ࡱ> 9 Vbjbj" qlbbbbbbbvʛʛʛ8<v^2ΞΞSHUHUHUHUHUHUH$&` Fb<yH5byHbb^zbbSHSH@@bbHž GovTʛ^/FVH<^0^GbnbHvvbbbb 1.) A BNTETPJOG TUDOMNYA. AZ EURPAI JOGI GONDOLKODS. BNTETPJOGI ISKOLK A BNTETPJOG TUDOMNYA S AZ EURPAI JOGI GONDOLKODS: A modern bntetQjog-tudomny megszletsnek korszaka a felvilgosods kora. 1764-ben jelent meg Cesare Beccaria: A bqnkrQl s a bntetsekrQl rt mqve. A mq megjelenstQl szrmaztatjuk a modern bntetQjog-tudomny kezdett. (A knyv htterben egy bqngy rejtQzik: az 1762. mrcius 9-n rtatlanul kivgzett toulousi protestns polgr: Jean Calas gye. A vd alapjul az a tny szolglt, hogy fia ngyilkos lett [egybknt azrt, mert az elQtte val esete minden pnzt elkrtyzta]. A vros katolikus tbbsge krben elterjedt az a hr, hogy a fi nem ngyilkos lett, hanem apja s csaldja gyilkolta meg mgpedig azrt, mert a protestns hitrQl t akart trni a katolikus hitre. A vros katolikus polgrmestere a katolikus kzvlemny nyomsra Jean Calast vd al helyzete. Bri hallra tltk, mgpedig azzal a meghagyssal, hogy a kerkbe trs elQtt knzssal kell knyszerteni: a gyilkossgban val cinkossggal vdolja meg az egsz csaldjt. A cl a volt, hogy ezutn a csaldtagok is osztozzanak az apa sorsban. Jean Calas azonban nem tett beismerQ vallomst , gy a csald srtetlen maradt. A toulousi per hre eljutott Prizsba, ahol Voltaire perjrafelvtelt kezdemnyezett az rtatlanul kivgzett Calas gyben. Az esetrQl rt egy knyvet is, amely nhny hnap leforgsa alatt egsz Eurpban ismert lett, gy jutott el Beccarihoz is.) A felvilgosods kornak filozfiai s politikai kvetkeztetseit Beccaria fordtotta le a bntetQjog ignyeire. Az ifj Beccarit udvarba hvta II. Jzsef is s a bntetQjog reformjra kijellt bizottsg elQadjv nevezte ki. Nagy Katalin crnQ is meghvta s felkrte az orosz bntetQjog reformjnak irnytsra. A felvilgosods korban majd a Francia Forradalomban szletik meg a szabadsg, egyenlQsg, testvrisg eszmje. Az egyenlQsg eszmjnek letkrzQdsa a jog vilgban a jogegyenlQsg. A bntetQjog gondolatrendszerben a jogegyenlQsg hvja ltre a nullum crimen sine lege s a nulla poena sine lege elvt. A bntetQjog akkor biztostja a jogegyenlQsget, ha mindenki ugyanolyan cselekmny szerint felel. A cselekmny, a crimen a tett szerinti felelQssget alapozza meg a rendi kivltsgok korszakra jellemzQ s a trsadalmi hovatartozs szerint jellemzett tettes helyett. A crimenek, mint magatartstpusnak az egsz orszgra kiterjedQ azonossga csak akkor biztosthat, ha a particulris jogok helyett megjelenik az egsz orszg terletn hatlyos trvny, a lex. A lex eredetileg a kirly joga, a rex lex. Az anyagi jogi rtelemben vett jogegyenlQsg a bntetQ eljrsi jogban mint trvny elQtti egyenlQsg jelenik meg, azaz mindenki ugyanolyan szervezetq s felptsq brsg elQtt, a kzhatalmi brsgok elQtt felel. A korszak kzhatalmi brsgai a kirlyi brsgok. A kirlyi brsgok teht a rendi brsgok helybe lpnek. A nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege elve politikai szempontbl megteremti a jogbiztonsgot, a jogllamhoz vezetQ t egyik pillrt. A rex lex helyt a kirlyi hatalom visszaszorulsval s a parlamentris demokrcik kifejlQdsvel a lex mint a nemzeti trvnyhozs produktuma foglalja el. A trvnyt a parlament alkotja kpviselQi tjn, a kpviselQket pedig a np vlasztja. A trvny legitimcijt teht a vlasztk akarata, a npakarat biztostja. A jog eszmnyiestett vilgban szletik meg a jogpozitivizmus irnyzata, amely szerint a jog mrcje s magyarzata nmagnak s tartalma nem szorul igazolsra, a bntetQjog tudomnyban a dogmatikt igazolja. Amikor a jogtudomnyban rvnyeslt a XIX. sz. vgn az jkantinus rtkfilozfia hatsa, a bntetQjogi dogmatikai gondolkods a tteles jogbl kzvetlenl levont fogalmak (formlis jogellenessg, pszicholgiai bqnssg) mgtt jogon kvli, rtket hordoz kritikai gondolattartalmakat kerestek. Vgl az jhegelinus felfogs (Nikolai Hartmann) a bntetQjog tudomnyban a finlis cselekmnytan megalapozja lett. A bntetQjog tudomnya csak ltszlagos nllsggal rendelkezik. Tantteleit politikai eszmnyek (szabadsg, egyenlQsg), erklcsi felfogsok, az emberkp vltozsa alaktjk. Az rott joghoz kttt fogalmi gondolkods s tudomny mqvels az eurpai kontinens bntetQjog-tudomnynak lett a jellemzQje. Anglia a precedens rendszeren alapul, br alkotta jog rendjn, a comon law esetjogi szisztmja szerint ptkezett. Az angol jog hatsa alatt fejlQdtt ki az Egyeslt llamok joga s bntetQjoga is. A magyar bntetQjog-tudomny a kontinensen bell a nmet tudomny eredmnyeire figyelt fel elsQsorban. BNTETPJOGI ISKOLK: I./ A klasszikus iskola: A modern rtelemben vett bntetQjog-tudomny elQfutrnak Beccaria-t tekintjk. 1764-ben adta ki knyvt A bqntettekrQl s a bntetsekrQl ( Dei delitti et delle pene ) cmmel. A modern rtelemben vett bntetQjog-tudomny a XIX. szzadi eurpai bntetQ trvnyhozsi munklatok nyomn alakult ki. A bntetQjog tudomny elsQ irnyzata az n. klasszikus iskola az jonnan alkotott, lert joganyagban kereste a bntetQjog logikjt: a bqncselekmnyt nem mint trsadalmi, hanem mint jogi jelensget vizsglta. Arra trekedett, hogy a trvnyi fogalmak elemzse s az e fogalmakbl levont kvetkeztetsek rendszerbe foglalsa tjn magra a bntetQtrvnyre vezesse vissza a bntetQjog vgsQ rtelmt. Arra figyelemmel, hogy vizsgldsa trgynak elsQsorban az rott jogot, a jogi dogmt tekintette, a klasszikus iskolt dogmatikus irnyzatnak is nevezzk. A klasszikus iskola nem a bqncselekmny tettest, hanem a tettet vonja vizsgldsi krbe. Az elvontan megfogalmazott tettet elklnti a konkrt tettestQl; a tettet (a lopst, az emberlst stb.) blyegzi meg, nem pedig a szemly szerinti tettest (a tolvajt, a gyilkost). A tett elvlasztsa a tettestQl a trvny elQtti egyenlQsg elvnek tkrzQdse. A bntetQjogi felelQssg a tett alapjn trsadalmi helyzetre tekintet nlkl mindenkit egyformn terhel. A cselekmnybQl vont absztrakcikra (a bqncselekmny az a cselekmny, amely jogellenes, tnyllsszerq s bqns) plt fel ksQbb, illetQleg pl ma is a bqncselekmny tana. Cselekmny-kzpont szemllete miatt a klasszikus irnyzatot tett bntetQjogi iskolnak is nevezik. A klasszikus iskola fQbb megllaptsai: A bqncselekmny az a magatarts, amelyet a trvny annak nyilvnt, vagyis bqncselekmnny nyilvnts nlkl nincs bqncselekmny (Nullum crimen sine lege elve). Ehhez kapcsoldik az a princpium, amely szerint nem alkalmazhat olyan bntets, amelyet az adott bqncselekmnyre a bntetQtrvny nem llapt meg (Nulla poena sine lege elve). A nullum crimen sine lege elve hitet tett a jogbiztonsg gondolata, s a trvnyessg eszmje mellett, szembefordult a hqbri nknnyel. A nullum crimen sine lege elve a modern bntetQ trvnyknyvekben is rvnyesl, gy a magyar Btk. 10. (1) bekezdse is magv teszi: Bqncselekmny az a & cselekmny, amelyre a trvny bntets kiszabst rendeli. A klasszikus iskola msodik ttele: a bntetQjogi felelQssg alapja a szabad akarat. Ez a felfogs az indeterminizmus. Az indeterminista szemlletbQl ered a tettes irnti rdeklQds hinya: az elkvetQ nem trsadalmi vagy genetikai tnyek kvetkeztben lp a bqnzs tjra, hanem azrt, mert vlasztsi szabadsgval visszalve nem a helyes viselkedst, hanem a bqncselekmny elkvetst vlasztja. Az indeterminista felfogsbl kvetkezik az a ttel, amely szerint a bntets az elkvetett bqncselekmny igazsgos megtorlsa. A bntetst nem relis clok (a trsadalom vdelme, a prevenci) irnytjk, hanem az igazsgrl alkotott filozfiai kvetkeztets teszi szksgess. Az akaratszabadsgon s ezzel sszefggsben az egyn erklcsi felelQssgn alapul felfogst az individul-etikai felelQssg elvnek nevezzk. A klasszikus iskola ttelbQl kvetkezik az a felfogs, amely a bqncselekmnyrt val felelQssget az elkvetett cselekmnnyel okozott srelem slyhoz kvnja idomtani. A kvetkezmnyek slyhoz igazod trvnyi bntetsi ttelek attl fggQen vltoznak, hogy az elkvetQ a srelmet szndkosan vagy gondatlanul idzte-e elQ. Azt az elvet, amely szerint a bntetsnek az elkvetett cselekmny kvetkezmnyeinek slyval kell arnyban llnia, proporcionalits elvnek nevezzk. A proporcionalits elve nincs tekintettel a bqncselekmny elkvetQje szemlyisgre, mert nem a tettest, hanem a tett -et vizsglja. A klasszikus iskola gondolatkrben a bntetQjogi felelQssg hrom pillre nyugszik: az elkvetett cselekmnyen (pl. ms letnek kioltsa), az elkvetQ bqnssgn szndkossgn vagy gondatlansgn, a cselekmny slyval s a bqnssg alakzatval (szndkossg-gondatlansg) arnyban ll, igazsgos, megtorl proporcionlis bntetsen. A klasszikus iskola eredeti alakjban ma mr nem rvnyesl. Szmos tteles azonban ma is hat. jabb mdostott vltozatait neoklasszikus iskolnak nevezzk. II./ A kriminolgiai jellegq irnyzatok: A kriminl antropolgiai iskola: A kriminl antropolgiai iskola a bqnzQ szemlyt, rajta keresztl pedig a bqnzs okait kutatta. Alaptja Lombroso torini fegyhzorvos (eltlteken vgzett mrsek alapjn), korszakalkot knyve: L uomo delquente cmmel 1876-ban jelent meg. Ttelei: azrt van bqnzs, mert vannak bqnzQk. BqnzQv az vlik, aki szletstQl bqnzQi hajlamot hordoz. Ez a hajlam az elQdktQl rklQdik a leszrmazottakra, s esetleg csak sokadiziglen tr a felsznre. Az esetleges tvoli QsktQl eredeztetse okn Lombroso a tettesnl kifejlQdtt hajlamot atavisztikus tulajdonsgnak fogja fel. Lombroso lltsa szerint a hajlam hordozja testi jegyeket is visel, az rulkod testi jegyeket stigmnak nevezte. A stigma-elmlet volt tanainak tmadhat fellete, mert a lert jegyek korrekt szemlyekre is vonatkoztathatk. Lombroso soha nem lltotta, hogy a stigmk alapjn felismerhetQ szemly ellen bqncselekmny elkvetse nlkl is el lehet jrni, teht nem kerlt szembe a nullum crimen sine lege elvvel. Nevhez fqzQdik az elsQ bqngyi tudomnyos kutatintzet megalaptsa. Az olasz bntetQjogi gondolkodsra (Ferrire s Garofalora is) jelentQs hatst gyakorolt. A kriminl szociolgiai iskola: Az irnyzat a Lombroso elleni tudomnyos mozgalom jegyben szletett s alapti elsQsorban francik voltak (Lacassagne s Tarde). Tantsuk szerint a bqnzs okai nem az egynben rejlenek, hanem a trsadalmi krnyezet, a milieu hozza ltre Qket. A bqnzsnek teht trsadalmi okai vannak. Az irnyzat kvetQi nem relis kutatsok alapjn, hanem rasztal mellett gondolkodva soroltk fel a bqnzs okait. sszemostk a lnyegeset a lnyegtelennel, a meghatroz okokat a sokadlagosokkal. Nhny jellemzQ megllapts: A bqnzs oka a nyomor, a lakshiny, a prostitci, a vlsok, az alkoholizmus, a falurl vrosba vndorls, a gykrtelensget maga utn von kivndorls, illetQleg az j orszgba bevndorlk rkezse, a munkanlklisg, a munkakerls stb. A harmadik iskola: A harmadik iskola vezralakja az olasz Ferri volt, az antropolgiai s a szociolgiai iskola egyeztetsre trekedett. A bqnzQv vls individulis pszichs folyamatban egynben rejlQ tnyezQk s trsadalmi okok is rszt vesznek. Ebben a felfogsban megjelenik a szemlyisg ideja, amely kpes megszqrni az egynre rvnyeslQ trsadalmi hatsokat, hiszen a kedvezQtlen trsadalmi krnyezetben lQk nem mindegyike vlik bqnzQv, illetve a kedvezQ krnyezetben lQ szemlyek is kvetnek el bqncselekmnyeket. A bqnzs okaival foglalkoz irnyzatok hatsaknt egy tudomny szletett: a kriminolgia, amely ksQbb kivlt a bntetQjog tudomnybl s nll tudomnny vlt. A kriminolgiai jellegq irnyzatok emberkpe ms, mint a klasszikus iskol. A bqnzst alakt okok ugyanis az egyn vonatkozsban mint determinl tnyezQk jelennek meg. Ezeknek az irnyzatoknak a filozfiai alapja teht a determinizmus, vagyis az emberi magatarts meghatrozottsgrl s a jvQre vonatkozan meghatrozhatsgrl szl tan. A determinizmus a klasszikus iskola indeterminista (a szabad akaraton nyugv) emberkpnek az ellentte. A kriminolgiai jellegq irnyzatoknak a bntetQjogi felelQssgre vonatkoztatott kvetkeztetsei: Ha az ember azrt kvet el bqncselekmnyt, mert arra van (rkltt tulajdonsgai, illetQleg a trsadalmi hatsoknl fogva) determinlva, gy nem tehet tetteirQl. gy elesik idividul-etikai felelQssge. FelelQssge csak azon a szinten ll meg, hogy msknt viselkedett, int az objektivizlt trsadalmi elvrhatsg (ez a szociletikai felelQssg). A klasszikus iskola induvidul-etikai felelQssge teht felcserlQdik a szociletikai felelQssgre, miknt az indeterminizmus a determinizmusra. A mltbeli cselekmnyt megtorl bntets eszmje helyett az egyn jvQbeni magatartst alakt tnevels, a reszocializci ideja jelenik meg, melynek clja az tnevels tjn annak biztostsa, hogy a tettes a jvQben ne kvessen el bqncselekmnyt. Az ekknt felfogott prevencit a hatrozatlan tartam szabadsgelvonssal jr tnevels, a biztonsgi intzkeds szolglja. A nullum crimen sine lege elve nem kerl feladsra, vagyis eljrs csak olyan szemly ellen folytathat, akinek cselekmnye kimertette valamely trvnyi tnylls kereteit. jszerqsge, hogy az elkvetQ sorsa nem a trgyalteremben dQl el, mert az tlethozatalkor a brsg nem ltja elQre, hogy mennyi idQ szksges az elkvetQ tnevelshez. A trgyalteremben a brsg csak elrendeli a biztonsgi intzkedst, de az intzkeds befejezsrQl csak az tnevelQ intzet fog rendelkezni, vagyis a tettes kikerl a garancik vilgbl. A klasszikus iskola gondolatrendszerhez kpest a kvetkezQ fogalmi ellenttprok jellemezhetQk: indeterminizmus-determinizmus, individul-etikai felelQssg szociletikai felelQssg, igazsgos proporcionlis megtorl bntets hatrozatlan tartam biztonsgi intzkeds, bqnssg antiszocilis szemlyisg. Azt a bntetQjogi felfogst, amely a tett helyett a tettest lltja a bntetQjogi rdeklQds kzppontjba, tettes bntetQjogi irnyzatnak nevezzk. A tettes bntetQjogi irnyzatok az elmlet szintjn rekedtek meg s a tteles bntetQjogban nem tudtak rvnyeslni. Ennek oka a jogbiztonsg ignye s a klasszikus iskola szles krq elismertsge. III./ A kzvettQ iskola: A kzvettQ iskola vezralakja Franz Liszt professzor A kzvettQ iskola igyekszik sszebkteni a klasszikus iskolt (a tett bntetQjogi irnyzatot) a kriminolgiai megalapozs iskolkkal (a tettes bntetQjogi irnyzattal). Liszt a determinista felfogs hve, de nem fogadja el biztonsgi intzkedsek szisztmjt. Determinizmusa abban fejezQdik ki, hogy a tettarnyos megtorl bntetst a preventv tartalm clbntetssel cserli fel, hogy az igazsgos megtorlst a testhez ll egyniestett bntetssel cserli fel. Az igazsgos megtorls gondolata httrbe szorul az elkvetQ megjavtsa, illetQleg a slyosabb esetekben a kirekesztse cljval szemben. Egszen szqk krben elfogadja az intzkedsek gondolatt is (fiatalkorak javtintzeti nevels, elmebetegek knyszergygykezelse). Az egyniests krben hirdeti a cseklyebb sly bqncselekmnyek s kisebb veszlyessget hordoz elkvetQik tekintetben a felfggesztett szabadsgvesztst; a bntets-vgrehajts sorn pedig szles krben a feltteles szabadsgra bocstst. A magyar bntetQjogban a kzvettQ iskola hatsra kerlt sor a fiatalkorak bntetQjognak megalkotsra (1908), a kzveszlyes munkakerlQkkel szemben a dologhzi Qrizet (1913), a hajlamos s a szoksos bqnzQkkel szemben a szigortott dologhzi Qrizet bevezetsre (1928). A kzvettQ iskola hatott a felfggesztett szabadsgveszts s a feltteles szabadsg intzmnynek a bevezetsre is. IV./ A neoklasszikus iskola: Az irnyzat a klasszikus iskola megjtsa . Lnyege, hogy a klasszikus irnyzat eredeti fogalmainak a jelentstartalma mdosul, az azonos kifejezsen mst, illetQleg rszben mst kell rteni. Az irnyzat bntets-elmletben visszatr a megtorls eszmjhez, az igazsgos, jogpsgi bntetshez. Az irnyzat egyik hazai kvetQje, Szab Andrs szerint azrt kell bntetni, mert a norma meg van szegve . A neoklasszikus iskola is hitet tesz a nullum crimen sine lege s a nulla poena sine lege elve mellett, vagyis a jogbiztonsg gondolata s az llampolgri garancik eszmje mellett. V./ Egyb bntetQjog tudomnyi irnyzatok: A II. vilghbor utn jelentkezett az olasz Gramatics gyvd a trsadalomvdelem irnyzata , illetQleg a francia Marc Ancel az j trsadalomvdelem irnyzata . Szeld, a megjavthatsg optimizmusa ltal thatott irnyzatok, melyeknek kzppontjban az elkvetQ visszavezetse a trsadalomba helyezkedik el. A 60-as vek treatment irnyzatai (az n. kezelsi elmletek) a bntets-vgrehajts tekintetben trekedtek mdostsokra. A kezelsi elmletek ztonyra futottak, mert a 70-es vekben megindult nagymretq bqnzsi hullm s a bqnzs belsQ szerkezeti talakulsa (szervezett bqnzs, fegyveres bqnzs, kbtszer-kereskedelem stb.) bizonyos krnyezetben a maffinak adta volna t a rabok nigazgatst . 2.) A MAGYAR BNTETPJOG TRTNETE A CSEMEGI KDEXTPL NAPJAINKIG. A SEMMISSGI TRVNYEK A CSEMEGI-KDEX. AZ I. S II. BNTETP NOVELLA: Magyarorszgon ezidig hrom BntetQ Trvnyknyvet alkottak. Az elsQ az 1878. vi V. tc.; a msodik az 1961. vi V. trvny; a harmadik a ma is hatlyos 1978. vi IV. trvny. Trvnyknyvnek az olyan trvnyt nevezzk, amely rendszerezve magban foglalja a bntetQjog teljes hatlyos anyagt A BntetQ Trvnyknyv magban foglalja a bntetQjog ltalnos s Klns Rszt. A BntetQ Novella elnevezs az olyan bntetQ trvnyre vonatkozik, amely a Btk. egy-egy meghatroz anyagrszt (intzmnyt) mdostja. Eurpban az 1810. vi Code Pnallal kezdQdtt a XIX. szzadi nagy kodifikci idQszaka. Olyan bntetQ trvnyknyv ltrehozsra trekedett llamonknt a polgrsg, amely megteremti a trvnyessg anyagi jogi garanciit: a nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege elvre ptett felelQssg s bntetsi rendszert; amely az igazsg elvnek messzemenQ teljestsre trekszik. A XIX. szzad sorn az akkori kontinentlis Eurpa minden nll llama megalkotta a maga bntetQ trvnyknyvt. Erre a kodifikcis idQszakra esik az 1878. vi magyar BntetQ Trvnyknyv megalkotsa is. Jogtechnikai megoldsaiban s fogalomkpzsben a magyar Btk. az 1852. vi osztrk, s az 1871. vi nmet Btk.