsen vllalhatnak ktelezettsgeket, lehetnek tulajdonostrsak agy birtokostrsak, s llthatnak kzs kpviselQt is. c) A tisztsgviselQk: A magntrsuls vezetQjt s tbbi tisztsgviselQjt szabadon jelli ki a szablyzat szerint. Lelkszt szintn nem az egyhzihatsgtl kapnak. Ha kvnjk, hogy kln lelkszk legyen, szabadon felkrhetnek egy papot az illetQ egyhzmegyben trvnyesen mqkdQk kzl, m a kivlasztott papnak megerQstsre van szksge a helyi ordinriustl. II. SZAKASZ: AZ EGYHZ HIERARCHIKUS FELPTSE Vannak hierarchikus kzssgek, melyeket az egyhzi hatsg ltest vagy alapt meg konkrt esetekben, amelyekben hivatalosan, az egyhz nevben vgzik Krisztus hrmas feladatt, melyet az egyhzra bzott: a tantst, a megszentelst s a kormnyzst. Maga az egyetemes egyhz Krisztustl rendelt hierarchikus kzssg. De teolgiailag alapvetQ hierarchikus kzssgek a rszegyhzak is. Az Egyhzi Trvnyknyv az egyhz hierarchikus szerkezett a kt alapvetQ egysgre ptve vzolja. AZ EGYHZ LEGFPBB HATSGA: LegfQbb hatsgknt, az egsz egyhz fltti legfQbb s teljes hatalom alanyaknt a CIC kt szervet emlt: a rmai ppt s a pspkk testlett. A Codex hangslyozza, hogy a ppa s a pspkk szorosan sszetartoznak egymssal, egyetlen testletet alkotnak, mgpedig gy, ahogy az r rendelse szerint Szent Pter s a tbbi apostolok egy testletet alkottak. A ppa ugyanis Szent Pternek, a pspkk pedig az apostolok utdai. 36. A RMAI PPA A PPA MINT LEGFPBB EGYHZI HATSG: A ppa Rma pspke, Szent Pter utda abban az rtelemben, hogy az egyhzban azt a tisztsget gyakorolja, amelyet Szent Pter gyakorolt. A ppa a pspkk testletnek feje. LegfQbb psztori tisztsgnek gyakorlsa sorn a tbbi pspkkel s az egsz egyhzzal mindig kzssg fqzi egybe. m az Q joga meghatrozni, hogy tisztsgt milyen szemlyes vagy testleti mdon gyakorolja. A ppt segtQ szervek pl. a pspki szindus, a bborosi testlet, a rmai kria stb. Munkjukat a ppa nevben s tekintlyvel vgzik a jog elQrsai szerint, az egsz egyhz javra. P Krisztus helytartja. Ennek konkrt jogi vonatkozsa pl. hogy felbonthat bizonyos fajta hzassgokat a potestas vicaria alapjn, magyarzhatja a termszetjogot . P ezen a fldn az egsz egyhz psztora. HATALMA: A ppai tisztsg psztori minQsgbQl kvetkezik a ppa hatalmnak jellege. Ez a hatalom psztori hatalom, vagyis nem csupn a hitre s erklcsre vonatkoz tants kpessge, hanem egyhzkormnyzati hatalom, mely irnt ktelezQ az engedelmessg. A ppai hatalom a hivatallal jr, teht rendes hatalom a sz jogi rtelmben. A ppa hatalma legfQbb hatalom is, vagyis az egyhzban a ppnak nincs elljrja, hatalom dolgban senki sem egyenlQ vele, s nincs az egyhzban senki, aki ne volna alrendeltje. Egyhzi dolgokban a vilgi hatalomnak sincs joga korltozni Qt. A ppa fltt senki nem tlkezhetik, tletei ellen fellebbezni, hatrozatai ellen pedig felfolyamodssal lni nem lehet. Ez a hatalom teljes, mindent magban foglal, ami a ppai hivatal gyakorlshoz szksges. Kiterjed a trvnyhozi, a vgrehajti s a bri hatalom terletre egyarnt. Az egsz egyhz hitbeli, istentiszteleti s kzssgi egysgnek rdekben a tants, a megszentels, a fegyelem vonatkozsban klnleges kormnyzati hatalommal lhet. A ppai tvedhetetlensg sajtos karizmja a ppa szemlyre szl. Ez segtQje, mintegy elQfelttele a tants tern val legfQbb kormnyzati tevkenysg gyakorlsnak. A megszentels tern a ppa ontolgiai kpessge a pspkszentelssel adott. m hatalma meghaladja az egyes pspkkt. Ez a kormnyzati hatalom mqkdik a tants terletn. A ppa hatalma kzvetlen, nem esik srelem ms egyhzi hatsgokon, ha a ppa hatalmt azok alrendeltjei fltt kzvetlenl gyakorolja. Valahnyszor a jogban ordinriusrl van sz, ezen mindig a ppt is rteni kell. Ez a kzvetlen hatalomgyakorls trtnhet trvnyhozi ton (pl. gy, hogy ppai rszleges trvnyt hoz valamely egyhzmegye szmra), vgrehajti ton (pl. bizonyos trvnyek alli felmentseknek vagy bizonyos bntetsek elengedsnek fenntartsval), de trtnhet bri ton. A kzpkorban gyakori volt az is, hogy a ppa a rszegyhzon belli bizonyos tisztsgek betltst fenntartotta. Ezek a fenntartsok komoly pnzgyi kvetkezmnyekkel is jrtak. A kzvetlen ppai hatalom az egyes pspkk sajt, rendes s kzvetlen hatalmt a maguk rszegyhzban erQsti s vdelmezi. A ppa hivatsbl kvetkezik, hogy Q az egysg centruma. A pspkk sajt rendes hatalma attl fgg, hogy kzssgben vannak-e a ppval. A ppai hatalomnak s az egyes pspkk hatskrnek konkrt sszeegyeztetse a jogkrket meghatroz szablyokbl rajzoldik ki, de mindig megmarad a klnleges egyedi intzkedsek lehetQsge. A ppa hatalma egyetemes, teht ezen a fldn az egsz egyhzra kiterjed, s szabadon is gyakorolhat. MLTSGA: A mr emltett cmeken kvl a ppt jelentQs teolgiai s trtnelmi htterq egyb cmek is megilletik. Ilyenek pl. Beatissimus Pater, Sanctissimus Pater (Szentsges Atya), Sanctitas Vestra, Sua Sanctitas (Szentsged, Pszentsge), Dominus Aposolicus, Pontifex Maximus, Servus servorum Dei. A ppnak az egyetemes egyhzra szl hivataln tl egyb tisztsgei is vannak: Q a Nyugat ptrirkja, Itlia prmsa, a Rmai Egyhztartomny metropolitja, Rma pspke. Ez utbbi minQsgvel a ppai tisztsg szorosan sszekapcsoldik. A ppa a Vatiknvrosi llam llamfQje is. Ez a tisztsg a nemzetkzi letben jelentQs. HIVATALNAK MEGSZERZSE: A teljes s legfQbb hatalmat az egyhzban a ppa azltal nyeri el, hogy trvnyes megvlasztst elfogadja, valamint a pspkszentels ltal. A ppavlaszts rendjt az 1975. X. 1-jn kelt Romana Pontifici eligendo kezdetq apostoli rendelkezs szablyozza. A ppa csak a pspki testleten bell tud igazn feje lenni a testletnek. Ebbe a testletbe pedig ki-ki a pspkszentelssel lphet be. Ezrt a hatlyos egyhzjog gy rendelkezik, hogy ha a megvlasztott szemly mg nem pspk, rgtn szenteljk pspkk. A ppt 1059 ta a bborosok vlasztjk. 1179 ta kizrlag Qk, de Qk mindnyjan. 1274 ta ez konklvban trtnik. A katolikus llamok ltal hajdan ignyelt vtjogot X. Pius ppa teljesen elvetette. A XIV. szzad ta az a szoks, hogy mindig bborost vlasztanak ppv. Ezt azonban a jog nem rja elQ. Rgen sokan vitztak azon, hogy megteheti-e a ppa, hogy kijelli az utdjt. Mivel nem ltszik igazoltnak, hogy ezt a lehetQsget az isteni jog kizrn, az ilyen kijells rvnyessgt aligha lehetne vitatni. HIVATALNAK AKADLYOZTATSA S ELVESZTSE: A ppai szk megresedsekor felmerlQ teendQkrQl a Romano Pontifici eligendo kezdetq apostoli rendelkezse intzkedik. Nem kerltek azonban kihirdetsre kln szablyok a szk akadlyoztatsa esetre. A ppai szk megresedik a ppa hallval vagy lemondssal. Ez a lemonds csak akkor rvnyes, ha szabadon trtnik s szablyos kifejezst nyer. Nem szksges azonban, brki is elfogadja. Arrl, hogy megresedhet-e a ppa tisztsge viselQjnek nyilvnos eretneksge miatt, a vlemnyek megoszlanak. A szk teljes akadlyoztatsa esetn alkalmazandnak ltszik a pspki szk akadlyoztatsrl szl szably. 37. A PSPKK TESTLETE A PSPKK TESTLETNEK FOGALMA: A pspkk testlete (Collegium Episcoporum) a ppval egysgben lvQ pspkk sszessge. Feje a ppa. A pspki testlet tagjv tesz a szentsgi felszentels ereje s a kollgium fejvel s tagjaival val hierarchikus kzssg . A pspkk testlete testlet, mert lehetQv teszi, hogy tagjai ne egyenlQ joggal vegyenek rszt a dntshozatalban. Ez a testlet nem egyenlQk kzssge, hanem teolgiailag strukturlt. A ppnak meghatroz dntsi joga van, sQt a testlet tbbi tagjai nlkl is gyakorolhatja hatalmt. Ez a testlet a maga hatalmt csakis fejvel egytt s soha nem e fQ nlkl hordozza. A ppa nlkl a pspkk testlete a maga teljes teolgiai rtelmben nem is ltezik. A PSPKK TESTLET MINT LEGFPBB EGYHZI HATSG: A legfQbb s teljes hatalomnak az egsz egyhz fltt a pspkk testlet szintn hordozja, de csakis fejvel, a ppval egytt illeti ez meg. Ezrt nincs az egsz egyhz feletti legfQbb s teljes hatalomnak kt klnbzQ alanya. HATALMNAK GYAKORLSA: a) Az egyetemes zsinat: A pspkk testlete hatalmt klnbzQ intzmnyes formkban gyakorolhatja. Nagy trtnelmi mltja s jelentQsge miatt kiemelkedik az egyetemes zsinat (Concilium Oecumencium), melyen a pspkk testlete ezt a hatalmat nneplyes mdon gyakorolja. sszehvsa, felfggesztse, thelyezse, feloszlatsa, a rajta val elnkls, az gyrend megszabsa s a hatrozatok jvhagysban val rszvtel, tovbb a hatrozatok megerQstse s kihirdetsk elrendelse a ppa joga. A zsinati hatrozatok jvhagysa a zsinaton rsztvevQ atyk a ppval egytt jrnak el. Ez teszi a ppai megerQstst s a zsinati hatrozatknt val ppai kihirdetst lehetQv. Ha a ppai szk a zsinat folyamn megrl, az egyetemes zsinat magtl felfggesztQdik mindaddig, amg az j ppa fel nem oszlatja, vagy folytatst el nem rendeli. Az egyetemes zsinaton dntsi szavazati joggal rszt venni azon pspkk joga s ktelessge, akik a pspkk testletnek tagjai. A legfQbb egyhzi hatsg meghvhat msokat is, akik nem pspkk. Szerepket a zsinaton ugyanez a hatsg hatrozza meg. b) Egyb mdok: Az egsz egyhzra szl hatalmt gyakorolhatja a pspkk testlete gy is, hogy az egsz vilgon elszrt pspkk egysgesen cselekszenek, s ezt a rmai ppa mint e hatalom gyakorlst szabadon elfogadja, vagy esetleg eleve ilyennek indtvnyozza. KtelezQ erejhez ugyanolyan ppai megerQstsre s kihirdetsre van szksg, mint az egyetemes zsinatok dntsei esetben. Lteznek olyan ms intzmnyes formk, melyek lehetQv teszik, hogy egyes pspkk a sajt rszegyhzuk keretein tlmenQen is rszt vegyenek Krisztus tanti, papi s psztori feladatnak gyakorlsban. Ezekben a pspkk testlete mint olyan nem mqkdik a maga sajtos, sszegyhzra vonatkoz hatalmval, viszont tkrzQdik bennk az egyes tagok pspki rendjnek szentsgi s kollegilis, a pspkk testletbe kapcsold jellege. Ilyen a pspki szindus, a vilgegyhz bizonyos pspkeinek szereplse az Apostoli Szentszk kzponti hatsgainak tagjai kztt stb. 38. A PSPKI SZINDUS FOGALMA S FELADATA: A pspki szindus egyike a zsinat utni idQk legfontosabb egyhzi szerveinek. Ltestse 1965. IX. 15-n az Apostolica sollicitudo kezdetq motu proprival trtnt, ksQbb a II. Vatikni Zsinat is szlt errQl. A pspki szindus a vilg klnbzQ vidkeirQl kivlasztott pspkk gylekezete. Meghatrozott idQben sszejveteleket tart a ppa s a pspkk kztti kapcsolat polsra, a pspkk a ppnak a hit s erklcs vdelmre s erQstsre, az egyhzi fegyelem megszilrdtsra tancsaikkal segtsget nyjtsanak, s az egyhznak a vilgban val tevkenysgvel sszefggQ krdsekrQl trgyaljanak. HATSKRE: A pspki szindus ktelezQ dntseket nem hozhat. Illetkessge a ppnak val tancsadsra korltozdik. KtelezQ dntseket a szindus csak akkor hozhatnak, ha a ppa erre kln felhatalmazza. A pspki szindus nem a pspkk testletnek hatalmt gyakorolja, hanem a ppai primtust segti a mqkdsben. A szindus eredmnye lehet: a pphoz szl javaslat, aki ennek alapjn pl. enciklikt vagy apostoli buzdtst adhat ki; kszthet nll okmnyokat, melyeket a ppa tehet kzz. PPAI IRNYTS: Mivel a szindus olyan ppai intzkedssel alaptott szerv, mely a ppnak hivatott tancsot adni, ezrt kzvetlenl a ppa hatalmnak van alrendelve. A ppa feladata: a szindust a megtlse szerint idQben sszehvni, sznhelyt kijellni, bezrni, thelyezni, felfggeszteni s feloszlatni; tmit, gyrendjt meghatrozni, rajta szemlyesen vagy megbzott tjn elnklni; a tagok megvlasztst jvhagyni, a szindusi tagokat szabadon kijellni s kinevezni. Ha a szindust a ppa dntsi hatalommal ruhzza fel, a dntsek jvhagysa is a ppa joga. Mikor a ppa az egyes szindusi lsszakokat bezrja, automatikusan megszqnik a tagoknak minden olyan feladata, melyet azon az lsen tltttek be. Ha a ppai szk a szindus sszehvsa utn megrl, a szindus lse automatikusan felfggesztQdik, ugyangy a feladatkrk is, melyek az egyes tagokat illettk. A felfggeszts addig tart, amg az j ppa az ls folytatst vagy feloszlst hatrozatban el nem rendeli. LSEI S TAGJAI: a) A rendes teljes ls: Az egsz egyhz javval kzvetlenl kapcsolatos gyek megtrgyalsra a pspki szindus teljes lsre gyqlik egybe. A tbbsg a szablyos idQkznknt sorra kerlQ rendes teljes lsek kz tartoznak. Az ilyen lsre sszegyqlQ szindus tagjai: A pspki konferencia ltal megvlasztott pspkk. Pk alkotjk a tagok tbbsgt. Vlasztsuk szindusra vonatkoz kln jog szerint trtnik. A nemzeti pspki konferencik ltszmuknak megfelelQen 25 tagig egy, 26-50 tagig kettQ, 51-100 tagig hrom, 100 tag felett ngy kpviselQt kldenek a rendes teljes lsre. A kln jog szerint kijellt tagok, pl. a kelti ptrirkk, nagyrsekek s ptrirktuson kvli metropolitk. A pptl kzvetlenl kinevezett tagok. A klerikus szerzetes intzmnyeknek kln jog szerint megvlasztott tagjai. b) A rendkvli teljes ls: A gyors elintzst kvn gyek megtrgyalsra a szindus rendkvli teljes lsre hvhat ssze. Ennek tagjai: A hivataluk alapjn kijellt pspkk. Ilyenek a keleti ptrirkk, nagyrsekek s prtirktuson kvli metropolitk, a nemzeti s a tbb orszgra szl pspki konferencik elnkei, valamint a rmai krai kzponti hatsgai ln ll bborosok. A ppa ltal kinevezett tagok. A klerikus szerzetes intzmnyeknek a kln jog szerint vlasztott tagjai. c) A rszleges ls: Egyetlen vagy tbb meghatrozott vidket rintQ gyek megvitatsra a szindus sszehvhat rszleges lsre is. Az ls tagjait fQknt arrl a vidkrQl vlasztjk ki, melynek szmra az lst sszehvjk. Az rintett terlet pspkeit s a rmai krinak az gyben illetkes vezetQit foglalja magban. Rszleges szindust tartottak pl. a holland egyhz vagy az ukrn grgkatolikusok gyben. SZERVEI: a) Az ltalnos titkrsg: A szindus lland ltalnos titkrsggal rendelkezik. E szerv keretben mqkdik: az ltalnos titkr, akit a titkrsg lre a ppa nevez ki, a titkrsg tancsa, amely a titkr munkjt segti. E tancs tagjai pspkk. Egy rszket a szindus vlasztja, msik rszket a ppa nevezi ki. Mindnyjuk feladata megszqni az j teljes ls kezdetvel. b) A bizottsgok: A szindus rendtartsa ismer tanulmnyi s egyb bizottsgokat is. c) A tisztsgviselQk: Az egyes lseknek egy vagy tbb, a pptl kinevezett kln titkra is van. Az Q megbzatsa csak az illetQ ls vgig tart. Az lsekre a ppa megbzott elnkt kld. MpKDSI MDJA: A szindus mqkdsnek mdjt, az lsek lefolysi rendjt az ide vonatkoz kln jog szablyozza. 39. A RMAI SZENT EGYHZ BBOROSAI A BBOROSOK, TESTLETK S OSZTLYAIK: A bboros cm eredeti latin formjt, a cardinalis-t a VIII. szzadtl sajtosan csak azokra a klerikusokra alkalmaztk, akik a szkesegyhzakhoz tartoztak. A mai kardinlisi intzmny a Rmai Egyhz(megye) klrusnak jelentQs csoportjaibl alakult ki. A bborosok szmt V. Sixtus ppa 1586-ban hetvenben szabta meg. E szmot XXIII. Jnos ppa lpte tl, majd VI. Pl ppa szzhszra emelte a nyolcvan ven aluli bborosok szmnak hatrt. E szm azta is vltozik. Ma a bborosok a ppa megvlasztsra jogosult bborosi testlet tagjai. Mind testletileg, mind kln-kln feladatuk, hogy a ppnak tancsot s segtsget nyjtsanak az egyhz kormnyzsban. A bborosi mivolt nmagban nem hivatal, inkbb mltsg, melyhez azonban teendQk kapcsoldnak. Ezeket a bborossg tnyn tl ms elemek is befolysoljk. A bborosi testlet hrom rendre oszlik: A pspki rendhez azok a bborosok tartoznak, akiknek a ppa Rma krnyki egyhzat jellt ki cml, tovbb a bboross kinevezett keleti katolikus ptrirkk, akik viszont sajt szkl cmt tartjk meg. A presbiteri rend tagjai rmai cmtemplomot (titulus) kapnak. Tbbnyire a vilgegyhzban mqkdQ megyspspkk. A diaknusi rend tagjai szmra a ppa rmai diaknit jell ki. Egyszerre kt cme is van a bborosi testlet dknjnak. P a jognl fogva az Ostiai Egyhzmegye cmvel rendelkezik, de korbbi bborosi cmt is megtartja. A cml kapott Rma krnyki egyhzmegyben vagy rmai templomban (melyet ugyan birtokba vesznek) a bborosokat nem illeti meg semmilyen kormnyzati hatalom. De tancsukkal, gondoskodsukkal (adomnyok) segtsk a templomokat, illetve egyhzakat. A testleten bell lehetsges az optls. A konzisztriumban bejelentett s a ppa ltal jvhagyott ignylssel a presbiter bborosok tlphetnek ms cmre, a diaknusok pedig ms diaknira, sQt ha mr tz ve bborosok a diaknusi rendben, krhetik tvtelket a presbiteri rendbe is. A pspki rendben nincs opci. XXIII. Jnos ppa rendelkezse ta a bborosok mindnyjan ktelesek pspkk szenteltetni magukat, ha kinevezsk pillanatban mg nem lennnek pspkk. Ez all ppai felments lehetsges. KINEVEZSK: A bborosokat a ppa szabadon nevezi ki. Bizonyos egyhzmegyk megyspspke bborosi kinevezst kap. Az ilyen pspksgeket bborosi szkeknek is szoktk nevezni. A ppa szabad a kinevezs tern, m a Codex felsorol bizonyos alkalmassgi feltteleket, melyeknek hinya a kinevezs rvnyessgt nem rinti. Ezek: a jelltnek legalbb ldozpapnak kell lennie; magasan kiemelkedQnek kell lennie a katolikus tants, az erklcs, a vallsossg s az gyintzsben val okossg tern. A bborosi tisztsget ki-ki a bborosi testlet elQtt kihirdetett ppai hatrozattal nyeri el. A trvnyben megszabott ktelessgek s jogok a kihirdets pillanattl illetik az j bborost. A kihirdetsre a titkos konzisztriumon kerl sor. ElQfordul, hogy valakinek a kinevezst a ppa a konzisztriumon