-hoz llott a legkzelebb. A Btk. megalkotsrl szlva ki kell emelni Csemegi Kroly alakjt, aki Dek Ferencnek s prtjnak bizalmt lvezve kapott megbzst a Btk. szveganyagnak s indokolsnak elksztsre. A kdex tbb esztendQs munka sorn kszlt el; orszggyqlsi vitja pedig mintegy msfl vig tartott. Csemegi mqve a Btk.-t mintegy kiegsztQ Kihgsi BntetQ trvnyknyv (KBTK.), - az 1879. vi XL. tc. is. A Csemegi-kdex ltalnos Rsze tbb-kevesebb mdostssal az 1950. vi II. tv. (Bt.); Klns Rsznek szmlos rendelkezse pedig az 1961. vi V. tv. (Btk.) hatlybalpsig volt rvnyben. Csemegi alkotsa a magyar jogi gondolkods egyik legjelentQsebb mrfldkve, a nemzeti kodifikci trtnetnek kiemelkedQ produktuma. Az 1878. vi V. tv. ltalnos s klns rszre tagozdott. ElsQ Rsze: az ltalnos Hatrozatok 125 -bl, Msodik Rsze a bqntettek s vtsgek nemeirQl s azok bntetseirQl 359 -bl llott; a teljes anyag 486 -t tett ki. Klnbsget tett bqntettek s vtsgek kztt. A bqntettek bqntetti, a vtsgek vtsgi bntetssel voltak bntetendQk. A bqntetteket s a vtsgeket a bqncselekmnyek sly szerinti harmadik kategrija: a Kihgsi BntetQ Trvnyknyvben szablyozott kihgsok egsztettk ki. A bqncselekmnyek sly szerinti hrmas felosztst trichotomikus rendszernek nevezzk. A Csemegi-kdex szerint bqntettet csak szndkos bqncselekmny kpezett. Szablyknt a vtsg is szndkos bqncselekmny volt, kivve, ha a trvny a gondatlan elkvetst is (pl. gondatlan emberls) vtsgg nyilvntotta s bntetni rendelte. A klasszikus iskola tantsait tette magv elveiben s kvetkeztetseiben. Hitet tett a nullum crimen s a nulla poena elve mellett; elfogadta az egyn szabad akaratrl szl indeterminista tant, s ezzel az individul etikai felelQssget; magv tette a proporcionlis bntetsi rendszert. Cljnak az igazsg rvnyre juttatst tekintette. Mai szemmel nzve, az 1878. vi Btk. hrom lnyeges krdst nem szablyozott, illetQleg nem oldott meg: nem szablyozta kln a fiatalkorak bntetQjogi felelQssgt; nem tartalmazott rendelkezst a bntets vgrehajtsnak feltteles felfggesztsre; nem szablyozta a bntetett elQlethez fqzQdQ htrnyok alli mentestst (a rehabilitcit). A fiatalkorakra gy rendelkezett, hogy akik az elkvetskor 12. letvket mr betltttk, de 16. letvket mg nem haladtk meg, nem bntethetQk, ha cselekmnyk jelentQsgnek felismershez szksges behatssal nem rendelkeznek. m, ha ilyennel rendelkeznek, bntethetQk, mgpedig a Btk. szankcirendszere alapjn. Kedvezmny szmukra csak az volt, hogy a bntets tartama velk szemben a trvny erejnl fogva jelentQsen leszlltott; pl. a fegyhz csak 2 vtQl 5 vi terjedQ tartamban szabhat ki (az egybknt halllal, vagy letfogytig tart fegyhzzal bntetendQ bqncselekmnyek esetn is). A fiatalkorakat a felnQttektQl elklntett pletrszben kellett elhelyezni. A bntets vgrehajtsnak feltteles felfggesztse csak a kvetkezQ vtizedben kerlt a bntetQjog tudomny rdeklQdsi krbe, illetQleg programpontjai kz. A rehabilitci szksgessgnek gondolata mg fel sem merlhetett, hiszen Magyarorszgon csak a szzadfordult kvetQ esztendQkben vezettk be a bqngyi nyilvntartst. A kdex megvltoztatst, illetve kiegsztst az elsQ BntetQ Novella (I. BN.): az 1908. vi XXXVI. tc. szolgltatta. A Novella I. Fejezet a Bntets feltteles felfggesztsrQl gy rendelkezett, hogy az egy hnapot meg nem halad tartamban kiszabott foghz, illetQleg a pnzfQbntets fggeszthetQ fel. Ennl jelentQsebb a trvny II. Fejezete, A fiatalkorakra vonatkoz rendelkezsek . Az olasz pozitivista iskola s a francia szociolgiai iskola irodalmi munkssga, majd a Nemzetkzi BntetQjogi Egyeslet (NBE) vilgkongresszusainak anyaga hatst gyakorolt a magyar bntetQjogi tudomnyos gondolkodsra is. A magyar szakirodalom is rdeklQdsi krbe vonta a tettest , haznkban is akadtak hvei a kzvettQ bntetQjogi irnyzatnak. Megjelentek a bqnelkvetQk kategrii: az alkalmi s a szoksos bqnzQ tpusai. A szoksosnak mondott bqnzQket a javthatk osztlyba soroltk, rszint pedig javthatatlannak minQstettk, az n. megrgztt bqntettesek kategrijba helyeztk. A javthatkkal szemben a munkra szoktats, a rendszeres letmd kialaktsa volt a jelsz, a megrgzttekkel szemben pedig az rtalmatlann ttel lett az igny. Az rtalmatlann ttel a hatrozatlan tartam bntets, a biztonsgi intzkeds bevezetst jelentette. A program valra vltst az I. vilghbor akadlyozta, illetQleg ksleltette. Kt trvnyt kell itt megemlteni: az 1913. vi XXI. tc.-t a kzveszlyes munkakerlsrQl, s az 1928. vi X. tc.-t, a msodik BntetQ Novellt (II. BN.). Az 1913. vi XXI. tc. a kzveszlyes munkakerlQkkel s a csavargkkal szemben j szankcit vezetett be: a dologhzat. A II. BN. III. Fejezete a megrgztt bqntettesek -re tartalmazott nagyon slyos rendelkezst. A HORTHY-KORSZAK BNTETPJOGA: Az I. Vilghbor vgt kvette a Tancskztrsasg 1919. mrcius 21-vel kezdQdQ szznapos uralma. Ez az uralom rmuralom volt, a vrs terror idQszaka volt, amely megflemltette az orszg lakossgt, tmadst intzett a tulajdon, a sajt s a vallsszabadsg, a gylekezsi s az egyeslsi szabadsg, a vlemnynyilvnts szabadsga ellen s tnkretette az orszg gazdasgt, vgl pedig az antant (a romn hadsereg) intervencijra vezetett. A Horthy-korszak hadat zent az llamrend erQszakos megdntsre irnyul cselekmnyeknek, elsQsorban a titkos szervezkedsnek. Ezt a clt szolglta az 1921. vi III. tc. Az llami s trsadalmi rend hatsosabb vdelmrQl . Az ltalnosan rvnyeslQ bntetQjog-alkots keretben a II. BN.-t (1928. vi X. tc.) kell kiemelni. Az 1940. vi XXXVII. tc. az elsQ magyar rehabilitcis trvny volt. Jogunk addig nem ismerte a bntetett elQlethez fqzQdQ htrnyok alli mentestst. A korszak szakmai szempontbl rtkelhetQ utols trvnye az 1942. vi X. tc. volt, az egyes kzleti visszalsek bntetsrQl. A II. VILGHBOR VGTPL 1950-IG TERJEDP IDPSZAK: A vilghbor utols hnapjaiban Magyarorszg harctrr vlt, majd az egsz orszg megszllsra kerlt. A hbor utni elsQ msfl v legjelentQsebb jogforrsai: az 1945. vi VII. trvnnyel trvnyerQre emelt 81/1945. (II. 5.)ME szm rendelet, amelyet az 1440/1945. (V. 1.) ME szm rendelet egsztett ki: A hbors s npellenes bqncselekmnyekrQl ; az 1946. vi VII. trvny A demokratikus llamrend s a demokratikus kztrsasg vdelmrQl , valamint a 8800/1946. (VII. 28.) ME szm rendelet Az rdrgt s a kzellts elleni bqncselekmnyekrQl . Jogdogmatikai szempontbl az 1945. vi VII trvny kt szempontbl klnleges. Egyrszt, mert visszahat hatllyal ruhzta fel magt s a visszahat hatly kezdQpontjt meg sem hatrozta. Ennek kvetkeztben az n. npellenes bqncselekmnyek miatt eljrs indulhatott azokkal szemben, akik 1919-ben, a Tancskztrsasg bukst kvetQ erQszakos felelQssgre vonsokban vettek rszt. Npellen bqncselekmnynek minQslt a baloldali szervezetek ldzse, a zsid lakossg ldzse, illetQleg az a sajtban megnyilvnul propagandatevkenysg, amely akr a fasiszta ideolgit, akr a nyilas prtot, akr az antiszemitizmust terjesztette. Hbors bqncselekmnynek minQslt az a tevkenysg, amely az orszg hborba bekapcsoldst szorgalmazta, vagy ksztette elQ akr a propaganda, akr a politika, akr az ideolgia eszkzvel, s hbors cselekmnynek minQsltek a harctren, illetQleg a megszllt terletek lakossgval, illetQleg a hadifoglyokkal szemben kifejtett erQszakos, illetQleg fosztogat cselekmnyek. A trvny msik klnlegessge, hogy sohasem vlt el, illetQleg sohasem fog elvlni a hatlya al esQ (a trvny 11. s 13. -ban meghatrozott) bqncselekmny. Az elvls eredetileg nem volt kizrt, idQtartama hsz v volt. m kzvetlenl az elvlsi idQ letelte elQtt az 1964. vi 27. szm tvr. kizrta e bqncselekmnyi kategria elvlst. Ez a rendelkezs megismtlst nyert az 1978. vi Btk. 33.-ban. A hbors s npellenes bqncselekmnyek miatti eltlsek nem estek egyik semmissgi trvnynek sem a hatlya al. A korabeli tlkezst a npbrsgok folytattk. (Hbors s npellenes bqntett miatt hrom magyar miniszterelnkt tltek hallra: Imrdy Blt, Brdossy Lszlt s Sztjay Dmt. A npbrsg e bqntettben mondta ki bqnsnek a Sztjay-kormny szmos tagjt s az 1944. oktber 15-n vgrehajtott nyilas puccs szmos rsztvevQjt, elsQsorban Szlasi Ferencet s kormnynak tagjait.) Az 1946. vi VII. trvny eredetileg az 1946. vi I. trvnnyel ltrehozott Magyar Kztrsasg s demokratikus llamrend vdelmrQl rendelkezett. Valjban az akkor szervezQdQ politikai rendQrsg, illetQleg a belQle tovbbfejlesztett V, illetQleg vsQ alakjban VH ezt a trvnyt hasznlta az n. koncepcis perek sorn a valsgos, vagy vlt politikai ellenfl bebrtnzsre, vagy meglsre. E trvny alapjn tltk el pl. Midszenti bborost, ksQbb Rajk Lszl kommunista belgyminisztert s utdjt, Kdr Jnost is. A trvny uralma kiterjedt az 1956. vi forradalmat megtorl idQszakra is, rendelkezsei alapjn tltk el Nagy Imre miniszterelnkt is. 1949-ben, a Npkztrsasgi Alkotmny kihirdetsekor az Orszggyqls illetkes bizottsga olyan hatrozatot fogadott el, amely szerint az 1946. vi VII. trvny a jvQben a Magyar Npkztrsasg bntetQjogi vdelmt fogja szolglni. A rendszervltst kvetQen semmissgi trvny helyezte hatlyon kvl a re hivatkoz tleteket s rehabilitlta automatikusan az eltlteket. A 8800/1946. ME szm rendeletnek a forint, az rsznvonal s a kzellts biztonsgt kellett a bntetQjog eszkzeivel biztostani. E rendelet is visszjra fordult, a mezQgazdasg terletn eszkzlt n. beszolgltatsi ktelezettsg teljestsnek kiknyszertQje s a kulknak tekintett mdos parasztsg megflemltQje lett. Mivel a jogszably kriminalizlta a gazdasgot , illetQleg, hogy a clja a lakossg egy rsznek megflemltse volt, a rendszervltst kvetQen ugyancsak semmissgi trvny hatlya al esett. Az 1950-ig terjedQ idQszak jelentQs szakmai szempont trvnye az 1948. vi XLVIII. Trvny (III. BntetQ Novella), amelyben jelent meg elQszr a foglalkozs krben elkvetett veszlyeztets s az nhibbl eredQ ittas llapotban elkvetett bqncselekmny bntetendQsge. AZ 1950. VI BT.-TL AZ 1961. VI BTK.-IG TERJEDP IDPSZAK: A Bt. a BntetQ Trvnyknyv ltalnos RszrQl szl trvny a Csemegi-kdex ltalnos Rszt hatlyon kvl helyezte, s helyette jat alkotott. A Bt. szakmai szempontbl ttekinthetQ, korrekt trvny volt, amely nem rulkodott azokrl a trvnytelensgekrQl, amelyek addigra mr ltalnossg vltak. A Bt.-ban jelent meg a cselekmny trsadalomra veszlyessgnek s az elkvetQ szemlyi trsadalomra veszlyessgnek fogalma, a jogkvetkezmnyi rendszer kiegsztseknt pedig a javt-nevelQ munka. A Bt. a bqncselekmnyek sly szerinti kategrijbl kiiktatta a vtsget. A Bt. rendelkezse szerint a bqncselekmny bqntett, vagy kihgs. Az 1955. vi 17. sz. tvr. felszmolta a kihgsok intzmnyt s helyette az llamigazgatsi jellegq szablysrtsek kategrijt vezette be. Ezzel a bntetQjogban a bqncselekmny s a bqntett fogalma azonosult. Csak az 1971. vi 28. sz. tvr. alaktotta ki jbl a vtsgek krt. 1950-tQl ltalnoss vlt a letartztatottak bntalmazsa a nyomozati eljrsban, a knyszervallats az VH-nl, ltalnoss vltak a koholt politikai perek. A bqnldzs s az igazsgszolgltats kriminalizlta a politikt. A brsgi megtorlson kvl a lakossg egy rszt slyosan srtette a kiteleptsek rendszere s a rendQrsgi hatrozattal elrendelhetQ internls. 1953-ban, a Nagy Imre-kormny hatalomra jutsval felszmoltk az internltborokat s megszntettk a kiteleptseket. Abba maradtak a koncepcis perek is. A korszak fQbb bntetQtrvnyei a gazdasg talaktst, az j tulajdoni rendet s a tervgazdlkodst tkrzik. Trvnyerejq rendelet jelent meg a tervgazdlkods bntetQjogi vdelmrQl (1950. vi 24. sz. tvr.), a devizagazdlkods bntetQjogi vdelmrQl (1950. vi 30. sz. tvr.). Az j jogforrsokkal prhuzamosan mg hatlyban volt a Csemegi-kdex Klns Rsze, amely y kztrvny bqncselekmnyeket (gyilkossg, lops, kzokirat-hamists stb. tartalmazta. A brnak s ltalban a jogalkalmaznak a hatlyos joganyagot klnbzQ forrsokbl kellett sszeszednie. Ezrt az Igazsggyi Minisztrium 1952-ben, majd 1958-ban kiadta a BH-t. A Hatlyos BntetQjogi Szablyok Hivatalos sszelltsa jogtrgyak szerint kialaktott fejezetekbe foglalta a Klns Rsz szertegaz joganyagt. A BH nem jogforrs, hanem csak trvnygyqjtemny volt. Erre az vtizedre esik az 1956. vi forradalom s annak leverse, illetQleg a forradalom rsztvevQi ellen megindtott felelQssgre vons s tlkezs. Az alapul szolgl trvny az 1946. vi VII. trvny volt. Az eltltek helyzett neheztette, hogy a npi demokratikus llamrend megdntsre irnyul llamelleni (ellenforradalmi) bqntettel halmazatban kztrvnyi bqncselekmnyt is megllaptottak az tletek AZ 1961. VI BTK.-TL AZ 1978. VI BTK.-IG TERJEDP IDPSZAK: A Csemeti-kdex Klns Rsze az 1961. vi Btk. hatlybalptig (tbb mint 80 vig) volt hatlyban. Az 1961. vi V. trvny 1962. jlius 1. napjn lpett letben. Ezzel vget rt a BH idQszaka s megjelent az egysges BntetQ Trvnyknyv. A kdex az egysges bqncselekmny (a bqncselekmny bqntett) fogalmat rvnyestette, szles krben fenntartotta a hallbntetst s megQrizte a politikai fejlQdsre jellemzQ jogi megoldsokat. A kdex szakmai szempontbl tkletlen volt, slyos jogalkalmazsi problmkat okozott, s mra az 1971. vi 28. sz. tvr. novellaszerqen mdostotta. Bevezette az letfogytig tart szabadsgvesztst, szqktette a halllal bntetendQ bqncselekmnyek krt, nagyjbl egysgess tette a trsadalmi tulajdon s a szemlyi tulajdon bntetQjogi vdelmt. Megalkotta a vtsgek kategrijt. MegjegyezendQ, hogy 1950-tQl 1971-ig a trsadalmi tulajdont srtQ legslyosabb bqncselekmnyek halllal voltak bntetendQk. A kdex 1962. jlius 1. napjn lpett hatlyba, erre az idQre megszqntek az 1956. vi forradalomban val rszvtellel kapcsolatos bntetQperek. 1963-ban pedig az 1963. vi 4. sz. tvr. amnesztit hirdetve kiengedte az ellenforradalmi (az 1956. vi) cselekmnyekben val rszvtel miatt eltlteket. Szles krq volt a rehabilitci is. Megszilrdult a trvnyessg. MegkezdQdtt a lgy diktatra idQszaka s megtrtnt a Kdr-rendszer konszolidcija. A magyar bntetQjog s a magyar bntetQjog tudomny kedvezQ megtlst fejezte ki az a tny, hogy a Nemzetkzi BntetQjogi Trsasg Budapesten rendezte meg 1974-ben Vilgkongresszust. AZ 1978. VI BTK. S A RENDSZERVLTOZS BNTETPJOGA: Az 1961. vi Btk. szakmai gyengesgeit novellris ton nem lehetett korriglni. Az igazsggyi kormnyzat az orszg elitjt mozgstva nekiltott egy j kdex megalkotsnak. Az 1978. vi Btk. bqntetteket s vtsgeket ismert, megalkotsnak idQszakban mg huszonnyolc bqncselekmnyt fenyegetett hallla. A trvny vltozatlanul magv tette a szocialista bntetQjog intzmnyeit s elveit (az llami rend, a npgazdasg szigor vdelme, a javt-nevelQ munka, mint intzkeds). Az 1990. vi vlasztsok idQszakban (majd az 1994. s az 1998. vi orszggyqlsi vlasztsok idQszakban sem) egyik prtnak sem volt a bntetQjog terletre vonatkoztatott kodifikcis elkpzelse. A mindenkori igazsggyi kormnyzat mindig csak egy-egy rszterlet mdostst szorgalmazta, illetQleg eszkzlte. A lnyegi mdostsok idQszaka az llam elleni bqncselekmnyek terletn 1989-ben kezdQdtt. Azta elsQsorban a gazdasg bntetQjoga vltozott, tekintettel arra, hogy a szocialista, a trsadalmi tulajdonra s a tervgazdlkodsra plQ gazdasgi rendszert a magntulajdon s a piacgazdasg rendszere vltotta fel. Megalkotsa ta a Btk.-t mintegy hatvan esetben mdostottk. Az Eurpa Tancshoz, illetQleg az Emberi Jogok Eurpai Konvencijhoz csatlakozs keretben Magyarorszgnak csatlakoznia kellett a Konvencit 1983-ban mdost 6. sz. KiegsztQ JegyzQknyvhz, amely kimondotta a hallbntets eltrlst. Az abolcit vgl is az Alkotmnybrsg 23/1990. (X.31.) sz. hatrozata eszkzlte. Az Alkotmnybrsg az lethez s az emberi mltsghoz val jogot korltozhatatlannak tekintette s ezrt a hallbntetst alkotmnyellenesnek mondotta ki. SEMMISSGI TRVNYEK: Az 1956. vi forradalommal sszefggQ eltlsek pontos szma ismeretlen. A politika kriminalizlst jelentQ bntetQeljrsok s eltlsek azonban gyakorlatilag az 1945. esztendQtQl elkezdQdtek. Az eltlsek elsQsorban az 1945-1963 kztti idQszakra esnek, kisebb szmban azonban 1963-1989-ig folytatdtak. Perjtsi eljrst kezdemnyezni s az rtatlanul eltlteket ennek keretben tlettel felmenteni lehetetlennek tqnt. Egyrszt azrt, mert 40.000 eltltrQl lett volna sz, s ennyi perjtsi gy az aktulis, a napraksz tlkezst megbntotta volna. Msrszt az eltelt vtizedekben az eltltek nagy rsze meghalt, illetQleg elhunytak a tank s elenysztek a trgyi bizonytkok. Vgezetl pedig tbb ezer embert kivgeztek s nem tudni: volt-e lQ hozztartozjuk. Ilyen krlmnyek kztt mr a szocialista idQkbQl szrmaz orszggyqls 1989-ben, ksQbb pedig a rendszervltst kvetQen vlasztott orszggyqls az eltlsek semmissg nyilvntsrl alkotott trvnyt. A semmiss nyilvnts ex tunc hatllyal rvnyeslt, az tletek nem ejthettek makult az eltlteken. VisszamenQleg rtatlannak kell tekinteni Qket s a trvnyben meghatrozott krtalantst vehettk ignybe. 3.) A JOGLLAMI BNTETPJOG. JOGBIZTONSG S IGAZSGOSSG. A BNTETPJOG ALAPELVEI A JOGLLAMI BNTETPJOG. JOGBIZTONSG S IGAZSGOSSG: I./ A jogllam fogalma a XIX. sz. msodik felnek nmet irodalmban jelent meg, jogfilozfiai kategriaknt. Politikai tartalmban ellentte a rendQrllam. A jogllamra egysges definci mig sem ismert. A jogllam fogalma az llam s az llampolgri relciban rvnyesl, a jogllamnak nem ismrve, hogy egyes llampolgrait ms llampolgrok ellenben megvdi. Jogllami ismrvek: Biztostja polgrai szmra a vlemnynyilvnts s az informcihoz hozzjuts szabadsgt, az egyeslsi s a gylekezsi szabadsgot, a tulajdon biztonsgt s szabadsgt. Az llam nem engedi alkalmazni a bntetQeljrsban, illetQleg a bntets-vgrehajtsban a knzst, a lealacsonyt, vagy megszgyentQ bnsmdot. Az Qrizetbe vett szemlyek szmra biztostja a Habeas Corpus -t, hogy biztostja a vd al helyezettek szmra a trvny ltal ltrehozott fggetlen s prtatlan brsg elQtti nyilvnos trgyalst, a brsg tisztessges eljrst, a vdelemhez val jogot, a fellebbezsi jogosultsgot stb. Elismeri a tbbszri eljrs tilalmt s az rtatlansg vlelmt. Ezek tulajdonkppen azok a jogok, amelyeket az Emberi Jogok Eurpai Konvencija minden ember szmra garantl. A jogllam azok szmra rtkes, akik nem jogllamban ltek, hanem olyan llamban, amely nknyesen megsrtette polgrainak jogt. A jogllam eszmnyiestett alakja felderengett pl. Nmetorszgban a hitleri birodalom elbuksval, vagyis akkor, amikor az NSZK-nak szembe kellett nznie a nci diktatra rmtetteivel s kvetkezmnyeivel. A Kelet- s Kzp eurpai orszgokban az 1990-es vek rendszervltst kvetQen pedig akkor, amikor felvetQdtt a trtnelmi igazsgttel gondolata, vagyis az az igny, hogy vonjk felelQssgre a korbbi negyven esztendQ trvnysrtseinek elkvetQit. Haznkban a jogllamisg problmja az n. igazsgtteli trvny kapcsn kerlt az Alkotmnybrsg el, amely az Alkotmny 2.-ban rt jogllamot tudomnyos ignnyel rtelmezte. Az Alkotmny szerint a Magyar Kztrsasg fggetlen, demokratikus jogllam. II./ Az elmleti krds: mitQl jogllam a jogllam? A jogllam az az llam, amely a jog uralma alatt ll. Az emberi jogok s alapvetQ szabadsgok vdelmrQl szl Eurpai Egyezmny szvege az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatra hivatkozva is kiemelte a jog uralmnak fontossgt. Amennyiben a jogllamot a jog uralmval hozzuk sszefggsbe, krds mit kell rteni a jog uralmn . A jog uralmn a pozitivizmus jogfilozfiai irnyzata (XIX. sz. msodik fele) a tteles jogi szablyozs minden problmra kiterjedQ zrt rendszert rtette. A jogi pozitivizmus felfogsa szerint a jog teljes anyaga kimerl a tteles jogban s a jogi dogmatika elvont fogalmai (jogellenessg, tnyllsszerqsg, bqnssg, bntetendQsg) is a tteles jogbl vont absztrakcik. A pozitivizmus ttele szerint a jog mrtke s magyarzata nmagnak, amely jogon kvli fogalmakhoz, mint kritikai gondolattartalmakhoz (erklcs, igazsg, igazsgossg) nem viszonythat. Az a krds pedig az adott korban fel sem merlt, hogy ez a jog j-e. A tteles jogbl mertett fogalom a jogllam formlis fogalma, amely a jogbiztonsg megteremtst mutatja. A jogi szablyozs minden helyzet kezelsre s megoldsra vonatkoz teljessge az emberi magatarts kvetkezmnyeit elQre lthatv s elQre kiszmthatv teszi. A jogbiztonsgot a tteles jogban a nullum crimen sine lege elve s a nulla poena sine lege elve, tovbb a slyosabb bntetQrendelkezs visszahat hatlynak a tilalma testesti meg. Az esetleges rossz trvny ms trvnnyel mdosthat. m ppen a XX. sz. mlyreplse mutatta, hogy embertelen rendelkezsek s gonosz elhatrozsok is jogi formba ltztethetQk, az embertelensg s a kegyetlensg is a jog pzban tetszeleghet. A hitleri Nmetorszg trvnyi formba ltztette a zsidk tmeges ldzshez s elpuszttshoz vezetQ zsidtrvnyeket. A szocializmus korszakban 1956-ban a forradalom sorn s leverst kvetQen Magyarorszgon trvnyes parancs alapjn adtak le sortzet bks tntetQkre, a berlini falnl a Mauerschtzenek lQttek meneklni akar honfitrsaikra. Vilgoss vlt, a formlis jogllamisg s annak alapkritriuma: a jogbiztonsg nem teszi a jogot sem elfogadhatv, sem elviselhetQv. Ebben az sszefggsben jelent meg a jogllam materilis fogalma, a mely a jog igazsgossgt jelenti. A krds, hogy ez az igazsgossg a trvnyhozs s a jogalkalmazs jellemzQje-e, avagy az igazsgossg csak az igazsgszolgltatsnak lehet a mrcje, nem pedig a trvnyhozsnak. Az rott tteles jog primtust filozfiailag a jogpozitivizmus irnyzata vallja. Amennyiben a tteles jogot tQle fggetlen kritikai gondolattartalmakhoz mrjk, gy elismerjk, hogy a jognak meg kell felelnie ms eszmk ignyeinek is. A jogon kvli eszmkbQl levezetett princpiumok s szablyok az eurpai jogi kultrban a keresztny vallsokban, elsQsorban a katolikus teolgiban jelentek meg. Az isteni jogon kvl az emberarc jog kpe a termszetjog tteleiben jelent meg. Az emberhez s a trsadalomhoz fqzQdQ termszetjognak mintegy a reneszansza az rott jogtl elklnthetQ igazsgossg. III./ 1946-ban Gusztav Radbruch nmet professzor a nemzeti szocializmus kegyetlensgeit elemezve lltotta egymssal szembe az rott jogot s az igazsgossgot. Trvnyes jogtalansg s trvnyfeletti jog c. cikkben a jogbiztonsg s az igazsgossg kztti konfliktust elemezte. A nmet Alkotmnybrsg kijelentette: a jogllamisghoz nem csak a jogbiztonsg, hanem a materilis igazsgossg is hozztartozik. IV./ A jogllam problmakrt a Magyar Alkotmnybrsg is mlyen elemezte. Alapja az Orszggyqls 1991. november 4-ei lsn elfogadott n. igazsgtteli trvny , vagy elvlsi trvny volt. A 11/1992. (III.5.) AB hatrozatban az Alkotmnybrsg megllaptotta, hogy az 1944. december 21. s 1990.mjus 2. kztt elkvetett s politikai okbl nem ldztt slyos bqncselekmnyek ldzhetQsgrQl szl , az Orszggyqls 1991. november 4-ei lsn elfogadott trvny alkotmnyellenes. Az Alkotmnybrsg llsfoglalsa e krdsben: A mr elvlt bqncselekmnyek jbl bntethetQv ttele alkotmnyellenes. A mg el nem vlt bqncselekmnyek trvnyi elvlsi idejnek meghosszabbtsa alkotmnyellenes. A mg el nem vlt bqncselekmnyek elvlsnek trvnnyel val flbeszaktsa alkotmnyellenes. Nyugvsi vagy flbeszaktsi oknak visszahat hatly trvnnyel val megllaptsa alkotmnyellenes. Az elvls szempontjbl nem lehet alkotmnyosan klnbztetni aszerint, hogy az llam politikai vagy pedig egyb okbl nem rvnyestette bntetQignyt. Hatrozatlansga miatt a jogbiztonsgot srti s ezrt alkotmnyellene annak elvlsi nyugvsi okk nyilvntsa, hogy az llam politikai okbl nem rvnyestette bntetQignyt. Hasonl krds: az elvls nyugvsa s a visszahat hatly tilalma vagy e tilalom thgsa a nmet egysg ltrehozsa utn a jogutd Nmet Szvetsgi Kztrsasgban is elQtrbe nyomult. E trgyban az NSZK-ban az n. Msodik elvlsi trvny (1993. mrcius 26.) tartalmaz meghatroz rendelkezst. Az NSZK brsga elQtt a jogi problma az volt, hogy az NDK trvnye szerint mr elvlt bqncselekmnyek, illetQleg a korabeli bntethetQsget kizr ok fedezetvel elkvetett bqncselekmnyek utbb bntethetQk-e. Ezekben a Mauerschtzen cselekmnyekben az NSZK brsgai s alkotmnybrsga az ldzs mellett foglalt llst. Az NSZK Alkotmnybrsga szerint olyan bntethetQsget kizr okot figyelmen kvl kell hagyni, amely igazolja olyan szemlyek meglst, akik fegyvertelenl s az ltalnosan elismert jogi rdekek megsrtse nlkl akartak tkelni a belnmet hatron. V./ gy tqnik, hogy ugyanazt a problmt az NSZK mskppen oldotta meg, mint a Magyar Kztrsasg Alkotmnybrsga. A magyar trvnyjavaslat a benne felsorolt bqncselekmnyek sorn elsQsorban az emberlsekre volt tekintettel, mgpedig amelyek 1956-ban fegyvertelen s rtatlan tntetQk lemszrlsban fejezQdtek ki. A hallt okoz testi srts szablya elsQsorban az VH kihallgatsi rendjn elkvetett agyonversekre volt tekintettel. A hazaruls bntetendQsge a szovjet csapatok behvst kvnta rtkelni. A Magyar Alkotmnybrsg a politikai okra hivatkozst nknyesnek s kplkenynek tartotta. A Magyar Alkotmnybrsg s a Nmet Alkotmnybrsg hatrozatt egybevetve az a lnyeges klnbsg, hogy a magyar llspont a jogbiztonsgot a materilis jogllam el helyezi. Ezzel szemben a nmet llspont a jogbiztonsg s a materilis jogllam tartalmt ad igazsg alapulvtelvel a Radbruch-i formult teszi magv. A rendszervlts kvetkezmnyeknt a magyar jogrendszer nem srlt, a jogbiztonsg a jogllam legfontosabb rtkv vlt. A BNTETPJOG ALAPELVEI: 1.) A nullum crimen sine lege s a nulla poena sine lege elve: A bntetQjog alapelve a nullum crimen sine lege s a nulla poena sine lege elve. Ez a kt elv, az Alkotmnyban is kifejezsre jut [57. (4) bek.], egyszersmind alkotmnyos, jogllami alapelv is. Nem minden jogllam ismeri azonban el ezt a kt elvet. A precedens rendszer szerint plQ angolszsz jogokban nincs minden bqncselekmnyre rott trvny alkotva. Lteznek tbb szz ves precedensek is. Elvileg srelmet szenved a slyosabb rendelkezs visszahat hatlynak a tilalma is, hiszen mg a nullum crimennl elQbb a jog s utna a tett, addig a precedensrendszerben elQbb a tett s utbb az tlet, amely majd a jvQre vonatkozan lesz precedensrtkq. A kontinens joga s az angol jog szembestsbQl mgsem vonathat le az a kvetkeztets, hogy a common law jogrendszerekhez tartoz llamok (Nagy-Britannia, USA) nem jogllamok. 2.) A nullum crimen sine culpa elve: Ez az elv fejezi ki, hogy nincsen bqncselekmny bqnssg nlkl. Ebben az sszefggsben a bqnssgen alapul felelQssg princpiumrl beszlnk. Az Alkotmny a bqnssgen alapul felelQssg elvt nem mondja ki, de tttelesen levezethetQ belQle. Az 57. (4) szerint ugyanis senkit nem lehet eltlni olyan cselekmny miatt, amely az elkvets idejn a magyar jog szerint nem volt bqncselekmny. A Btk. 10. (1) szerint pedig a bqncselekmny szndkosan, vagy gondatlanul elkvetett cselekmny. Ltezik azonban kt kivtel. Nem bntets, hanem intzkeds: a knyszergygykezels, amely beszmtskptelen elmebeteg elkvetQvel szemben alkalmazand, vagyis olyan szemllyel szemben, aki nem rendelkezik bqnssgre val kpessggel. A msik kivtel: az nhibbl eredQ ittas, vagy bdult llapotban trvnyi tnyllst kimertQ szemly cselekmnyt bncselekmnynek kell minQsteni annak ellenre, hogy beszmtsi kpessge (bqnssgi kpessge) az elkvetskor hinyzott. 3.) A slyosabb bntetQrendelkezs visszahat hatlynak tilalma (Btk. 2.): Az Alkotmnyban kifejezsre juttatott nullum crimen sine lege elv s a nulla poena sine lege elv Btk.-beli egyik letkrzQdsrQl van sz. A fQszably szerint a bqncselekmnyt az elkvetskor hatlyban lvQ trvny szerint kell elbrlni. m az elbrlskor hatlyban lvQ (j) trvny szerint brland el a cselekmny, ha eszerint mr egyltaln nem minQsl bqncselekmnyek, vagy bqncselekmny ugyan, de enyhbben brland el. 4.) A bntetQjog ultima ratio jellege, illetQleg szksgess s az arnyossg kvetelmnye: A bntetQjog csak vgsQ eszkzknt vehetQ ignybe s csak akkor, ha az ignybevtel szksges s akkor is csak az arnyossg keretein bell. Az ultimatio ratio, a szksgessg, illetQleg a proporcinalits elvt nem a brsgnak kell mrlegelnie. A bntetQtrvnyrQl van sz, a bqncselekmnny nyilvntsrl, illetQleg a bqncselekmny jogkvetkezmnynek meghatrozsrl. Ebben az sszefggsben beszlnk szksgessgi tesztrQl , illetQleg arnyossgi teszt -rQl Ezt a tesztelst a kriminlpolitiknak kell elvgeznie s a trvnyhozsnak figyelembe vennie. 5.) Az analgia tilalma: A jogllami bntetQjog jellemzQje az analgia tilalma. Az analgia szemben ll a nullum crimen sine lege elvvel, mert azt fejezi ki, hogy a cselekmny elbrlsra kifejezett trvnyi tnylls hinya esetn is sor kerlhet mgpedig gy, hogy a br a magatartst egy hasonl cselekmnyre vonatkoz trvnyhely szerint minQsti s szabja ki r a bntetst. Az analgit a XX. szzadban a hitleri Nmetorszg s a Szovjetuni joga ismerte. 6.) BntetQeljrsi garancik: A jogllami jelleg az anyagi bntetQjog elvi s szablyai alkalmazsval nmagban nem garantlhat. A bntetQeljrs elvei s szablyai biztostjk a jogllami kvetelmnyek konkrt esetbeli rvnyeslst. Az 1950-es vekben az n. szocialista trvnyessg a bntetQeljrsban sokszorosan srlt. Ha a gyanstott bntalmazhat, ha ltezik knyszervallats, ha az elQzetes letartztatst a rendQrsg sajt hatskrben bri kontroll nlkl gyakorolhatja, ha bri t, trgyals s tlet nlkl szemlyes szabadsgtl megfoszthat valaki (internls, Gulag -ba klds), gy termszetesen nincs jogbiztonsg. Az anyagi bntetQjog jogllam fogalma teht ssze van kapcsolva a bntetQeljrs alapvetQ garanciival. Az Emberi Jogok Eurpai Konvencijnak harmadik cikke tiltja a knzst, az embertelen, illetQleg a lealacsonyt bnsmdot a bntetQeljrs s a bntets-vgrehajts sorn. Eljrsi jogunk szerint elQzetes letartztatst csak brsg rendelhet el, a terheltet hetvenkt rn bell brsg el kell lltani, ha az gysz elQzetes letartztats elrendelsre csak a trvny alapjn lefolytatott trgyals rendjn, csak vd alapjn, csak bqncselekmny elkvetse miatt. A trgyalson biztostott a vdelemhez val jog, a trgyals nyilvnos, szbeli s kontradiktrius (fegyveregyenlQsg). A terheltet megilleti az rtatlansg vlelme. A trvny biztostja a jogorvoslati jogosultsgot. 4.) A BNTETPJOG FORRSAI. AZ ALKOTMNYBRSGI HATROZATOK JELEGE JOGFORRSTANI SZEMPONTBL. A NEMZETKZI SZERZPDSEK JOGFORRSI HELYE A BNTETPJOGBAN. A BNTETPJOG FORRSAI: A jogforrs a trvnyhoz akaratnak meghatrozott mdon s formban val kifejezse. Megklnbztethetnk anyagi s alaki jogforrst. Alaki jogforrs a jogi fizikai megjelensi formja, azaz a jogalkotsrl szl 1987. vi XI. trvnyben meghatrozott jogszablyok (pl. az orszggyqls ltal alkotott jog egyik megjelensi formjaknt a trvny), mg anyagi jogforrs az a szervezet vagy szemly, amely vagy aki jogalkotsra jogosult (pl. az orszggyqls). I./ A bntetQjog elsQdleges jogforrsa is a nemzetkzi jog. A Magyar Kztrsasg Alkotmnya (a tbbszr mdostott 1949. vi XX. trvny) 7. (1) bekezdse kimondja, hogy a Magyar Kztrsasg jogrendszer elfogadja a nemzetkzi jog ltalnosan elismert szablyait, biztostja tovbb a vllalt nemzetkzi jogi ktelezettsgek s a belsQ jog sszhangjt . Az Alkotmnybrsg 53/1993 (X.13.) szm hatrozata megllaptotta, hogy a belsQ jog s a nemzetkzi jog viszonyban a hbors s emberisg elleni bqncselekmnyek tnyllst s bntethetQsgk feltteleit is a nemzetkzi jog hatrozza meg. Napjainkban megllapthat, hogy a bntetQjognak nemzetkzi jellegq kzvetlen jogforrsai is vannak, vagyis a nemzetkzi jog maga hatrozza meg egyes bqncselekmnyek bntethetQsgnek s bntetendQsgnek feltteleit, amelyeknek fenn kell llniuk ahhoz, hogy a hazai jog valamely bqncselekmnye a nemzetkzi jog szerinti bqncselekmnynek minQsljn [36/1996. (IX.4.) ABH]. II./ A msodik legjelentQsebb jogforrs a Magyar Kztrsasg Alkotmnya. Egyrszt a legalits elvbQl kvetkezQen, valamint szmos rszelv kapcsn (pl, alkotmnyos kriminalizcis ktelezettsg, szksgessgi s arnyossgi teszt, vagy a jogtrgyakat definil szakaszok), msrszt konkrt alkotmnyos szablyok rvn. Ilyen alkotmnyos szably az Alkotmny 7. (1) bekezds, amely szerint A Magyar Kztrsasg jogrendszere elfogadja nemzetkzi jog ltalnosan elismert szablyait, biztostja tovbb a nemzetkzi jogi ktelezettsgek s a belsQ jog sszhangjt . Tovbb az Alkotmny 54. (1) bekezdse, amely a hallbntets eltrlsnl is jelentQs szerepet kapott. III./ A jogforrsi hierarchiban harmadik az Alkotmnybrsg hatrozatai, hiszen jelentQs vltozsokat okoztak a bntetQjog egszben, de magban a Btk.-ban is. [Pl. a 23/1990 (X.31.) AB hatrozat megsemmistette a hallbntetst, az 53/1993. (IX.13.) AB hatrozat pedig kimondta a nemzetkzi jogban rvnyeslQ nullum crimen sine lege elv s ezen elv belsQ jogi tartalma kztti klnbsget, valamint az emberisg elleni s hbors bqncselekmnyek ius cogens jellegt s ezzel lehetQv, sQt ktelezQv tette az 1956-os sortzek elkvetQinek felelQssgre vonst]. Az Alkotmnybrsg a Btk.-ban foglalt normkat vizsglja abbl a szempontbl is, hogy megfelelnek-e az alkotmnyos alapelveknek. Ennek sorn az Alkotmnybrsg az rvnyeslQ, hatlyosul jogszablyt, vagyis az lQ jogot veti ssze az alkotmnyos elvekkel s vizsglja a jogszably alkotmnyossgt (34/1993. AB hatrozat). Alkotmnyossgi szempontbl vizsglni kell, hogy a tnylls a bntetendQ magatartsok krt nem tl szlesen jelli-e ki s elg hatrozott-e. Az Alkotmnybrsg szerepe sajtos, mert megllapthatja, hogy valamely jogszablyi rendelkezs alkotmnyellenes s ezzel hatlyt veszti, de j jogszablyt azonban nem hozhat ltre, vagyis nem jogalkot szerv. Az Alkotmnybrsg hatrozatainak rendelkezQ rsze valdi jogforrs, mert a jogszablyhelyeket semmist meg s ezzel a bntetQtrvny rendelkezseit, szablyait megvltoztatja, mdostja, megsznteti. [Pl. a 23/1990. (X.31.) ABH a hallbntets eltrlsrQl, illetve a 11/1992. (III.5.) ABH az n. elvlsi trvny megsemmistsrQl]. JellemzQ szably, hogy az Alkotmnybrsg alkotmnyrtelmezse a kihirdetstQl kezdQdQen mindenkire ktelezQ erejq, akrcsak egy jogi norma. IV./ Negyedik a sorban a trvny, amely a jogalkotsrl szl 1987. vi XI. trvny 3. f), g) pontjai szerint a bntetQ-jogalkots kizrlagos jogforrsa. Azaz a bqncselekmnyeket, a bntetseket s a bntets-vgrehajtst, a bntetQeljrst csakis trvnyben lehet szablyozni. A jogalkotsrl szl 1987. vi XI. trvny [3. f), g) pontjai] rtelmben is trvnyben kell szablyozni klnsen a bqncselekmnyeket, a bntetseket s a bntets-vgrehajtst, valamint a bntetQeljrst . Jelenleg az 1978. vi IV. trvny a hatlyos BntetQ Trvnyknyv (Btk.) a legfontosabb trvnyi jogforrs, de itt is meg lehet emlteni a bntetQeljrsrl szl 1998. vi XIX. trvnyt (Be.) [a knyvben mg az 1973. vi I. trvny van megjellve, de az mr nem hatlyos]. A hatlyos BntetQ Trvnyknyvet, mint kdexet a hatlybalpse ta szmos trvny mdostotta, amelyek kzl nhny, tfog jellegq novellnak is tekinthetQ. (Pl. az 1993. vi XVII. trvny, valamint az 1994. vi IX. trvny, tovbb a 2001. vi CXXI. Trvny). V./ tdikknt emlthetQek a jogalkotsi trvnyt megelQzQ idQszakbl megmaradt, jelentQs szablyokat is tartalmaz jogforrsokknt a trvnyerejq rendeletek, melyeket a Npkztrsasg Elnki Tancsa adott ki. [Pl. a BntetQ TrvnyknyvrQl sz 1978. vi IV. trvny hatlybalpsrQl s vgrehajtsrl szl 1979. vi 5. sz. trvnyerejq rendelet (Btk.) vagy a bntets-vgrehajtsrl szl 1979. vi 11. sz. tvr.]