bejelenti, de az j bboros nevt nem kzli, hanem keblben megQrzi (ez az in pectore kinevezs). Amg az rintett nevt a ppa nyilvnossgra nem hozza, az illetQ nem rendelkezik a bborosi ktelessgekkel s jogokkal. TEVKENYSGK: a) Testletileg: A bborosok a ppt testletileg segtik, ennek legfQbb intzmnyes formja a konzisztrium. Az egyetemes jog ismer rendes s rendkvli konzisztriumot. A rendes konzisztriumra az sszes, vagy legalbb a Rmban tartzkod sszes bborosokat hvjk ssze bizonyos slyos, de gyakoribb gyek megtrgyalsra vagy nneplyes cselekmnyekre. Az nnepsget tart rendes konzisztriumra lehet a bborosokon kvl preltusokat, polgri trsasgok kveteit s ms meghvottakat bebocstani. Az ilyen lst nyilvnosnak is nevezzk. (Ennek ellentte a titkos konzisztrium.) A rendkvli konzisztriumra az sszes bborosok meghvst kapnak. Erre akkor kerl sor, ha ezt az egyhz klnleges szksgletei, vagy igen slyos gyek megtrgyalsa megkvnja. Egyb elnevezsq konzisztriumok sszehvsra is volt plda (1797-ban pl. plenris lsre s egyedi konzisztriumra kerlt sor). A bborosok a ppavlasztst is testletileg vgzik a konklv keretben. b) Egynileg: A bborosok a ppt egynileg is hivatottak segteni. Segtsgk klnsen az egyhz mindennapi gyeinek terletn nyilvnul meg. gy bizonyos tisztsgekben is. Ilyen pl. a rmai kria egyes feladatkrei: a bboros llamtitkr, a krai kzponti hatsgainak vezetQi s tagjai. De ilyen tisztsg a ppai oldalkvet is. Egynileg mqkdnek a bborosok a testleten belli sajtos tisztsgekben is. Ilyen a bborosi testlet ln ll dkn s az Qt helyettestQ aldkn. Kormnyzati hatalmuk a tbbi bboros fltt nincsen. A dkn elsQ az egyenlQk kztt. Mindkettejket a pspki osztlyhoz tartoz bborosok vlasztjk maguk kzl. A dkn feladata az jonnan megvlasztott ppa pspkk szentelse, ha az illetQ mg nem volna pspk. Ilyen a protodiakonus bboros is. P hirdeti ki a npnek a megvlasztott j ppa nevt. P adja fel az rsekeknek vagy adja t kpviselQiknek a ppa helyett a palliumot. SAJTOS KTELESSGEIK S JOGAIK: A bborosok ktelesek a ppval sernyen egyttmqkdni. Ha nem megyspspkk, ktelesek arra is, hogy Rmban lakjanak, ha a kriban valamilyen hivatalt tltenek be; a bborosi testlet dknja s aldknja akkor is kteles erre, ha a kriban nincs hivatala. A megyspspki minQsgben mqkdQ bborosok is ktelesek Rmba menni, valahnyszor a ppa sszehvja Qket. Azok a bborosok, akik a rmai kria vagy a Vatiknvrosi llam valamely hatsgnak vagy ms lland intzmnynek ln llnak, hetventdik letvk betltsekor ktelesek benyjtani lemondsukat a ppnak. Amikor nyolcvanadik letvket betltik, automatikusan elvesztik ppavlaszti s a konklvba val belpsi jogukat, tovbb a kria s a Vatiknvrosi llam kzponti hatsgaiban val tagsgukat. Akit bborosi mltsgra emeltek, kteles hitvallst tenni. A bborosok jogai a CIC szerint: Ha Rmn s a sajt egyhzmegyjkn kvl tartzkodnak, a szemlykre vonatkoz dolgokban ki vannak vve a tartzkodsi helyk szerinti megyspspk kormnyzati hatalom all. Mindentt a vilgon gyntatsi felhatalmazsuk van. gyeikben csak a ppa tlkezhet. Ha egyhzi gyben tanskodnak, Qk vlaszthatjk meg kihallgatsuk helyt. Sajt templomukban temetkezhetnek. Az Apostoli Szk megresedsekor arra van hatalmuk az egyhzban, amire a megfelelQ kln trvny feljogostja Qket. A bborosok tiszteletbeli jogai: a sajtos ltzk (pl. vrs birtum, vrs reverenda, v, moctum stb.) viselse, a cm, a fQpapi jelvnyek s a cmer hasznlata. Cmerket cmtemplomuk homlokzatn kifggeszthetik. 40. A RMAI KRIA FOGALMA: A rmai ppa krnyezetben fokozatosan megjelentek az lland jegyzQi s egyb tisztsgek. A klnbzQ szervek harmonikus egyttmqkdst voltak hivatva segteni azok az tfog reformok, melyekkel egy-egy ppa a kria egsz felptst s mqkdst kvnta megjtani. A rmai kria ma hatlyos szablyait fQkn II. Jnos Pl ppa Pastor Bonus kezdetq apostoli rendelkezse rgzti. A mai egyhzjogban a rmai kria azoknak az llandan mqkdQ kzponti szerveknek az sszessge, melyek segtsgvel a ppa legfQbb psztori tisztsgt gyakorolja, s amelyek feladatukat a ppa nevben s tekintlyvel ltjk el. Szolglatuk arra irnyul, hogy erQstsk a hit egysgt s Isten npnek kzssgt, s elQmozdtsk az egyhz sajtos kldetsnek teljestst a vilgban. A rmai kria tjn (is ) a vilgegyhz pspkei mqkdnek egytt a ppval. A kria feladata pasztorlis, egyhzi s szolglat jellegq. A kria egyes tisztsgei egyhzkormnyzati hatalom gyakorlsval jrnak. E hatalom rendes helyettesi hatalom. Az Apostoli Szentszk vagy a Szentszk nv a CIC-ben nemcsak magt a ppt jelli, hanem a kria szerveit is, melyek az Q nevben jrnak el. A Szentszk a ppt s a krit is jelenti, a kria viszont nem foglalja magban a ppa szemlyt. SZABLYAI: A kria felptsnek s mqkdsnek alapszablya a Pastor Bonus kezdetq apostoli rendelkezs. Ehhez jrulnak a Rmai Kria ltalnos Rendtartsa s az egyes intzmnyek mqkdst is meghatroz kln jogszablyok, sajt szablyzatok. SZERVEI: A kria szerveit a Pastor Bonus kt fQ kategrija osztja: a kzponti hatsgokra, melyek az llamtitkrsg, a kongregci, a brsgok, a tancsok s a hivatalok; egyb intzmnyekre. A kongregcik kormnyzati hatsgok. Vgrehajti hatalmuk van. A brsgok bri hatalmat s tnykedst gyakorolnak. A tancsok feladata egy bizonyos tevkenysg elQmozdtsa. A hivatalok fQknt gazdasgi teendQket ltnak el. Egyb kriai szervek a ppa reprezentcis s liturgikus programjt szervezik s ksztik elQ. Emltst tesz a Pastor Bonus ezenkvl a bborosi gyqlsekrQl s bborosok csoportjrl, melyek a Szentszk szervezeti s gazdasgi gyeivel foglalkoznak. A rmai kria intzmnyeit s a bennk tisztsget viselQ szemlyek nevt vrQl vre a hivatalosan kiadott ppai vknyv, az Annuario Pontificio sorolja fel. a) Az llamtitkrsg: Az llamtitkrsg a rmai krinak az a kzponti hatsga, mely llandan s kzvetlenl a ppa rendelkezsre ll szemlye pasztorlis tevkenysgnek vgzsben. A ppa ltalnos titkrsgnak is nevezhetnnk. ln a bboros llamtitkr ll, aki a ppa teljes bizalmt kell, hogy lvezze. Kinevezse ezrt a ppa tetszse szerinti idQre szl. Az llamtitkrsg kt rszlegre oszlik: Az ltalnos gyek Rszlege a ppa mindennapi szolglatnak teendQin kvl ppai megbzsbl intzi mindazt, ami a tbbi kzponti hatsg rendes hatskrbe tartozik; /ezen kvl mg: sszehangolja a kria tbbi hatsgainak munkjt; gondoskodik a Szentszk kpviselQinek kinevezsrQl, intzi az llamoknak a Szentszk mellett mqkdQ kpviseletvel kapcsolatos gyeket, foglalkozik azokkal a krdsekkel, melyekkel a hvQk kzvetlenl a pphoz fordultak, valamint a nemzetkzik katolikus szervezetekkel, tovbb a Szentszk rszvtelvel ms nemzetkzi szervezetekben. Gondoskodik a ppai okmnyok, megnyilatkozsok elQksztsrQl s kzzttelreQl, rszint a hivatalos kzlnyben (AAS) rszint hivatalos kzlemny formjban a Sala Stampn keresztl. Felgyeletet gyakorol a Szentszk tmegtjkoztatsi eszkzei felett. Gondoskodik krin s a Szentszkhez tartoz intzmnyeken belli ppai kinevezsek vgrehajtsrl. Iktat, postz s levltri funkcit lt el. Hozz tartozik a Kzponti Statisztikai Hivatal is./ Az llamokkal val Kapcsolatok Rszlege a kormnyokkal intzendQ gyekkel foglalkozik. /polja a diplomciai kapcsolatokat, trgyalsokat folytat az llamokkal ktendQ megllapodsokrl, kpviseli a Szentszket nemzetkzi szerveknl s kongresszusokon. Foglalkozik a ppai kpviselQk gyeivel. Sajtos krlmnyek kztt ppai megbzsbl intzi a pspki szkek betltsvel, ltestsvel s megvltoztatsval kapcsolatos teendQket. Ahol szksges a kormnyokkal trgyalst folytat ezekrQl az gyekrQl./ b) A kongregcik: A mai egyhzjogban a kongregcik a rmai krai olyan kzponti hatsgai, melyek jellemzQen vgrehajti hatalommal rendelkeznek. Felptsk: bborosokbl s pspkkbQl llnak, vezetQjk az t ves idQszakra kinevezett bboros prefektus, s lland tisztviselQi kar tartozik, hozzjuk. A prefektust munkjban rseki rangban lvQ titkr segti. A kongregcik eljrsi mdja a trgyalt gyek jelleghez igazodik. A kongregci bboros s pspk tagjainak lse lehet teljes, ha az sszes tagokat meg kell hvni r, vagy rendes, ha csak a Rmban tartzkodk gyqlnek egybe. vente rendes lst kell tartani. A sem teljes, sem rendes lst nem kvn gyeket a kongresszus trgyalja s dnti el. Ennek rsztvevQi a bboros prefektus, a kongregci titkra, altitkra, osztlyvezetQi s az adott rszleg sszes beosztott tisztsgviselQi, vagy csupn azok, akik az ggyel foglalkoztak. Tbb kongregcit vagy hatsgot rintQ tmkrl vegyes gyqlsek trgyalnak s dntenek. A kongregcik feladatai sokrtqek. FQknt elvi krdsek megvlaszolsval, az egyhzi jogszablyok alkalmazsval, az egyhzi fegyelem vdelmvel, ilyen vitk, felfolyamodsok kzigazgatsi eldntsvel, kegyek s felmentsek megadsval foglalkoznak. Jogszably-alkot tevkenysgk elsQsorban az ltalnos vgrehajtsi hatrozatok s utastsok kibocstsban ll. ltalnos hatrozatokat csak elQzetes ppai hozzjrulssal hozhatnak. Ma a kongregcik sorrendje (a Pastor Bonus felsorolsa alapjn): Hittani Kongregci. Hozz tartozik a Ppai Biblikus Bizottsg s a Nemzetkzi Teolgiai Bizottsg. Feladata az egsz katolikus vilgban elQmozdtani s vdelmezni a hitrQl s erklcsrQl szl tantst. Ezrt illetkes mindenben, ami ezt a trgykrt valamikppen rinti. A hitbeli tants elmlytst szolglja a tanulmnyok, kutatsok tmogatsa, kezdemnyezse. A kongregcinak a tudomny s a kultra legjabb jelensgeivel eleven kapcsolatban kell lennie. Az ilyen feladatok megoldsban segtsget nyjt az egyes pspkknek s a pspkk csoportjainak is. Egyttmqkdik a Szentszk tbbi hatsgval, valahnyszor azoknak a tantssal kapcsolatos gyekben kell dntenik vagy megnyilatkozniuk. nll llsfoglalsokat is kzztesz. Msik feladata: gondoskodni arrl, hogy semmilyen mdon terjesztett tveds miatt a hit s az erklcs krt ne szenvedjen. Ennek rdekben fell kell vizsglnia az j tanokat s esetleg el is kell utastani azokat. De gondoskodnia kell arrl is, hogy a tves s veszlyes tantsok ne maradjanak kellQ vlasz, kritika nlkl. A kongregci tlkezik a hit elleni, a legslyosabb erklcs elleni, valamint a szentsgek kiszolgltatsval kapcsolatos bqncselekmnyek trgyban. Jogosult bntetsek kinyilvntsra s kiszabsra is, mgpedig mind kzigazgatsi, mint bri ton. Ez az eljrs nem csupn a nyomtatott megnyilatkozsokra, hanem pl. a beszdekre is vonatkozik. A kongregci foglalkozik a hzassgoknak a hit javra val felbontsval kapcsolatos gyekkel s a laicizlt papok visszavtelvek a klerikusi llapotba. A kongregci belsQ szablyzatt az Integrae servandae kezdetq motu proprio alapjn kiadott sajt okmny tartalmazta. A Keleti Egyhzak Kongregcija. E hatsgot 1862. I. 6-n . IX. Pius ppa hvta ltre. nllsgt 1917. V. 1-jn nyerte el. Tagjai kzt magnl a jognl fogva szerepelnek az sszes keleti katolikus patrirkk s nagyrsekek, valamint a Keresztny Egysg Ppai Tancsnak elnke. Illetkessge: bizonyos szemlyek s terletek minden gyre szl. A keleti rtus katolikusokkal kapcsolatos minden gy, mg akkor is, ha az vegyes, vagyis ms rtusakat is rint. A Keleti Kongregci el tartozik a keleti terletek minden gye, gy a misszis s pasztorlis tevkenysg egszt illetQen mg a terlet tisztn latin gyei is. Hogy melyek ezek a terletek, a Pastor Bonus megfogalmazsa szerint az, hogy rajtuk a keleti rtusok rgi idQk ta tlslyba vannak . Ezt szmbeli tlslynak rtjk. m e terletek latin rtus hvQinek nem misszis vagy apostoli (pl. magnjellegq, vallsi, szentsgi) problmiban a Keleti Kongregci mr nem illetkes. Az eljrs mdjt illetQen a Keleti Kongregci csak kzigazgatsi hatsg. Bri ton mr nem jrhat el. Az Istentiszteleti s Szentsgi Kongregci kt hatsg egyestsbQl jtt ltre. Illetkessge liturgikus tren kiterjed mindarra, ami az Apostoli Szentszkre tartozik a liturgia szablyozsa, elQmozdtsa, valamint a szentsgek tern. Gondoskodik a liturgikus szvegek sszelltsrl, fellvizsglja a sajt helyi vagy rendi liturgikus knyveket, fordtsokat. Foglalkozik az ereklyk, a vdQszentek tmakrvel, adomnyozza a basilica minor cmet. Felgyel a szentsgkiszolgltats liturgikus s knoni fegyelmre, valamint a npi vallsos gyakorlatokra. Szentsgi tren az egyes szentsgekkel kapcsolatos problmk tartoznak r, pl. felmentsek a szentelsi szablytalansgok s akadlyok al, a hzassgok utlagos rvnyestse stb. Sajtos eljrsokat is folytat az el nem hlt hzassgok gyben, az egyhzi rend rvnytelen felvtele gyben, valamint diakontusbl s jabban a papsgbl eredQ ktelezettsgek alli felmentsek gyben is. Szenttavatsi gyek Kongregcija. A boldogg- s szenttavatsi gyeken kvl a szentek doktornak val nevezsvel, valamint az ereklyk hitelesnek nyilvntsval s Qrzsvel kapcsolatos gyekkel is foglalkozik. A Kongregci mqkdsnek rszleteit 1983-ban belsQ rendtarts szabja meg. A Pspki Kongregci az egyhzmegyk alaptsnak s a konzisztorilis kinevezseknek az elQksztsre alakult. Feladatkre: latin egyhzban a rszegyhzak ltestsvel s betltsvel, a pspki feladat gyakorlsval kapcsolatos gyek, kivve azokat, melyekben a Npek Evangelizcijnak Kongregcija illetkes. Ugyancsak r tartozik a rszegyhzak s csoportjaik ltestsvel, felosztsval, egyestsvel, megszntetsvel s mdostsval kapcsolatos teendQk vgzse s a tbori ordinaritusok ltrehozsa. Ez a kongregci ltja el a pspkk kinevezsvel sszefggQ feladatokat is s mindent, ami a rszegyhzak betltsnek tmakrbe tartozik. Foglalkozik a pspkk lelkipsztori feladatnak gyakorlsval kapcsolatos krsekkel is. Egyrszt segtsget nyjtva a pspkknek, msrszt apostoli vizitcit rendelve. E Kongregcihoz tartoznak a szemlyi prelatrk gyei is. Intzi tovbb az ad limina ltogatssal s az tvenknti jelentsekkel sszefggQ teendQket. Vgl foglalkozik a rszleges zsinatok s a pspki konferencik gyeivel is. E Kongregci keretben mqkdik a Ppai Latin-Amerika Bizottsg is. A Npek Evangelizcijnak Kongregcija. Hivatsa az egsz fldn foly misszis tevkenysg irnytsa s koordinlsa. Teolgiai, lelkisgi s misszis pasztorcival kapcsolatos kutatsokat is elQmozdt s elveket dolgoz ki az egyes korok s helyek szksgleteinek megfelelQ evangelizcis munka szmra. Illetkessge eltrQ aszerint, hogy misszis terletekrQl, vagy egyb terletekrQl van-e sz. Mindentt feladata a misszis hivatsok gondozsa s misszionriusok kellQ elosztsa, de a misszis terleteken szerepe van a vilgi papsg s a hitoktatk kpzsben is. Ugyanezeken a terleteken a misszi munkjt ez a hatsg bzza r megfelelQ intzmnyekre, s foglalkozik azokkal a teendQkkel, melyek msutt az egyhzi terleti egysgek ltestsvel, megvltoztatsval s a fQpsztori tisztsgek betltsvel kapcsolatban a Pspki Kongregcira tartoznak. Illetkes azokban a krdsekben, melyek a szerzeteseket egynileg vagy kzssgileg, mint misszionriusokat rintik. Vannak alrendelve az apostoli let misszis trsasgai, valamint a Ppai Misszis Mqvek is. A Klruskongregci illetkessge elsQsorban a vilgi klerikusok szemlyre, szolglatra s az azzal kapcsolatos dolgokra terjed ki. Hozz tartozik a hitoktats tmakre, a katekizmusok s ms hitoktatssal kapcsolatos rsmqvek jvhagysa. A klerikusi llapottal kapcsolatos krdsekben mg a szerzetesek gyeivel is foglalkozik. R tartoznak a papi szentusok, tancsosi testletek, kptalanok, pasztorlis tancsok, plbnik, templomok, klerikusi egyesletek, levltrak, kegyes alaptvnyok s misektelezettsgek gyei, az egyhzi vagyon kezelsvel kapcsolatos krdsek, belertve a klrus elltsnak s trsadalombiztostsnak problmit is. E kongregci keretben mqkdik a Mqvszeti s Trtneti rksg MegQrzsnek Ppai Bizottsga. A Megszentelt let Intzmnyei s az Apostoli let Trsasgai Kongregcija. Illetkessge a latin egyhzban kiterjed a szerzetes intzmnyekre, a vilgi intzmnyekre s az apostoli let trsasgaira. Hatskrbe tartozik a nagyobb elljrk konferenciinak ltestse, szablyzataik jvhagysa, mqkdsk felgyelete, tovbb foglalkozik a remete let s a szzek rendje, valamint a harmadrendek problmival is. A Szeminriumok s Oktatsi Intzmnyek Kongregcija (msik hivatalos neve: A Katolikus Nevels Kongregcija). Mai illetkessge a papnevels s a katolikus nevels egsz terletre kiterjed. Mqkdsnek hrom fQ terlete: a hivatsgondozs s a szeminriumok, a katolikus nevels ltalnos problmi s a katolikus iskolk, az egyhzi s katolikus egyetemek, fakultsok s ms hasonl intzmnyek. c) A brsgok: Az Apostoli Szentszk brsgai: az Apostoli Penitenciria, mely a belsQ frumra s a bcskra vonatkoz krdsekkel foglalkozik, feloldozsokat, felmentseket, orvoslsokat s ms kegyeket ad; az Apostoli Signatura LegfelsQbb Brsga s a Rota Romana. d) A ppai tancsok: A Pastor Bonus az albbi ppai tancsokat sorolja fel: a Vilgiak Ppai Tancsa; a Keresztny Egysg ElQsegtsnek Ppai Tancsa; a Csald Ppai Tancsa; az Igazsgossg s Bke Ppai Tancsa; a Cor Unum Ppai Tancsa; a Vndorlk s Utazk Lelkigondozsnak Ppai Tancsa; az Egszsggyi Dolgozk Lelkigondozsnak Ppai Tancsa; a Ppai Trvnymagyarz Tancs; a Vallsok Kzti Prbeszd Ppai Tancsa; a Nem HvQkkel val Prbeszd Ppai Tancsa; a Kultra Ppai Tancsa; a Tmegtjkoztats Ppai Tancsa. e) A hivatalok: A Pastor Bonusban a kvetkezQ hivatalok szerepelnek: az Apostoli Kamara, az Apostoli Szentszk VagyonkezelQsge; az Apostoli Szentszk Gazdasgi gyeinek Prefektrja. A Pastor Bonus kiadsa utn ltesl az Apostoli Szentszk Munkagyi Hivatala. Ennek mqkdst sajt szablyzat rendezi. f) A tbbi intzmnyek: A tbbi kriai szervek nem minQslnek kzponti hatsgnak. A Pastor Bonus ide sorolja a Ppai Hz Prefektrjt, amely a ppai kihallgatsok, ceremnik s utazsok szervezsvel foglalkozik, valamint a Ppai Liturgikus nnepsgek Hivatalt. 