. VI./ Hatodikknt mint keretdiszpozcit kitltQ normk kzvetett jogforrsok lehetnek alacsonyabb szintq jogszablyok is. ErQsen vitatott az, hogy a magyar bntetQjog precedens jellegq-e vagy sem, mert a jogalkotsrl szl trvny kgens szablyainak, tilalmainak ellentmond a brsgok tnyleges, vals tlkezsi gyakorlata. Az egyrtelmqen megllapthat, hogy a brsgok dntsnek rendkvli jelentQsge van. Jelenleg az 1997. vi LXVI trvny 27.-a alapjn csak a Magyar Kztrsasg LegfelsQbb Brsga ltal kiadott n. jogegysgi hatrozatok ktelezQek a brsgokra. A LegfelsQbb Brsgnak kt tovbbi dntsi formjt kell megemlteni, amelyek mr nem lteznek, de a korbban meghozottak kzl, mg szmos hatlyban van. Ezek ugyancsak ktelezQ erQvel br elvi dntsek s irnyelvek. (Pl. a 15. szm irnyelve az let s testi psg bntetQjogi vdelmrQl, vagy a III. szm BntetQ Elvi Dnts az ittas vagy bdult llapotban elkvetett bqncselekmnyekrt val felelQssgrQl.) JelentQsek mg a LegfelsQbb brsg bntetQ kollgiumnak llsfoglalsai, br ezek nem ktelezQek ispo iure, de ellenkezQ dntst hozni nem szoktak a brsgok. A nullum crimen sine lege elvbQl is kvetkezQen azonban nem ismerhetQ el jogforrsnak sem a szoksjog, sem a bri gyakorlat. Nem jogforrsok a LegfelsQbb Brsgnak a brsgokra nzve ktelezQ erejq irnymutatsai sem, mert feladatuk nem j jogszablyok alkotsa, hanem a meglvQk helyes rtelmnek a feltrsa, vagyis a jogrtelmezs. 5.) A BNTETPNORMA SZERKEZETE A BNTETPTRVNY RENDSZERE S SZERKEZETE: A bntetQtrvny olyan trvny, amely bntetQjogi normkat tartalmaz. A bntetQjogi norma csoportjba tartoznak azok a jogszablyok, amelyek a bntetQjogi jogviszonyt szablyozzk, illetve az alapul szolgl letviszonyt vdelmezik. A bntetQjogi norma a bntetQjog materlis forrsainak sszessge. Azokat a bntetQtrvnyeket, amelyek az anyagi bntetQjog teljes viszonyrendszert ksrlik meg szablyozni BntetQ Trvnyknyvnek (Btk.) nevezzk. A BntetQ Novella (BN) olyan trvny, amely nagyobb szm bntetQnormval mdostja, illetve egszti ki a bntetQjog korbbi normarendszert. Vannak olyan bntetQjogszablyok, amelyek csupn nhny szablyt mdostanak vagy vltoztatnak meg (egyszerq trvnymdosts). A kontinentlis jogrendszerekben a bntetQjog tradicionlisan kt rszre oszlik, az ltalnos Rszre s a Klns Rszre. Ez a tagozds XIX. szzad kzeptQl jelent meg Eurpa orszgaiban, s Magyarorszgon az 1843. vi BntetQ Kdex-javaslat vezette be. Az ltalnos Rsz tartalmazza azoknak a normknak az sszessgt, amelyek a legtbb, szinte minden bqncselekmnyre vonatkoznak. Itt hatrozza meg a trvnyhoz a bqncselekmny fogalmt, a bntetendQsget s a bntethetQsg ltalnos feltteleit, a szankcik fajait, a bntets kiszabsnak ltalnos szablyait s a bntetett elQlethez fqzQdQ htrnyok alli mentests feltteleit. A Klns Rsz normi tartalmazzk az egyes bqncselekmnyek defincijt s az elkvetsi magatartsok lerst, illetve hatrozzk meg az alkalmazand bntetseket. A hatlyos Btk. ltalnos Rsznek szerkezete, felptse: I. fejezet: A bntetQtrvny hatlya II. fejezet: A bqncselekmny s az elkvetQk I. cm: A bqncselekmny II. cm: Ksrlet s elQkszlet III. cm: Az elkvetQk III. fejezet: A bntetQjogi felelQssgre vons akadlyai I. cm: A bntethetQsget kizr okok II. cm: A bntethetQsget megszntetQ okok IV. fejezet: Bntetsek s intzkedsek I. cm: A bntetsek II. cm: Az intzkedsek V. fejezet: A bntets kiszabsa VI. fejezet: Mentests a bntetett elQlethez fqzQdQ htrnyok all VII. fejezet: A fiatalkorakra vonatkoz rendelkezsek VIII. fejezet: A katonkra vonatkoz rendelkezsek IX. fejezet: rtelmezQ rendelkezsek A Klns Rsz szerkezet az eges bqncselekmnyi csoportokra pl. A BNTETPNORMA SZERKEZETE: A bntetQjogi trgy jogszablyok, trvnyek bntetQnormkat tartalmaznak. A bntetQjogi normk elsQdleges sajtossga, jellemzQje a definciknt megjelens, megkzelts s felfogs. A bntetQjogi normk meghatrozzk mit tegyen, ne tegyen vagy tqrjn a norma cmzettje, vagy mdostjk ezeket a parancsokat. A jogi normnak hrom eleme van: hipotzis, diszpozci, szankci (jogkvetkezmny). A hipotzis, azaz elQttel (felttel) a normnak az a rsze, amely meghatrozza azt az lethelyzetet, amely a norma alkalmazsnak felttele. A diszpozci rja elQ, hogy a hipotzis fennllsa esetn a norma cmzettje milyen cselekmnyt tanstson (mit tegyen, ne tegyen vagy tqrjn el). Vgl a szankci az a jogkvetkezmny, amelyet a norma a diszpozci teljeslshez kapcsol. A bntetQjogban a hipotzis s a diszpozci rszben sszeolvad. [Az emberls fogalmt a Btk. 166. (1) bekezdse gy hatrozza meg: Aki mst megl, bqntettet kvet el, s t vtQl tizent vig terjedQ szabadsgvesztssel bntetendQ. E fogalomban az aki jelenti a hipotzist, hiszen a Btk. hatlya szerinti minden emberre vonatkoz normrl van sz.] 6.) A DISZPOZCI FOGALMA S A DISZPOZCI FAJTI: A diszpozci a Klns Rszben felsorolt bqncselekmnyek meghatrozst tartalmaz norma-elem, azaz egy bqncselekmny klns rszi meghatrozsa. Ngy fajtja van: egyszerq, ler, hivatkoz s keret. a) Az egyszerq diszpozci a bqncselekmnyt tulajdonkppen tautolgival, a nevvel hatrozza meg. [Pldul az emberls: Aki mst megl, bqntettet kvet el. Btk. 166. (1) bekezds]. Az egyszerq diszpozcik nylt trvnyi tnyllsok is, azaz nem tartalmazzk a bqncselekmny elkvetsi magatartsnak lerst, hanem minden magatarts, amely az adott eredmny ltrehozsra alkalmas elkvetsi magatarts lehet. b) A ler diszpozci a bqncselekmnyt lnyeges ismrveivel hatrozza meg. [Pl. a lopst a Btk. 316. (1) bekezdse gy hatrozza meg: Aki idegen dolgot mstl azrt vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdontsa, lopst kvet el.]. nmagban az a tny, hogy az egyik diszpozci rszletesebb, a msik pedig nem, a jogbiztonsg szempontjbl nem jelent semmit. c) A hivatkoz (utal) diszpozci a felesleges ismtls elkerlse miatt a Btk.-n bell hivatkozik egy msik bqncselekmnyre, ahol a krdses tnyllst mr definiltk. [Pl. a kzfeladatot ellt elleni erQszak tnyllsa (Btk. 230.) a hivatalos szemly elleni erQszak tnyllsra utal vissza (Btk. 229.).] d) A keretdiszpozci nem a Btk.-n bell utal valamely rendelkezsre, hanem ms jogg szablyaira, amelyek az adott Btk. rendelkezst tltik ki tartalommal. Ilyenek a kzlekedsi bqncselekmnyek, ahol legtbbszr valamilyen kzlekedsi szably megsrtse sszefggsben van a bqncselekmny elkvetsvel. [Pl. a Btk. 186. (1) bekezdse szerint: Aki a kzti kzlekeds szablyainak megszegsvel ms vagy msok lett vagy testi psgt kzvetlen veszlynek teszi ki, bqntettet kvet el, s hrom vig terjedQ szabadsgvesztssel bntetendQ. A kzti kzlekeds szablyait az 1/1975. (II.5.) KPM-BM egyttes rendelet a kzti kzlekeds szablyairl (KRESZ) tartalmazza s ezek megszegse tnyllsi elem.] 7.) A BNTTP JOGSZABLY RTELMEZSE. AZ RTELMEZS ALANYAI, MDSZEREI, EREDMNYE AZ RTELMEZS CLJA. SZUBJEKTV S OBJEKTV JOGALKOTI AKARAT: Minden jogrtelmezs gy a bntetQjogi rtelmezse is arra irnyul, hogy az rtelmezendQ jogi norma jelentst pontosan feltrja. A legalits elvbQl 2 dolog kvetkezik: egyrszt, hogy a demokratikusan megvlasztott trvnyhoz akaratt kell feltrni, hisz ez lesz a norma jelentse, ugyanakkor a cmzettnek elQre kell ltni, hogy milyen magatartst tilalmaz a bntetQnorma. A jogalkot szndka s norma szvegbQl az tlagember szmra a kzvettett jelents kztt komoly eltrs lehet. A legalits s az rtelmezs kapcsolata kt szinten nyilvnul meg. Egyrszt a normkban rejlQ tbbrtelmqsg rtelmezst ignyel, amikor a norma alkalmazsra kerl, msrszt a hivatalos szemlyek (brsg stb.) az rtelmezs sorn tves eredmnyre juthatnak, ami az igazsgtalansg egyik formjhoz vezet. Az rtelmezs elsQdleges clja a jogszably immanens jelentsnek (ratio legis) feltrsa. Meg kell klnbztetni a szubjektv s az objektv jogalkoti szndkot. A jogalkot szubjektv szndka csak fikci, hiszen egy testletnek nem lehet a termszetese szemly szndkval megegyezQ akaratot tulajdontani, olyan objektv szndkot kell kutatni, amely kzppontjban a norma cmzettje ll. A jogalkot szubjektv akaratnak kutatsa az rtelmezsnek szintn clja lehet, de nem meghatroz szempontja. Az objektv jogalkot szndkot klnbzQ mdszerek alkalmazsval lehet megismerni. Emellett a jogtudomnyi tradci az rtelmezst alanya s eredmnye szerint is csoportostani. A BNTETPNORMA RTELMEZSNEK MDSZEREI: Az rtelmezs mdja szerint nyelvtani, logikai, rendszertani trtneti s clja szerinti (teleologikus) rtelmezs kztt tehetQ klnbsg. A nyelvtan szerinti rtelmezs a jogszablyok tartalmnak a magyar nyelv szablyai szerinti feltrsa. A szveg pontos elemzst ttelezi fel, ahol akr egyetlen betqnek vagy rsjelnek is jelentQs kvetkezmnyei vannak vagy lehetnek. gy pldul lnyeges lehet a vagy (alternatv), avagy (nota bene!) az s (konjuktv) kztti klnbsg. [Pldul az ngyilkossgban kzremqkds bqncselekmnye (Btk. 168.) Aki mst ngyilkossgra rbr, vagy ennek elkvetshez segtsget nyjt, ha az ngyilkossgot megksrlik vagy elkvetik, bqntettet kvet el, s t vig terjedQ szabadsgvesztssel bntetendQ. ] JelentQs lehet pp ezeknek a szavaknak a hinya is, hiszen ott a bri gyakorlatnak kell vlasztani, hogy e hinyt vagy-knt vagy s-knt rtelmezi. gyelni kell arra, hogy a trvnyhoz meghatrozott trvnyi kifejezsekhez specilis jogi tartalmat kapcsolt-e vagy a kznapi nyelvhasznlat az irnyad. A mindennapi nyelvhasznlat esetben a kznapi jelentst kell alkalmazni. A 30/1992. (V.26.) AB hatrozatban az Alkotmnybrsg is alkalmazta a nyelvtani rtelmezst. A logikai rtelmezs a formlis logika felhasznlsval trtnik. Az egyes jogszablyok nmagban vett vizsglatn tl a logikai rtelmezs krbe tartozik az is, ha kt jogszably egymshoz val viszonybl vonunk le kvetkeztetst. A logikai rtelmezs mdszerei: kevesebbrQl tbbre, tbbrQl a kevesebbre valamint az ellenttbQl val kvetkeztets. 1.) A kevesebbrQl a tbbre (a minore ad maius) val kvetkeztets szerint, ha a viszonylag enyhbb cselekmny bntetendQ, bntetendQ a nla a slyosabb is. 2.) A tbbrQl a kevesebbre (a maiore ad minus) val kvetkeztets szerint amennyiben a slyosabb eset nem von maga utn szigorbb elbrlst, nem jrhat azzal a nla enyhbb eset sem. Tovbb, ha a slyosabb esetben a cselekmny nem bntethetQ, nem bntethetQ az az enyhbb esetben sem. [Pl. az erQszakos kzsls bqncselekmnye (Btk. 197.) slyosabban minQsti a bqncselekmnyt, ha a srtett 12 letvt nem tlttte be. Ugyanakkor nmagban az is erQszakos kzsls, ha az aktusba beleegyezQ srtett 12 letvt nem tlttte be.] 3.) Az ellenttbQl val kvetkeztets (argumentum a contrario) felhasznlsnak felttele, hogy a jogalkot tudatosan alkalmazza az eltrQ szablyozst. A rendszertani rtelmezs a bntetQjogban ktfle mdon alkalmazhat: horizontlisan s vertiklisan. Horizontlis az rtelmezs, ha a bntetQjogszably rendszerbeli elhelyezsbQl vonunk le kvetkeztetst a tartalmra nzve. Egy adott jogttel jelentst abbl a jogszablybl kell megllaptani, amelynek az rtelmezendQ jogttel a rsze. Vertiklis rtelmezs, amikor bntetQnorma elemeinek jelentst s logikjt alkalmazzuk s ltalnos dogmatikai kvetelmnyeket az egsz jogrendszerre kiterjesztjk, a jogrendszer rszeknt vizsgljuk. Vagyis az rtelmezendQ jogttelnl ms joggban, illetve magasabb szinte elhelyezkedQ jogszablyt vonunk be az rtelmezsbe. Ekkor a bntetQjogszably valdi tartalmt a bntetQjogrendszer, sQt akr az egsz jogrendszer alapelveivel egytt trjuk fel. A trtnelmi rtelmezs a jogszably keletkezse s fejlQdse trsadalmi krlmnyeibQl kvetkeztet annak valdi tartalmra. A trtneti rtelmezs keretben jelentQs a szerepe a rgi s az j jogszably sszehasonltsnak, valamint a trvny elQksztQ anyagban a trvnyjavaslat indokolsban foglaltaknak is. A clszerinti (teleologikus) rtelmezs elsQsorban az adott szablyozs cljt veszi alapul, a funkcija felQl kvn jelentst tulajdontani a szvegnek, a vdett jogi trgy szociletikai interpretlst elQtrbe helyezve. AZ RTELMEZS ALANYAI: Az rtelmezs alanyai szerint beszlhetnk a) jogalkoti, b) jogalkalmazi s c) tudomnyos rtelmezsrQl. A jogalkoti rtelmezs trtnhet mindenekelQtt trvnyben. Ilyenkor a bntetQjog alkotsra hivatott szerv rtelmez (autentikus interpretci), gy ennek kln korltja nincs. A trvnyi rtelmezsre plda a Btk. IX. Fejezete, amely kizrlag rtelmezQ rendelkezseket tartalmaz. A Btk. Klns Rszben is tallhatunk rtelmezQ rendelkezseket (pl. 191., 210., 210/A. stb.) A jogalkoti rtelmezs mindenkire nzve ktelezQ erejq. Nem vonatkozik ez a jogszablyok indokolsra, mert az nem tartozik a jogalkoti rtelmezs krbe. A jogalkalmazi rtelmezst a bntetQ gyekbe eljr nyomoz hatsg, az gyszsg s a brsg vgzi. A brsg hatrozatban foglalt rtelmezsnek is csak arra az gyre nzve van ktelezQ ereje, amelyre vonatkozan azt kialaktottk. Egy-egy gyn tlmenQ jelentQsgqek a LegfelsQbb Brsgnak a Brsgi Hatrozatokban (a BH-ban) kzztett elvi s elvi lq llsfoglalsai, amelyek a helyes rtelmezsen alapul, egysges jogalkalmazs kialaktst clozzk. [Az Alkotmny 47. (2) bekezdsben foglaltak szerint: A LegfelsQbb Brsg jogegysgi hatrozatai a brsgokra ktelezQek. ] A tudomnyos (jogirodalmai) rtelmezsnek ktelezQ ereje ugyan egyltaln nincs, de hasznos segtsget nyjt a jogalkot s a jogalkalmaz szervek szmra. A tudomny feladata, hogy a trvnyileg meg nem llaptott fogalmakat meghatrozzak, kidolgozza, vagy ppen jogszablyi fogalmakat pontostson. AZ RTELMEZS EREDMNYE: Az rtelmezs eredmnye szerint a) megllapt, b) megszort s c) kiterjesztQ rtelmezsrQl beszlnk. Megllapt rtelmezs esetben az rtkelst ignylQ tnyllsi elemek megltrQl vagy hinyrl kell dnteni. (Pl. arrl, hogy slyos-e a ktelessgszegs, jelentQs-e az rdeksrelem.) Megszort rtelmezs esetben a jogszably alkalmazsi krt a ltszlagosnl szqkebben llaptjk meg. KiterjesztQ rtelmezs esetben a jogszably alkalmazsi krt a ltszlagosnl tgabban vonjk meg, vagyis a nyelvtani rtelmezshez kpest tgabban. Nincs akadlya a nyelvtani rtelmezshez kpest a tgabb vagy szqkebb rtelmezsnek, ha az egyb rtelmezsi mdok felhasznlsval a jogszably objektv jogalkoti jelentsnek, megllaptsra szolgl. Ez az n. nem valdi kiterjesztQ vagy megszort rtelmezs. A valdi kiterjesztQ vagy megszort rtelmezs a jogszably jelentstQl, a jogalkot eredeti akarattl val eltrst jelenti, ezrt arra a bntetQjogban a legalits elve folytn csak a trvny jogosult. ANALGIA KRDSE: A jogszablyok tartalmaznak joghzagokat, illetve bizonyos esetekre a jog nem tartalmaz szablyt. A jogalkalmazs ilyenkor az analgit hasznlja. Analgia alatt a trvnyi szably alkalmazsa rtendQ, az egymshoz hasonl, de a trvnyileg nem szablyozott egyes jogesetekre, a szablyozsi hzagok kitltse rdekben. Jogllami alapelv azonban, hogy tilos analgit alkalmazni a tettes htrnyra. Tilos analgia segtsgvel j bntetQ tnyllst ltrehozni vagy a mr meglvQt kiterjesztetni, avagy a bntetst szigortani. A problmt az jelenti, hogy hol a hatr a kiterjesztQ rtelmezs s az analgia kztt. AlapvetQ klnbsg, hogy analgia esetn fogalmailag hinyzik a trvnyi norma s a ltrehozott norma identitsa. Ezzel szemben az rtelmezsnl a norma adott s csak az nem egyrtelmq, hogy egy meghatrozott magatartsra alkalmazhat-e vagy sem. Az analginak ltezik egy tgabb s egyre inkbb elfogadottabb megkzeltse is, amely voltakppen az rtelmezsben az analg okfejts alkalmazst jelenti. A tradicionlis, hagyomnyos felfogsok szerint az analgia s az rtelmezs kztti klnbsg az, hogy az analgia esetben egy normt, amelynek szvege, szhasznlata nem fogja t vilgosan, rthetQen a krdses tnyllst, mgis alkalmazzk r. Az ilyen eljrs indokolsa az, hogy a ratio legis (a trvny rtelme) legalbbis kiterjed az eset tnyeire, br azokat nem fogja t a jogszably szvege. Ez a magyarzat felttelezi, hogy a ratio legis a norma valdi jelentse s ezzel egyidejqleg az klnbzik a ratio verborumtl, vagyis a norma szvegbQl eredQ jelentstQl. Tovbb azt is felttelezi, hogy a ratiot a brsgok felfedezhetik. Amennyiben a ratio legishez kpest, a norma tl szqken definilt, kihagyva olyan tnyllsokat a ratio verborumbl, amelyhez kpest a normnak alkalmazhatnak kellene lennie, a trsadalmi vltozsok szksgess tehetik a contra legem analgia alkalmazst. 8.) A BNTETP TRVNY HATLYA A HATLYRL LTALBAN: Az Alkotmnynak s a jogalkotsrl szl 1987. vi XI. trvnynek megfelelQen megalkotott s kihirdetett jogszably rvnyes. Ez azonban nem jelenti azt, hogy hatlyos is lenne. Hatlyos ugyanis az a jogszably, amely alkalmazhat, azaz jogviszonyokat keletkeztet, vltoztat, vagy szntet meg. Minden hatlyos jogszably rvnyes, de nem minden rvnyes jogszably hatlyos. Valamely jogszably alkalmazsnak kt alapvetQ felttele van: a jogszably rvnyessge s hatlyossga. A jogszably rvnyessgnek feltteleit a jogalkotsrl szl 1987. vi XI. trvny (Jat.) hatrozza meg. A jogszably akkor rvnyes, ha az arra feljogostott szerv a megfelelQ eljrsi rendet kvetve, az elQrt formban alkotja meg s a Magyar Kzlnyben kihirdetsre kerl. A jogszably hatlya azt mutatja meg, hogy az rvnyes jogszably alkalmazhat. ltalban a jogszably hatlya kiterjed az orszg terletn a magnszemlyekre s a jogi szemlyekre, valamint a klfldn tartzkod magyar llampolgrokra egyarnt. A jogszablyban meg kell hatrozni a hatlybalpsnek napjt. Fontos azonban, hogy a jogszably a kihirdetst megelQzQ idQre nem llapthat meg ktelezettsget, s nem nyilvnthat valamely magatartst jogelleness. A jogszablyt s vgrehajtsi jogszablyt egy idQben kell hatlyba lptetni. A jogszably akkor veszti hatlyt, ha ms jogszably hatlyon kvl helyezi, vagy ha a jogszablyban meghatrozott hatridQ lejrt. Egy jogszablynak ngyfle hatlya van: terleti, szemlyi, trgyi s idQbeli. A terleti hatly hatrozza meg, hogy az adott jogszably mely terleten szablyozza az emberi magatartst, a szemlyi hatly mondja ki, hogy kiknek a magatartst rendezi a jogszably, a trgyi hatly definilja azokat a jogviszonyokat, amelyeket a jogszably szablyozni kvn s az idQbeli hatly pedig azt az idQtartamot hatrozza meg, amely alatt a jogszably a jogviszonyokat szablyozza. A Btk. csak az idQbeli (2.), a szemlyi s a terleti (3. s 4.) hatlyt szablyozza. A trgyi hatlyt azrt nem kell kln szablyozni, hiszen a Btk. nmaga trgyi hatlya . A jogszably hatlyossghoz rvnyessge is kell, ezrt legkorbban kihirdetsnek idQpontjban lphet hatlyba egy jogszably. Ilyenkor az rvnyessg egybeesik a hatlyossggal. A bntetQtrvnyek esetben ltalban maga a trvny a kihirdetshez kpest ksQbbi idQpontra teszi a hatlybalps idejt. Lehetsges az is, hogy a trvnyhoz kln jogszablyban gondoskodik egy adott trvny hatlybalpsrQl. [Pl. a BntetQ TrvnyknyvrQl szl 1978. vi IV. trvny hatlybalpsrQl s vgrehajtsrl szl 1979. vi 5. trvnyerejq rendelet (Btk.) 1.-a alapjn a btk. 1979. jlius 1-jn lpett hatlyba.] A bntetQtrvny idQbeli, terleti s szemlyi hatlyra vonatkoz szablyok azt hatrozzk meg, hogy a Btk. rendelkezsei mikor, hol s mely szemlyek ltal elkvetett bqncselekmnyekre alkalmazhatk. A bntetQtrvny hatlya nem elszigetelten jelentkezik, az idQbeli, a terleti s a szemlyi hatlyra vonatkoz rendelkezsek szorosan kapcsoldnak egymshoz. AZ IDPBELI HATLY: Btk. 2. A bqncselekmnyt az elkvetse idejn hatlyban levQ trvny szerint kell elbrlni. Ha a cselekmny elbrlsakor hatlyban levQ j bntetQtrvny szerint a cselekmny mr nem bqncselekmny, vagy enyhbben brland el, akkor az j trvnyt kell alkalmazni; egybknt az j bntetQtrvnynek nincs visszahat ereje. A bntetQtrvny idQbeli hatlyra vonatkoz rendelkezsek azt hatrozzk meg, hogy a bntetQtrvny rendelkezseit mikortl s meddig kell alkalmazni. A 2. elsQ mondata fQszablyknt kimondja, hogy a bqncselekmnyt az elkvets idejn hatlyban lvQ trvny szerint kell elbrlni. Ez az elv a visszahat hatly tilalmnak a tkrkpe s szinonimja. Ezt az elvet az Alkotmny 57. (4) bekezdse is tartalmazza: Senkit nem lehet bqnsnek nyilvntani s bntetssel sjtani olyan cselekmny miatt, amely az elkvets idejn a magyar jog szerint nem volt bqncselekmny . Magyarorszg nemzetkzik ktelezettsgeibQl is kvetkezik ennek az elvnek a tiszteletben tartsa. A Polgri s Politikai Jogok Nemzetkzi Egysgokmny 15. cikk 2. bekezdsben az Emberi Jogok Eurpai Egyezmnye pedig 7. cikk 1. bekezdsben tiltja a visszahat hatly bqncselekmnyek s bntetsek alkalmazst. A BntetQ TrvnyknyvrQl szl 1978. vi IV. trvnyt 1978. december 31-n hirdettk ki a Magyar Kzlnyben s hatlybalpsrQl a Btk. Rendelkezett. Arrl azonban nem tartalmaz rendelkezst, hogy az idQbeli hatly meddig tart. Szablyozs hinyban ezt a Btk. idQbeli hatlya egy jabb bntetQtrvny hatlyon kvl helyezQ vagy mdost rendelkezsnek hatlybalpsig tart. ElQfordulhat, hogy a bntetQjogszably egyes rendelkezsei eltrQ idQpontban lpnek hatlyba. A bqncselekmny elkvetsi idejnek klns jelentQsge van, hiszen az ekkor hatlyban lvQ trvnyt kell alkalmazni fQszablyknt. Az elkvetsi idQ meghatrozsa az egymozzanat bqncselekmnyeknl nem okoz problmt (pl. egy lvssel meglt ember, aki a srlsbe azonnal belehal). Krdses azonban az elkvetsi idQ olyan bqncselekmnyek trvnyi tnyllsnl, ahol a tnyllsi elemek nem egy idQben valsulnak meg. A jogtudomny tbb elmletet dolgozott ki e problmk megoldsra: A magatarts (vagy tevkenysg) elmlet szerint az az elkvetsi idQ, amikor az elkvetQ az adott tnyllshoz tartoz valamennyi magtartsi elemet megvalstotta. (Pl. lass, tbb hnapon t tart mregadagolssal elkvetett emberls esetn, az utols adag mreg beadsa lesz az elkvetsi idQpont.) A cselekmnyegysg elmlet szerint a bqncselekmny elkvetsnek ideje az, amikor az elkvetQ az adott tnyllshoz tartoz brmely magatartsi elemet megvalstotta. (Az elQzQ plda alapjn az elkvetsi idQnek szmt az elsQ adag, de az utols adat beadsa is.) Az okfolyamat elmlet szerint a bqncselekmny elkvetsi ideje az, amikor az okfolyamat mr nllan, a tettes magatartstl fggetlenl fejlQdik. (A pldnkban az elkvets idQpontjnak szmt annak az adagnak a beadsa, amellyel mr hallos eredmnyhez elegendQ mreganyag gyqlik fel a srtett szervezetben.) Az eredmnyelmlet alapjn a bqncselekmny elkvetsi ideje a trvnyi tnylls megvalsulshoz szksges eredmny bekvetkezse. (A pldnkban a megmrgezett srtett hallnak bekvetkezsnek idQpontja.) Annak eldntsnl, hogy az adott esetben mely elmletet kell alkalmazni, abbl kell kiindulni, hogy a Btk. 2. alkalmazsban melyik felel meg leginkbb a nullum crimen sine lege elvnek. Miutn az elkvetQ csak olyan bqncselekmny miatt vonhat felelQssgre, amely az elkvets idejn bntetQjogszablyba tkztt, elsQsorban a magatartsi elmlet szerint clszerq a bqncselekmny elkvetsi idejt meghatrozni. A tbbi elmletnek is szerep jut ms bntetQjogi jogintzmnyek esetben. gy az elvls hatridejnek kezdQnapja (Btk. 34.) eredmny bqncselekmny esetn (pl. emberls [Btk.166. (1) bek.]) az eredmnyelmlet szerint alakul, immaterilis bqncselekmny (pl. lops [Btk. 316. (1) bek.]) esetn pedig a magatarts elmlet szerint. Ha az elkvetsi magatarts tbb mozzanat, elhzd jellegq, akkor az idQbeli hatly meghatrozsa az utols mozzanatnak kifejtshez igazodik. A visszahat hatly kizrsa all azonban maga a Btk.2.-a is tartalmaz kivtelt. A Btk. 2.-ban megfogalmazott kivtel ktirny: Az j trvnyt kell alkalmazni, ha a cselekmny elbrlsakor hatlyban lvQ j bntetQtrvny szerint a cselekmny mr nem bqncselekmny, vagy a cselekmnyt enyhbben kell elbrlni. Az enyhbb megtlst eredmnyezQ j bntetQtrvny rendelkezsei kizrlag a hatlybalps idejn jogerQsen el nem brlt cselekmnyekre alkalmazhatk, egybknt az j bntetQtrvnynek nincs visszahat ereje. A bqncselekmny elbrlsnak ideje a jogerQs gydntQ hatrozat meghozatalnak idQpontja. Csak a cselekmny elkvetsnek illetve az elbrls idejnek van jelentQsge az idQbeli hatly szempontjbl. Amennyiben e kt idQpont kztt ms trvny akr enyhbb is van hatlyban, azt figyelmen kvl kell hagyni. A jelenleg hatlyos Btk. teht nem ismeri a legenyhbb bntetQtrvny alkalmazsnak elvt. Ezzel szemben a Csemegi-kdex mg ismerte ezt az elvet. A bri gyakorlat pedig a keretkitltQ jogszablyok megvltozsa esetn a visszahat hatlyt minden esetben kizrta. A jogirodalom azonban a visszahat hatly alkalmazst azokban az esetekben, amikor a keretjogszablyok vltozsa folytn megszqnt a bntetQjogi vdelem, elmletileg szksgesnek tlte. Legrszletesebben e krdsben az 1961. vi Btk. 3.-hoz fqztt miniszteri indokols 2/b. pontja fejtette ki a krdses jogi llspontot. Az elmlt veken ebben a krdsben ellenttes llspontot kpviselQ dntsek jelente meg s gy szksgess vlt, hogy a LegfelsQbb Brsg egy jogegysgi hatrozatban eldntse a vitt (1/1999. BH). A keretjogszablyokra vonatkoz visszahat hatlybl foly rendelkezsek sszegzse: A keretjogszablyok vltozsa nem rinti a bntetQjogi felelQssget. (pl. 2001. mjus 1-jtQl mdosult KRESZ megvltoztatta a sebessgkorltozst az autton 100 km/rrl 110 km/rra. Az elkvetQ azonban mgsem hivatkozhat sikerrel arra, hogy most mr jogszerqen mehetne 110 km/rs sebessggel s nem kvetne el bqncselekmnyt, mert a baleset ennl a sebessgnl is mindenkppen bekvetkezhetett volna. Az elkvetskori KRESZ lesz r mindig hatlyos, s a Btk.2.-nak visszahat hatlyt engedQ szablya nem alkalmazhat.) Ugyanakkor, ha a keretdiszpozci s az annak kerett kitltQ jogszablyi rendelkezsekben a bqncselekmny elkvetse utn olyan mrvq vltozs kvetkezik be, amely a ktelezettsg megszntetsvel vagy a tilalom feloldsval az addigi bntetQjogi vdelmet megsznteti, e vltozs az elbrlskor hatlyban lvQ bntetQjogi szablyozs visszahat hatly alkalmazst alapozza meg. (Az elQzQ plda alapjn, ha a sebessgkorltozs teljesen megszqnt volna, akkor mr sikeres lett volna az elkvetQ elQbbi vdekezse.) Kivtelt jelentenek az elQbbi kivtel all a meghatrozott idQre szl jogszablyok, mert ezekben az esetekben hiba kvetkezik be a bqncselekmny elkvetse utn olyan mrvq vltozs, amely a ktelezettsg megszqntetsvel vagy a tilalom feloldsval jr, az addigi bntetQjogi vdelmet ez nem sznteti meg. Annak a krdsnek az eldntse sorn, hogy az j trvny szerint a cselekmny enyhbben brland-e el, nem kizrlag az adott bqncselekmny klns rsz bntetsi ttelt, hanem mindazokat az egyb ltalnos rszi rendelkezseket is figyelembe kell venni, amelyek a bntetsi kiszabst befolysoljk. ElQfordulhat, hogy egyetlen cselekmny vonatkozsban rszben az elkvetskori, rszben pedig az elbrlskori trvny biztost kedvezQbb elbrlst. Ilyenkor a brsg vlaszt, hogy sszessgben melyik trvny egysges alkalmazsa a kedvezQbb. Bqnhalmazat esetn ha az j bntetQtrvny az egyik cselekmny tekintetben enyhbb (kedvezQbb), mg a msikat illetQen slyosabb (htrnyosabb) rendelkezseket tartalmaz azt kell megvizsglni, hogy a halmazati bntets az elkvetskor, vagy az elbrlskor hatlyos trvny szerint biztostja-e az enyhbb elbrls lehetQssgt. TERLETI S SZEMLYI HATLY: A bntetQtrvny terleti s szemlyi hatlyra vonatkoz rendelkezsek meghatrozzk, hogy a magyar bntetQtrvny rendelkezsei mely szemlyek s cselekmnyek tekintetben kerlhetnek alkalmazsra, s hogy a Magyar Kztrsasg milyen felttelekkel mondhat le a bntetQ joghatsgrl. A kompetencia megoszts ngy fQ elve alakult ki: A terleti elv (princpium territoriale) szerint az llam bntetQhatalma a terletn elkvetett valamennyi bqncselekmnyre kiterjed az elkvetQ llampolgrsgtl fggetlenl. A szemlyi (honossgi, llampolgrsgi) elv (princpium personale) szerint az llam bntetQhatalma sajt llampolgraira terjed kis tekintet nlkl arra, hogy a bqncselekmnyt mely llam terletn kvetik el. Az llami nvdelem elve (princpium reale) az llam bntetQhatalmt kiterjeszti azokra a bqncselekmnyekre, amelyek az alapvetQ rdekeit srtik, azaz az adott llam bntetQjoga ltal vdett jogi trgyak elleni bqncselekmnyekre. A felttlen bntetQhatalom (egyetemessg) elve (princpium universale) szerint a nemzetek kzssge ltal ldztt bqncselekmnyek elkvetQit brmely llam brsgai megbntethetik, fggetlenl az elkvetQ llampolgrsgtl s az elkvets helytQl. nmagban egyik elv sem rvnyestse sem biztostja teljes krqen az llam bntetQhatalmnak rvnyeslst, mert rszben hinyos vdelmet adnak, rszben tlsgosan kiterjeszten a vdelem krt, ami nemzetkzi konfliktusokhoz vezethetne. Ezrt a hatlyos trvny clszerqsgi szempontok szem elQtt tartsval az elveket kombinltan alkalmazza. Btk. 3. (1) A magyar trvnyt kell alkalmazni a belfldn elkvetett bqncselekmnyekre, valamint a magyar llampolgr klfldn elkvetett olyan cselekmnyre, amely a magyar trvny szerint bqncselekmny (2) A magyar trvnyt kell alkalmazni a Magyar Kztrsasg hatrain kvl tartzkod magyar hajn vagy magyar lgi jrmqvn elkvetett bqncselekmnyre is. 4. (1) A magyar trvnyt kell alkalmazni a nem magyar llampolgr ltal klfldn elkvetett cselekmnyre is, ha az a) a magyar trvny szerint bqncselekmny s az elkvets helynek trvnye szerint is bntetendQ, b) llam elleni bqncselekmny (X. Fejezet), kivve, a szvetsges fegyveres erQ ellen elkvetetett kmkezds (148.), tekintet nlkl arra, hogy az elkvets helynek trvnye szerint bntetendQ-e, c) emberisg elleni (XI. Fejezet) vagy olyan egyb bqncselekmny, amelynek ldzst nemzetkzi szerzQds rja elQ. (2) A nem magyar llampolgr ltal klfldn, a szvetsges fegyveres erQ ellen elkvetett kmkeds (148.) esetben a magyar bntetQtrvny kell alkalmazni, feltve, hogy e bqncselekmny az elkvets helynek trvnye szerint is bntetendQ. (3) Az (1)-(2) bekezds eseteiben a bntetQeljrs megindtst a legfQbb gysz rendeli el. A magyar trvny fQszablyknt a terleti elvet rvnyesti. Eszerint a Magyar Kztrsasg terletn elkvetett valamennyi bqncselekmnyre a magyar trvnyt kell alkalmazni. Ugyanilyen generlis szably, hogy magyar llampolgr elkvetQ esetn brhol klfldn elkvetett cselekmnyre is a magyar trvnyt kell alkalmazni fggetlenl attl, hogy a cselekmny az elkvets helynek trvnye szerint bqncselekmnye-e. A magyar llampolgr ltal klfldn elkvetett bqncselekmny miatt akkor is a magyar trvnyt kell alkalmazni, ha a cselekmnyt a klfldi brsg mr elbrlta. A magyar llampolgrral szembeni bntetQ joghatsg korltozsra csak a nemzetkzi egyttmqkds keretben kerlhet sor. Ha a bqncselekmny egyes tnyllsi elemei Magyarorszg terletn valsulnak meg, msok klfldn, akkor a cselekmnyegysg elvt kell alkalmazni. A bqncselekmny belfldn elkvetettnek tekintendQ, ha a magyar bntetQtrvny szempontjbl jelentQs brmely mozzanata (akr az elkvetsi magatarts, akr az eredmny) belfldn valsul meg. A magyar hajn s lgi jrmqvn elkvetett bqncselekmnyeket tartzkodsi helytQl fggetlenl a belfldn elkvetett bqncselekmnnyel azonos elbrls al vonja a trvny. A kettQs llampolgr (ha magyar llampolgr is) a Btk. alkalmazsban magyar llampolgrnak tekintendQ. A hontalan szemly viszont nem magyar llampolgr. Ha valamely cselekmny idehaza bqncselekmny s az elkvets helynek trvnye szerint is bntetendQ, nincs akadlya a hazai jog szerinti eljrsnak. Az llam elleni bqncselekmnyek vonatkozsban az llami nvdelmi elv rvnyesl. A 4. (1) bekezdsnek c) pontjban az egyetemlegessg elve jut kifejezsre. E rendelkezs a nem magyar llampolgr ltal klfldn elkvetett olyan bqncselekmnyek hazai ldzsnek trvnyi felttelt teremti meg, amely ldzsre haznkat nemzetkzi szerzQdsek ktelezik. Ezek elsQsorban a hbors s az emberisg elleni bqncselekmnyek. A 4.-ban meghatrozott esetekben a bntetQeljrs lefolytatst kizrlag a legfQbb gysz rendelheti el, mivel nemzetkzi kihatsai is lehetnek. A magyar bntetQ joghatsg al tartoz gyekben (Btk. 3. s 4.) az eljrst a Be. szerint kell lefolytatni [Be. 15. (2) bekezds]. A klfldn lvQ magyar kereskedelmi hajn, illetQleg polgri lgi jrmqvn magyar llampolgr vagy a Btk. 2.-nak (2) bekezdsben, illetve a 4.-ban meghatrozott esetben brki ltal elkvetett bqncselekmnyek miatt a haj, illetQleg a lgi jrmq parancsnoka a jogosult a nyomoz hatsgokra vonatkoz rendelkezsek alkalmazsra [Be.16. (6) bekezds]. 9.) A KLFLDI TLET RVNYE. A NEMZETKZI BNTETPJOGI EGYTTMpKDS INTZMNYEI (1996. VI XXXVIII. TRVNY) DIPLOMCIAI S NEMZETKZI JOGON ALAPUL EGYB MENTESSG: Btk. 5. A diplomciai s a nemzetkzi jogon alapul egyb mentessget lvezQ szemlyek bntetQjogi felelQssgre vonsra nemzetkzi szerzQds, ennek hinyban a nemzetkzi gyakorlat irnyad. A nemzetkzi gyakorlat krdsben az igazsggy-miniszter nyilatkozatt kell alapul venni. A diplomciai s a nemzetkzi jogon alapul egyb (szemlyes) mentessget lvezQ szemlyek fQszablyknt nem tartoznak a magyar bntetQ joghatsg al. Esetkben a magyar bntetQ joghatsg megllaptsra legfeljebb akkor kerlhet sor, ha ezt nemzetkzi szerzQds, vagy nemzetkzi gyakorlat biztostja. Az 1965. vi 22. szm tvr.