41. A PPAI KVETEK A PPAI KPVISELET ALAPJAI: A ppai kpviselet intzmnyek teolgiai alapja a rmai ppa egyhzkormnyzati primtusa, mely egyetemes psztori kldetsnek velejrja. Ezrt szletett s szuvern joga, hogy kveteket nevezzen ki s kldjn a klnbzQ vidkeken mqkdQ rszegyhzakhoz, vagy akr egyben az llamokhoz s hatsgokhoz is. Ltnek teolgiai valsgbl kvetkezik, hogy a katolikus egyhz isteni rendelkezs folytn erklcsi szemlyisggel van felruhzva. Az egyhzjog szerint nemcsak a katolikus egyhzra igaz, hogy isteni rendels folytn erklcsi szemly, hanem az Apostoli Szentszkre is. Az Apostoli Szentszk a katolikus egyhz legfQbb hatsgt jelenti, vagyis magt a rmai ppt. Egyben vonatkozik azoknak a kzponti hatsgoknak az sszessgre is. amelyek segtsgvel a ppa az egyetemes egyhz gyeit intzni szokta. A nemzetkzi jogi elmlet s gyakorlat tern az az uralkod llspont, hogy az Apostoli Szentszk a katolikus egyhznak mint szuvern kormnyzattal rendelkezQ, tarts s aktv nemzetkzi jogalanynak a megtestestQje. Az egyhz nemzetkzi jogalanyisga fggetlen attl, hogy ltezik-e az adott idQszakban egyhzi llam vagy Vatiknvrosi llam. Ezrt nem is alapul ez a jogalanyisg sem az 1871-es olasz garanciatrvnyen, sem a Vatiknvrosi llamot elismerQ 1929-es Laterni SzerzQdsen, hanem az egyhz valsgban gykeredzik. Ebben az sszefggsben ll a Szentszknek az a joga, hogy szuvern llamok mdjra sajt kldtteivel kpviseltesse magt, s llamok hozz kldtt kveteit fogadja. A SZENTSZKI KPVISELPK S A NEMZETKZI JOG: Ha a ppai kvet kldetse az llamokhoz s hatsgokhoz szl, az egyhzjog magv teszi a nemzetkzi jognak a diplomciai kpviseletekre vonatkoz szablyait. A diplomciai jog kodifikcija Napleon buksa utn, az 1815-s bcsi kongresszuson kezdQdtt, s fejlQdse sorn jelentQs lloms a diplomciai kapcsolatokrl szl 1960-es bcsi egyezmny. A Szentszk lland kpviselQjt apostoli delegtusnak nevezzk, ha kldetse kizrlag a helyi egyhzhoz szl. Ha llamokhoz s kormnyokhoz is akkreditlva van, akkor cm nuncius, feltve, hogy az illetQ orszgban joga van arra, hogy Q legyen a diplomciai testlet rangelsQ tagja. Ha a Szentszk diplomciai kpviselQjnek erre nincs joga, pronuncius nv illeti. Ugyancsak llamokhoz s kormnyokhoz kldtt ppai kvet az intercuncius is. A nuncius s a proncuncius nagykvetnek szmt. Az internuncius rendkvli kvet s meghatalmazott miniszter . ElQfordul, hogy a Szentszknek lland kpviselett tmenetileg gyvivQ vezeti. A PPAI KVETEK AZ EGYHZJOBAN: a) Fogalmuk: A ppa kvetei (legtusai) magnak a ppnak a szemlyt kpviselik, tarts jelleggel, rszegyhzak fel vagy egyben llamok s hatsgok fel is. Ugyancsak a Szentszket kpviselik, de nem minQslnek ppai kvetnek, legtusnak azok, akik ppai kikldtti vagy megfigyelQi minQsgben nemzetkzik szervezetekhez, rtekezletekre vagy sszejvetelekre kapnak kikldetst. Ez utbbi csoportba tartoznak azok is, akik nemzetkzi szervezetek mellett ltjk el a Szentszk lland kpviselett. Nem emlti a Codex azokat a bborosokat, akik a ppa megbzsbl Qt hasonmsaknt valamilyen nnepsgen vagy gyqlsen kpviselik oldalkveti minQsgben, vagy klnleges kldttknt valamilyen lelkipsztori feladatra kaptak eseti megbzst. Az Q hatskrket az adott ppai megbz intzkeds hatrozza meg. lland diplomciai kpviselQknek nem szmtanak. A belsQ egyhzi jogok s ktelessgek sem vonatkoznak rjuk. Az rsekeket pedig, akik a szletett kvet tiszteletbeli cmvel rendelkeznek, semmilyen kln jog nem illeti meg. b) Szerepk: A ppai kvetek kldetsnek a helyi fQpsztorok sajt feladatkrt fokozottan figyelembevevQ, pontosabb krlrsa vlt szksgess. A ppai kvet legfQbb feladata, hogy egyre erQsebb s hatkonyabb tegye az Apostoli Szentszk s az illetQ rszegyhzak kztti egysget. Az elsQ ilyen feladat informcis jellegq. rtesteni kell az Apostoli Szentszket mindazokrl a krlmnyekrQl, amelyek az adott rszegyhzak lett befolysoljk, valamint a lelkek javt, az egyhz mqkdst a maga ltalnossgban rintQ dolgokrl. Ennek sajtos vonatkozsa a pspkk kinevezsvel kapcsolatos. A ppai kvetre tartozik a jelltek nevnek tovbbtsa vagy javaslsa a Szentszk fel, valamint az illetQ szemlyekrQl az informcis eljrs lefolytatsa. Informlnia, tancsaival, de tevkenysgvel is tmogatnia kell az adott terleten dolgoz pspkket, de nem csupn az egyes pspkket kell segtenie, hanem a pspki konferencikat is. Noha a ppai legtus magnl a jognl fogva nem tagja a pspki konferencinak, joga van jelen lenni minden teljes ls megnyit gyqlsn, sQt megbzsa feljogosthatja arra is, hogy a pspki kar teljes lseinek egyb vagy akr sszes sszejvetelein jelen legyen. Magyarorszgon a pspki konferencia 1990-ben jvhagyott szablyzata kimondja, hogy a ppai kvetet minden teljes ls sszejveteleire meg kell hvni. Igyekeznik kell a ppai kveteknek elQmozdtani azokat az gyeket, melyek a bkt, a fejlQdst s a npek egyttmqkdst segtik elQ. A ppai kvet sajtos feladata a nem katolikus keresztny kzssgekhez s a nem keresztny vallsokhoz fqzQdQ kapcsolatok munklsra. Fontos a ppai kvet s a helyi pspkk szoros egyttmqkdse. A szentszki kpviselQ sajtos lehetQsge s feladata, hogy az llam vezetQinl prtfogolja mindazt, ami az egyhz kldetsvel, illetve az Apostoli Szentszk sajtos hivatsval kapcsolatos. Mindezeken kvl a ppai kvet belsQ egyhzi munkja szmra is kaphat sajtos megbzsokat s felhatalmazsokat. A ppai kvetek kldetse sokszor nem csupn a rszegyhzakhoz, hanem egyszersmind az llamokhoz is szl. Ezekben az esetekben sajtos feladataik is vannak. Ilyen elsQsorban a Szentszk s az adott llam hatsgai kztti kapcsolatok elQmozdtsa. De ilyen az is, hogy az illetkes llami szervekkel trgyaljon az egyhz s az llam kzti viszonnyal kapcsolatos krdsekrQl, klnsen a konkordtumok vagy ms hasonl megllapodsok ltrehozsrl, vgrehajtsukrl. A ppai kvetnek ki kell krnie az adott terlet pspkeinek vlemnyt s tancst, s rtestenie kell Qket az gyek alakulsrl is. c) Klnleges jogaik s mentessgeik: A szentszki kvetsg szkhza nem csupn a diplomciai kpviseleteknek a nemzetkzi jogban biztostott mentessgeket lvezi, hanem az egyhz sajt jogrendjben is klnleges helyzet illeti meg. Az plet ki van vve a helyi ordinrius kormnyzati hatalma all. Ez azonban nem vonatkozik a hzassgktsekre. A tbbi gyekben viszont a kpviselet szkhelyn a ppai kvet a helyi ordinrius jogkrt gyakorolja. A kvetsg szkhzban lvQ kpolnban vgzett liturgikus szertartsok sorn azonban az adott vidken rvnyes szablyok szerint kell eljrni. A ppai kvet szemlyt megilletQ jog, hogy kldetsi terlete minden templomban vgezhet liturgikus szertartsokat, fQpapi jelvnyekkel is. rtestenie kell errQl a helyi ordinriust. A ppai kveteket illetQ egyb felhatalmazsok vagy tiszteletbeli elQjogok: pl. a ppai kvet az sszes pspkk s rsekek elQtt tiszteletbeli elsQbbsget lvez, de nem elQzi meg rangsorban sem a bborosokat, sem a keleti ptrirkkat. II. FEJEZET: A RSZEGYHZAK S CSOPORTJAIK 42. A RSZEGYHZAK FOGALMUK: A rszegyhzak Isten npnek rszei, amelyekben s amelyekbQl az egy s egyetlen katolikus egyhz ll. Isten npnek azt a rszt nevezzk rszegyhznak, amely egy pspkre van bzva mint sajt psztorra, vagyis elsQsorban az egyhzmegyt. Rszegyhz nven szerepelnek ezenkvl mg az egyb egysgek is, amelyek a jogban az egyhzmegyhez hasonl elbrls al esnek. A rszegyhzak kpmsai az egyetemes egyhznak, de nem puszta darabjai, hanem annak egszt mintzzk. Azltal jelentik meg az sszegyhzat, hogy a pspk kr rendezQdnek, akinek jelenlte megvalstja bennk a krisztusi kldets teljessgt s a teljes szentsgi struktrt. A mai knonjogi szaknyelvben semmikpp sem nevezzk rszegyhzaknak a plbnikat s a jogilag nll rtus szerinti egyhzakat sem. A CIC a helyi egyhz helyett a rszegyhz kifejezst rszesti elQnyben. A rszegyhz elnevezse kizrlagoss vlsnak taln legfQbb oka, hogy az egyhzjog ismeri a nem terleti, hanem szemlyi kritrium alapjn kijellt rszegyhz fogalmt is. A rszegyhz szemlyek csoportja, nem pedig puszta terlet vagy hivatal. FAJAIK: A rszegyhzak legtipikusabb fajtja az egyhzmegye (dioecesis). Az egyhzmegye Isten npnek egy rsze, mely a pspkre van bzva, hogy a papsg kzremqkdsvel lelkileg gondozza. A terleti prelatra Isten npnek terletileg krlhatrolt rsze, melynek gondozsa preltusra van bzva. Trtnelmi okbl, a misszis hatkonysg cljbl vagy ms krlmnyekre tekintettel ezek az egysgek nem vltak formlisan egyhzmegyv. Napjainkban is lteslnek terleti prelatrk. A terleti preltust ltalban pspkk szentelik. A terleti aptsg Isten npnek terletileg krlhatrolt rsze, melynek kormnyzsa aptra van bzva, aki azt megyspspk mdjra sajt psztorknt kormnyozza. A terleti aptok pspkk szentelst a Szentszk nem tartja kvnatosnak Magyarorszgon egy terleti aptsg van: a Pannonhalmi FQaptsg, melyben a fQapt 1989 ta egyhzkormnyzati hatalmt ismt gyakorolja. Az apostoli vikaritus s az apostoli prefektra a misszis terleteken elQfordul formk. Isten npnek olyan rszei, melyeknek lelkipsztori gondozst apostoli vikriusra, illetQleg az apostoli prefektusra bzzk, aki azt a ppa nevben kormnyozza. Ezeknek a kzssgeknek a virius, illetve a prefektus nem a sz szoros rtelmben vett sajt psztora, hanem csupn rendes helyettesi hatalommal rendelkezQ, a ppa nevben eljr vezetQje. A misszis tevkenysg elQrehaladtval a rszegyhzak fokozatosan fejlQdnek ki. Ennek korbbi llomsa az apostoli prefektra ltestse. Ezt emelik apostoli vikaritus rangjra. Mg tovbbi erQsds utn ezt alaktja a ppa egyhzmegyv. Ma a misszis terleteken a rszegyhzak tlnyom tbbsge mr egyhzmegye. Az apostoli prefektus felszentelt pap, az apostoli vikrius felszentelt pspk szokott lenni. Az apostoli kormnyzsg Isten npnek egy rsze, melyet klnleges s egszen slyos okok miatt a ppa nem alaktott egyhzmegyv, s amelynek lelkipsztori gondozst apostoli kormnyzra bztk. A ppa nevben vezeti a rbzott kzssget. Az apostoli kormnyzsg rendkvli megoldsnak szmt. ALAPTSUK: A rszegyhzak alaptsa a legfQbb egyhzi hatsg kizrlagos joga. A ppa vagy az ltala vezetett teljes pspki kollgium hatskrbe tartozik. m a ppa hozzjruls vagy megbzott tjn is gyakorolhatja ezt a feladatt. Ez trtnhet hallgatlagosan is. Megltre a krlmnyekbQl kell kvetkeztetni. A keresztnysg elsQ vszzadaiban a regionlis zsinatok, patriarchk, metropolitk, sQt nha maguk a tlsgosan kiterjedt egyhzmegyjket feloszt pspkk dntttek j egyhzmegye alaptsrl. A vilgi hatalom befolysa az egyhzmegyk alaptsra elsQsorban a Keletrmai Birodalomban volt jellemzQ. A pspksgek alaptst ltalban kizrlagos ppai jogknt meghatroz, ezt kzvetlenl a ppnak fenntart egyhzjogi szvegek csak a Szenti Istvn hallt kvetQ vtizedekben nyertek megfogalmazst. SZEMLYISGK: A trvnyesen megalaptott rszegyhzak magnl a jognl fogva jogi szemlyisggel rendelkeznek. A rszegyhzak mint jogi szemlyek szemlyeknek s nem dolgoknak az egyttesei, de nem testletek. Kivtelknt alapthatk olyan rszegyhzak is, melyek nem csupn terleti, hanem emellett szemlyi ismrvek alapjn nyernek meghatrozst. Ilyen kritrium lehet a hvQk rtusa vagy ms hasonl szempont . Az effajta rszegyhzakat szemlyi jellegqnek szoks nevezni. Ezek ltestsre is a legfQbb egyhzi hatsg jogosult. A szemlyi rszegyhz alaptst indokl szempont lehet pl. a hadsereghez val tartozs. Ilyen alapon lteslt szemlyi rszegyhz a tbori pspksg . A tbori ordinrius nem kizrlagos, hanem csak versengQ egyhzkormnyzati hatalommal rendelkezik hvei felett. Egyesek szerint a nyelv is lehetnek szemlyi rszegyhz alaptsnak indoka. ErrQl ugyan sem a zsinat, sem a CIC nem szl, de nem is zrjk ki ezt. FELOSZTSUK: Az egyhzmegyket s a tbbi rszegyhzakat klnbzQ rszekre, vagyis plbnikra kell felosztani. Az egyhzmegye esetleges egyb rszei, igazgatsi egysgei, melyek egymssal szomszdos plbnikbl llnak, nem ktelezQk. Kzlk a CIC csupn az esperesi kerletet emlti nv szerint. A hazai egyhzmegykben tbb esperesi kerletbQl ll fQesperessgek is vannak. 43. A PSPKK A PSPKI TISZTSG LTALBAN: A pspkk tisztsgt a Codex a II. Vatikni Zsinat tantsa alapjn rja le. Ezek alapjn a pspkk: az apostolok utdai isteni rendels folytn, a nekik adott Szentllek ltal, magval a pspkszentelssel nyerik el pspki tisztsgket, s a sajtos megszentelQi, tanti s kormnyzi feladatot; ezeket csakis a pspkk testletnek fejvel val hierarchikus kzssgben gyakorolhatjk. Klnbsget kell tenni a hrmas feladat s a pspki hatalom kztt. A pspkk egyhzkormnyzati hatalma csak akkor gyakorolhat, ha az illetkes egyhzi hatsg knoni kldets rvn kijelli szmukra a megfelelQ hivatalt, illetve alrendelteket. Az egyhrkomnyzati hatalom jogi kategria. A PSPKK FAJAI HIVATALUK SZERINT: A rszegyhzakhoz val viszony alapjn megklnbztetnk: megyspspkket, akikre valamely egyhzmegye gondozst bztk, valamint cmzetes pspkket, akik ilyen megbzatst nem kaptak. Cmzetes pspknek ma csakis felszentelt pspkket neveznk. Ma a cmzetes pspkk lehetnek segdpspkk, klnleges megbzatssal rendelkezQ segdpspkk, koadjutor pspkk, nyugdjas vagy rdemeslt pspkk, ms hivatalt betltQ pspkk s egyb pspkk. A PSPKSGHEZ SZKSGES TULAJDONSGOK: A Codex hangslyozza, hogy rvnyesen felszentelni csak megkeresztelt frfit lehet s a trvnyknyvben felsorolt tulajdonsgokat is szem elQtt kell tartani. E kritriumok megltrQl az Apostoli Szentszk dnt. Az alkalmassghoz az albbi tulajdonsgok szksgesek: kivlan erQs hit, j erklcsk, jmborsg, a lelkekrt val buzgsg, blcsessg, okossg, emberi ernyek, az illetQ hivatalhoz szksges egyb adottsgok; j hrnv; harminctdik letv betltse; az ldozpapi rendben eltlttt legalbb t v; teolgiai, szentrstudomnyi vagy knonjogi doktortus vagy legalbb licencitus. A PSPKK KINEVEZSE a) A kinevezs mdja: A Codex leszgezi: a pspkket a ppa szabadon nevezi ki, vagy trvnyes vlaszts utn megerQsti Qket. Azok az egyhzmegyk, ahol a pspkt a kptalan vlasztja, tovbbra is elenyszQen csekly szm kivtelt jelentenek. Nmetorszg, Ausztria s Svjc egyes pspksgei tartoznak ide. Vannak olyan egyhzmegyk, ahol az Apostoli Szentszk nemzetkzi megegyezs alapjn a szabad ppai adomnyozs egyhzjogi lpsein kvl mg ms feltteleknek is eleget tesz a pspkk kinevezsekor. A vilg hatsgok szerepe e tren egyre cskken. Magyarorszgon a kormny s a Szentszk kzt 1990. II. 9-n ltrejtt megegyezs rtelmben hatlyt vesztette az 1964-es rszleges megllapods, mely a pspkk kinevezse tern az llam kzremqkdst lehetQv tette. Teht ma Magyarorszgon semmilyen egyhzi lls betltsben nem vesz rszt az llam. A pspkk kinevezse a latin egyhzban: ltalban ppai szabad adomnyozssal; nha vlasztssal s ppai megerQstssel; olykor pedig nemzetkzi megllapods alapjn klns mdon trtnik. b) A kinevezs lefolysa: Szabad ppai adomnyozssal trtnQ kinevezst elQksztQ eljrs kt nagy szakaszra tagoldik: A jelltek jegyzknek sszelltsa. Ez a tartomny pspkeinek vagy a pspki konferencinak a feladata. A pspksgre alkalmasnak tartott papok jegyzkt hromvenknt kell kzsen s titokban sszelltani. Az Egyhzi Kzgyek Tancsnak 1972. III.25-i hatrozatai s normi jeleztk, hogy a listk sszelltsban csak azok a pspkk vehetnek rszt, akiknek a konferenciban dntsi szavazati joga van. A jegyzkeket a testlet elnknek a ppai kvet tjn az Apostoli Szentszkhez kell terjesztenie. De minden egyes pspk is elQterjesztheti a Szentszknek azoknak a papoknak a nevt, akiket mltnak s alkalmasnak tart a pspksgre. Ezek a listk s elQterjesztsek azonban semmikpp sem csorbtjk a ppa teljes szabadsgt a jelltek megvlasztsban. A ppai vizsglat. Amikor konkrt pspki hivatalra val kinevezsrQl van sz, az adott tisztsgre hrmas listt lltanak ssze. Ha megyspspkt vagy koadjutort kell kinevezni, a Szentszken felterjesztendQ hrmas listhoz a ppai kvetnek kzlnie kell a sajt vlemnyt, meg kell tudakolnia s a Szentszk fel tovbbtania kell az rintett egyhztartomny metropolitjnak s szuffragneus pspkeinek, tovbb a pspki konferencia elnknek javaslatt. Meg kell hallgatnia nhny tagot az illetQ egyhzmegye szkeskptalanjbl s a tancsosok testletbQl. Ha hasznosnak tli, ki kell krnie egyes ms klerikusok s vilgiak vlemnyt is. Segdpspk kinevezse elQtt a legalbb hrom nevet tartalmaz listt az a megyspspk lltja ssze s terjeszti be a Szentszkhez, aki egyhzmegyje szmra segdpspkt kvn. A PSPKSZENTELS S A HIVATALBA LPS: Akit pspkk neveztek ki, kteles a ppai levl kzhezvteltQl szmtott hrom hnapon bell pspkk szenteltetni magt, kivve ha ettQl trvnyes akadly tarja vissza. A