-rel kihirdetett, a diplomciai kapcsolatokrl Bcsben, 1961. prilis 18-n alrt nemzetkzi szerzQds 31. Cikknek 1. pontja mondja ki, hogy a diplomciai kpviselQ mentes a fogad llam bntetQ joghatsgok all. Ez a mentessg azonban kizrlag a fogad llam bntetQ joghatsga alli felelQssgre vonsnak kpezi akadlyt, m a kldQ llam a sajt joghatsga alapjn minden tovbbi felttel nlkl lefolytathatja a bntetQeljrst. Hasonl mentessg illeti meg a konzuli tisztviselQket, a nemzetkzi szervezeteket kpviselQit s ms szemlyeket. A NEMZETKZI BNTETPJOGI EGYTTMpKDS INTZMNYEI: A NEMZETKZI BpNGYI EGYTTMpKDS A KEZDETEKTPL NAPJAINKIG: A modern nemzetkzi bntetQjogot a rmai jogi s a knonjogi rendelkezsekre nem lehet kzvetlenl visszavezetni. A kzpkori itliai elmleteket Sassoferrato s tantvnya, Ubaldis a kvetkezQ ttelekben fogalmazta meg: ha klfldi szemly belfldn kvetett el bqncselekmnyt, ltalban a belsQ jog vonatkozott r, kivve, ha az elkvetQ a bntetQtrvnyt nem ismert s a tartzkodsi helyt figyelembe vve nem is kellett ismernie; a passzv szemlyi elvnek csak kisegtQ jelentQsge volt akkor, ha a bqncselekmny elkvetsnek helye szerinti br nem akart, vagy nem tudott eljrni; az aktv szemlyi elvet akkor kellene alkalmazni, ha a trvny kifejezetten rendelkezett arrl, hogy a sajt honos polgrok ltal klfldn elkvetett bizonyos bqncselekmnyeket bntetni kvnja; ltalnos szablyknt rvnyeslt, hogy a klfldi ltal klfldn, klfldi szemly srelmre elkvetett bqncselekmny esetn a belfldi jog nem alkalmazhat; megklnbztettk a bqncselekmny elkvetsnek s a kvetkezmnye belltnak a helyt; a rszes is az elkvets helye szerinti trvny alapjn felelt, mert eszkzzel szolglta az elkvetst; a tolvajt annak a helynek a joga szerint kellett megbntetni, ahol a lopott holmival egytt megtalltk; a visszaess megtlsnl a klfldn elkvetett bqncselekmnyt a belfldihez hasonlan kellett figyelembe venni; a klfldn meghozott tletet belfldn elkvetett csak a szemlyi hatlyban kellett elismerni, vagyoni hatlyban nem. Grotius A hbor s a bke jogrl c. 1625-ben megjelent mqvben azt fejtette ki, hogy az llamhatalom a sajt vdelme rdekben alkalmazza bntetQhatalmt, amely az emberi kzssg ellen irnyul bqncselekmnyekre terjed ki. A kiadatsi ktelezettsget Grotius olyan erQsnek tekintette, hogy a hbor megindtsnak a lehetQsgt is elismerte, ha e ktelezettsgnek nem tettek eleget. Az 1803. vi osztrk trvnyknyv szerint az llam az alattvalja ltal klfldn elkvetett bqncselekmnyeket a belfldi trvnyek alapjn brlja el, fggetlenl az elkvets helye szerinti trvny rendelkezstQl. A klfldi ltal belfldn elkvetett cselekmnyekre is a belfldi trvny vonatkozik. A belfldi jogi szerint kell eljrni tovbb, ha a klfldi klfldn olyan bqncselekmnyt kvet el, amely az llam alkotmnyra, hitelpaprjaira vagy pnzre hatst gyakorol. Egybknt a bqncselekmny elkvetQjt el kell fogni, s ki kell adni annak az llamnak, ahol a bqncselekmnyt elkvette. Ha ez az llam nem veszi t, akkor vagy az osztrk trvny, vagy az elkvets helye szerinti trvny alapjn kell megbntetni. A nemzetkzi bntetQjog fogalmt a nemzetkzi irodalomban tbbfle rtelemben hasznljk. Szomoly Viktor meghatrozsa szerint (II. vilghbort megelQzQ idQszak): a nemzetkzi bntetQjog azoknak az ltalnos elveknek az sszessgt foglalja magban, amelyeket az llamoknak a bntetQ hatalom gyakorlsnl arra val tekintettel kell szem elQtt tartaniuk, hogy a bntetQhatalmat nem elszigetelten, hanem az llamok kzssgben ve s egyms segtsgre utalva gyakoroljk. A NEMZETKZI BpNGYI JOGSEGLY: I./ A BNTETP JOGHATSG: I/1. A bntetQ joghatsg fogalma: A bntetQ joghatsg a hatskr megosztst jelenti a szuvern llamok kztt. Schwarzenberger rendszerben a trgya szerint klnbsget tehetnk szemlyi s terleti joghatsg, a tpusa szerint rendes s rendkvli joghatsg, a szuverenits korltozsval kapcsolatban korltozott s korltlan joghatsg, a nemzetkzi jogalanyok egyttmqkdst illetQen pedig potencilis s aktulis joghatsg kztt. A szemlyi joghatsg forrsa az alattvali, ksQbb az llampolgri ktelessg, amely alapjn a honos llam szablyait annak terletn kvl is tiszteletben kell tartani. KifejezQdik benne, hogy a szuvern llam vdi a terletn kvl tartzkod polgrait is. A terleti joghatsg forrsa az a tnyleges hatalom, amelyet az llam egy fldrajzilag meghatrozott terleten gyakorol az ott lvQ szemlyek s dolgok felett. Azokon a terleteken, ahol egyetlen llam sem gyakorol terleti joghatsgot, gy pl. a nylt tengeren (vagy fltte s alatta), a quasi terleti joghatsg rvnyesl. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az llam, amelynek zszlaja alatt e terleten a haj vagy replQ kzlekedik, nemcsak a sajt llampolgraival szemben, hanem a jrmq fedlzetn tartzkod nem honos llampolgrokkal szemben is gyakorolja a joghatsgt. A tpusa szerint megklnbztetnk rendes s rendkvli joghatsgot. A szemlyi, a terleti s a quasi terleti joghatsgot a rendes joghatsghoz sorolhatjuk. Az llamok azonban rendkvli joghatsgot is gyakorolhatnak. Ennek a kalzkodssal elkvetett, illetve a nemzetkzi humanitrius jogot srtQ cselekmnyekkel szemben lehet helye. A kalzkodst az 1958. vi Nylt TengerekrQl szl Genfi Konvenci olyan jogellenes, erQszakos cselekmnyknt hatrozta meg, amelyet magnszemlyek kvetnek el egy haj vagy replQgp ellen nylt tengeren vagy nylt tenger fltt, tovbb olyan terleteken, amelyek kvl esnek a terleti joghatsgon. A nemzetkzi bqncselekmnyeket a Nemzetkzi BntetQbrsg is meghatrozta Stattumban: a npirts bqncselekmnye, az emberiessg elleni bqncselekmnyek, a hbors bqncselekmnyek, valamint az agresszi bqncselekmnye. Mind a kalzkodst, mind pedig a nemzetkzi bqncselekmnyek elbrlsra vonatkoz eljrsban tiszteletben kell tartani az n. civilizcis standardokat, teht trgyalst kell tartani s tilos pl. a barbr bntetsek alkalmazsa. A korltozott s a korltlan joghatsg kztti klnbsgttel a szuvern llamok ltbQl s egyttmqkdsi knyszerbQl fakad. A korltlan joghatsg azt jelenti, hogy az adott llam terletn az llam szuverenitsa korltlan. Az adott llam terletn ltalban korltlan az llam bntetQ joghatsga. Minden llamnak tiszteletben kell tartania azt az alapvetQ kvetelmnyt, hogy a sajt terleti joghatsga nem rintheti s srtheti ms llam terleti joghatsgt. Terleti joghatsga alapjn a sajt llampolgrainak szemlyvel s vagyontrgyaival kapcsolatban minden llam korltlan joghatsgot gyakorol. Az lland Nemzetkzi Brsg klnbsget tesz a potencilis joghatsg s a joghatsg tnyleges gyakorlsa (az aktulis joghatsg) kztt. Dntse szerint a potencilis joghatsg sszeegyeztethetQ a nemzetkzi joggal, de csak akkor, ha ezt az llam terletn vagy a nylt tengeren, illetve a fltt tartzkod hajjn s replQgpen gyakoroljk. A szuvern llamok nem ktelesek a joghatsgukat a sajt terletkn bell tartani s csak a sajt llampolgraikkal szemben gyakorolni. Joghatsgot gyakorolhatnak a klfldiek ltal klfldn elkvetett bqncselekmnyekkel kapcsolatban is. I/2./ A bntetQ joghatsg elvei: A bntetQ joghatsg elvei a rendes joghatsgi elvek (terleti, szemlyi, quasi terleti joghatsg) alkalmazsa sorn irnyad kvetelmnyeket fogalmazzk meg. A joghatsg elveinek tartalmval kapcsolatban a Nemzetkzi Jogi Intzet 1877-ben a kvetkezQket llaptotta meg: a bntetQtrvny terleti kompetencija arra az orszgra terjed ki, amelyben a bntetendQ cselekmnyt elkvettk; minden llamnak joga van a sajt bntetQtrvnyt alkalmazni a sajt llampolgrai ltal klfldn elkvetett cselekmnyekkel kapcsolatban; minden llamnak joga van megbntetni azokat a cselekmnyeket, amelyek lte elleni tmadst kpeznek, s a biztonsgt veszlyeztetik, akkor is, ha ezt az llam terletn kvl, klfldi kvette el s akkor is, ha az elkvets terletn ezek nem bntetendQ cselekmnyek. A bntetQjog vdelmi funkcija korltozott, nem terjed ki minden emberre s terletre, azaz az llam csak meghatrozott szemlyeket s jogtrgyakat vd a jogellenes tmadsokkal szemben. A kontinentlis bntetQ trvnyknyvekben mig a terleti elv (principium territoriale) a hatly-szablyozsok kiindulpontja. A terleti elv a honos s a klfldi llampolgrokkal szemben egyarnt rvnyesl. Napjainkban azonban a bqncselekmnyek tnyllsi elemei mr sokszor tbb llam terletn valsulnak meg. Az llamok az ebbQl fakad joghatsgi konfliktusokat rendszerinti vagy a magatartselmlet, vagy az eredmnyelmlet alkalmazsval igyekeznek kikszblni. A szemlyi elv (principium personale) lnyege, hogy az llam bntetQ joghatsga kiterjed az llampolgra ltal brhol (belfldn vagy klfldn) elkvetett bqncselekmnyre, mert Q mindig s mindentt a sajt llamnak szuverenitsa alatt marad. A klfldn tartzkod llampolgr tekintetben rvnyesl az n. aktv s passzv szemlyi elv. Az aktv szemlyi elv alapjn az llam joghatsga kiterjed az llampolgra ltal klfldn megvalstott bqncselekmnyekre is. Ez a joghatsg a polgrokat terhelQ hqsg kvetelmnybQl fakad. Az aktv szemlyi elv alkalmazsra csak akkor kerlhet sor, ha az elkvetQt klfldn nem tltk el, br ezt a lex loci megengedte volna. A passzv szemlyi elv azt a helyzetet rendezi, amikor az llampolgr klfldn nem elkvetQv, hanem srtett vlik. A passzv szemlyi elv szorosan kapcsoldik ahhoz a felttelhez, hogy a cselekmny az elkvets helynek joga szerint bntetendQ. Ha a belfldi szemly klfldn belfldi szemly ellen kvet el bqncselekmnyt, akkor az aktv s a passzv szemlyi elv sajtos kombincija rvnyesl. A kompetencia-megoszts elve (principium competenciae) alapjn a nemzetkzi szerzQdsek (s gy az eurpai egyezmnyek) megosztjk a kompetencia konfliktusokat az lland lakhely vagy tartzkodsi hely s az elkvetsi hely llama kztt. A vdelmi elv (principium reale) a klfldi ltal klfldn elkvetett olyan cselekmnyekre vonatkozik, amelyek az llam belsQ vagy klsQ biztonsgt veszlyeztetik. Az egyetemes bntetQhatalom elve (principium universale) az llamok szolidaritst juttatja kifejezsre s rendszerint a nemzetkzi konvencikban fogalmazdik meg. A kpviseleti bntetQhatalomtl az vlasztja el, hogy az elkvets helynek jogra nem kell tekintettel lenni. A napi jogalkalmazi gyakorlatban azonban csak kisegtQ elvknt rvnyesl. ltala az llamok segtik egymst a bqnzs elleni nemzetkzi harcban. A bntetQeljrs tadsrl szl eurpai egyezmny bevezeti az truhzott joghatsg fogalmt. E joghatsg ltt az llamok kztti egyttmqkdsbQl, egy mr ltezQ joghatsgbl nyeri. Oly mdon alapozhat meg, ha egy joghatsggal rendelkezQ llam kiadatsi krelmet terjesztett elQ, de annak teljestst megtagadtk s megkeresett llam semmilyen joghatsgi el alapjn nem tud eljrni. Ezrt a joghatsg a megkeresQ fl joghatsgbl vezethetQ le, azt helyettesti. Valjban a megkeresett fl kpviseli a megkeresQ felet. A terleti, szemlyi, nvdelmi vagy univerzalits elvn alapul joghatsg n. eredeti joghatsg, mg a kpviseleti elven alapul joghatsg n. helyettestQ, vagy kisegtQ (szubszidirius) joghatsg, amely alapjn a SzerzQdQ llam brmely bntetendQ cselekmny miatt a sajt bntetQjoga alapjn eljrhat, ha arra egy msik SzerzQdQ llam bntetQtrvnye alkalmazhat. Az aut dedere aut punire elv napjaikban sem rvnyesl maradktalanul, s a modern jog is lehetQv teszi az egyttmqkds (pl. a kiadats vagy a bntetQeljrs tvtele) megtagadst. II./ A BpNGYI JOGSEGLY LTALNOS FELTTELEI: A bqngyi jogsegly ltalnos felttelei azoknak a kvetelmnyeknek a rendszere, amelyek valamennyi nemzetkzi egyttmqkds esetn kivtelt nem tqrQen rvnyeslnek. Aszerint, hogy e kvetelmnyek meglte, vagy hinya az egyttmqkds felttele, megklnbztetnk pozitv s negatv ltalnos feltteleket. II/1.) A bqngyi jogsegly ltalnos pozitv felttelei: Az egyttmqkdQ llamok szuverenitsa s a relevns cselekmnyek bntetendQ cselekmnny (bqncselekmnny) nyilvntsa jelentik azokat a nemzetkzi s bntetQjogi alapokat, amelyekre az egyttmqkds formi plhetnek. A bqngyekben folytatott nemzetkzi egyttmqkds a viszonossg s a kettQs inkriminci elvn alapul, fggetlenl attl, hogy e kt elv az egyttmqkdsnek nem minden formjban egyforma jelentQsgq. Korbban a bqngyekben folytatott nemzetkzi egyttmqkds clja kizrlag arra irnyult, hogy az elkvetQ a felelQssgre vonst ne tudja elkerlni, napjainkban azonban mr a nemzetkzi egyezmnyekben is megfogalmazott cl az elkvetQ reszocializcija, azaz annak elQsegtse, hogy jra beilleszkedjk a trsadalomba. EbbQl a szempontbl jelentQsge van annak a megklnbztetsnek, hogy az egyttmqkds az elkvetQ rdekei ellen hat, vagy ppen az Q rdekeit is szolglja. A nemzetkzi gyakorlatban a viszonossg az llamok szuverenitst juttatja kifejezsre. A nemzetkzi bqngyi egyttmqkds msik nlklzhetetlen felttele a kettQs inkriminci. E felttel vizsglata minden esetben felmerl, ha a bqncselekmnyt nem az az llam brlja el, ahol a bqncselekmnyt elkvettk. A joghatsg gyakorlsa sorn a kettQs inkriminci elvnek rvnyeslst az befolysolja, hogy a bqncselekmny miatt eljrni kvn llam melyik elv alapjn gyakorolja a joghatsgt. Az orszgok egy rszben az aktv szemlyi elv korltlanul rvnyesl, teht a klfldn tartzkod llampolgraiktl felttel nlkl megkvetelik a hazai bntetQjogi szablyok tiszteletben tartst. A passzv szemlyi elven alapul joghatsgot az llamok ritkbban alkalmazzk, de alkalmazsa esetn rendszerint tekintettel vannak a kettQs inkrimincira. Ms a helyzet, ha a joghatsg az egyetemes joghatsgi elven alapul. Az ilyen joghatsgot a kettQs inkriminci nem korltozza. A kettQs inkriminci elve a legalits elvvel is sszefgg s ennek klnsen az emberi jogi konvencik megjelense ta van nagyobb jelentQsge. A kettQs inkriminci elvnek alkalmazsa az llami szuverenitshoz annyiban kapcsoldik, hogy az llamok rendszerint nem adjk ki azt a szemlyt, aki a belsQ jog szerint nem kvetett el bqncselekmnyt. A jogalkalmazs sorn jelentQsge van az absztrakt s a konkrt kettQs inkriminci megklnbztetsnek. Az absztrakt kettQs inkriminci a kettQs bntetendQsget jelenti, teht azt, hogy az adott cselekmny mindkt llamban bntetendQ, a konkrt kettQs inkriminci pedig azt, hogy az elkvetQ a bntetendQ cselekmny miatt mindkt orszgban bntethetQ. Az elsQ esetben teht csak a tnyllsszerqsg sszehasonltsra kerl sor, de mindazok a bntethetQsgi akadlyok, amelyek a konkrt elkvetQ megbntetse szempontjbl relevnsak (mint pl. a ne bis in idem, valamint az elvls rvnyestse), figyelmen kvl maradnak. A konkrt kettQs inkriminci a bntethetQsget kizr krlmnyekre (pl. jogos vdelem, magnindtvny hinya stb.) is kiterjed. A kiadatsi eljrsban kettQs inkriminci elve gy jelentkezik, hogy az eljr br a lex fori szerint vizsglja a cselekmnyt. Azt vizsglja, hogy a kiadats alapjt kpezQ cselekmny a sajt belsQ joga szerint bqncselekmnyt kpez-e. A bntets-vgrehajts tadsa-tvtele ugyancsak a kettQs inkriminci megltt kveteli. Az elkvetQ reszocializcija, mint clkitqzs nem alapozhat a kettQs inkriminci elvre. Valjban az egyn srelme akkor zrhat ki a bntets-vgrehajts tadsa-tvtele sorn, ha az eltlt hozzjrulsa, mint felttel rvnyesl. Az egyb jogsegly nyjtsakor mr nem mindig kvetelik meg a kettQs inkriminci rvnyeslst. Az egyb jogseglynl a kettQs inkriminci elvnek rvnyestst abbl a szempontbl kell vizsglni, hogy az adott eljrsi cselekmny az eljrs al vont elkvetQ ellen irnyul-e s csak akkor kell ezen elvre tekintettel lenni, ha az eljrsi cselekmnyt a terhelt ellen irnyul bntetQ jellegq intzkedsnek lehet minQsteni. Az utbbi vekben a kettQs inkriminci helyett vagy mellett egyre inkbb alkalmazzk az n. kzrendi (ordre public) klauzult. II/2.) A bqngyi jogsegly ltalnos negatv felttelei: A negatv felttelek azok a krlmnyek, amelyeknek fennllsa kizrja vagy kizrhatja a bqngyi jogsegly nyjtsnak lehetQsgt. Az Eurpai Tancs keretben kszlt egyezmnyek az egyttmqkds kizr oknak tekintik, s megtagadst rjk el, ha alaposan felttelezhetQ, hogy a tovbbi klfldi eljrsban nem tartjk be az Emberi jogok Eurpai Egyezmnyben tmasztott kvetelmnyeket, az eljrs sorn arra lehet szmtani, hogy faji, vallsi, nemzetisgi hovatartozs, vagy politikai vlemny miatt htrnyos megklnbztetst alkalmaznak, a megkeresett orszg vagy harmadik llam (amelynek terletn a bqncselekmnyt elkvettk) az gyben mr jogerQs hatrozatot hozott (ne bis in idem). A nemzetkzi bqngyi egyttmqkds sorn megklnbztetjk a korbbi jogerQs tlet (ne bis in idem) pozitv s negatv hatst. A pozitv hats azokra az intzkedsekre utal, amelyeket az egyik orszg hatsgnak meg kell vagy meg lehet tennie a msik orszg brsgnak tlete alapjn. Ilyen pl. a szabadsgveszts vgrehajtsi fokozatnak megllaptsa. A negatv hats azt jelenti, hogy a belfldi hatsgok tevkenysgt a klfldi brsg tlete megakadlyozza. Az 1976. vi 8. szm tvr.-rel kihirdetett Polgri s Politikai Jogok nemzetkzi Egyezsgokmnya szerint: senkivel szemben sem lehet bntetQeljrst indtani vagy bntetst kiszabni olyan bqncselekmny miatt, amely miatt az adott orszg trvnynek s bntetQeljrsnak megfelelQen jogerQs tlettel mr eltltk vagy felmentettk. A nemzetkzi bqncselekmnyek kzvetlenl a nemzetkzi jog alapjn ldzhetQk, ezrt velk kapcsolatban a bntetQjogi elvek sajtosan rvnyeslnek. Napjainkra ltalnosan elismerst nyer a nemzetkzi jogon alapul bntetQjogi felelQssg, amely szmos tekintetben eltr a belsQ bntetQjogi felelQssgtQl. gy sajtosan rvnyesl a nullum crimen sine lege elv, a ne bis in idem elve, kln eljrsi szablyok rvnyeslnek s nem alakult ki pl. az tletek vgrehajtsra vonatkoz ltalnos elfogadott szablyrendszer. A ne bis in idem nemzetkzi rvnyeslst ktfle belsQ jogi szablyozssal lehet segteni. Az egyik a klfldi tlet rvnynek belsQ elismerse, a msik a hazai tlet rvnynek nemzetkzi kiterjesztse. KLFLDI TLET RVNYE: Btk. 6. (1) A klfldi brsg tlete a magyar brsg tletvel azonos rvnyq, ha a) a klfldi brsg a magyar hatsgok feljelentse alapjn vagy a bntetQeljrs tadsa folytn jrt el, b) az elkvetQvel szemben a klfldi brsg olyan cselekmny miatt jrt el, amely mind a magyar jog, mind a klfldi llam joga szerint bntethetQ, s a klfldn folyamatban volt eljrs, valamint a kiszabott bntets, illetve alkalmazott intzkeds sszhangban van a magyar joggal. (2) Az (1) bekezds b) pontjban meghatrozott felttelek meglte esetn sem ismerhetQ el a klfldi brsg tletnek rvnye, ha az eltls politikai vagy azzal szorosan sszefggQ egyb bqncselekmny, illetQleg katonai bqncselekmny miatt trtnt. (3) A cselekmny nem tekinthetQ politikai, illetQleg katonai bqncselekmnynek, ha annak elkvetsnl, figyelemmel az az sszes krlmnyre, gy a bqncselekmny ltal elrni kvnt clra, a bqncselekmny indtkra, az elkvets mdjra, a felhasznl vagy felhasznlni kvnt eszkzkre, a bqncselekmny kztrvnyi jellege tlnyom a politikaihoz, illetQleg a katonaihoz kpest. (4) A szndkos emberls, illetve a szndkos emberlst is magban foglal bqncselekmny a klfldi tlet rvnynek megllaptsa szempontjbl mindig kztrvnyi jellegq bqncselekmnynek tekintendQ. (5) Ha a magyar bntetQtrvny hatlya al tartoz szemly cselekmnyt klfldi brsg mr elbrlta, az (1) bekezds esett kivve, a bntetQeljrs megindtsrl a legfQbb gysz hatroz. Ebben az esetben a klfldn vgrehajtott bntetst vagy elQzetes fogva tartst a magyar brsg ltal kiszabott bntetsbe be kell szmtani. (6) Klfldi brsg tletn trvnnyel kihirdetett nemzetkzi szerzQdssel, tovbb az Egyeslt Nemzetek Biztonsgi Tancsa ktelezQ hatrozatval ltrehozott nemzetkzi bntetQ brsg jogerQs tlett is rteni kell. A bqnldzs s az igazsgszolgltats tern folyamatosan bQvlQ nemzetkzi kapcsolatainkban mind gyakrabban merl fel az igny, hogy a hazai brsgok a klfldi tletek rvnyt a magyar brsgok tletvel azonos rvnyqnek ismerjk el. A klfldi tlet rvnynek elismerse azt is eredmnyezi, hogy ahhoz ugyanazok a bntetQjogi kvetkezmnyek (pl. visszaess, mentests) kapcsoldnak, mint a hazai brsgok ltal meghozott tlethez. Ma mg a trsadalmi rendszerek s a jogrendszerek klnbzQsge folytn nem volna helyes, ha minden klfldi bntetQbrsg tlett a magyar brsg tletvel azonos rvnyqnek tekintennk. Ezrt a klfldi brsg tletet csak a trvnyben ttelesen meghatrozott esetekben azonos rvnyq a magyar brsg tletvel. a) Az (1) bekezds a) pontjban meghatrozott esetben a magyar hatsgok kezdemnyeztk a bntetQeljrs klfldn trtnQ lefolytatst, ezrt indokolt a hazai kezdemnyezsre klfldn lefolytatott eljrs eredmnyekppen megszletett tlet rvnynek elismerse. b) Az (1) bekezds b) pontjnak alkalmazsa olyan klfldi tlet rvnynek elismerst teszi lehetQv, amely nem a magyar hatsgok kezdemnyezse alapjn lefolytatott bntetQeljrsban szletett. Csak olyan bntets vagy intzkeds tvtelre kerlhet sor, amely sszhangban van (illetve sszhangba hozhat) a magyar joggal. Az (1) bekezds b) pontja all kivtelt jelentenek az olyan politikai, vagy azzal szorosan sszefggQ egyb bqncselekmnyek, illetve a katonai bqncselekmnyek, amelyek csak a klfldi llam jogrendjt srtik. Ha a trvnyi felttelek hinyban a klfldi brsg tletet nem azonos rvnyq a magyar brsg tletvel, a magyar bntetQtrvny hatlya al tartoz szemly cselekmnynek klfldn trtnt elbrlsa ellenre helye van idehaza bntetQeljrs lefolytatsnak. Az eljrs ismtelt lefolytatsa azonban nem mindig szksges. (Szksgtelen pldul, ha a magyar brsg elQre lthatan nem szabna ki slyosabb bntetst.) Ezrt ilyen esetekben a bntetQeljrs megindtsrl a legfQbb gysz hatroz. A legfQbb gysz eljrs megindtst elrendelQ hatrozatnak a hinya bntethetQsget kizr ok [22. i) pont]. Amennyiben a legfQbb gysz a bntetQeljrs lefolytatst elrendeli, a klfldn vgrehajtott bntetst, valamint az ott killott elQzetes fogva tartst be kell szmtani a magyar brsg ltal kiszabott bntetsbe. Az elQzetes fogva tarts beszmtsra ebben az esetben is a 99. rendelkezsei az irnyadk. A klfldi tlet rvnynek elismerse vonatkoz klnleges eljrs szablyait a Be. 578.