szentels elQtt nem veheti birtokban hivatalt. A hivatal knoni birtokbavtele elQtt a kinevezett szemlynek le kell tennie a hitvallst s hqsget kell eskdnie az Apostoli Szentszk irnt. 44. A MEGYSPSPK A MEGYSPSPK HIVATAL JELLEGE: a) A megyspspk: A hatlyos Egyhzi Trvnyknyv mr nem hasznlja a rezidencilis pspk fogalmt annak a pspknek a megjellsre, akire az egyhzmegye lelkipsztori gondozst bztk. Az ilyen pspkt ma megyspspknek nevezik. b) A megyspspkkel egyenlQ megtls al esQ egyb fQpsztorok: A megyspspkkel azonos jogi megtls al esnek azok is, akik valamely rszegyhz vagy azzal egyenrang kzssg ln llnak, mint pl. az apostoli kormnyz vagy a terleti apt. c) A megyspspki hatalom: A sajtosan megyspspki hatalom egyhzkormnyzati hatalom. Egyhzmegyjben a megyspspknek sajt, rendes s kzvetlen hatalma van mindarra, ami lelkipsztori feladatnak gyakorlshoz szksges. A megyspspkk nem pusztn a ppa helynkei, hanem sajt hatalmuk van, mely mindenre kiterjed, ami feladatuk gyakorlshoz szksges. A megyspspk egyhzkormnyzati hatalma ltalnos, azaz nem csupn a jogban felsorolt gyekre vonatkozik, hanem mindarra, ami az egyhz cljval kapcsolatos az adott rszegyhzban. A MEGYSPSPK HIVATALBA LPSE: A kinevezett megyspspk nem vehet rszt e hivatal gyakorlsban, amg az egyhzmegyt knonilag birtokba nem vette. Gyakorolhatja azonban mindazokat a hivatalokat, amelyeket abban az egyhzmegyben kinevezsekor mr birtokolt. Annak, akit megyspspkk neveztek ki, az egyhzmegyt a kinevezQ levl kzhezvteltQl szmtott ngy hnapon bell kell birtokba vennie, ha mg nincs pspkk szentelve. Ha mr fel van szentelve, a birtokbavtel hatrideje kt hnap. Az egyhzmegye knoni birtokbavtele abban ll, hogy a pspk az egyhzmegyben szemlyesen vagy kpviselQ tjn, az irodaigazgat jelenltben bemutatja kinevezQ levelt a tancsosok testletnek (haznkban a kptalannak). ErrQl az irodaigazgatnak iratot is kell ksztenie. jonnan alaptott egyhzmegyben a kinevezett pspk a szkesegyhzban a megjelent klrussal s nppel kzli a kinevezQ levelet. ErrQl a legidQsebb jelenlvQ pap jegyzQknyvet kszt. A jog ajnlja, hogy a birtokbavtel mindig liturgikus cselekmny keretben trtnjk, a szkesegyhzban a papsg s a np rszvtelvel. A MEGYSPSPK KTELESSGEI S JOGAI: A megyspspk lelkipsztori feladatt az egsz rbzott hvQ np irnyban gyakorolja. Ezrt gyelni kell az egyhzmegyjben tartzkod klnbzQ csoportjaira, azok sajtossgaira. Klnleges kldetse van a nem katolikus keresztnyekhez fqzQdQ kumenikus kapcsolatok tern, valamint hogy Krisztus vilgossgt felragyogtassa a nem keresztnyek szmra. Gondoskodssal kell ksrnie a papokat. Tmogatnia kell a megszentelt letre szl, a papi s a misszis hivatsokat. A CIC a megyspspk feladatait az egyhzra bzott hrmas kldets szerint csoportostja. A tanti feladat krben ktelessge a gyakori prdikci, az igeszolglat vgzsnek ellenQrzse, tovbb a hit teljessgnek s egysgnek vdelme. A megszentelQ feladat tern kteles pldt adni az letszentsgre s segteni erre hveit. Azon is igyekeznie kell, hogy a hvek a szentsgek ltal gyarapodjanak a kegyelemben. Minden vasrnap s ktelezQ nnepen tartozik mist felajnlani a rbzott nprt. Az ilyen pro populo mise a pspk szemlyes ktelessge. Ha egyszerre tbb egyhzmegyt kormnyoz, elegendQ egyetlen szentmist felajnlania. Kteles szkesegyhzban, vagy az egyhzmegye ms templomban gyakran szentmist mondani, klnsen nnepeken. Egyhzmegyjben is jogosult fQpapi szertartsok vgzsre, annak terletn kvl viszont csak a helyi ordinrius legalbb vlelmezett beleegyezsvel. A kormnyzi feladat tern joga s ktelessge, hogy egyhzmegyjt a jog elQrsainak megfelelQen trvnyhozi, vgrehajt s bri hatalommal kormnyozza. A trvnyhoz hatalmat szemlyesen kell gyakorolnia. A vgrehajt hatalma szemlyesen s helynkei tjn is, a bri hatalmat pedig vagy szemlyesen, vagy a brsgi helynk s az egyhzmegyei brk tjn. Trvnyhozi hatalmt a pspk a magasabb jog keretei kztt gyakorolhatja. A Codex e krdsben a rszleges jogot mondja irnyadnak. Az ltalnos pspki ktelessgeken s jogokon kvl a CIC kln is emlti az albbiakat: Az egyhzfegyelemre val felgyelet olyan feladat, amely arra is ktelezi, hogy egyhzmegyjben srgesse az sszes egyhzi trvny megtartst. A megyspspk az egyhzmegyt minden joggyletben kpviseli. Kteles egyhzmegyjben az egsz apostoli tevkenysgt irnytani s sszehangolni. A megyspspk kteles a helybenlaksra. A knoni ltogats ktelezettsge azt jelenti, hogy a pspknek egyhzmegyjt vente rszben vagy egszben meg kell ltogatnia, mgpedig gy, hogy legalbb tvenknt az egsz egyhzmegye sorra kerljn. E ltogatsokat a pspknek szemlyesen kell vgeznie. A pspki ltogats kiterjed azokra a szemlyekre s dolgokra, amelyek az egyhzmegye terletn vannak. Az tvenknti jelentst a megyspspkk ktelesek a ppnak beterjeszteni. Az Apostoli Szentszk ltal meghatrozott formban kell lerni az egyhzmegye llapott. Az ad limina ltogats a megyspspk szmra abban az vben ktelezQ, amikor az tvenknti jelentst be kell terjesztenik. A megyspspknek Rmba kell utaznia, hogy ott megadja a tiszteletet Szent Pter s Pl apostol srjnak, s megjelenjk a rmai ppa elQtt. E ktelessgnek szemlyesen tartoznak eleget tenni. Trvnyes akadlyoztatsuk esetn megtehetik ezt koadjutoruk vagy segdpspkk tjn. Az apostoli vikrius e ktelessgnek Rmban lQ kpviselQje tjn is eleget tehet. Az apostoli prefektus ad limina ltogatsra nem kteles. A MEGYSPSPK MEGVLSA HIVATALTL: a) A lemonds: Azt a megyspspkt, aki betlttte hetventdik letvt, a jog felszltja, hogy nyjtsa be ppnak lemondst hivatalrl. A lemondsrl a ppa jogosult dnteni. E dnts vagy a lemonds azonnal elfogadst tartalmazza, vagy a lemonds elfogadsval egyidejqleg felkri az rintettet, hogy egy bizonyos ideig lssa el hivatalt. A betegsg vagy ms slyos ok miatt hivatalnak betltsre mr nem teljesen alkalmas megyspspkt a jog felszltja a lemondsra. Az a pspk, akinek lemondst elfogadtk, megtartja hajdani egyhzmegyjnek cmt, de rdemeslti (emeritus) minQsgben. Lakst is megtarthatja ,hacsak a Szentszk msknt nem rendelkezik. A hivatalukrl lemondott pspkk mlt elltsnak biztostsrl a Pspki Konferencinak kell gondoskodnia, m az elsQdleges elltsi ktelezettsg azt az egyhzmegyt terheli, amelynek az rintett a pspke volt. b) A hivatalveszts egyb mdjai: A hatlyos egyhzjogban nincs akadlya annak, hogy a ppa egy pspkt az egyetemes szablyok szerint thelyezzen. A ppa slyos bntetendQ cselekmnyek miatt a pspkt megoszthatja hivataltl. A CIC a pspki szk megresedsnek mdjai kztt a megyspspk halln kvl a pptl elfogadott lemondst, az thelyezst s a megfosztst emlti. Nem szl viszont az elmozdtsrl. Elvileg a legfQbb egyhzi hatsgnak joga lehet arra, hogy egy megyspspkt nem bntetsknt elmozdtson, de ezt az esetet a trvnyhoz ltalnos hivatalvesztsi formaknt nem helyezi kiltsba. 45. A KOADJUTOROK S A SEGDPSPKK FOGALMUK S FAJAIK: A koadjutorok s a segdpspkk az egyhzmegybe beosztott, a megyspspk munkjt segtQ cmzetes pspkk. A CIC hrom fajtjt klnbzteti meg: A segdpspk nem rendelkezik utdlsi joggal. Kinevezse a megyspspk krsre trtnik. Egy egyhzmegyben tbb segdpspk is lehet. A klnleges jogokkal felruhzott segdpspk kinevezsre igen slyos krlmnyek esetn kerlhet sor. A kinevezst nem elQzi meg a megyspspk krse. A koadjutor kinevezst a Szentszk hivatalbl, nem felttlenl a megyspspk krsre vgzi. Szintn klnleges jogokkal van felruhzva, sQt utdlsi joggal rendelkezik. HIVATALBA LPSK: A koadjutor akkor lp hivatalba, mikor a ppai kinevezQ levelet a megyspspknek s a tancsosok testletnek szemlyesen vagy kpviselQ tjn bemutatja, az irodaigazgat jelenltben, aki errQl jegyzQknyvet kteles felvenni. A segdpspk ugyangy veszi birtokba hivatalt, de kinevezst a tancsosok testletnek nem kell bemutatnia. KTELESSGEIK S JOGAIK: A koadjutorok s segdpspkk ktelessgeit s jogait egyrszt az egyhzjog, msrszt kinek-kinek a kinevezQ levele hatrozza meg. A CIC az albbi sajtos ktelessgeket s jogokat emlti: A koadjutor s a klnleges felhatalmazssal rendelkezQ segdpspk a megyspspkt az egsz egyhzmegye kormnyzsban segti, s tvollte vagy akadlyoztatsa esetn helyettesti. ltalnos helynkk kinevezni kteles a megyspspk a koadjutort, illetve a klnleges felhatalmazssal rendelkezQ segdpspkt. Olyan feladatokra jellik ki Qket, amelyek a jog szerint klnleges megbzst kvnnak. A tbbi segdpspkt viszont a megyspspk nem kteles felttlenl ltalnos helynkk tenni, de legalbb pspki helynkk ki kell neveznie Qket. Az egyttmqkds a megyspspkkel. A vlemny kikrse a megyspspk s a koadjutor, illetve a klnleges felhatalmazssal rendelkezQ segdpspk kztt klcsnsen ktelezQ. A megyspspk kvnsgra mind a koadjutor, mind a segdpspk tartozik elvgezni a fQpapi liturgikus s ms olyan funkcikat, melyekre a megyspspk kteles. A helybenlaks ktelezettsge. HELYZETK SZKRESEDSKOR: Ha a pspki szk megresedik, a koadjutor rgtn megyspspkk lp elQ, feltve, ha hivatalt mr trvnyesen birtokba vette. Ha szkreseds idejn van olyan segdpspk, aki ltalnos vagy pspki helynki tisztsget visel, akkor ez megtartja ezt a hivatalt az reseds alatt is. LEMONDSUK: A koadjutorok s a segdpspkk hetventdik letvk betltsekor, valamint betegsg vagy ms slyos ok esetn ktelesek lemondsukat a ppnak benyjtani. 46. A PSPKI SZK AKADLYOZTATSA S MEGRESEDSE A PSPKI SZK AKADLYOZTATSA: A pspki szket akkor tekintjk akadlyozottnak, ha a megyspspkt fogsg, knyszerq tvollt vagy kptelensg (pl. betegsg) teljesen visszatartja attl, hogy lelkipsztori feladatt az egyhzmegyben ellssa, s mg levl tjn sem tud egyhzmegyjvel kapcsolatot tartani. Krds, hogy ki dnti el, mikor van a szk valban akadlyozva. Ha a Szentszk nem nyilatkozik, akkor annak a szemlynek kell ezt megtlnie, aki az albbi lista szerint az egyhzmegye kormnyzsban ilyenkor kvetkezne. Ha pedig ilyen lista nem volna, a dnts a tancsosok testletre hrulna. Akadlyoztats esetn az egyhzmegye vezetst sorrendben az albbi szemlyek veszik t: A koadjutor, ha van. Ha koadjutor nincs, vagy szintn akadlyozva van, akkor az veszi t az egyhzmegye kormnyzst, aki azon a listn kvetkezik, amelyet a pspknek erre az estre hivatalnak birtokba vtele utn mielQbb ssze kell lltani. Ezt a jegyzket kzlni kell a metropolitval, s hromvenknt meg kell jtani. Egyhzmegyei pldnyt az irodaigazgatnak kell titkos iratknt Qriznie. Ha nincs koadjutor, vagy akadlyozva van, s a lista is hinyzik, akkor a tancsosok testletnek kell az egyhzmegye kormnyzsra egy papot megvlasztania. Aki az egyhzmegye kormnyzst tvette, az kteles errQl a Szentszket mielQbb rtesteni. Az ilyen kormnyz jogkre azonos azzal, ami a jog szerint az egyhzmegyei kormnyzt illeti. Ha egyhzi bntets tiltja el a megyspspkt feladata gyakorlstl, akkor a metropolitnak, illetve ha nincs metropolita, vagy Q esett bntetsbe, a pspki kinevezs szerint rangidQs szuffragneusnak a ktelessge, hogy az esetet a Szentszknek jelentse s rendelkezst krje. A pspk felfggesztQdse esetn az ltalnos s pspki helynkk sem gyakorolhatjk hivatalukat, hacsak pspkk nincsenek szentelve. A pspkk bntetQ gyei a rmai ppnak vannak fenntartva. A PSPKI SZK MEGRESEDSE: A pspki szk a megyspspk hallval vagy hivatalvesztsvel resedik meg. Ha az reseds elhallozs tjn trtnik, akkor a pspk hallrl a segdpspk vagy ennek hinyban a tancsosi testlet kteles mielQbb rtesteni az Apostoli Szentszket. Az ltalnos helynk, illetve a pspki helynk az resedssel automatikusan elveszti hivatalt. A CIC gy rendelkezik, hogy rvnyesek mindazok az intzkedsek, amelyeket a megyspspk hallrl val biztos rtesls elQtt hoztak. Ugyangy rvnyesek a megyspspknek, valamint ltalnos s pspki helynkeinek azok a cselekmnyei, amelyeket a pspki szk megresedst okoz ppai intzkedsrQl val biztos rtesls elQtt hoztak. thelyezssel keletkezett szkresedskor a szk akkor resedik meg, amikor a pspk az j egyhzmegyjt birtokba vette. Erre az thelyezsrQl val biztos rteslstQl szmtott kt hnapon bell kteles. Az rtesls s az j hivatal birtokbavtele kztti idQben rgi egyhzmegyjt korltozottabb jogkrrel vezeti: jogai s ktelessgei azonosak az egyhzmegyei kormnyzval. Viszont rszesl korbbi teljes jvedelmben. Ebben az tmeneti idQben az ltalnos s a pspki helynkk hatalma mr megszqnik. Az egyhzmegyei ideiglenes vezetse kt szakaszra oszlik: A szk megresedsrQl val biztos rteslstQl az egyhzmegyei kormnyz kijellsig csak rvid idQnek szabad eltelnie. Ebben a szakaszban az egyhzmegye vezetse a legrgebben pspkk kinevezett segdpspkre szll. Ha segdpspk nincsen, (s a Szentszk msknt nem rendelkezett) a kormnyzat a tancsosok testletre hrul. Ennek feladatait egyes egyhzmegykben kln rendelkezs alapjn ma is a kptalan tlti be. Aki tveszi a kormnyzst, annak azonnal ssze kell hvnia azt a testletet, mely az egyhzmegyei kormnyz megvlasztsra jogosult. Az ideiglenes vezetQ olyan jogkrrel rendelkezik, mint ami az ltalnos helynkt illeti. Az egyhzmegyei kormnyz mqkdsnek ideje. A tancsosok testletnek (nhol a kptalannak) a szkresedsrQl val biztos rteslstQl szmtott nyolc napon bell meg kell vlasztania az egyhzmegyei kormnyzt. Ha erre brmi okbl nem kerl sor, a kormnyzi kijellse a metropolitra szll, vagy annak hinyban a legrgebben pspkk kinevezett szuffragneusra. A kormnyz kijellsnek joga akkor a metropolitra, illetve a rangidQs szuffragneusra szll, ha tartottak ugyan vlasztst, de olyan jelltet vlasztottak, aki hjval van az rvnyes vlasztshoz szksges tulajdonsgoknak. Ha a vlaszts formai okbl volt rvnytelen, akkor a rgi irodalom klnfle eseteket klnbztetett meg. Az egyhzmegyei kormnyzi hivatalt elnyeri, ha vlasztst elfogadja. Ez a vlaszts megerQstsre nem szorul. Csak egyetlen egyhzmegyei kormnyz vlaszthat. Ha az egyhzmegyei vagyonkezelQt vlasztjk kormnyzv, helyre a gazdasgi tancsnak ideiglenesen ms vagyonkezelQt kell vlasztania. A tisztsgre val alkalmassg rvnyessgi felttele, hogy a jellt: pap legyen, legalbb 35 ves, az adott pspki szkre mg nem legyen megvlasztva, nevezve vagy bemutatva s a katolikus tants szempontjbl s okossg tekintetben is kivl legyen. Az egyhzmegyei kormnyz jogai s ktelessgei olyanok, mint a megyspspk, kivve azokat a dolgokat, melyek termszetknl fogva vagy a jog szerint nem illetik meg. ltalnos korltozs, hogy szkreseds idejn semmi jtsnak nem szabad trtnnie. Sajtos ktelessge, hogy megvlasztsrl a Szentszket mielQbb rtestse. Az egyhzmegyei kormnyz hivatalt elveszti: az j pspk hivatalba lpsvel; az Apostoli Szentszk elmozdt intzkedsvel; a vlasztra illetkes testlet elQtt hiteles formban bemutatott lemondssal, mely azonban elfogadsra nem szorul. Ha hivatala elmozdts, lemonds vagy hall tjn resedik meg, msik kormnyzt kell vlasztani. A megyspspkkel egyenlQ megtls al esik az apostoli kormnyz. Az egyhzmegyei kormnyz hivatalba lpsvel is elveszti tisztsgt. 