-a rgzti. Eredetileg a Btk. hatrozta meg a nemzetkzi bntetQjogi egyttmqkds keretben irnyad valamennyi rendelkezst, gy elsQsorban a kiadatsra, tovbb a bntetQeljrs felajnlsra, a bntets vgrehajtsnak tvtelre s tengedsre, valamint a menedkjogra vonatkoz szablyokat (Btk. 7-9.-ai), m ezeket az Nbj. 1996. jlius h 15. napjtl kezdQdQ hatllyal hatlyon kvl helyezte. 10.) A BpNCSELEKMNY FOGALOM TRTNETE. A BpNCSELEKMNY FOGALMA A MAGYAR BNTETPJOG-TUDOMNYBAN S A BNTETP TRVNYKNYVBEN A BNCSELEKMNYFOGALOM TRTNETI FEJLPDSE: A XIX. szzad elsQ ktharmadban a jogellenessg, tnyllsszerqsg s a bqnssg kategrii mg nem klnltek el egymstl. A fogalmi gondolkods kzppontjban a jogellenessg , a jogtalansg kategrija helyezkedett el, ez magba zrta a tnyllsszerqsget s a bqnssget is. Nincs jogtalansg bqnssg nlkl elv rvnyeslt azzal a jelentstartalommal, hogy a jogrend csak a bqnsen elkvetett cselekmnyek ellen fordul. Jhering nmet professzor 1867-ben tanulmnyt art A bqnssg mozzanata a rmai magnjogban cmmel, melyben arra a kvetkeztetsre jutott, hogy ltezik egy objektv jogellenessg , vagyis a jogellenessg olyan kategria, amely nem fgg a cselekvQ bntethetQsgtQl, illetQleg nem fgg bqnssgtQl. Az ilyen rtelemben vett jogellenessg-fogalmat rtkestette a ksQbbiekben a polgri jog tudomnya, s a bntetQjog-tudomny is. 1880 s 1904 kztt Liszt, Beling s Radbruch tvettk az objektv jogellenessg fogalmt s tovbb tkletestettk. A szzad utols harmadban a jogellenessg s a bqnssg fogalma teht elvlt egymstl. A bntetQjogban a teria szerint a jogellenessget a cselekmny s az ltala elindtott kauzlis trtns alaktja, hozza ltre. A kauzlis trtns objektv kategria, mert fggetlen az azt elindt szemly szubjektv elkpzelseitQl, illetQleg egyltaln attl, hogy beszmthat-e. E dogmatikai fogalomalkots jelentQs eredmnye, hogy elvlasztja az objektvet a szubjektvtQl;, a klsQ okozst attl, ami lelki . A jogellenessg ilyen felfogshoz a pszichikai bqnssgfogalom kapcsoldik, amely azt fejezi ki, hogy a trgyi okozs az alany (a tettes) tudatban tkrzQdik. A jogellenessg s a bqnssg egymstl val elvlasztsa, illetQleg az objektvnek a szubjektvtQl val elklntse mqvi beavatkozs eredmnye. Az objektv s szubjektv kztt alakult ki a tnyllsszerqsg fogalma. A tnylladki elemek tant (a trvnyi tnyllsi elemek tant) Beling professzor dolgozta ki 1906-ban. Eszerint a trvnyi tnylls jelenti azt az elsQ lpcsQt, amelynek vizsglata sorn eldQl; a cselekmny kimertette-e a Btk. valamely diszpozcijban meghatrozott ismrveket. IgenlQ esetben a cselekmny tnyllsszerq. A tnyllsszerqsg vizsglata utn a msodik, immr rtkelsi lpcsQben azt kell vizsglni: vajon a cselekmny jogellenes-e. Vgl a harmadik rtkelsi lpcsQben: az elkvetQt bqnssg terheli-e. A tnyllsszerqsg, a jogellenessg s a bqnssg a cselekmnyhez, mint fQ fogalomhoz kapcsoldtak. A normatv bqnssg tana (elsQ hirdetQje a nmet Frank: 1907.) azt fejezi ki, hogy a bqnssg lnyege a felrhatsg. A felrhatsg: jogszempont rtktlet. Olyan rtktlet, amelyet a br a tettes lelkivilgrl: helyesebben szndkossgrl vagy gondatlansgtl alkot. A tettes akkor bqns, ha szndka vagy gondatlansga neki felrhat. Az a bqncselekmny-fogalom, amely az I. Vilghbort megelQzQ vekben kszen llt, a kvetkezQ kategrikbl tevQdtt ssze. A jogellenessge egyrszt a trvnyi tnylls objektv oldaln lert klsQ kauzlis trtnst jelentette. Msrszt jelentette azt a megllaptst is, hogy ez a trtns jogvdte rdekeket, rtkeket srt vagy veszlyeztet. A jogellenessg gy kialakult fogalma a materilis jogellenessg. A tnyllsszerqsg s a jogellenessg kztti kapcsolat: A jogellenessg rtkkategria: a cselekmny jogszempont rtkelst fejezi ki. A tnyllsszerq magatartsrl a brnak azt is meg kell llaptania, hogy az egyszersmind jogvlte rdekeket srt-e vagy veszlyeztet-e, vagyis, hogy materilisan jogellenes-e. A tnyllsszerqsg rtkelsmentes kategria, a jogellenessg pedig jogszempont rtkelst fejez ki. A fogalomalkots gyakorlati rtelme,hogy a br a trvnyi tnyllst kimertQ teht a tnyllsszerq cselekmnyrQl a msodik vizsglati lpcsQben megllapthatja, hogy nem jogellenes. A jogellenessg hinya jelenti azokat a kivteleket, amelyek krben a tnyllsszerq cselekmny nem bntethetQ. E kivtelek rszben a bntetQ trvnyben tallhatk (ilyen a jogos vdelem, vagy a vgszksg), rszint a tudomnyos, illetQleg a joggyakorlat alaktotta ki Qket (pl. hivatali ktelessg teljestse). A jogellenessge hinyzik annak az emberlsnek, amelyet hivatali ktelessge teljestse sorn az tletvgrehajt kvet el . A materilis jogellenessg fogalma az elkvetQ javra jelent rtkelst a tnyllsszerqsghez kpest, nem pedig terhre. Ugyancsak az elkvetQ javra, vagyis in melius irnyban jelent rtkelst a felrhatsgra ptett normatv bqnssgfogalom. A brsg a tnyllsszerq s jogellenes cselekmnyrQl kimondhatja, hogy a tettesnek a cselekmny nem rhat fel. sszefoglalva: a bntetQjog-tudomnyban a tteles jogbl vont absztrakcik eredmnyekn kialakult a bqncselekmnynek hrom fogalmi kategrira: a tnyllsszerqsgre, a jogellenessgre s a bqnssgre ptett fogalma. Ez a cselekmny hrmas megtlst fejezi ki: elQszr a tnyllsszerqsget kell vizsglni (nem rtkelni, csak felismerni!), majd a jogellenessget s a bqnssget rtkelni. A rendszer egyik hibjnak tekintettk, hogy a jogellenessget nem lehet tisztn objektv kategriaknt felfogni. A ksrlet nem okoz eredmnyt, mgis jogellenes, a cselekmnyt a szndk formlja bqncselekmnny. A szubjektv jogellenessgi elemeket azonban a vzolt dogmatikai rendszer csak kivtelnek tekintette. A msodik vilghbor befejezse utn az NSZK-ban Welzel professzor dolgozta ki a finalits elmlett. Ez az irnyzat tagadja a jogellenessgnek s a bqnssgnek, mint objektvnek s szubjektvnek a szembelltst, s a szubjektv jogellenessgi elemeiket a szably rangjra emeli. Magt a szndkot is jogellenessgi ismrvknt fogja fel, mert tagadja az emberi cselekmnynek klsQre (kauzlisra) s belsQre (lelkire) val kettbontst. Az emberi cselekmnyt szndkos cselekmnynek, sQt clra irnyzott (vagyis finlis) aktusnak fogja fel. Ezzel a szndkossg s a gondatlansg tkerl a jogellenessgi ismrvek sorba, s a bqnssg lnyegben csak felrhatsg marad. A bqnssg sszetevQi: a legalbb korltozott beszmtsi kpessg, a jogellenessg tudata vagy e tudat lehetQsge az elkvetQ szmra, a normaszerq magatarts elvrhatsga. A finalits elmlete az NSZK hatrain tl nem hdtott. A BpNCSELEKMNY FOGALMA A MAGYAR BNTETPJOG-TUDOMNYBAN: Az 1945 elQtti magyar bntetQjog-tudomnyban a magyar szerzQk a jogellenessg, a tnyllsszerqsg, a bqnssg kategriit alkalmaztk, az objektv jogellenessget, a szubjektv bqnssgtQl megklnbztettk. 1945 utn a magyar bntetQjog-tudomnya Szovjetuni trvnyeiben tteles bntetQjogi fogalomm vlt trsadalomra veszlyessg kategrijval is megismerkedett. Ez a fogalom rszint trsadalmi viszonyok, trsadalmi rdekek vagy rtkek srtst vagy veszlyeztetst jelenti, ezrt jelentstartama rszben azonos a materilis jogellenessg-fogalom jelentsvel. A jogtudomny meg akarta Qrizni a jogellenessg-fogalmat is, de rtkesteni kvnta az jonnan megismert trsadalomra veszlyessg kategrit is. A jogellenessg-fogalom megQrzse mellett az szlt, hogy a jogrendszer ms gazatai (a polgri jog, a munkajog, az llamigazgatsi jog) is ismerik. Ugyanakkor a trsadalomra veszlyessg elismerse mellett szlt, hogy kifejezsre juttatta a jogalkot llsfoglalsnak indokt a bqncselekmnyek megfogalmazsa a bqncselekmnny nyilvnts krben. A bqncselekmny fogalmt a filozfia szintjrQl a kriminlpolitika, terletre vitte t. A bqncselekmny-fogalomban az ismrvek gy zsfoldni kezdtek: a bqncselekmny 1.) trsadalomra veszlyes, 2.) jogellenes, 3.) tnyllsszerq s 4.) bqns cselekmny lett. Az tvenes vek elejn kialakult az a nzet, hogy a bqncselekmny-fogalomban nincs helye az rtkels al esQ, az n. normatv kategriknak. Ez egyrszt azt jelentette, hogy az n. normatv bqnssg helyt jbl a pszicholgiai bqnssg foglalta el; rszben pedig azt, hogy a tnyllsszerqsg j jelentshez jutott. Szmos szerzQ azt vallotta: nincs kln bqncselekmny, s nincs kln tnyllsszerqsg. A tnyllsszerqsg tartalmazza a bqncselekmny minden tteles jogi felttelt. E megfogalmazs eredmnyeknt a tnyllsszerqsg s a bqncselekmny fogalma azonosult. A trsadalomra veszlyessg s a jogellenessg, tovbb a bqncselekmny s a tnyllsszerqsg fogalmai konkurltak egymssal. A trsadalomra veszlyessg s a jogellenessg versengst gy prbltk kikszblni, hogy e kt fogalma egytt hasznltk, mgpedig a jogellenessget a trsadalomra veszlyessg utn, zrjelbe helyezve. Dogmatikailag szksgess vlt a klns trvnyi tnyllst kimertQ cselekmny valamilyen nll megjellse, s mivel a tnyllsszerqsg mr foglalt volt, j fogalmakat kellett alkotni. Ilyen j fogalom lett a diszpozciszerq cselekmny , vagy a bntetendQ cselekmny . Az elmlt vtizedek alatt a tnyllsszerqsg fogalma olyan sok rtelemben kerlt felhasznlsra, hogy ma mr nem lehet azzal az ignnyel alkalmazni: mindenki rtse. A tnyllsszerqsg az ltalnos trvnyi tnylls tana keretben kerlt oktatsra. A BpNCSELEKMNY FOGALMA A BNTETP TRVNYKNYVBEN: Btk. 10. (1) Bqncselekmny az a szndkosan vagy ha a trvny a gondatlan elkvetst is bnteti gondatlansgbl elkvetett cselekmny, amely veszlyes a trsadalomra, s amelyre a trvny bntets kiszabst rendeli. A bqncselekmny szndkosan vagy gondatlanul, vagyis bqnsen elkvetett cselekmny; olyan cselekmny, amely veszlyes a trsadalomra, s amelyre a trvny bntets kiszabst rendeli, vagyis bntetendQ cselekmny. A Btk. teht hrom fogalmi ismrvvel jellemzi a bqncselekmnyt. Az 1978. vi Btk. a szocializmus idQszakban kerlt megalkotsra. Sem az 1990. vi, sem az azt kvetQ vlasztsok idQszakban nem ltezett olyan vlasztsi program, amely egy j Btk. megalkotst hirdette volna. Az elmlt vtizedekben klnsen 1990., vagyis a rendszervltozs ta a Btk. egy-egy szablynak, intzmnynek a megvltoztatsra kerlt sor (a mdostsok szma elrte a hatvanat). Ugyanakkor 200 ta az Igazsggyi Minisztrium keretben szakmai, tudomnyos ignnyel folyik egy j Btk. tervezetnek az elksztse. Egy lehetsges j trvny s a Btk. mai elvi alapjai kztt a legjelentQsebb klnbsg a trsadalomra veszlyessg fogalmnak s jelentQsgnek az elismersben, illetQleg a tagadsban van. A hatlyos Btk. kiemelkedQ jelentQsget tulajdont a trsadalomra veszlyessgnek. Ugyanakkor a jogrendszer ms gazatait ehelyett a jogellenessg fogalmat hasznljk. Az Unio tagllamai kivve a volt szocialista orszgokat a jogellenessg fogalmat alkalmazzk. Ezrt az j Btk. tervezetnek az elksztse sorn is az Igazsggyi Minisztrium kodifikcis csapata mellQzni kvnja a trsadalomra veszlyessg fogalmt. A Btk. 10. (1) bekezds fogalom-meghatrozst s a Liszt-Beling-fle tudomnyos bqncselekmny-fogalmat egymshoz kzeltve a kvetkezQk mondhatk: FQfogalom a cselekmny, a cselekmny, a cselekmny jelzQi pedig a kvetkezQkppen hasonlthatk egymshoz: a bntetendQsg trvnyi fogalmnak a tnyllsszerqsg tudomnyos fogalma, a trsadalomra veszlyessg trvnyi fogalmnak a (materilis) jogellenessg tudomnyos fogalma felel meg, mg a bqnssg gyqjtQfogalma al vonhat szndkossgnak s a gondatlansgnak, mint trvnyi fogalmaknak rtelemszerqen a bqnssg tudomnyos fogalma felel meg. 11.) A BpNCSELEKMNY FOGALMI ELEME: -TNYLLSSZERpSG, -TRSADALOMRA VESZLYESSG (JOGELLENESSG), -BpNSSG. A TRVNYI TNYLLS FOGALMA. A TNYLLSSZERpSG. TNYLLSSZERpSG BNTETENDPSG: A bqncselekmny az a cselekmny, amelyre a trvny bntets kiszabst rendeli. A bqncselekmnny nyilvnts a trvnyi tnyllsok megalkotsa tjn trtnik, a bntetsek nemt s mrtkt pedig a tnyllshoz fqztt bntetsi ttelek, illetQleg ttelkeretek hatrozzk meg. Abban a krdsben, hogy bqncselekmny trtnt-e vagy sem, az elsQ vizsglati lpcsQ annak megllaptsa, hogy egy cselekmny kimertette-e egy trvnyi tnylls kereteit. A trvnyi tnylls azoknak a krlmnyeknek az sszessge, amelyeket az adott bntetQnorma a Klns Rszben ler. A trvnyi tnylls objektv s szubjektv elemek sszessge. Objektv elemei a jogellenessg fogalom szerint mqkdQ jogrendszerekben a jogellenessg, a magyar jogban pedig a trsadalomra veszlyessget formljk. A trsadalomra veszlyessg ugyanis a cselekmnyhez kapcsoldik, ez pedig a klvilgban jelenik meg. A tnyllsban azonban tettes-tudati ismrvek szereplsre is sor kerl, gy a szndkossg s a gondatlansg is jelen van. A tettes-tudati elemek (szndk, gondatlansg, az esetleg szereplQ motvum s a clzat) szubjektv elemek, a tnylls alanyi oldalnak ( a bqnssgi tnyllsnak) rszei. A tnyllsban teht az objektv ismrvek a trsadalomra veszlyessget, a szubjektv ismrvek a bqnssget alaktjk. Az ltalnos Rsz szablyai kzl csak azok vesznek rszt a tnyllsszerqsg alaktsban, amelyeket a trvnyi tnylls megnevez. A magyar Btk. a gondatlansgot mindig megnevezi, mg szndkos bqncselekmnyeknl a szndk felQl hallgat (a trvny bqncselekmnyfogalmbl kvetkezik, hogy hallgatsa esetn az elkvets szndkos). A keretdiszpozcik krben a tnylls egy olyan kln normt zr magba, amelynek szvege nem a BntetQ Trvnyknyvben lett kihirdetve s ezltal megismerhetQsge korltozott. A tnyllsszerqsgen bell nll jelentQsge van (lehet) az objektv ismrveknek. Ezek hordozzk a trsadalomra veszlyessget, illetQleg ms terminolgival, a jogellenessget. TRSADALOMRA VESZLYESSG - JOGELLENESSG: Btk. 10. (2) Trsadalomra veszlyes az a tevkenysg vagy mulaszts, amely a Magyar Kztrsasg llami, trsadalmi vagy gazdasgi rendjt, az llampolgrok szemlyt vagy jogait srti vagy veszlyezteti. Eredeti felfogs szerint a trsadalomra veszlyessg kettQs jelentsq fogalom volt. Egyrszt beszlhetnk jogalkoti rtelemben, valamint jogalkalmazi rtelemben vett trsadalomra veszlyessgrQl. A jogalkoti rtelemben vett trsadalomra veszlyessg fogalom arra utalt, hogy a jogalkot a trvnyhozs sorn a lehetsges magatartsok teljessggbQl egy vlaszts eredmnyeknt foglalt llst abban a krdsben, hogy valamely cselekmny bqncselekmnny kell-e nyilvntani. A bqncselekmnny nyilvnts indoka az, hogy az adott cselekmny veszlyes a trsadalomra. A cselekmny trsadalomra veszlyessge teht ma mg jogalkoti kategriaknt elismerse rintetlen. Ellenben azltal, hogy a 2006. vi XI. trvny 2006. jlius 1. napjtl a Btk. 28.-t is s a Btk. 36.