47. A RSZEGYHZAK CSOPORTJAI EGYHZTARTOMNY: A szomszdos rszegyhzak terletileg krlhatrolt egyhztartomnyokba szervezQdnek. A mai egyhzjog ltalnos elve, hogy a tartomny terlet bell minden rszegyhznak az illetQ egyhztartomnyhoz kell tartoznia. Az egyhztartomny fltt a felsQbb egyhzi hatsgokon kvl a metropolita s a tartomnyi zsinat rendelkezik egyhzkormnyzati hatalommal. Egyhztartomnyt csakis a legfQbb egyhzi hatsg ltesthet. Ugyanez a hatsg az egyedli illetkes a tartomnyok megvltoztatsra s megszntetsre is. Az egyhztartomny magnl a jognl fogva jogi szemly. METROPOLITA: Az egyhztartomny ln ll rseket metropolitnak nevezzk. Az egyhztartomnyokon bell a ppa kijell vagy jvhagy egy olyan pspki szket, amelyhez tartsan hozz van ktve a metropolitai tisztsg. Ezt nevezzk fQegyhzmegynek. Haznkban hrom fQegyhzmegye van: az esztergomi, a kalocsai s az egri. A tartomny tbbi egyhzmegyjt szuffragneus egyhzmegynek hvjuk, az lkn ll megyspspkt pedig szuffragneus pspknek. A metropolita a IV. szzadtl nem volt ugyan mindenben elljrja a tartomny pspkeinek, mgis bizonyos klnleges jogokat lvezett, pl. a pspkvlaszts megerQstse, a tartomny ltogatsa s bizonyos fok felgyelete stb. A metropolita jogai ma elg mrskeltek. A kormnyzati hatalom tern az ltalnos elv az, hogy a szuffragneus egyhzmegykben a metropolitnak csak arra van illetkessge, amit a jog kifejezetten megenged szmra. Ez azon alapszik, hogy a metropolitai hatalom vikriusi (helyettesi) jellegq. A metropolita kormnyzati illetkessgei az alrendelt egyhzmegykben a kvetkezQk: Felgyelet a hit s az egyhzfegyelem tern. A tapasztalt visszalsekrQl rtestenie kell a rmai ppt. Knoni ltogats vgzse. Erre a metropolita a szuffragneus egyhzmegyben akkor jogosult, ha ezt annak fQpsztora elmulasztotta. m ilyenkor is szksge van a Szentszk elQzetes jvhagysra. Egyhzmegyei kormnyz kijellse. A SzentszktQl kapott klnleges feladatok ls hatalmak. A metropolita tiszteleti jogai: A fQpapi funkcik vgzsre a metropolita tartomnya minden templomban jogosult. Az nnepi szertartsok elQtt azonban szndkrl rtestenie kell a helyi megyspspkt. A pallium elnyerse s viselse. A pallium a metropolita hatalmt s fggQsgt szimbolizl jelvny. Mai alakjban a pallium kb. hrom ujjnyi szles gyapjszalag, mely a nyak krl bQ, gallr szerq krt alkotva helyezkedik el. Szne fehr, ngy fekete kereszt dszti. Ell s htul kzpen egy-egy rvid fggelk jrul hozz, melyet tovbbi egy-egy kereszt kest. A palliumok tadsuk elQtt Szent Pter srjn nyugszanak. A pallium azt a hatalmat jelli, amivel a jog a rmai egyhzzal kzssgben lvQ metropolitt tartomnyban felruhzza. A metropolita pspkk szentelse, vagy ha mr fel volt szentelve, kinevezse utn hrom hnapon bell kteles a pptl szemlyesen vagy kpviselQ tjn krni a palliumot. A metropolita tartomnynak minden templomban hasznlhatja a liturgikus trvnyek szerint, tartomnyn kvl viszont mg a helyi megyspspk hozzjrulsval sem. Ha a metropolitt msik metropolitai szkbe helyezik t, j palliumra van szksge. AZ EGYHZI RGI: A hatlyos CIC rgin a szomszdos tartomnyoknak egy orszgos szintnl kisebb sszessgt rti. Ltestse nem ktelezQ. Indokolt esetben a pspki konferencia javaslatra a Szentszk alapthatja meg. Nem is szksgkppen jogi szemly, de a Szentszk szemlyisggel is felruhzhatja. A rgi pspkeinek kln gyqlse nem pspki konferencia. E gyqls feladata az adott rgiban az egyttmqkds s a kzs lelkipsztori tevkenysg elQmozdtsa. A pspki konferencik jogai ezt a gyqlst nem illetik meg. A PATRIARCHTUS S A PRIMCIA A ptrirkk s a prms az egyetemes latin egyhzjog szerint tiszteletbeli elsQbbsgen kvl semmilyen kormnyzati hatalommal nem rendelkezik, kivve, ha egyesek esetben ezt ppai kivltsg vagy jvhagyott jogszoks bizonytja. Ma a ptrirka s a prms a metropolitnl magasabb cmek, melyek a rszegyhzak egy tartomnynl nagyobb csoportjnak vezetQi tisztsgvel legalbb trtnelmi kapcsolatban vannak. Rgen megklnbztettek nagyobb s kisebb ptrirkkat. A prmsok kztt trtnelmileg megklnbztethetQk antik kzigazgatsi tnyre visszavezethetQ primcik s nemzeti primcik. A magyar primcia ez utbbi csoportba tartozik. Az esztergomi rsek ltal viselt Magyarorszg prmsa cm Qsi ppai kivltsg s jogszoksok alapjn valdi kormnyzati hatalommal is jr. A prms nemzeti zsinatot hvhat ssze s azon elnklhet, a Szentszk s a magyar llam fel a magyar katolikus egyhzat kpviseli, rseki brsgn kvl harmadfok rendes brsga van. Tiszteleti jogai: az apostoli keresztet az egsz orszgban mindentt maga elQtt vitetheti, a bborosi jelvnyeket bborosi kinevezse elQtt is viselheti. Korbban a magyar prms sajtos jognak tekintettk azt is, hogy Q volt a pspki konferencia mindenkori elnke. Ez a helyzet a Szentszk kifejezett intzkedse folytn 1990-ben megszqnt, mert a Magyar Katolikus Pspki Konferencia szablyzata szerint az elnkt vlasztani kell. A RSZEGYHZAK CSOPORTJAI PSPKI KONFERENCIK SZERINT: A pspki konferencik a Codex besorolsa szerint pspkk s nem egyhzmegyk csoportjai. Jogi szemlyisget is a konferencinak s nem az rintett rszegyhzak sszessgbQl ll egysgnek tulajdont. Egyazon pspki konferencia hatskrbe tartoz rszegyhzak egy fajta csoportot, jogkzssget alkotnak. Haznkban a vilgi jog szerint a katolikus egyhz jogi szemly. 48. A RSZLEGES ZSINATOK A RSZLEGES ZSINATOK FOGALMA S FAJAI: A rszleges zsinat pspkkbQl ll, valdi, de nem egyetemes zsinat. A CIC kt fajtjt emlti: a plenris zsinatot s a tartomnyi zsinatot. A II. Vatikni Zsinat utn szmos ms egyhzi gyqlst is tartottak, amelyek azonban nem voltak valdi zsinatok, hanem pasztorlis zsinat, kzs egyhzmegyei zsinat, sajtos szindus, szinodlis folyamat, orszgos pasztorlis kongresszus, stb. nevet viseltek. ltalnos jellemzQjk volt, hogy npes sszejvetelknt rendeztk meg Qket igen sok vilgi hvQ rszvtelvel. a) A plenris zsinat: A plenris zsinat valamely pspki konferencihoz tartoz sszes rszegyhzak szmra szl. Mivel ma a pspki konferencik tbbnyire orszgosak, a plenris zsinat ma is sokhelytt a nemzeti zsinattal azonos. sszehvsnak gyakorisgt a jog nem szabja meg. b) Tartomnyi zsinat: A tartomnyi zsinat az egy egyhztartomnyhoz tartoz rszegyhzak szmra tartott zsinat. Rendszeres sszehvst a jog nem kvnja meg. FELETTES HATSGUK: A plenris zsinat kzvetlen felettes hatsga a pspki konferencia. Magyarorszgon a nemzeti zsinat sszehvsnak s a rajta val elnklsnek a joga a prmst illeti meg. A tartomnyi zsinat felettes hatsga a metropolita s a tartomny pspkei. A FELETTES HATSG JOGAI: A zsinat sszehvsa plenris zsinat esetn a pspki konferencia feladata a Szentszk jvhagysval. A tartomnyi zsinat sszehvja a metropolita a szuffragneus pspkk tbbsgnek beleegyezsvel. A metropolitai szk resedsekor tartomnyi zsinatot nem szabad sszehvni. A zsinat sznhelynek megvlasztsa plenris zsinat esetn a konferencinak, tartomnyi zsinat esetn a szuffragneusok tbbsgnek beleegyezsvel a metropolitnak a joga. A napirend s a trgyalsra kerlQ krdsek meghatrozsa, a zsinat kezdetnek s idQtartamnak kijellse, a zsinat thelyezse, elnapolsa s feloszlatsa szintn a pspki konferencia, illetve a metropolita joga. A zsinaton val elnkls plenris zsinaton arra a megyspspkre hrul, akit a rsztvevQk kzl a pspki konferencia kivlaszt s a Szentszk megerQst. A tartomnyi zsinaton a metropolita elnkl. A RSZTVEVPK: A rszleges zsinatok rsztvevQi: Meghvandk dntsi joggal: a megyspspkk, a koadjutorok, a segdpspkk, a terleten sajtos feladatot betltQ egyb cmzetes pspkk. Meghvhatk dntsi joggal: a terleten tartzkod egyb cmzetes vagy kirdemeslt pspkk. Meghvandk tancsadi joggal: a terlet ltalnos s pspki helynkei; a szerzetes intzmnyek s az apostoli let trsasgai nagyobb elljri kzl a meghatrozottak; az illetQ terleten szkhellyel rendelkezQ egyhzi s katolikus egyetemek rektorai, valamint a teolgiai s knonjogi karok dknjai; a nagyszeminriumuk rektorai kzl egyesek. A tartomnyi zsinatokra ezenkvl a papi szentusok s pasztorlis tancsok, valamint a szkeskptalanok kt-kt testletileg kivlasztott tagjait. Meghvhatk tancsadi joggal: papok s ms krisztushivQk. Vendgek. A vendgeknek mg tancsadi szavazati joguk sincs. Akiket a rszleges zsinatra sszehvtak, ktelesek megjelenni, hacsak megfelelQ akadly vissza nem tartja Qket. Ez esetben ktelesek errQl rtesteni a zsinat elnkt. Akiket dntsi szavazati joggal meghvtak, de akadlyoztatva vannak, kpviselQt kldhetnek. Ez utbbi viszont csak tancsadi szavazati joggal rendelkezik. A RSZLEGES ZSINATOK HATALMA: A rszleges zsinatoknak valdi egyhzkormnyzati hatalmuk van, elsQsorban trvnyhozi hatalmuk. gy rendelkezhetnek mindarrl, ami szmukra a hit erQsdse, a kzs lelkipsztori tevkenysg szablyozsra, az erklcsk irnytsra s a kzs egyhzi fegyelem kialaktsra s vdelmre alkalmasnak tqnik. A zsinatok hatrozatai csak akkor hirdethetQk ki, ha a Szentszk fellvizsglta Qket. Rgen a tartomnyi zsinatok bri tevkenysget is folytattak. 49. A PSPKI KONFERENCIK A PSPKI KONFERENCIK FOGALMA S TAGJAI: A pspki konferencik zsinatnak nem szmt gyqlsek, melyeken egy-egy orszg pspkei az egyhzkormnyzat bizonyos gyakorlati krdseit vitattk meg. A II. Vatikni Zsinat az egsz latin egyhzban ktelezQ lland testletekknt rja elQ Qket. Egy-egy orszg sszes rszegyhzainak fQpsztorait foglaljk magukban. Rendeltetsk a pspkk egyes lelkipsztori feladatainak kzs gyakorlsa a terletkn lQ keresztnyek javra. Az ltalnos szably az, hogy a pspki konferencinak orszgosnak kell lennie, ha azonban az Apostoli Szentszk jnak ltja, ltesthetQ pspki konferencia ennl nagyobb vagy kisebb terlet szmra is. Az ilyen konferencia jogkrt a SzentszktQl adott kln szablyok hatrozzk meg. A trvnyesen ltestett pspki konferencia az egyhzban jogi szemlynek szmt. A pspki konferencihoz mindig hozz tartoznak az illetQ terlet sszes megyspspkei s azok, akik a jogban velk egyenlQ megtls al esnek, tovbb a koadjutor pspkk, a segdpspkk s azok a tbbi cmzetes pspkk, akik az adott terleten az Apostoli SzentszktQl vagy a pspki konferencitl rjuk bzott klnleges feladatot tltenek be. Meghvhatk ms rtus ordinriusok is. A tbbi cmzetes pspkk, valamint a rmai ppa kvete a jog szerint nem tagja a konferencinak. Termszetesen egyes lsekre Qk is meghvhatk, sQt a ppai kvet meghvst a jog elQ is rja. Minden pspki konferencinak sajt maga ltal sszelltott, de az Apostoli SzentszktQl fellvizsglt szablyzata kell, hogy legyen. Ebben szablyozni kell a konferencia alapvetQ szerveinek felptst s mqkdst. A pspki konferencinak vlasztott elnke kell, hogy legyen, akit trvnyes akadlyoztats esetn helyettes ptol. A szablyzat intzkedik a titkr kijellsnek mdjrl is. A pspki konferencinak lland tancsa is kell, hogy legyen, amely az lsek kzti idQben lt el operatv s vgrehajt feladatot. ln a konferencia elnke ll. A konferencinak legalbb vente egyszer, valamint ha a szablyzat vagy a krlmnyek megkvnjk, teljes lst kell tartania. A teljes lsen dntsi szavazati joguk van a megyspspkknek, a velk egyenlQ jogi elbrls al esQknek s a koadjutoroknak. A PSPKI KONFERENCIK JELLEGE: A pspki konferencik tisztn egyhzjogi eredetq intzmnyek. II. Jnos Pl szerint a pspki konferencia azon formk egyike, melyek a kollegialitst jelzik. A pspki konferencik, br nem hordozi a szoros rtelemben vett kollegilis cselekvsnek, valamikppen mgis jelei, rszleges megvalstsi formi a pspkk kollegialitsnak. Ez knonjogilag azt jelenti, hogy teolgiailag szksges funkcikra szolgl, de a trtnelmi szksgleteknek megfelelQen tisztn egyhzi jog ltal ltestett intzmnyes formrl van sz. A Pspki Kongregci 1988 janurjban tervezetet kldtt a vilg sszes pspki konferenciinak a pspki konferencik teolgiai s jogi sttusnak krdsrQl. Ez hangslyozza, hogy a pspki konferencia inkbb gyakorlati, operatv, pasztorlis clra hivatott, a kollegialitst csak analg rtelemben fejezi ki. A pspki konferencia a pspkk testletnek nem szerve, nem rszlege. Nem is tartoznak hozz szksgkppen a terleten lQ s a katolikus egyhz teljes kzssgben lvQ sszes felszentelt pspkk. Sajtos s szletett jogon a megyspspkk s a velk jogilag egyenlQ elbrls al esQ szemlyek tagjai a konferencinak. A Ppai Trvnymagyarz Tancs leszgezi, hogy segdpspk pspki konferencia elnke vagy elnkhelyettese nem lehet. A PSPKI KONFERENCIK HATSKRE: E szerv ltalnos hatrozatokat csak olyan esetekben hozhat, amikor azt az egyetemes jog elQrja, vagy az Apostoli Szentszk kln megbzsa elrendeli. Ilyen hatrozatok csak teljes lsen, a dntsi szavazati joggal rendelkezQ tagok legalbb ktharmadnak szavazatval szlethetnek. KtelezQ erQt csak akkor nyernek, ha az Apostoli Szentszk megvizsglta, s kihirdette Qket. Mindazokban az esetekben, amikor sem az egyetemes egyhzjog, sem kln szentszki intzkeds nem adott hatalmat a konferencinak, az egyes pspkk hatskre rintetlen marad, s ahhoz, hogy az sszes pspkk nevben rvnyesen lehessen eljrni, minden egyes pspk beleegyezse szksges. A CIC egyedi kzigazgatsi intzkedsek kiadsra is szmos esetben felszltja a konferencit. Az jabban jvhagyott pspki konferenciai szablyzatok kzt is vannak olyanok, melyek a jogilag ktelezQ s a jogilag nem ktelezQ dntsek kztt tesznek csak klnbsget a szksges tbbsg szempontjbl. A konferencin tbbsgi alapon hozott dnts nem ktelezheti a kisebbsgben maradt megyspspkt, ha nem olyan trgyban szletett, amit a jog vagy a ppa a pspki konferencia hatskrbe utalt. Ma is vita trgyt kpezi, s ezrt vizsgljk, hogy van-e a pspki konferencinak sajt, az egyes pspkktQl klnbzQ tanthivatali illetkessge, tanti kldetse. A PSPKI KONFERENCIK S A SZENTSZKEK: A pspki konferencik sok szllal kapcsoldnak az Apostoli Szentszkhez. Egyedl a legfQbb egyhzi hatsg jogosult pspki konferencik ltestsre, megszntetsre vagy megvltoztatsra. Az Apostoli Szentszkre tartozik a pspki konferencik szablyzatnak fellvizsglata. A konferencia ltalnos hatrozatai nem nyerhetnek ktelezQ erQt elQzetes Szentszki fellvizsglat nlkl. A pspki konferencia ltalnos hatrozatok hozatalra csak az egyetemes jog vagy a szentszk kln megbzsa ltal elrendelt esetekben jogosult. Egyesek szerint a konferencinak sajt rendes hatalma van. Msok azt valljk, hogy csak a ppnak s a megyspspknek van sajt rendes hatalmuk, a tbbi egyhzkormnyzati szervek pedig a hivatali hatskrkbe tartoz dolgokban rendes, de helyettesi, az esetleg rjuk bzott gyekben megbzotti hatalommal rendelkeznek. Ebben az sszefggsben nmelyek a konferencik hatalmt megbzottinak minQstik. Egyes fontos egyedi hatrozatok, dntsek szentszki engedlyezsre, jvhagysra szorulnak, ilyen szksges pl. egyhzmegyekzi szeminrium alaptshoz, plenris zsinat sszehvshoz, orszgos hittanknyvek kiadshoz, msodfok regionlis brsg ltestshez. Ms egyedi hatrozatok rvnyessghez a CIC kln szentszki jvhagyst nem r elQ. A Szentszknek jelentst kell kldeni a konferencia teljes lsei utn. A Szentszk megkrdezsre van szksg a konferencik intzmnyes nemzetkzi kezdemnyezseihez is. A pspki konferencia olyan szerv, amely a hierarchikus kzssg jobb mqkdst segti. A PSPKI KONFERENCIK KAPCSOLATAI EGYMSSAL: A pspki konferencik egyms kzti kapcsolatainak erQstst, fQknt szomszdos konferencik esetben, a CIC elQrja. Ennek az egyttmqkdsnek szmos formja alakult ki. A kt fQ tpus: az egyes konferencik kzti kapcsolatok (pl. kpviselQk kldse a szomszdos konferencia teljes lseire, kzs tancskozsok, rendszeres tallkozk stb.), a pspki konferencikbl ll kontinentlis szervezetek. Ilyenek pl. az Eurpai Pspki Konferencik Tancsa s a Latin-amerikai Pspki Tancs. A nemzetkzi (konferenciakzi) tevkenysghez ki kell krni a Szentszk vlemnyt. III. FEJEZET: A RSZEGYHZAK BELSP RENDJE 50. AZ EGYHZMEGYEI ZSINAT FOGALMA S SZEREPE: Az egyhzmegyei zsinat a rszegyhz olyan kivlasztott papjainak s ms krisztushivQinek gyqlse, akik az egsz egyhzmegyei kzssg javra a megyspspknek segtsget nyjtanak. Az egyhzmegyei zsinaton a megyspspk egyhzkormnyzati feladatt nneplyes mdon gyakorolja. Nem zsinat a sz szoros rtelmben, hanem csak gyqls, mivel nem pspkkbQl ll. Tancsadsra hivatott, teht nem trvnyhoz. Ezen a zsinaton az egyedli trvnyhoz a megyspspk. A megyspspknek figyelmet kell, hogy fordtson: az egyetemes egyhz tantsnak s fegyelmnek alkalmazsa az adott rszegyhz krlmnyei kztt; a lelkipsztori munka rendjnek s irnynak meghatrozsa; az esetleges tvedsek s hibk kiigaztsa; a kzs tevkenysg s felelQssg elQmozdtsa Isten npnek ptsben. Mindezeket az egyhzmegyei zsinat jogszablyok elQksztsvel, buzdtsok megfogalmazsnak elQsegtsvel szolglhatja. A pspkk ltal kiadott egyhzmegyei zsinati hatrozatok a rszleges egyhzjog fontos forrsai. E hatrozatok tbbnyire egyhzmegynknt s zsinatonknt kln-kln ktetekben jelennek meg. MEGTARTSNAK RENDJE: A hatlyos Codex nem r elQ meghatrozott gyakorisgot az egyhzmegyei zsinatok tartsra, hanem a krdst a megyspspk megtlsre bzza. A pspknek meg kell hallgatnia a papi szentus vlemnyt. Ha egy pspk tbb egyhzmegye gondjt viseli, kzs egyhzmegyei zsinatot tarthat szmukra. SSZETTELE: A zsinat rsztvevQi nem csupn a papsg soraibl kerlnek ki, hanem lehetnek vilgi krisztushvQk is. A rsztvevQk tpusai: a megyspspk, aki a zsinat sszehvja s elnke, a rendes tagok, akiknek meghvsa ktelezQ, a rendkvli tagok, akiket a pspk beltsa szerint meghvhat, valamint a pspk meghvhat megfigyelQket is. A rendes tagok: a koadjutor pspk s a segdpspkk; ltalnos helynkk, a brsgi helynk, s ha van, a tbbi pspki helynk; a szkesegyhz sszes valdi kanonokjai; a papi szentus sszes tagjai; olyan vilgi hvQk s a megszentelt let intzmnyeinek olyan tagjai, akiket a megyspspk ltal meghatrozott mdon s szmban a pasztorlis tancs vlaszt, vagy a megyspspk ltal meghatrozott mdon jellnek ki; az egyhzmegyei nagyszeminrium rektora; az esperesek; minden esperesi kerletbQl legalbb egy pap; az egyhzmegyben hzzal rendelkezQ szerzetes intzmnyek, illetve az apostoli let ugyanilyen trsasgi elljri kzl nhnyan. Rendkvli tagok lehetnek akr klerikusok, akr vilgiak. Mind a rendes, mind a rendkvli tagok jogosultak a megbeszlsen val felszlalsra s a tancsadi jellegq szavazat leadsra. A megfigyelQk, akiket a pspk ms keresztny felekezetek lelkszei vagy hvei kzl hvhat meg, nem rendelkeznek ilyen jogokkal. ELPKSZTSE S SSZEHVSA: Az egyhzmegyei zsinat egybehvsra egyedl a megyspspk jogosult, neki kell rendelkeznie a tagok s megfigyelQk meghvsrl. Az sszehvst kvetQen szokott sor kerlni a zsinat formlis elQksztsre. Ennek mdjrl a pspk szabadon dnthet. A pspk egy vagy tbb elQksztQ bizottsgot alakt. Ennek tagjai szakrtelemmel rendelkezQ papok s vilgiak. LEFOLYSA: Az egyhzmegyei zsinaton az elnk tisztt a megyspspk tlti be, de ezt a feladatot egyes lsekre rbzhatja az ltalnos helynkre, vagy ha van ilyen az egyhzmegyben, valamelyik pspki helynkre. A megyspspknek joga van a zsinatot felfggeszteni vagy feloszlatni is. A pspk dntheti el, hogy milyen krdsek kerljenek megvitatsra az lseken. A tancskozs eredmnyeknt jn ltre a zrokmny. Lehetsges, hogy a megvitatott tmkrl dokumentum kszl, amit a tagok egy nneplyes zrls keretben megszavaznak. Ez mg nem hivatalos zsinati nyilatkozat vagy hatrozat. Akkor vlik azz, ha a megyspspk a szveget alrja s kzrebocstst elrendeli. ElQfordulhat az is, hogy a pspk maga vonja le a szksges kvetkeztetseket a tancskozsok sorn elhangzottakbl, s maga lltja ssze a megfelelQ nyilatkozatokat s hatrozatokat. Az egyhzmegyei zsinat vgeztvel a megyspspknek kzlnie kel az ltala kiadott, illetve jvhagyott nyilatkozatok s hatrozatok szvegt a metropolitval, valamint a pspki konferencival. Az egyhzmegyei zsinatot a megyspspk jzan beltsa szerint felfggesztheti vagy feloszlathatja. Ha a pspki szk megrl vagy akadlyozva van, a zsinat automatikusan felfggesztQdik. 51. AZ EGYHZMEGYEI HIVATAL S VEZETSE LTALNOS TUDNIVALK: a) Fogalma: Azoknak a szemlyeknek s intzmnyeknek az sszessgt, akik, illetve amelyek a pspkt az egsz egyhzmegye kormnyzsban, fQknt a lelkipsztorkods irnytsban, a kzigazgatsban s a brskodsban segtik, egyhzmegyei hivatalnak nevezzk. E hivatal fQ munkaterletei: a lelkipsztorkods irnytsa, a vagyonkezels s a brskods. b) A munkatrsak kinevezse: Az egyhzmegyei hivatalban lland szolglatot teljestQ sszes szemlyek kinevezse a megyspspk joga. c) A munkatrsak ltalnos ktelessgei: Az egyhzmegyei hivatal munkatrsai ktelesek a jog s a pspk ltal meghatrozott mdon s keretek kztt a hivatali titoktartsra. Hivatalba lpsk alkalmval ktelesek gretet tenni feladatuk hqsges elltsra. Ez az gret a brsg szemlyzete esetn hivatali esk kell, hogy legyen. d) A tevkenysg sszehangoli: A megyspspk az ltalnos s a pspki helynkk tevkenysgnek sszehangolsra, ha ez hasznos, hivatalvezetQt nevezhet ki, akinek papnak kell lennie. Feladata a pspk fennhatsga alatt sszehangolni a kzigazgatsi gyintzst, s gondoskodni arrl, hogy a hivatal tbbi munkatrsai szolglatukat kellQen teljestsk. A hivatalvezetQnek ltalnos helynknek kell lennie. A pspki tancs az ltalnos helynkbQl s a pspki helynkbQl ll. Clja a lelkipsztori tevkenysg elQmozdtsa. Ltestse nem ktelezQ. e) Az iratok: Az egyhzmegyei hivatalnak azokat az iratait, amelyekkel jogi hatst szndkoznak elrni, al kell rnia annak az ordinriusnak, aki kibocstja Qket. Ez az alrs az rvnyessghez szksges. Al kell rnia az irodaigazgatnak vagy a jegyzQnek is. Ez utbbi alrs, mint a hitelessg biztostka, ktelezQ, de ha hinyzik, ettQl mg az irat nem rvnytelen. AZ LTALNOS HELYNKK S A PSPKI HELYNKK: a) Hivataluk jellege: Az ltalnos helynk a pspkt az egsz egyhzmegye kormnyzatban rendes hatalommal segtQ pap. Kinevezse ktelezQ. Tbb ltalnos helynkt csak klns lelkipsztori szempontok alapjn szabad kinevezni. A pspki helynk olyan pap, aki a szemlyek, a terlet vagy az gyek egy bizonyos rsze fltt azzal a rendes hatalommal rendelkezik, ami az egyetemes jogban az ltalnos helynkt illeti. Kinevezse nem ktelezQ. Az ltalnos helynk tisztsge rgi intzmny az egyhzban. A pspki helynk hivatala viszont a II. Vatikni Zsinat kezdemnyezsre alakult ki. b) Hivataluk elnyerse: Az ltalnos s a pspki helynkt a megyspspk szabadon nevezi ki, s szabadon el is mozdthatja Qket. A pspki helynkt hacsak nem segdpspk, meghatrozott idQre kell kinevezni. Az ltalnos s pspki helynki hivatal elnyersnek felttelei: a papsg; a betlttt harmincadik letv; knonjogi vagy teolgiai doktortus, licencitus vagy legalbb jrtassg; tanbeli kifogstalansg; kellQ szemlyes tulajdonsgok (becsletessg, okossg, az gyintzsben val jrtassg). Nem szabad kinevezni: a penitencirius kanonokot, olyat sem, akik a pspknek negyedfok vagy annl kzelebbi rokona. c) Hivataluk elvesztse: Az ltalnos s a pspki helynk hivatalt veszti: lemondssal; megbzatsa idejnek lejrtval; ha a megyspspk kzli velk elmozdtsukat; ha a pspki szk megresedik, kivve ha a helynk segdpspki rangban van. A megyspspk tisztsgnek felfggesztse az ltalnos s a pspki helynk hatalmt is automatikusan felfggeszti. d) Ktelessgeik s jogaik: Az ltalnos helynkt a vgrehajt hatalom tern azok a jogok illetik, amelyekkel maga a megyspspk rendelkezik, kivve azoknak az intzkedseknek a meghozatalt, amelyeket a pspk magnak tartott fenn, vagy amelyekhez a jog klnleges pspki megbzst kvn. A pspki helynkt ugyanilyen hatalom illeti, de csak a terletnek arra a rszre, illetve az gyeknek vagy szemlyeknek arra a csoportjra, amelynek szmra kineveztk. Ki van vve illetkessge all mindaz, amit a pspk magnak vagy az ltalnos helynknek tart fenn, illetve amihez a jog kln pspki megbzst kvn. Az ltalnos s a pspki helynkk illetkessgi terletkn bell kln megbzs nlkl is lhetnek a megyspspknek megadott tarts felhatalmazsokkal. Az ltalnos s a pspki helynk illetkessgi krn bell jogosult az olyan leiratok vgrehajtsra, melyeknek vgrehajtja hivatalnl fogva a pspk lenne. Mind az ltalnos, mind a pspki helynk kteles a megyspspknek elQzetesen s utlag is beszmolnia azokrl az gyekrQl, melyeket intz, s nem jrhat el a megyspspk szndka ellenre. 52. AZ EGYHZMEGYEI HIVATAL EGYB SZERVEI AZ IRODAIGAZGAT S A TBBI JEGYZPK: a) Az irodaigazgat hivatala: Az irodaigazgat az a szemly, aki az egyhzmegyei hivatalban gondoskodik a hivatal iratainak killtsrl, kikldsrQl s levltri QrzsrQl. Kinevezse ktelezQ. Ha szksges, helyettes irodaigazgatt is ki lehet nevezni. Az irodaigazgat s helyettese hivatalnl fogva betlti a jegyzQi s titkri szerepkrt. b) A jegyzQk: Az irodaigazgatn kvl tovbbi jegyzQk kinevezse is lehetsges, de nem ktelezQ. rsa vagy alrsa hitelesnek minQsl, vagy minden fajta iratra, vagy csupn a brsgi iratokra (az ilyen jegyzQt haznkban szentszki jegyzQnek nevezzk), vagy csak egy konkrt gy irataira. A jegyzQ feladatai: iratok, okmnyok ksztse hatrozatokrl, intzkedsekrQl, ktelezettsgekrQl s egyb dolgokrl, melyekhez kzremqkds szksges; jegyzQknyvezs; a jegyzkben szereplQ iratokba a betekints megengedse annak, aki ezt trvnyesen kri, valamint az ilyen iratok msolatainak hitelestse. A jegyzQknyv akkor hiteles, ha azon teljes keltezs s a jegyzQ alrsa szerepel. c) Kinevezsk, alkalmassguk s elmozdtsuk: Az irodaigazgatt s a jegyzQket a megyspspk nevezi ki szabad adomnyozssal, s szabadon el is mozdthatja Qket. Az elmozdtsra az egyhzmegyei kormnyz csak a tancsosok testletnek beleegyezsvel jogosult. Ha az irodaigazgat vagy a jegyzQ vilgi, az elmozdts sorn figyelembe kell venni a vele kttt munkaszerzQdst. Az irodaigazgat s a jegyzQ kinevezshez szksges, hogy j hrnevk legyen s minden gyann fell lljanak. A hatlyos egyhzjog szerint ezeket a tisztsgeket vilgiak is betlthetik. Kivtelt kpeznek azok az gyek, amelyekben egy pap hrneve csorbt szenvedhet. Ilyenkor a jegyzQnek papnak kell lennie. A LEVLTRAK: Az Egyhzi Trvnyknyv leszgezi, hogy az egyhzmegyre vagy a plbnira vonatkoz minden okmnyt igen gondosan kell Qrizni . Ennek a krdsnek az jabb idQk ppi is klns figyelmet szentelnek. XII. Pius 1955-ben ppai bizottsgot hozott ltre Itlia egyhzi levltrai szmra. XXIII. Jnos ezt a bizottsgot jogi szemlly tette. II. Jnos Pl ppasga alatt tettk hozzfrhetQv a kutatk szmra a Vatikni Levltr jabb anyagt, egszen 1922-ig. A CIC elsQsorban az egyhzmegyei levltrakrl rendelkezik, de a megyspspk ktelessgv teszi azt is, hogy gondja legyen arra, hogy a terletn lvQ szkesegyhzak, trsasegyhzak, plbnia- s egyb templomok levltrt kellQen Qrizzk, anyagukrl kt pldnyban leltrt ksztsenek. Az ilyen levltrak hasznlatrl a megyspspk ltal kiadott szablyokat kell kvetni. A Codex egyhzmegyei szinten hromfle levltrat ismer: Az ltalnos levltr ltestse ktelezQ. Benne az egyhzmegye lelki s anyagi gyekre vonatkoz okmnyait s iratait elrendezve s jl elzrva kell Qrizni. Ezen okmnyokrl kimutatst is kell kszteni. Zrva kell tartani, kulcsa csak a pspknek s az irodaigazgatnak lehet hozz. A levltrba val belpshez vagy onnan iratok kivitelhez a pspk adhat engedlyt, vagy a hivatalvezetQ s az irodaigazgat egyttesen. Az rdekelteknek joguk van a termszetknl fogva nyilvnos s a szemlyi llapotukra vonatkoz iratokrl hiteles msolatot krni s kapni. A titkos levltr ltestse szintn ktelezQ. Ezt a rendes levltrban kell elhelyezni. A titkos levltrban azokat az okiratokat troljk, amelyeket titokban kell tartani. Pl. a titkos hzassgok anyaknyve; az olyan okmny, melyben figyelmeztetst vagy dorglst rgztenek, bntetQeljrst megelQzQ vizsglattal kapcsolatos iratok, stb. E levltr iratai kzl vente meg kell semmisteni azoknak az erklccsel kapcsolatos bntetQ gyeknek az iratait, melyeknek vdlottai meghaltak, vagy amelyekben az elmarasztal tlet ta mr tz v eltelt. A megsemmistett iratok rvid sszefoglalst s a perdntQ tletet meg kell Qrizni. A titkos levltrhoz kulcsa csak a pspknek lehet. Szkreseds idejn pedig csak valdi szksgbQl nyithatja ki azt az egyhzmegyei kormnyz. A titkos levltrbl okmnyt kivinni tilos. A trtnelmi levltr kialaktsra a CIC felszltja a megyspspkt. A GAZDASGI TANCS S A VAGYONKEZELP: a) A gazdasgi tancs: A gazdasgi tancs az egyhzmegyben a pspk ltal sszelltott s a pspk vagy megbzottja elnklete alatt ll tancs, mely a pspkt a gazdasgi gyek intzsben segti. Megalaktsa ktelezQ. Tagjainak szma legalbb hrom. A tancs tagjv val kinevezshez szksges, hogy a jellt: krisztushvQ legyen; a gazdasgi gyekben s a vilgi jogban jrtassggal rendelkezzk; feddhetetlen legyen; a pspkkel ne lljon negyedfok vagy annl kzelebbi rokonsgban vagy sgorsgban. A tagok megbzsukat t vre kapjk, m ez tovbbi tves idQszakokra meghosszabbthat. A gazdasgi tancs szerepe, hogy a pspknek tancsot adjon, de bizonyos esetekben a pspk nem cselekedhet a tancs beleegyezse nlkl. A tancs feladata bizonyos szmadsok venknti fellvizsglata. Magnak az egyhzmegynek a kzponti vagyonkezelsrQl szl szmadsokat pedig minden v vgn ez a tancs hagyja jv. A megyspspk tmutatsa szerint vente kalkulcit kell ksztenie az egyhzmegye kvetkezQ vben vrhat bevteleirQl s kiadsairl. b) A vagyonkezelQ: A vagyonkezelQ kinevezse ktelezQ. A pspk szabadon nevezi ki, de elQbb meg kell hallgatnia a tancsosok testlett, valamint a gazdasgi tancsot. A vagyonkezelQnek gazdasgi gyekben valban jrtas, kivlan becsletes embernek kell lennie. Lehet vilgi szemly, akr nQ, akr frfi, de lehet klerikus, illetve szerzetes is. Megkts, hogy katolikusnak kell lennie, ugyanis egyhzi hivatalrl van sz. A vagyonkezelQt t vre kell kinevezni. Ennek elteltvel megbzatsa meghosszabbthat. A vagyonkezelQt csak a megyspspk megtlse szerint slyos okbl szabad elmozdtani, a tancsosok testlete s a gazdasgi tancs meghallgatsa utn. Magtl felfggesztQdik hivatalbl a vagyonkezelQ, ha egyhzmegyei kormnyzv vlasztjk. A vagyonkezelQ feladata, hogy az egyhzmegyei javait a pspk felgyelete alatt igazgassa, a gazdasgi tancs ltal szabott rend szerint. Minden v vgn szmot kell adnia a gazdasgi tancs fel. A Codex emltst tesz ms feladatokrl is, melyeket a pspk sajtosan a vagyonkezelQre bzhat. Ilyen a pspknek alrendelt hivatalos egyhzi jogi szemlyek vagyonkezelsre felgyelni, valamint az ugyanilyen jogi szemly javait kezelni, ha a jog vagy az alapt okirat, ill. a szablyzat szerint ms vagyonkezelQ nincsen. 53. A TANCSAD TESTLETEK AZ EGYHZMEGYBEN I.) A PAPI SZENTUS: a) Fogalma: Az egyhzmegyei papi szentus a zsinat alkotsa. A papi szentus a papoknak olyan csoportja, mely az egyhzmegye presbitriumt (papsgt) kpviseli s mintegy a pspk szentusa. Feladata, hogy a jog elQrsai szerint segtse a pspkt az egyhzmegye kormnyzsban. A papi szentus a mai jogban a pspk egyetlen szentusa. A kptalanra a jog mr nem alkalmazza ezt a nevet. A papi szentus lland szerv. Megalaktsa ktelezQ. Apostoli vikaritusokban s prefektrkban a papi szentushoz hasonl funkcij n. misszis tancs mqkdik, mely legalbb hrom misszionrius papbl ll. b) Szablyzata: A papi szentusnak sajt szablyzata kell, hogy legyen. Ezt a megyspspk hagyja jv. Haznkban a pspki konferencia1968-ban krlevlben hatrozott az egyhzmegyei papi szentusok fellltsrl, s ehhez csatolta a Magyarorszgi egyhzmegyk papi szentusainak egysges szablyzatt. c) Tagjai: A szentus tagjai hrom csoportra oszlanak: vlasztott tagok, hivataluknl fogva automatikusan szentusi tagsggal rendelkezQ, n. szletett tagok, s a megyspspk ltal szabadon kinevezett tagok. A szentus sszettele: a knonok s a szablyzat elQrsai szerint a tagok krlbell felt maguk a papok vlasztjk; a szentus megvlasztsban aktv s passzv vlasztjoga van az illetQ egyhzmegybe inkardinlt sszes vilgi papnak, az ott tartzkod s annak javra hivatalt viselQ egyb papoknak, valamint az egyhzmegyben lakhellyel vagy ptlakhellyel rendelkezQ ms papoknak is; a szablyzat hatrozza meg, hogy kik a szletett tagok. Haznkban a tagok 2/3 rszt az egyhzmegye papsga vlasztja. A vlaszts rendszerint esperesi kerletenknt trtnik. A szkeskptalan, a papnevelQ intzet elljri s tanrai, az egyhzmegyei brsg bri s tisztviselQi szintn vlasztanak egy-egy kldttet. A tagok egyharmadt a pspk jelli ki. A tagok vlasztsnak mdjt a szablyzat hatrozza meg. A szentusi tagok kinevezse a szablyzatban meghatrozott idQre szl. t ven bell megjtsra kell kerlnie az egsz szentusnak vagy annak egy rsznek. d) Mqkdse: A papi szentus mqkdsnek fQ elvei: Az sszehvs, az elnkls, a trgyaland krdsek meghatrozsa, illetve megvitatsra javasolt krdsek napirendre tqzse a megyspspk joga. A szentusnak csak tancsadi joga van. Fontosabb gyekben a megyspspknek ki kell krnie a szentus vlemnyt, a szentus hozzjrulsra csak a jogban kifejezetten megjellt esetekben van szksge. Azon gyek kzl, melyekben a pspknek a szentus vlemnyt kell krnie, a Trvnyknyv nhnyat nv szerint is emlt (Ezek: 1./ az egyhzmegyei zsinat tartsa; 2./ plbnik ltestse, megszntetse, jelentQs megvltoztatsa; 3./ az adomnyok felhasznlsrl s a klerikusok djazsrl rendelkezQ egyhzmegyei szablyzatok kidolgozsa; 4./ a plbniai pasztorlis tancsok ltestse; 5./ templompts; 6./ hasznlaton kvli templom ms clra fordtsa; 7./ az egyhzmegyben lvQ egyhzi jogi szemlyekre ad vagy hozzjruls kivetse.) Olyan esetet a CIC nem emlt kifejezetten, ahol a pspknek a papi szentus hozzjrulsra lenne szksges. A papi szentus nem jrhat el rvnyesen a megyspspk nlkl. a papi szentus egyb sajtos feladatai: a pspk javaslatra tancsad plbnosokat vlaszt ki, a rszleges zsinatokra kt vlasztott kpviselQt kld, ezeknek ott tancsadi joguk van, sszes tagja rszt vesz az egyhzmegyei zsinaton. e) Szerepnek vge: Szkresedskor a papi szentus automatikusan megszqnik. Feladatt a tancsosok testlete ltja el. Az j pspknek hivatalba lpse utn egy ven bell jra ltre kell hoznia a papi szentust. Megszqnhet feloszlatssal is. Erre a megyspspk jogosult, ha a szentus a rbzott feladatot nem teljesti, vagy szerepvel slyosan visszal. A feloszlats elQtt a megyspspknek meg kel krdeznie a metropolitt, vagy a legrgebben kinevezett szuffragneus pspkt. II.) A TANCSOSOK TESTLETE: A tancsosok testlete a megyspspk ltal a papi szentus tagjai kzl t vre kijellt legalbb hat, de legfeljebb tizenkt papbl ll tancsad testlet. Minden egyhzmegyben szksges s ktelezQ. Apostoli vikaritusban s prefektrban nem szksges a megalaktsa, mert feladatait a misszis tancs ltja el. Ha a testlet tves megbzatsa lejr, nem veszti el automatikusan hatskrt, hanem marad mindaddig, mg az j testletet meg nem alaktjk. A Magyar Pspki Konferencia gy rendelkezett, hogy a tancsosok testletnek feladatait a szkeskptalanokra bzza. Ms orszgokban (pl. Svjc) olyan megolds fordul elQ, hogy a pspki konferencia az egyes pspkkre bzza ezt a krdst. A tancsosi testlet ln a megyspspk ll, a szk resedse esetn pedig az, aki a pspkt ideiglenesen helyettesti. Ha ilyet mg nem jelltek ki, a tancsot annak legrgebben papp szentelt tagja vezeti. A tancsosi testlet feladatai: Ha a pspki szk be van tltve: a pspknek meg kell e testletet hallgatnia: vagyonkezelQ kinevezse s levltsa elQtt, rendes vagyonkezels krbe tartoz nagyobb jelentQsgq gyekben. Betlttt pspki szk idejn: a pspknek a testlet beleegyezsre van szksge: a rendkvli vagyonkezels krbe tartoz gyletekhez, az egyhzmegye vagy a megyspspktQl fggQ jogi szemlyek meghatrozott rtkq vagyonnak elidegentshez. Ha a pspki szk megresedik, s nincs segdpspk vagy ettQl eltrQ szentszki rendelkezs: e testletre tartozik az egyhzmegye ideiglenes irnytsa neki kell megvlasztania az egyhzmegyei kormnyzt, az egyhzmegyei kormnyznak tbb intzkedshez e testlet beleegyezsre van szksges, vlemnyt kell kikrnie, ezzel a testlettel kell kzlnie az egyhzmegyei kormnyznak, ha lemond tisztsgrQl, az jonnan kinevezett pspk gy veszi birtokba egyhzmegyjt, hogy ennek a testletnek mutatja be a kinevezQ okmnyt. III.) KPTALANOK: a) Fogalmuk s ltestsk: A kptalanok a korai kzpkor ta fejlQdtek ki. Bennk fokozatosan klnfle tisztsgek alakultak ki. A mai egyhzjog szerint a kptalanok megalaktsa nem ktelezQ. Nincs olyan egyhzkormnyzati vagy pasztorlis funkcijuk, amely sajtosan az vk lenne. A szkeskptalan s trsaskptalan olyan papokbl ll testletek, melyek feladata a szkesegyhzban, illetQleg a trsasegyhzban nneplyes liturgikus szertartsok vgzse. A szkeskptalan kteles arra i, hogy teljestse azokat az egyb feladatokat, melyeket a megyspspk vagy a jog rbz. A szkeskptalan ltestse, megszntetse vagy megvltoztatsa az Apostoli Szentszknek van fenntartva. b) Szablyzatuk: Minden kptalannak kell, hogy legyen sajt maga ltal megalkotott s a megyspspktQl jvhagyott szablyzata. Ezt csak a pspk beleegyezsvel vltoztathatja meg, vagy helyezhetik hatlyon kvl. A pspki konferencia vagy a pspk felttelt szabhat ahhoz, hogy a tancsosok testletnek szerept a kptalanra bzza. Ilyen felttel lehet a szablyzat meghatrozott tartalma is. A kptalan szablyzatnak meg kell hatroznia a testlet felptst, a kanonokok szmt, teendQiket, sszejveteleiket a kptalan gyeinek intzsre, az gyeletek rvnyessgnek s megengedettsgnek feltteleit. Rendelkeznie kell a jvedelmekrQl, arrl, hogy melyek a kanonokok megklnbztetQ jelvnyei valamint arrl, hogy milyen hivatalok vannak a kptalanban. Biztostania kell, hogy legyen valaki, aki a kptalan ln ll. c) A kanonokok: Minden kanonoksgot a megyspspk adomnyoz a kptalan meghallgatsval. Az Q joga az is, hogy megerQstse azt a szemlyt, akit a kptalan a maga lre vlaszt. Nem szksges, hogy a kptalan vezetQi tisztsge mindig vlaszts tjn nyerjen betltst. A megyspspknek csak olyan papot szabad kanonokk kineveznie, aki a katolikus tants tekintetben s letmdjban kivl, s szolglatt dicsretesen gyakorolta. Az sszes kptalanokban lennie kell penitencirius kanonoknak. P hivatalnl fogva rendes felhatalmazssal rendelkezik arra, hogy szentsgi frumon elengedje a hivatalosan mg ki nem nyilvntott s a Szentszknek fenn nem tartott cenzrkat. Az egyhzmegye terletn ezt a feladatt az idegenek javra is gyakorolhatja, az egyhzmegye hvei javra pedig lhet vele az egyhzmegye hatrain kvl is. A PASZTORLIS TANCS: a) Fogalma: Az egyhzmegyei pasztorlis tancs intzmnye a II. Vatikni Zsinat alkotsa. A pasztorlis tancs a pspk felgyelete alatt az egyhzmegyei pasztorlis munkt vizsgl, mrlegelQ s a pspknek javaslatot tevQ testlet. Ltestse nem mindig ktelezQ. A jog csak arra szlt fel, hogy ahol a lelkipsztori krlmnyek indokoljk, alaktsanak ilyet. Szerepe csakis tancsadi jellegq. FQ feladata a lelkipsztori tevkenysgek tanulmnyozsban ll. A papi szentus segtsge a dntsre, a pasztorlis tancs inkbb a krdsek vizsglatra irnyul. b) Tagjai: A pasztorlis tancs tagjai a katolikus egyhzzal teljes kzssgben lvQ krisztushvQk, akik lehetnek akr klerikusok, akr a megszentelt let intzmnyeinek tagjai, fQknt pedig vilgiak. A tagok kijellse a megyspspk ltal meghatrozott mdon trtnik. Ennek keretben lehetnek vlasztott tagok (is). Ahhoz, hogy valakit tagg jelljenek, szksges, hogy az illetQ kitqnjk biztos hitvel, j erklcsvel s okossgval. c) Szablyzata, mqkdse s megszqnse: A pasztorlis tancsnak a pspk ltal adott szablyzata kell, hogy legyen. Rendelkeznie kell arrl, hogy milyen idQtartamra ltestsk a tancsot. A pasztorlis tancsokat tbbnyire hrom vagy t vre alaktjk. Szkresedskor automatikusan megszqnik. Ezt a tancsot a megyspspk hvja ssze, Q elnkl rajta, s Q adja kzre a tancsban trgyaltakat is. A pasztorlis tancsot a pspknek legalbb vente egyszer ssze kell hvnia. 54. A PLBNIA, A PLBNOS S A KPLN A PLBNIA: a) Fogalma: A plbnia a krisztushvQknek a rszegyhzon bell tarts jelleggel alaptott kzssge, melynek lelkipsztori gondozst a megyspspk felgyelet alatt plbnosra bztk, aki annak sajt psztora. Az egyhzmegyk plbnikra osztsa ktelezQ. A plbnia fogalmnak a mai egyhzjogban lnyeges eleme, hogy krisztushvQkbQl ll, meghatrozott kzssg, melyet lland jelleggel hoztak ltre, a rszegyhzon bell; sajt psztora van, aki szolglatt a megyspspk fennhatsga alatt vgzi. A plbnia fogalmban nem a terlet, hanem a kzssgi elem a dntQ. A plbnia magnl a jognl fogva jogi szemly. b) Fajai: A plbnik ltalban terleti jellegqek. Az ember nem tetszse szerint vlasztja meg, hogy melyik plbnia kzssgnek kvn a tagja lenni, a plbnihoz tartozs ugyanis a lakhelybQl szksgkppen addik. Ahol indokolt, a jog meg is kvnja a szemlyi jellegq plbnik alaptst. Ezek olyan plbnik, melyek egy meghatrozott terlet bizonyos rtus, nyelvq, nemzetisgq, vagy ms szempont alapjn megjellt krisztushvQit foglaljk magukban. Alaptshoz nem szksges ppai engedly. A plbnival egyenlQ elbrls al esik a kvziplbnia. Ez a rszegyhzon bell a krisztushvQknek olyan kzssge, melyet egy papra bztak, mint sajt lelkipsztorra, de amely klnleges krlmnyek miatt mg nem vlt plbniv. Rgben a misszis terleteken mqkdQ intzmny volt. Ltestse gyakran a plbnia megszervezsnek elQksztQ lpcsQfoka. ElQfordul, hogy egyes kzssgeket mg nem lehet nll plbniv vagy kvziplbniv szervezni. Tbbnyire olyan helyzetekrQl van sz, amikor az egy vagy tbb plbnia keretbe tartoz hvek egy rsze sajtos lelkipsztori gondozst ignyel. Az ilyen kzssget olykor kihelyezett kplnra bzzk. Ehhez hasonl pasztorlis formkat a pspk nem csak terleti, hanem szemlyi alapon is kialakthat. c) Ltestse s megszntetse: Plbnit alaptani vagy megszntetni egyedl a megyspspk jogosult. Ezt azonban csak akkor teheti meg rvnyesen, ha elQbb meghallgatta a papi szentus vlemnyt. d) VezetQje: A plbnia vezetQje rendes krlmnyek kztt a plbnos. A jog azonban ismer a plbnia vezetsre ms megoldsokat is. Ezek sajtos lelkipsztori hasznossg, szksg esetn jnnek szmtsba. A Codex kt ilyen vezetsi formt emlt: A papi kzssgre bzs. Erre akkor van lehetQsg, ha a krlmnyek ezt megkvnjk. Ilyenkor egyetlen plbnia vagy egyszerre tbb plbnia lelkipsztori elltsra egyetemlegesen tbb papot neveznek ki. Ilyenkor e papok egyike irnytja, s Q felel rte a pspk elQtt. Az esketsi felhatalmazs s a magnl a jognl fogva a plbnosnak jr felmentsi hatalmak mindnyjukat megilletik. Mindnyjan ktelesek a helybenlaksra. Az irnyt a plbninak a jogi kpviselQje. Mikor a csoportbl valamelyik pap, vagy maga az irnyt hivatalt elveszti, vagy kptelenn vlik annak a gyakorlsra, nem resedik meg az egy vagy tbb plbnia, melyet a kzssg gondoz. A pspk feladata j irnytt kinevezni a csoport lre. Amg ez megtrtnik, e feladatot a kzssg legrgebben kinevezett tagja ltja el. A diaknusra vagy vilgira bzs. Erre a megyspspk paphiny esetn jogosult. A feladat nem a teljes plbnosi munka, hanem a plbnia lelkipsztori gondozsban val rszvtel. Ilyen megbzs esetn a pspknek ki kell neveznie egy papot is, aki a lelkipsztori gondozst irnytja, s a plbnosi hatalmakkal s felhatalmazsokkal rendelkezik. A megbzott diaknus, illetve vilgi nem plbnos. De nem plbnos az a pap sem, aki a plbnosi hatalmakkal rendelkezik. P ugyanis nem kapott valdi plbnosi kinevezst. Magyarorszgon a pspki konferencia kln szablyokat adott ki az ilyen nll lelkipsztor nlkl egyhzkzsget vezetQ lelkipsztori kisegtQk munkjrl. e) A hvek kzs felelQssgvllalsnak plbniai szervei: A hvek kzs felelQssgvllalsnak plbniai szervei kzl egyesekrQl az egyetemes egyhzjog rendelkezik, msok inkbb a rszleges egyhzjogban helyenknt szereplQ sajtos formk. Az elQbbiek kz tartozik a plbniai gazdasgi tancs s a plbniai pasztorlis tancs, az utbbi csoportban foglalnak helyet pl. a magyarorszgi egyhzkzsgek. A plbniai gazdasgi tancs ltrehozsa minden plbnin ktelezQ. Mqkdst az egyetemes jog s a megyspspktQl kibocstott szablyok rendezik. A tancs ln a plbnos ll. E tancs szerepe a plbnos segtse tancsadi jogkrrel. A tagok szmnak legalbb hromnak kell lennie. Haznkban ennek a szervnek a feladatt bizonyos egyhzkzsgi struktrk ltjk el. A plbniai pasztorlis tancs ltestse nem ktelezQ. Ha a megyspspk a papi szentus meghallgatsa utn elrendelheti, hogy egyhzmegyje minden plbnijn hozzanak ltre ilyen. A tancs ln a plbnos ll; tagjai azok, akik hivataluknl fogva rszt vesznek a plbnin a lelkipsztori munkban, illetve a szablyzat szerint kijellt krisztushivQk. A tancs funkcija az, hogy segtsget nyjtson a lelkipsztori tevkenysg szmra. Jogkre kizrlag tancsadi jellegq. Tancsait elsQsorban a plbnosnak adja. Szablyzatt a megyspspk adja ki. Haznkban a plbniai pasztorlis tancsra jellemzQ tevkenysget is az egyhzkzsg bizonyos szervei vgzik. Az egyhzkzsg a magyarorszgi helyi egyhzjog sajtossga. Haznkban a XIX. szzad vgtQl jelentek meg helyenknt. 1919 utn orszgosan egysges jogi formt adtak a hvek ilyen kezdemnyezseinek. Az egyhzkzsg klnbztt a plbnitl. Az egyhzkzsgi tagsg nem nkntes volt, hanem szksgkppeni, automatikus. Minden katolikus lakhelynl fogva valamelyik egyhzkzsghez tartozott. A hatlyos Egyhzi Trvnyknyve megjelense utn a Magyar Katolikus Pspki Kar adta ki 1984-ben azt egyhzkzsgek j szablyzatt (Magyarorszgi Katolikus Egyhzkzsgek ltalnos Szervezeti Szablyzata). A magyarorszgi egyhzkzsgek elltjk a kpviselQtestlet s a gazdasgi bizottsg rvn, a plbniai gazdasgi tancs feladatait, ugyanakkor elltjk a plbniai pasztorlis tancs feladatait is. Az egyhzkzsgi kpviselQtestletnek nll dntsi hatskre legfeljebb a sajt mqkdst illetQ rszletkrdsekben lehet. Egybknt jogkre a lelkipsztorkods tern csakis tancsadi jellegq. Tancsait a kpviselQtestlet elsQsorban a plbnosnak, de esetenknt a fQpsztornak adja. Anyagiak tern tancsadson kvl bizonyos gyintzQi s ellenQrzQi feladattal is rendelkeznek, de nem a templompnztr vonatkozsban. Az egyhzkzsg vezetQje (elnke) a plbnos. Az gynevezett vilgi elnk Qt helyettesti, illetve vele egytt jr el. Az egyhzkzsgek egyhzmegynknt kzs tancsot alkotnak (Egyhzkzsgek Egyhzmegyei Tancsa) orszgos szinten pedig az Egyhzkzsgek Orszgos Tancsba tmrlnek. A PLBNOS: a) Fogalma: A plbnos a plbnia kzssgnek a pspk ltal kinevezett sajt lelkipsztora. Feladatt a pspk felgyelete alatt ltja el. Plbnija javra vgzi a tanti, megszentelQi s kormnyzi feladatot, melynek gyakorlsban ms papok, diaknusok egyttmqkdst s vilgiak segtsgt is ignybe veszi. Szerepe valdi felelQs szervezst s vezetst is jelent. A plbnos sajt psztor a plbninak, mgpedig olyan rtelemben, hogy Q a pspk munkatrsa. A plbniai kzssg ptshez nlklzhetetlen az eucharisztia nneplse. b) Kinevezse s szksges tulajdonsgai: A plbnosi hivatal betltse a megyspspk joga, hacsak valakinek nincs e hivatalra bemutatsi vagy vlasztsi joga. Ilyen jogok hinyban a pspk ezt a hivatalt szabad adomnyozs tjn tltheti be. Az egyhzmegyei kormnyz a bemutats vagy vlaszts tjn betlthetQ plbnosi tisztsgekre a beiktatst, illetve a megerQstst megadhatja, de minden ms esetben csak akkor nevezhet ki valdi plbnost, ha a pspki szk mr legalbb egy ve res vagy akadlyozott. Sajtos kinevezsi md, amikor a pspk a plbnit tartsan valamely klerikusi szerzetes intzmnyre, vagy az apostoli let valamilyen klerikusi trsasgra bzza. Ilyen rbz intzkedst kiadni csakis a megyspspk jogosult, mgpedig kizrlag az illetkes elljr beleegyezsvel. Ez a rbzs szlhat meghatrozott idQre, de lehet vgleges is. Mindkt esetben rsbeli megllapodssal kell trtnnie. A plbnos kinevezsnek meghatrozatlan idQre kell szlnia, hiszen kellQ llandsggal kell rendelkeznie hivatalban. Meghatrozott idQre csak akkor nevezheti ki a plbnos a megyspspkt, ha ezt a pspki konferencia hatrozatilag megengedte. A plbnosi llandsg nem jelent elmozdthatatlansgot. A plbnosi kinevezshez szksges tulajdonsgok a kvetkezQk: Az ldozpapsg. Ez a plbnosi kinevezs rvnyessghez szksges. A plbnosnak teljes lelkipsztori elltsra kpes szemlynek kell lennie. A megengedettsghez szksges tulajdonsgok. Ezek felsorolsa a CIC-ben nem kimertQ. A trvnyknyv az albbiakat emlti: tanbeli kifogstalansg; j erklcs; buzgalom a lelkek irnt; egyb ernyek; az adott plbnia elltshoz megkvnt tulajdonsgok. Az adott plbnira val alkalmassg megtlshez a pspknek meg kell hallgatnia az esperest s szksg esetn egyes egyb papokat s vilgiakat is. c) Ktelessgei s jogai: A plbnos hivatalt a birtokbavtel pillanatban nyeri el. A birtokbavtel mdjrl a rszleges trvny vagy a szoks rendelkezik. A birtokbavtel all felments is lehetsges. Az ltalnos lelkipsztori ktelezettsgek a tanti, megszentelQi s kormnyzi feladat sajtos gyakorlsban llnak. Ilyenek: Isten igjnek hirdetse a hitoktats, a homilia s a katolikus nevels tjn. A vallsgyakorlattal felhagyottnak s az igaz hitet nem vallk evangelizlsa. Az evangliumi szellem elQmozdtsnak tmogatsa a trsadalmi igazsgossg tekintetben. Csaldok ltogatsa, gyszolk, gondoktl szenvedQk, betegek, haldoklk segtse (a szentsgek tjn is). Szegnyek, szenvedQk, magnyosok, hazjuktl tvol lQk segtse. Vilgiak rszvtelnek elQmozdtsa az egyhz kldetsben, vallsos cl trsulsok tmogatsa. Egyttmqkds pspkvel s az egyhzmegye papsgval. A plbniai kzssg bekapcsolsa az egyhzmegye s a vilgegyhz mqkdsbe. A sajtosan plbnosi liturgikus teendQk olyan tevkenysgek, amelyekre a plbnosnak elQjoga van, ms papok vagy klerikusok azokat az Q beleegyezsvel vgezhetik. nneplyes keresztels. Brmls hallveszlyben. A szent traval s a betegek kenete kiszolgltatsa, valamint ezzel kapcsolatosan s ml alkalmakkor a teljes bcsval jr ppai lds megadsa. Az eskets s a hzassg megldsa. A temets. Keresztkt megldsa hsvti idQben, krmenetek vezetse templomon kvl, nneplyes lds adsa templomon kvl. nneplyes mise vgzse vasrnap s ktelezQ nnepeken. A plbnosi tisztsghez tartoz egyb feladatok: A plbnia kpviselet minden joggyletben. A plbniai javak kezelse, illetQleg az arra val kzvetlen felgyelet. A helybenlaks, vagyis annak ktelezettsge, hogy a plbnos a templomhoz kzeli plbniapletben lakjk. Szabadsg cmn a plbnos sszesen vi egy hnapot lehet tvol. Egy hetet meghalad tvollt esetn errQl elQre rtestenie kell az ordinriust. A plbnosok helyettestsnek rendjt a megyspspk szablyozza. A pro populo mise felajnlsa minden vasrnap s ktelezQ nnepen a plbnos ktelezettsge. rte misepnzt nem vehet fel. Magyarorszgon j ideje csak a hnap elsQ vasrnapjn van pro populo mise. A hivatalvezetsi teendQk: a plbniai anyaknyvek vezetse s QrzsrQl val gondoskods, a plbnia pecstjnek kezelse, iratok alrsa, a plbniai levltr gondozsa. Az egyetemes jog szerint ktelezQ: a keresztelsi, a hzassgi s a halotti anyaknyv; haznkban pspkkari rendelkezsre ezen kvl mg egyb anyaknyvek vezetse is elQ van rva. d) A plbnosi tisztsg megresedse: A plbnosi tisztsgre azok az elQrsok rvnyesek, amelyek az egyhzi hivatalok elvesztsre vonatkoznak. Az elmozdtsra s az thelyezsre a valdi plbnosok esetben klnleges eljrsi szablyok rvnyesek. Ha szerzetes intzmny tagja, vagy az apostoli let valamely trsasgba nyert inkardincit, akkor akr sajt elljrja, akr az Qt megbz egyhzmegyei hatsg elmozdthatja hivatalbl. A plbnosok lemondsa 75. letvk betltsekor ktelezQ. A lemonds elfogadsrl a megyspspk dnt, elfogadst el is halaszthatja. Ezt azonban kifejezett intzkedssel kell tennie. A lemond plbnos illQ elltsrl s laksrl a megyspspknek kell gondoskodnia, a pspki konferencia ltal kiadott szablyoknak megfelelQen. Az resedsben lvQ plbnia elltsra vagy az akadlyozott plbnos helyettestsre a megyspspknek mielQbb plbniai kormnyzt kell kineveznie. A kormnyznak papnak kell lennie. Ugyanolyan ktelessgei s jogai vannak, mint a plbnosnak, hacsak a megyspspk msknt nem rendelkezik. Feladatnak vgeztvel a kormnyz szmadssal tartozik a plbnosnak. A plbnia megresedsnek, vagy a plbnos akadlyoztatsnak belltakor a plbnia vezetst azonnal t kel ennie a legrgebben kinevezett kplnnak. Kpln hinyban ez arra a papra hrul, akit a rszleges jog meghatroz. A helyi ordinriust azonnal rtesteni kell az resedsrQl. KPLN: A plbnos mell a kellQ lelkipsztori gondozs rdekben a megyspspk kplnt, vagyis olyan papot nevezhet ki, aki a plbnost egyttmqkdQ jelleggel segti tisztsge gyakorlsban. A kplnt a megyspspk szabadon nevezi ki. A szerzetesek kinevezse elQtt azonban elljrjuk beleegyezse szksges. A kpln kinevezhetQ: az egsz plbnia egsz szolglata szmra (haznkban ez a leggyakoribb); a plbnia egy rszn az egsz szolglat szmra (pl. csak egy filia teljes elltsra); a plbnia hveinek egy bizonyos csoportja szmra (pl. ms nyelvqek elltsra, vagy sajtos feladatra); egyszerre tbb plbnin bizonyos fajta szolglatra. A kpln ktelessgei s jogai klnbzQ forrsokbl erednek. Rszint a Codex, rszint a rszleges jog (nevezetesen az egyhzmegyei jogszablyok), rszint a megyspspk kinevezQ levele, rszint pedig a plbnos utastsai hatrozzk meg Qket. A kpln hivatalnl fogva kteles a plbnost az egsz plbniai szolglatban segteni, kivve a nprt val mise felajnlst. A jog szerint kteles a plbnost helyettesteni. Ilyenkor helyettesi jelleggel plbnosi jogokat is gyakorol. Kteles a plbnosnak beszmolni. Amikor a plbnos tvol van, ktelessgei is a kplnt terhelik, kivve a pro populo mist. A kpln helybenlaksi ktelessge s szabadsga hasonl a plbnoshoz. Klnleges a helyzet, ha a kplnt egyszerre tbb plbnira nevezik ki. Ilyenkor helybenlaksi ktelezettsgnek az illetQ plbnik brmelyikn eleget tehet. A kplnt a megyspspk vagy az egyhzmegyei kormnyz brmely megfelelQ okbl elmozdthatja. Szerzetes kpln esetn az rintettet elljrja is elQmozdthatja. 55. AZ ESPERESEK, A TEMPLOMIGAZGATK S A LELKSZEK AZ ESPERES: a) Fogalma s kinevezse: Az esperes az a pap, akit az esperesi kerlet lre lltottak. A tbb plbnibl ll, de az egyhzmegyn bell lteslQ, annl kisebb egysgek kialaktsa az egyetemes egyhzjog szerint nem ktelezQ. Ahol viszont az egyhzmegye esperesi kerletekre oszlik, ott az esperesi tisztsget a CIC szablyozza. Szemlyi jellegq esperessgek is alapthatk. A CIC fQknt a terleti jellegq esperesi kerleteket tartja szem elQtt. Az esperest a megyspspk nevezi ki. A kinevezs elQtt beltsa szerint hallgathat meg az adott kerletben mqkdQ papokat. Az esperesi tisztsget az egyetemes jog nem kti egy meghatrozott plbnihoz. ElQrja viszont a CIC, hogy az esperesnek papnak kell lennie. A pspkk lelkipsztori szolglatrl szl direktrium kvetelmnye szerint az esperesnek olyan papnak kell lennie, aki lelkipsztori tevkenysget gyakorol, az illetQ kerletben lakik, a np s a papsg krben tekintlye van, s alkalmas a kzs lelkipsztori tevkenysg elQmozdtsra. Nincs elQrva, hogy az esperest az adott egyhzmegye papjai kzl kerljn ki. Kinevezse meghatrozott idQre szl. Ezt az idQt a rszleges jog szabja meg. Az esperest a megyspspk szabadon elmozdthatja hivatalbl. b) Ktelessgei s jogai: Az esperes hivatala lelkipsztori jellegq, nem csupn jogi vagy adminisztratv. Az apostoli gondolkods, a papsg letnek s a pasztorlis munknak a lelkestse s tmogatsa is feladatkrbe tartozik. Feladatai: ElQmozdts s sszehangols. Ez a feladat fQleg a lelkipsztori tevkenysget illetQen tartozik az esperesre. Felgyelet, mely egyrszt a szemlyekre, msrszt a dolgokra, nevezetesen a liturgira s adminisztrcira terjed ki. Gondoskods. ElsQsorban a kerlet papsgra kell gondot viselnie , segtve tovbbkpzsket, trQdve lelki llapotukkal. Ltogats, amely ktelessgei teljestsnek eszkze. Tancsads. Az esperes feladatai kz tartozik, hogy a pspknek tancsot adjon a plbnik betltse, a kplnok kinevezse tern, tovbb az egyhzmegyei zsinat keretben. A TEMPLOMIGAZGAT: Templomigazgat az a pap, akire olyan templom gondjt bztk, amely sem nem plbniai, sem nem kptalani, s nincs hozzktve valamely szerzetes kzssg, vagy az apostoli let valamely trsasga hzhoz sem gy, hogy ott Qk vgeznk a liturgikus szolglatot . A templomigazgat fogalmnak lnyeges eleme, hogy templomot vezet, amely a krisztushvQk szmra nyilvnos istentisztelet cljtl nyitva ll plet. Vezetse a megyspspk irnytsa al tartozik. A templomigazgatt a megyspspk nevezi ki akr szabadon, akr megerQsts vagy beiktats tjn. A szeminriumhoz vagy klerikusok ltal vezetett kollgiumhoz tartoz templom igazgatja a rektor. A templomigazgatt megfelelQ okbl a helyi ordinrius elmozdthatja. ltalnos elv, hogy a templomigazgatnak a rbzott templomban nem szabad plbniai tevkenysget vgeznie. LELKSZ: A lelksz olyan pap, akire a krisztushivQk valamely kzssgnek vagy csoportjnak lelkipsztori gondozst lland jelleggel rbztk. A hvQk ilyen sajtos csoportjt alkothatjk azok, akik letkrlmnyeik miatt nem rszeslhetnek a plbnosok rendes lelkipsztori gondozsban, pl. a vndorlk, a menekltek, a nomdok, a hajsok. A lelksznek nem sajt kzssge az a csoport, melynek gondozst legalbb rszben elltja. Fontos, hogy a lelksz feladatnak vgzse sorn kellQ sszekttetst tartson a plbnossal. A lelkszt a helyi ordinrius nevezi ki. A laikusi szerzetes intzmny (pl. nQi rend) hzilelksznek kinevezse csak akkor rvnyes, ha elQtte a helyi ordinrius megkrdezi azt az elljrt, akinek joga van arra, hogy a kzssg meghallgatsa utn egy papot javasoljon. A lelkszek ugyangy mozdthatk el, mint a templomigazgatk. A lelkszek feladatai: A vndorlk, ton levQk, hazjuktl tvol lQk s ms csoportok lelkigondozsa. A tbori lelkszekre sajtos trvnyek vonatkoznak. A hatlyos magyar trvnyek szerint. Az egyni s kzssgi vallsgyakorlst lehetQv kell tennie a szocilis, egszsggyi, gyermek- s ifjsgvdelmi intzmnyben gondozott, a bntets-vgrehajtsi intzetben fogvatartott szmra. A katonai ltestmnyekben a katonai szolglatot teljestQ a vallst egynileg szabadon gyakorolhatja& . Ha a kzssg vagy a csoport szkhelyhez kln templom is tartozik, mely nem minQsl plbniatemplomnak, akkor a lelksznek kell a templom igazgatjnak lennie. A laikusi szerzetesi intzmny lelksznek sajtos feladata a liturgikus szolglatok vgzse. A lelkszeknek rendelkeznik kel a szolglatukhoz szksges felhatalmazsokkal, melyeket a rszleges jog alapjn, kln megbzssal, vagy az egyetemes jog alapjn kaphatnak. Ezek: A gondjukra bzott hvk gyntatsa, rszkre az ige hirdetse, a szent traval s a betegek kenete kiszolgltatsa, sQt hallveszlyben a brmls is. Temetsi szertarts vgzse szerzetesek vagy az apostoli let trsasgainak tagjai szmra, ha az intzmny vagy trsasg laikusi jellegq. Krhzban, brtnben s tengeri ton a lelksznek felhatalmazsa van a maguktl bell, fnn nem tartott s ki nem nyilvntott cenzrk elengedsre.   PAGE 44 .02&*v| Vnf 5H%%33:;;;;<<<??X@@@@~GGHHKKLMhMVRhRRR^^^8_dddef`g hhkkk0lPmmmm:ssttZvvLxxx*`.02&(*vx D%F%H%%%'x'$ & Fa$$`a$$a$$a$zx'''(()8):)2::;@=)@W@X@@DFHHHII7`7$a$$`a$$^a$$ & Fa$$ & Fa$$ & Fa$I~KKKKKHRXZ^^^^^`xdfghkLmdprtvLx{~^$ & Fa$7`7~p@΋pړ–ĖƖ JL@Q$a$$`a$$^a$$ & Fa$օJX8:v:hƖ JSvw٢(ЪXҫ̭.2`bx`P&0dطp2ZL.^4<Dj H d @pH5>*65bQRSvw^N02bd"p20$ & Fa$$^a$$ & Fa$$^a$$ & Fa$$ & Fa$$`a$0\^ j H@ d$^a$$^a$$ & F a$$a$$`a$$ & Fa$ @p FP.LDd$^a$$ & F a$$^a$$ & F a$$`a$%Dbdt4PpDd * $!!1,Y,[,z,w-L//// 4#4a6688999<R<B@@ANBTBBeBeeNggshhPmxmmmmJn]pptty$z{*{|,O$5>*65bd@ * C$8 !!%~(~*-,.,/,1,Y,$a$$`a$$ & F a$$ & F a$$^a$Y,Z,[,z,L//12 4K4w44u5_6`6a668889J;;,>$ & F h^a$$^a$$ & F a$$^a$$ & F a$$`a$,>(@APBpD:GeJgshijPm]pqttw@xyy$z{|F~x.<*,$ & Fa$$^a$$ & Fa$$`a$,aӌq#O`В"$JDF̘$ & Fa$$ & Fa$$`a$$JFPجڬ p>@DZb8` *rA !l@||@BVtJj  >v(#V# &<&P***b+x+z++55>*c̘™,1:NPج٬ڬ +p<>F$a$$ & Fa$$`a$@BDZb4$ & Fa$$ & Fa$$a$$`a$4*r2^0 2?Ll$ & F ^a$$ & F p^a$$ & Fa$$ & Fa$$ & Fa$$^a$H@@BV&(prtHJ$`a$Jj     T>tvF&#(#$`a$(#V#&&& &&<&=&>&)N*P**,,,---T.l4n4p44p679I;$a$$`a$+,,,,,,,-.T.X..z//2264f4p4445T567,7L79 :>>bFxFbGGGGGHHBHHHHhIIIJVKKLLM8MSTnTTUUUUUVXYYfYYY^N_$aabbijpprrs*tvvvrwKz]zz{^FR65>*5bI;>HAAE^F`FbFxFHJRKTKVKKLNQSSSTUWXXXYY$a$$`a$YYfY8[^^^N_a"a$aRaazcgiijl0ppppppppsv$a$$`a$vvv,yJzKz]z{|}R~8\^R*/{|`$^a$$ & Fa$$ & Fa$$`a$Rn .1Sez|Ȉ 2JP.x̎<`p0\^`0N0 guw"d Oc rPc^Bг 8P704F`@l5665>*5` Lt,.Bx:<`np-. & F & F`.0\]^`$:,ПNfgu$ & F h^a$$ & F h^a$$`a$$a$`ި "@dMB&qrNP~ؼ78$ & F a$$`a$$ & F h^a$8ZD024FFH\:4 "lV$ & F!a$$a$$`a$$ & F a$l T24".^p':Jcf>0`8*P|R@dpz4\vj\jz/1LN,9r.Piy , . 0 2 Z * ^brx~656 56>*5>*5^VIJc*2(*PT\Z82,l$^a$$ & F"a$$`a$ . VzK!"&&'((0)2)R))*2+P+$ & F$ h^a$$`a$$^a$$ & F# h^a$$ & F"a$$^a$"\#x#&p&& '2)R)))**+6+L+R+~++,&,,,,,--8-@---.".\.d... //*556`P+R+~++",,,-<--.`../@////0B00111$2$ & F& h^a$$ & F% h^a$$`a$$223444 4$4%4&4D46w:b@d@@HHHHLPPQRdX$a$$a$$ & F' h^a$$`a$dX[`leneejfmhmlmmnnnnp,s8tv^v_vhvBx{z}d$^a$$ & F(a$$a$$`a$Fxlx}zz}~$~J~Qg}b֓ޖ N"B̘.ș@t 0*`"n@fĺ$W7PuB4H~ZxI_DO7Rn~ 0Xt56 56>*5>*5_dރNC|}Ȋ`b ԓ֓Ԗ֖ؖږޖ $a$$`a$$ & F(a$$^a$ Nbt |<\ğ8|H^$ & F,a$$ & F*a$$ & F+a$$ & F)a$$`a$^إLF(*`"@ºĺ$$a$$ & F.a$$ & F-a$$`a$$ & F,a$ DW23B(VI$8^8a$$ & F/a$$`a$`+U*rt  :h$a$$`a$$ & F0a$$8^8a$X :>0@l:" D08\LPj,0vB>`@dz!!&'n))****,,j0000144466p666666999:|<<R=t=>? ??????2A5>*5bh~: PNPj,.$a$$ & F2a$$`a$$a$$ & F1a$.0vV l  @B dt!T$&)) *$ & F*a$$ & F4 h^a$$^a$$ & F3a$$`a$ *Y**,,:--.L/d0f0j0000023444799$a$$`a$$ & F5 h^a$$^a$$ & F*a$9|<R=> ???.ArADHHH(KLL.MjP:RV6X8X$`a$$^a$$ & F8 h^a$$ & F7 h^a$$ & F6 h^a$2A@AHH IIIIII(KK8XX[[[H\]2]<]d]N`z`.aBbXbbbbcdd+d0eRefTffff4ggg@i`iiijj~kkboooor(sXssv wwnwwwP\΄$0v`NT87ndخ@Ա :5>*5b8XXLZ"[[[[[[[H\f]L`N`z`AbBbXbbbbcccd.eeg>i$a$$`a$>i@i`iij~kbooXprr(s@vvvv w wwnwz}}R$a$$ & F9 h^a$$`a$~""`T\N?FRT2$`a$26ɬ!dخ<oҲ; :$ & F; h^a$$a$$`a$$ & F: h^a$*l :Lhf&$:>"x8tL|P.<Bdt*FHf:|P>p,/C8Ijn&FLjtLrf "565>*5ahFHjP^df&,$^a$$ & F= h^a$$`a$$ & F< h^a$'ZT:<>ln68tJL.&F$a$$ & F*a$$`a$FHf8:x(NP|dJx<>p$ & F*a$$ & F> h^a$$`a$J,6z.xjln~$a$$`a$$ & F? h^a$ FJLjnH4f$ & F*a$$ & FA h^a$$`a$$ & F@ h^a$f8|"""###8#R#n%J&'' ())*)5)b)$a$$`a$$ & F*a$"##R##$' ((%)*)5)b)r),*J*~**P2l222< =>=>>d@@B7FJFFGOdOlQQQQTT[0[^^aabcBfZfi j|mmmnorr(sLst u0wNw| }^~z~~~VSqp*^FH`$Zܥ>&VV̳655>*bb)u)T***+-:.01N2P2l22349J::::$ & F*a$$^a$$ & FD h^a$$ & FC h^a$$`a$$ & FB h^a$:<<< =>c@d@@bD"FFGfGZHHIIJKLrL$ & FG h^a$$ & FFa$$ & F a$$ & FE h^a$$`a$$ & F*a$rL(M^MNOO*OdO2PhQSTTTW[[4[|\4]~^aaaa@fBf$`a$$ & FG h^a$BfZfii jlvmxm|mmmmnnprrrtvy|| }\~^~z~R$ & FHa$$a$$`a$RQp& BZڞΟ"$@Zܥ $ & FJ h^a$$`a$$^a$$ & FI h^a$ °*bɳ4Ե^$ & FM h^a$$^a$$ & FL h^a$$ & FK h^a$$`a$̳|"Xdx4^b2"XMbThxLz{}~0JmHnHu0J j0JU jU5>*576l޼ܽNP "z|n$^a$$ & FO h^a$$ & FN h^a$$`a$$a$npv:Xr^`b~$a$$ & F*a$ & F*$ & FP h^a$$`a$h "X :LMbbxRTh $^a$$ & FQ h^a$$`a$ LXJwxz|}$a$$a$$ & FR h^a$$`a$$a$ 1h. A!7"7#7$7% i8@8 NormlCJ_HaJmHsHtH>@> Cmsor 1$$@&`a$5>*6@6 Cmsor 2$$@&a$5>*@A@@ Bekezds alap-betqtpusa,@, lQfej p#, , lQlb p#")@" OldalszmRC@"R Szvegtrzs behzssal$7`7a$aJVR@2V Szvegtrzs behzssal 2$^a$aJFZBF Csak szveg$dha$6CJOJQJRS@RR Szvegtrzs behzssal 3$`a$ %lmoE w_ !x"z""""###$$Z'*+----->.r01,23467}8D9\:;=n>@ACDECFnG#HIIIIIKKKKKKKKKKNOOOOOOPRTTU]VVVVWYZ[[\^N_```a!a"a#aaaabbkc~c:eDfFgZgVhDiEiFihikkkkkm nnnp rYsxtAvwxy^{} }}\~=v@ FZr͐9`QϖЖі>kכB՜ƞǞ/RPdt٦ڦDlĨ? ?۵Z~N\*+N_SQR.X V>?R%CTUabd/vw{~346\]^G=>iDEm *@)x 112<#$   5 6 F l m ~ WXeSTe4$%<T    ####$)%&'C)3++-...'.J/;00000?123444456U7V7X7x7y7z778X:Y:Z::z;|;};;;<>???hACCCCCCCCD>F?FJFG5H6HHHHpIIJyJK L!L6LPLMHMNN!OmOnOOOOPQeQfQ{QQRS SS.SSSSTTTTTT}UUUUV V"VNVOVPV{V|VzWRXYYYZ[_[[\8^^^__C`s``accc%cc_efffff4hijjjllmmnnnaoooppppppp{rsItttuuuvvv%wwwxy!z"z;z{{сS,WŌ&9U_@ԙktբvY ? 3kϧIΨ89JmnݪPz{|~ܱߵַK*+Q}'(*]uvw ig&cb./?IS\hijkm Z/UV~<{<MNz"-M}$Pz.vwxzCz$Nd 1 2 T     WXlTw9:Wvw#$&efg%; _ "$%'(I*+++(,u,--.B..////////0H122,2344D66s777788H:g<h<|<=z>{>>;@#AC!D"D`D,EEEEEEEE*FF,H-HCHGIHI^IIIJJJJK4LLMNNNNDOOQQRUSVSxSUEUFUHUiUjUkUULWlXX [[>^?^c^^_u`abmcncce1ffhg.hhh iVi#klnnooPo pp=qqqqqqqqrstgtttuTvUvmvwww"xWxxxxxy,yxyyyzzzz{{?||||f}O~P~\~z78:mno uvƆdž-clmdˍ8 )noʏhސߐJMNPѕ5JϘ™Ù̚@uvNR͟;tͦ+@F)RSTlyDZȱٱ2EϳGXöзa-P)bǽ׾ؾ)ke5}~ABT:;) nozLi`a*+9%MW4)i[]&^FAP~Fkw#$V 9:a3I  ( r 5 k ` ^_awmy`j(y5 v!"x"-##S$$$$% %000000000000000000000000 0 0 0 0 0 00000000000000000000000000000000 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0000000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0000000000 000 0000 0000000000 000 000000 0 n 0 n0 0 n 0 n 0 n 00000 00 0 0 0 00 00000 00000 00000000000000 000 0 0k 0k00000000 0 000 0 0 0 000 000 0 0 0 0 0000 00 0000 0 0 000 0 000 000000 000 0000 0000 0 0 0 0 00000000 0 0 00000000000 0 0 00000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 00 0 0 00 000 0 0 000 0 00 0 0 0 0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 0 000000000 0 0 0 00000 0 0 0000000000 0 000000000000000000000000 0 0 000000000 0 00000000000000000000000 0 0 0 0 0 0000000000000000000! 0! 00000000000000000" 0000000" 0000" 00" 00" 000" 0" 00" 0" 00# 0# 0# 0000$ 0$ 0$ 0000% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 % 0 % 0 000& 0& 0& 00000' 0' 00000000000000000000000000000000000000000000( 0( 0( 0( 0000( 00000000000000000000000000) 0) 0) 00000+ 0+ 000* 0* 0* 0* 0* 0* 0000, 0, 0, 0, 0, 0000000- 0- 0- 0000. 0. 00000000000000000000000000000/ 0/ 000/ 0000 00 00 00 00 00 00 0000000000000000001 01 01 00000002 02 02 02 02 000000000000000003 03 03 00000000004 04 000* 0* 0* 0* 0 005 05 05 000000000000000006 07 07 07 07 06 08 08 0000000000{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>9 0{>9 0{>9 0{>9 0{>9 0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>0{>: 0{>: 0{>0{>0{>0{>0{>0q0q0q0q0q0q; 0q; 0q; 0q; 0q0q0q0q0q0q0q0q< 0q< 0q< 0q< 0q0q0q= 0q= 0q= 0q= 0q= 0q= 0q= 0q= 0q= 0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q* 0 q* 0 q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q> 0q> 0q> 0q> 0q> 0q0q* 0 q* 0 q0q0q0q? 0q? 0q? 0q? 0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q@ 0q@ 0q@ 0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0qA 0qA 0qA 0q0q0q0q0q0q* 0q* 0q* 0q* 0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0qB 0qB 0qB 0q0qC 0qC 0qC 0q0q0q0q0q0q0qD 0qD 0q0q0qD 0qD 0q* 0q* 0q* 0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0qE 0q 09q 09qE 0qF 0qF 0qE 0qG 0qG 0qG 0qG 0qG 0qG 0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0qH 0qH 0qH 0q0q0q0q0q0q0q0qI 0q0qI 0q0q0q0q0qJ 0qJ 0qJ 0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0qK 0qK 0qL 0qL 0qL 0qL 0qL 0q0q0q0q0q0qM 0qM 0qM 0qM 0qM 0qM 0qM 0qM 0q0q0qN 0qN 0qN 0qN 0qN 0qN 0qN 0q0q0qO 0qO 0qO 0qO 0q0qO 0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0qP 0qP 0qP 0qP 0q0q* 0q* 0q* 0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0qQ 0qQ 0qQ 0qQ 0qQ 0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0q0qR 0qR 0qR 0q00@0 0 $+RlFx2A"̳!'+18<ADHNSX_fx'I~Q0dY,,> e,̘4J(#I;Yv.8VP+$2dXd ^h. *98X>i2Fb):rLBfR n "$%&()*,-./02345679:;=>?@BCEFGIJKLMOPQRTUVWYZ[\]^`abcdeghijk# !8@0( B S ?. } }fi%%((++S11}88==\AAG#HSH]HbHjHII N)NZOaOPP2[:[P\r\@]G]Y^^aabb dd ffffsi~ikkmmn oo#o>txtCvPvevvvvewqwwwwwwwx!xx yL{[{"|Y|| } PWr+%p͐~ -k؜ǞBtͩک:}4@۵.N +NR?Rjs%U3) .:;J[ #{ ^( 12<  6 F m ~ Xe4C%< V!{!##y##&&))............///!/>@#AE*FpFFpGzG-HCHIGJJKLLUNNXQhQVSxSUHU9ZEZ]<]h ioPoo pstv8w x"xWxxx,yzz'qo dž-cuĉJdɌ8]h)oѕ5JKv Gt)Tl4CGU öa)=hǽͿڿ޿"4<Q"1`n_m(BM o%s%>Mo#A| <VjO    (   wDj5^D E $$$$$$$$$$$$$%% %\buv }}""a#c##$[$`$-"---0012?3N3::p>>??AAHHIIIIKKKK3MHRSBCXYklz{=>^kUcHIOY#$56   6 7 p q [\()  Z"a"""1#<#A#E#++..003344$6,6_7`7z7788Z:e:;;;;@@FBOBCCCCTFeFGG6HFH,J8J!L+L6L7LMMqOrOPP-Q>QiQjQRRSSTTTTUU VV(V)VPV\VVV=WDWWW>XCXbbcceeRfZfggjjppqqtty y"z#z{}~ ?AbopvĖ͖š͚BGu~ !9:noͬ۬YbDZȱµߵCO;Jde27 {tuVaN] 4>$|$ 1 5 6   Xj:T,-gq}!""//34 9,999h<s<>>AA"D1DEEFF-H.HIIJ K1N:NNNQ!QVSbSOUPUkUuU]]?^I^ncxcjgvghhm"m'm6mo(oppqqqqqqYucuUvjvvv_zfzy||||׀ހ=Coyzʆˆ9?SYvإ٥"#XYlm޾߾-7=> $ yz(1 ! !$$$$$$$$$$$$% %ouz"""?b@IIKKKaa#aq rіdk6=^  X7_7z7CCC"V(VPVppp~]dwmtz&,gEEEHUOUkUqqq:AoPW"Tؾ޾ag !v!$$$$$$$$$$$$$$$$% %TESOJC:\Documents and Settings\TESO\Asztal\Ttel\Knonjog\Knongjog2(5kiv.).docZzEnQ\\+L+dWjv}0tF:RK |RK m8u RK \pX RK RK 9i`XMHRK UzRK ;ֻn5'GHe?&`lX:*jRK C6#1Щk$..&e*(RK O0%)[,a.RK q.RK Vn/RK V/_2,0tv{3RK :4XvBk5\I6"hu7RK AS8.d_9T9RK a>VLc>+6>u>_@RK 5ARK oD +c1FFP[HHX HI<oD[,c1FFkS<]Spw10V}yg/waOAS8c>;Gkx~I6DHhV/0:40;Wc$C.u2,0+L+oZu a`K!N&`l HIjX ;u(cXrM\_9VO{z6>F=zWfMPO0%)..&ii 9*(Bk5Q\5HbUOQ,kHi~`yq:|$MvUz]o5AVn/|rx5'Gs'RC6#q.w/mxMHk$ 0s=T9.u7{3_@KPXYGyW{-!`>}0"7x f lZ WW8Num3935222 WW8Num39332 WW8Num3932 WW8Num393522 WW8Num3934 WW8Num3933WW8Num393522222 WW8Num393WW8Num39352222 WW8Num3935 WW8Num39352Zb :Nb Sb b b b $$$$$% %@mmt#mm\ 6 6 66666666 6!6*6.606667696:6>6D6F6H6O6Q6S6U6V6W6X6Y6_6a6b6e6f6g6h6i6m6p6r6s6t6u6y6{6}6~6vvvvvvv````<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<   &')+-./0124567?@BCDGHIJKNPRSUVWYZ[\]^s`sascsesfgilnpstuvwy){)))))))))))))))tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt "$%()+t-t.t/t1345<BFILQ^eghjtltntpqrstuxz~ЀЁЃЅІЋЌЍЏГЕЙПЦЧЯабtttttttttt ttttttttttttt!t"t#t$ %``` ` ````0@``<@` `(`2`p@`:`@`B`D`F`X```d`@`r`v`x`````D@``````d@```````````@````````` @``@``(@```X@`.`h@`8`t@`<`>`@`B`D`@`J`L`N`X`^`d`@`j`n`@`r`@`v`z`@`~`@````@`` @```8@```X@``@``````@``@```@````` @`````<@` `L@`(`X@`.`t@`<`@`B`F`H`J`L`@`P`T`V`X`Z`@`l`@`r`t`@`|`~```@````(@``0@````@@``H@```X@```@```x@````````@`````@```@``` @`` ` ``@@`"`&`(`*`,`.`0`2`h@`6`t@`<`@`D`L`P`R`X`Z`@`h`j`n`@`r`t`@`x`@`|`~`@````````````@```l@```|@``@```@```````@` ` `````$`&`T@`,`.`0`h@`6`8`:`H`T`\`@`f`p`````D @```X @```d @````` @````````` @```````$`&`P @`*`.`0`2`h @`6`t @`<`>` @`B`D` @`H`L`T`^`b`n`|`` @````````d @``````` @``````` @``````` @`` @UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New;Wingdings?Wingdings 2"1 ptSW{ g!770d/b:$2QHXISTEN NPNEK JOGASacaTESOOh+'0x 4 @ LX`hpISTEN NPNEK JOGASTESaca acaacaNormal TESOl 2SOMicrosoft Word 9.0O@F#@Xor@Xorpt՜.+,0 hp BSAFTPZS/ ISTEN NPNEK JOGA Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklnopqrstuvwxyz{|}~   !"#%&'()*+6Root Entry F`vr81Tablem]WordDocument"SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$CompObjlObjectPool`vr`vr FMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.89q