-t is hatlyon kvl helyezte a trsadalomra veszlyessg fogalma megszqnt jogalkalmazsi kategria lenni. Egy j Btk. kodifiklsa sorn a trsadalomra veszlyessg fogalmnak teljes krq mellQzsre kerlne sor. A hbor elQtti magyar jogtudomnyban s a joggyakorlatban a jogellenessg fogalma jutott jelentQsghez. A jogellenessggel kapcsolatban rvnyeslt az a felfogs, hogy a tnyllsszerq cselekmny jogellenessgt csak a trvnyben nevestett okok (pl. jogos vdelem) zrhatjk ki. Innen a ttel: jogellenessg = a trvnyi tnylls trgyi oldali ismrvei + a jogellenessget kizr okok hinya. A BpNSSG: A bqngyi tudomnyok elmletben s a bntetQjogi felelQssg, illetQleg felelQssgre vons rendjn elQszr a perjogi bqnssg fogalma alakult ki. A perjogi bqnssg azt fejezi ki, hogy a brsg bqnsnek mondja ki a vdlottat a bqncselekmny elkvetsben s ezrt Qt bntetssel sjtja. A bqnssg kimondsra a felttel az, hogy bebizonyosodott: a vd trgyv tett cselekmny bqncselekmny s azt a vdlott kvette el. A perjogi bqnssg felttelezi az alanyi oldal a szndkossg vagy a gondatlansg fennllst, de ezenfell felttelezi a trgyi ismrvek: elkvetsi trgy, cselekmny, eredmny, hely, md, idQ, eszkz kimertst is. Az alanyi bqnssg vszzadokon t a perjogi bqnssgbe rejtve ltezett. A XIX. szzad utols harmadnak bntetQjog tudomnya a jogellenessg fogalma alatt a bqncselekmny klsQ trgyi megjelenst rtette, a kauzalitssal szemben kerestk a belsQ, lelki mozzanatokat. Az elkvetQ gondolati vilgban kialakul folyamat ekkor nyertk el a bqnssg megjellst. Azta a bntetQjogi felelQssgre vons rendjn ltezik a perjogi bqnssg, s ltezik a bntetQ anyagi jogi az alanyi bqnssg is. Az anyagi jogi bqnssg fogalmt eredetileg mint gyqjtQfogalmat hasznltk s rajta a szndkossgot s a gondatlansgot rtettk. A szndk (dolus) s a gondatlansg (culpa) alapjait mr a rmai jog kimqvelte. A dolus s a culpa a bqnssg alkot elemv azonban csak a XIX. szzadban vlt. Amg a tudomny a szndkossgban s a gondatlansgban csak gondolati lelki, vagyis pszicholgiai mozzanatokat ltott, a bqnssgfogalom is llektani mozzanatokra plt. Az gy jellemzett bqnssgfogalmat pszicholgiai bqnssgfogalomnak nevezzk. A szndk llektani fogalom, a jog rtkrendszertQl fggetlenl jellemezhetQ. Szndkosan jt s rosszat egyarnt tehetnk. Ezzel szemben a gondatlansg csak a jog rtkrendszervel sszefggsben elemezhetQ. A llektanban nincs gondatlansg . A gondatlansg slyosabb alakja az n. tudatos gondatlansg azltal jn ltre, hogy az elkvetQ elQre ltja magatartsa kvetkezmnyeinek a lehetQsgt, de knnyelmqen bzik azok elmaradsban. A gondatlansg enyhbb alakzata a hanyag gondatlansg. Fogalmi ismrvei szerint az elkvetQ nem ltja elQre magatartsa lehetsges kvetkezmnyeit, mert elmulasztotta a tQle elvrhat figyelmet vagy krltekintst. A gondatlansg krben teht rtkels al esQ mozzanatokat fedezett fel a tudomny: a knnyelmqsget , s a tQle elvrhatsgot . Azt a bqnssgi felfogst, amely a bqnssget az elvrhatsggal hozza sszefggsbe, s lnyegt a bri rtkelsben ltja, axiolgiai (rtktani) vagy normatv bqnssgi tannak nevezzk (lnyegnek megfogalmazsa Kelsen nevhez fqzQdik). rtelemszerqen a br llaptja meg: mit nem lett volna szabad megtennie, vagy mit nem lett volna szabad megakadlyozni az elkvetQnek. A normatv bqnssgi tanban az elvrhatsg: a helyes gondolkods s viselkeds elvrhatsga teht kzponti helyre jutott. A szndkossg s a gondatlansg a bri rtkelsnek csak trgyai, a bqnssgnek csak megjelensi formi. A normatv bqnssgi tanban az elvrhatsgot srtQ gondolkods s magatarts rhat fel az elkvetQnek. gy jelenik meg a felrhatsg, mint az anyagi jogi bqnssg alapja. A magyar tudomnyban a hatvanas vektQl kezdve a pszicholgiai mozzanatok mellett egyre inkbb elismershez jut a normatv szempontok hangslyozsa. A BNTETPJOGI FELELPSSG VIZSGLATNAK LPCSPI A BpNCSELEKMNYI FOGALMI ELEMEK SZINTJN: A bqncselekmny fQ fogalma a cselekmny. A dogmatikai elemzs szempontjbl az elsQ vizsglati fok a tnyllsszerqsg. A tnyllsszerqsg tartalmazza azokat az ismrveket, amelyek e cselekmnyt egyrszt az letben megengedett cselekmnyektQl, msrszt ms bqncselekmnyektQl elhatroljk. A tnyllsszerqsg ismrveit a klns trvnyi tnylls hordozza. vtizedeken t a tnyllsszerqsg megllaptsa utn a msodik lpcsQben a cselekmny trsadalomra veszlyessge kerlt vizsglatra. Mivel 2006. jlius 1-jtQl a jogalkalmazi rtelemben vett trsadalomra veszlyessg vizsglata elvesztette trvnyi alapjt, valsznqleg jra fel fog ledni a materilis jogellenessg fogalma s a trsadalomra veszlyessg helyett, a msodik lpcsQt a jogellenessg fogja alkotni. A tnyllsszerqsg s a materilis jogellenessg vizsglata utn kerl sor a bqnssg elemzsre. A bqncselekmny fogalmn bell teht fQfogalom a cselekmny. A cselekmny hrom jelzQje: tnyllsszerq, jogellenes (materilis jogellenessg) s bqns. A trvnyi tnylls kimertse, vagyis a tnyllsszerqsg rtkelsmentes fogalom (Liszt-Beling-fogalom). Ez azt jelenti, hogy a brt a trvnyi tnyllsi ismrvek felismerse terheli. Az ebben az rtelemben vett tnyllsszerqsgrQl a br kt logikai tletet alkot. Az egyik tlet, hogy a cselekmny jogellenes. A tnyllsszerqsg s a jogellenessg megllaptsa utn kerl sor a bqnssg vizsglatra. A bqnssgfogalom srtukturlsa teht logikai lpcsQfokokat jelent. A BpNCSELEKMNYEK SLY SZERINTI KATEGRIJA: Btk. 11 (1) A bqncselekmny bqntett vagy vtsg. (2) Bqntett az a szndkosan elkvetett bqncselekmny, amelyre a trvny kt vnl slyosabb bntets kiszabst rendeli. Minden ms bqncselekmny vtsg. A bqncselekmnyek sly szerinti kategorizlst az 1810. vi napleoni bntetQ trvnyknyv vezette be (bqntett, vtsg, kihgs). A sly szerinti tagolst a Csemegi-kdex is magv tette oly mdon, hogy az 1878. vi Btk. amely a bqntett s a vtsg kategrijt ismerte az 1879. vi Kihgsi bntetQ trvnyknyvvel egszlt ki. A hrmas feloszts 1879-1950-ig tartott, amikor is az 1950. vi Bt. (1950. vi II. trvny) a vtsgi kategrit mellQzte s a bqncselekmnyeket bqntett s kihgs szerint klnbztette meg. Az 1955. vi 17. sz. tvr. a kihgs intzmnyt megszntette s helyette a kzigazgatsi jogi jogsrtsek intzmnyt: a szablysrtsek kategrijt vezette be. A magyar bntetQjogban gy 1955-ben a bqntett s a bqncselekmny fogalma azonosult, egszen 1971-ig, amikor az1971. vi 28. sz. tvr. jbl megalkotta a vtsgek kategrijt. Az 1978. vi Btk. ugyancsak a bqncselekmnyek kt sly szerinti kategrijt klnbzteti meg: a bqntettet s a vtsget. Az 1971. vi 28. sz. tvr. az egy vet meghalad bntetsi ttellel fenyegetett szndkos s a hrom vet meghalad bntetsi ttellel fenyegetett gondatlan bqncselekmnyeket tekintette bqntettnek, mg a tbbi (szndkos s gondatlan) bqncselekmnyt vtsgnek. A Btk. megoldsa, hogy a trvnyi bntetsi ttelre tekintet nlkl minden gondatlansgbl elkvetett bqncselekmny vtsg (mg a legslyosabban bntetni rendelt gondatlan bqncselekmnyek a kt vtQl nyolc vig terjedQ szabadsgvesztssel bntetendQek is). A szndkos bqncselekmnyek a trvnyi bntetsi tteltQl fggQen bqntettek vagy vtsgek. Bqntett az a szndkosan elkvetett bqncselekmny, amelynek trvnyi bntetsi ttele a ktvi szabadsgvesztst meghaladja. Az a bqncselekmny, amelynek trvnyi bnteti ttele kt v: vtsg. A bqntett-vtsg elhatrolsnak mind a bntetQ anyagi jog, mind pedig a bntetQeljrsi jog szempontjbl jelentQsge van. A Be. kln szablyozza a vtsgi eljrst . A Btk. a klnbsgttelnek az albbi szempontokbl tulajdont jelentQsget: A bqntett miatt kiszabott szabadsgvesztst fegyhzban (Btk. 42.) vagy brtnben(Btk. 43.) kell vgrehajtani, a vtsg miatt kiszabottat pedig foghzban (Btk. 44.). A bqntett miatt szabadsgvesztsre tlt a bntets ngytdnek (fegyhz esetn), vagy hromnegyednek (brtn esetn) kitltse utn; a vtsg miatt szabadsgvesztsre tlt pedig a bntets ktharmadnak kitltse utn bocsthat feltteles szabadsgra. A bntetett elQlethez fqzQd htrnyos kvetkezmnyek alli mentests krben a trvny nem egyszerqen csak a bqntettek s a vtsgek kztt differencil. Klnbsget tesz a szndkos s a gondatlan vtsgek kztt abban a krben, amelyben az elkvetQt vgrehajtand szabadsgvesztsre tltk. A gondatlan vtsg miatt eltlt a szabadsgveszts kitltsvel automatikusan mentesl, mg a szndkos vtsg vagy bqntett miatt eltlt csak vrakozsi idQ eltelte utn rehabilitldik. A BTK. JOGTECHNIKAI MEGOLDSA: A Btk.-ban a bqncselekmny szablyknt szndkosan elkvetett cselekmny. Kivtelkppen a gondatlansgbl elkvetett cselekmny is bqncselekmny, de csak akkor, ha a trvny a gondatlan elkvetst is bntetni rendeli. Teht nincs minden bqncselekmnynek gondatlan alakzata. Ha van szndkos alakzat is (pl. szndkos emberls) s gondatlan alakzat (pl. gondatlansgbl elkvetett emberls), a trvny a gondatlan elkvetst mindig enyhbben bnteti, mint a szndkost. (A gondatlan elkvets pedig mindig vtsg.) A Btk. abbl a ttelbQl kiindulva, hogy a bqncselekmny fQszablyknt szndkosan elkvetet cselekmny, az egsz Klns Rszt tfog szvegezstechnikt kvet, azaz a szndkos bqncselekmnyek trvnyi tnyllsba nem rja be a szndk kifejezst. (gy a szndkos emberls trvnyi tnyllsa nem tartalmaz szvegszerq utalst a szndkra, hanem gy szl: aki mst megl .) A szndk szval csak egszen kivtelesen tallkozunk a trvnyi tnyllsok szvegben [Btk. 171. (3) bekezds: Ha az elkvetQ a kzvetlen veszlyt szndkosan idzi elQ .] Ellenben a Btk. a gondatlan bqncselekmny bntetendQsgnek kivteles llspontjra helyezkeddk, a gondatlansgot mindig bepti a trvnyszvegbe [PL.: Aki az emberlst gondatlansgbl kveti el Btk. 166. (4) bekezds]. A TRVNYI TNYLLS - TNYLLSSZERpSG: A bqncselekmny fogalmi ismrveinek egyike a tnyllsszerqsg . Tnyllsszerq az a cselekmny, amely kimerti valamely (Klns Rszben megfogalmazott) trvnyi tnylls ismrveit. A tnyllsszerqsg s a trvnyi tnylls fogalma teht sszekapcsoldik. a) Az a ttel, hogy a trvnyi tnylls megvalstsa (a tnyllsszerqsg) bqncselekmnyfogalmi ismrv, a hatlyos trvny szvegvel is igazolhat. Btk. 20. (1): Tettes az, aki a bqncselekmny trvnyi tnyllst megvalstja. (2) Trstettesek azok, akik a szndkos bqncselekmny trvnyi tnyllst, egyms tevkenysgrQl tudva, kzsen valstjk meg. A trvny teht a tettesi cselekmny modellje szerint ptkezik, vagyis a tettes cselekmnyt tekinti tnyllsszerqnek. Ha csak a tettesi cselekmny tnyllsszerq, a bqncselekmnyrQl pedig azt mondottuk hogy tnyllsszerq , gy a bqncselekmny s a tettesi cselekmny kz egyenlQsg tehetQ. b) E szably alli kivtelknt bqncselekmny, de nem tnyllsszerq a bqnrszesek cselekmnye. Bqnrszes a felbujt s a bqnsegd. Btk. 21. (1) Felbujt az, aki mst bqncselekmny elkvetsre szndkosan rbr. (2) Bqnsegd az, aki, bqncselekmny elkvetshez szndkosan segtsget nyjt. (3) A rszesekre is a tettesekre megllaptott bntetsi ttelt kell alkalmazni. A tudomny szerint a rszesi cselekmny esetben is kimutathat egyfajta tnyllsszerqsg , csak a rszesi trvnyi tnylls nem a Klns Rszben, hanem az ltalnos Rszben nyert megfogalmazst. A rszesek esetben a tnyllsszerqsg jrulkos. c) A Klns Rsz a befejezett tettesi cselekmny szerint ptkezik. A szndkos bqncselekmny azonban a befejezettsg szakaszt megelQzQen thalad, illetQleg thaladhat megvalsulsi szakaszokon, az elQkszleten, illetQleg a ksrleten. Ksrlet esetn a tnyllsszerqsg hinyos, mert Ksrlet miatt bntetendQ, aki a szndkos bqncselekmny elkvetst megkezdi, de nem fejezi be. (Btk.16.) Ksrlet esetn a trvnyi tnylls egyes rszei megvalsulnak, msok azonban nem teljeslnek. A ksrlet is bqncselekmny, a tnyllsszerqsg csonka volta ellenre. Bqncselekmny az elQkszlet is, br kvl reked a Klns Rszbeli trvnyi tnyllson. A Btk. 18. (1) bekezds elQkszleti cselekmny a bqncselekmny elkvetst knnytQ felttelek biztostsa, az elkvetsre felhvs, ajnlkozs, stb., feltve, hogy az elkvetQt bqncselekmny elkvetsnek clja vezrli. Az elQkszlet teht nem tnyllsszerq cselekmny. d) A ksrlet tnyllsszerqsge teht csonka; az elQkszletnek, tovbb a felbujtsnak s a bqnseglynek pedig egyltaln nincs a Klns Rsz szablyai szerint kimutathat tnyllsszerqsge. e) A tnyllsszerqsg bqncselekmnyi ismrvt BelingtQl szrmaztatjk. A Liszt-Beling-Frank-fle bqncselekmny fogalomban az rtkelsmentes trvnyi tnyllsrl szletik meg a logikailag a jogellenessg tlet s a bqnssgi tlet. Az rtkelsmentessg ttelbQl az kvetkezik, hogy a trvnyi tnyllsban csak ler (deszkriptv) elemek vannak. Ezek a ttelek lassan megdQltek, mert kiderlt, hogy a trvnyi tnyllsi ismrvek nagy rsze rtkels al esQ, azaz normatv jellegq. A trvnyi tnylls az 1900-as vek elsQ harmadban mr elvesztette rtkmentes felfogst. f) A trvnyi tnylls tanban a tnyllsi ismrveket a tudomny sztvlasztotta objektv s szubjektv ismrvekre. Objektv ismrvek azok, amelyekkel, illetQleg amelyekben a cselekmny a klvilgban megjelenik. gy a klvilgban elvileg lthat a cselekmny, a cselekmny eredmnye, az elkvets trgya, eszkze stb. Az objektv ismrvekrQl kimondottk, hogy azok a cselekmny jogellenessgt alaktjk.(Pl. az emberls trvnyi tnyllsban a jogellenessget formlja az lsi cselekmny, a srtett halla, mint eredmny, a cselekmny s az eredmny kztti okozati sszefggs.) A szubjektv ismrvek a bqnssget formljk. A bqnssg (a szndkossg s a gondatlansg) tettes-tudati elemek, ezrt szubjektvek . A trvnyi tnyllsban gy megjelennek e jogellenessget forml objektv s a bqnssget alakt szubjektv ismrvek. Az irodalom ezt a ttelt is megcfolta, mert kimutatta, hogy lteznek szubjektv jogellenessgi s objektv bqnssgi ismrvek. Pl. jszaka a lakott csaldi hzba erQszakosan behatol tettes cselekmnye azonnali tettenrs esetn a tettes szndktl fggQen lesz befejezett magnlaksrts, a betrses lopsnak ksrlete vagy az emberls elQkszlete. g) A szocialista bntetQjog-tudomny a trvnyi tnylls fogalmba, az abba belert ismrveken tl egyre tbb mindent rtett bele. gy fogalmi krbe bevonta objektv ismrvknt a cselekmny trsadalomra veszlyessgt, majd bevonta a jogtrgyat, vagyis azt az rdeket, rtket, vagy trsadalmi viszonyt, amelyet az adott trvnyi tnyllsban lert bqncselekmny srt, vagy veszlyeztet. Vgl bevonta az elkvetQ szemlyi trsadalomra veszlyessgt. Legvgl bevonta a bntethetQsgi akadlyokat, vagyis a bntethetQsget kizr (pl. jogos vdelem) s a bntethetQsget megszntetQ (pl. elvls) okokat is. A bntethetQsgi akadlyokat negatv tnyllsi elemeknek nevezte. A trvnyi tnylls rszei a Klns Rszbeli tnyllsi ismrvek, - tovbb az ltalnos Rszben jellemzett bqncselekmnyfogalmi ismrvek (trsadalomra veszlyessg), - illetQleg a bntethetQsgi akadlyok hinya. A tnyllsszerqsgi fogalom az egsz bqncselekmnytant magban foglalta. Az eredeti, vagyis a Klns Rszi trvnyi tnyllsra mretezett tnyllsszerqsg ptlsra megjelent a diszpozciszerqsg fogalma, amely belesllyedt a tnyllsszerqsg fogalmba. h) Az utbbi esztendQkben tbben sszeszqktik a tnyllsszerqsg lehetQsgeit s ahol csak lehetsges, mellQzik a trvnyi tnylls kifejezs hasznlatt. i) A trvnyi tnyllsrl alkotott fogalom nagy jelentQsghez jut a bntetQeljrs sorn, a bizonyts rendjn. A trvnyi tnylls elemeit (ismrveit) kell bizonytani. (Emberls esetn a cselekmnyt, a hallt, mint eredmnyt, a cselekmny s az eredmny kztti okozati sszefggst, az elkvetQ szndkt.) Ellenben nem szorulnak bizonytsra a trvnyi tnyllsban nem szereplQ fogalmak (pl., hogy az emberls veszlyes a trsadalomra, hogy jogellenes, hogy a tettes nem volt tvedsben, hogy a cselekmnyt nem jogos vdelemben, vagy vgszksgben kvette el, stb.). 12.) A TRVNYI TNYLLSI TRGYI OLDALA (AZ OBJEKTV ELEMEK). AZ ELKVETSI MAGATARTS AZ ELKVETSI MAGATARTS, MINT SZKSGES ISMRV: 1. A cselekmny, az elkvetsi magatarts a tnylls fogalom legjelentQsebb ismrve. A cselekmny letbeli s jogi fogalma egymstl eltr. Az letbeli , a termszetes cselekmnynek az a jellemzQje, hogy az ember tudata, szndka irnytja. Valjban kivve a reflex mozgsokat s beidegzQdtt mozgsainkat: az n. automatizmusokat , elQbb gondolkodunk s utna cseleksznk. A kigondolt cselekmnyt a tudat a vgrehajts egsz folyamata alatt vgigksri. Az emberi cselekmnyt a cselekvQ clja foglalja egysgbe s valjban minden emberi magatarts bizonyos clra irnyzott magatarts. A bntetQjog azonban a magatartst s az azt vezrlQ tudatot egymstl elklnti. A cselekmnybQl kirekeszti a cselekvQ cljt s az alanynak a cselekmny elkvetsvel kapcsolatos gondolati vilgt az alanyi oldalra utalja. A bntetQjogi rtelemben vett elkvetsi magatarts ehhez kpest fggetlen a cselekvQ elkpzelseitQl, cljaitl, illetQleg fggetlen attl, hogy a magatarts kvetkezmnyeit az elkvet elQre ltta-e avagy elQre kellett volna ltnia. A tartalmtl akknt megfosztott cselekmny-fogalmat reduklt cselekmny-fogalomnak nevezzk. A bntetQjog a reduklt cselekmny-fogalommal szemben egy objektv s egy szubjektv kvetelmnyt tmaszt. a) Objektv szempontbl elkvetsi magatarts olyan cselekmny, amely a trsadalomban tnyleges hatst vlt ki, illetQleg tnyleges hats kivltsra legalbbis alkalmas. Ez a tnyleges hats az n. befejezett eredmny-bqncselekmnyek krben az eredmny tnyleges elQidzsben fejezQdik ki. Ilyen tnyleges hats az alaki bqncselekmnyek elkvetsi magatartsait is jellemzi. gy pl. a lops elkvetsi cselekmnye: az elvtel megvltoztatja az ing dolog korbbi birtoklsi helyzett. A ksrleti szakaszban megrekedt eredmny-bqncselekmnyek elkvetsi magatartsi bntetendQsgnek az az alapja, hogy az eredmny elQidzsre alkalmasak voltak. b) Szubjektv szempontbl az elkvetsi magatartssal szemben azt a kvetelmnyt tmasztjuk, hogy akaratlagos legyen. Akaratlagossgon csak a mozgs, nem pedig a mozgs kvetkezmnyeinek az akarst rtjk. A kvetkezmnyek az akarsa vagy nem akarsa az alanyai oldalon, a bqnssg problmakrben ignyel elemzst. c) Egyes trvnyi tnyllsok valamilyen ktelessgnek az elmulasztst, illetQleg valamilyen ktelessg elmulasztsval trtnQ eredmnyokozst tekintik elkvetsi magatartsnak. Lnyegben ebben a krben is a magatarts objektv alkalmassga a cselekmnny minQsls alapja. 2. Az elkvetsi magatarts trvnyi megfogalmazsa alapjn klnbsget tehetnk csak tevssel; csak mulasztssal, akr tevssel akr mulasztssal elkvethetQ bqncselekmnyek kztt. A csak tevssel elkvethetQ bqncselekmnyek egyik kategrijt az jellemzi, hogy a trvny tnyllsban eredmny nem szerepel. Az eredmnyt tnyllsi ismrvknt nem tartalmaz, csak tevssel elkvethetQ bqncselekmnyeket tiszta tevkenysgi bqncselekmnyeknek nevezzk (pl. a lops). Lteznek olyan bqncselekmnyek, amelyek trvnyi tnyllsai eredmnyt tartalmaznak (materilis bqncselekmnyek) s az eredmnyt okoz magatartst a trvny gy hatrozza meg, hogy az csak tevssel fejthetQ ki (pl. csals). Egyes bqncselekmnyek csak mulasztssal kvethetQk el, a trvnyi tnylls pedig eredmnyt nem tartalmaz. A kizrlag mulasztssal elkvethetQ immaterilis bqncselekmnyeket tiszta mulasztsos bqncselekmnyeknek nevezzk. A mulaszts a jog vilgban ktelessgellenes nem-tevst jelent. A tiszta mulasztsos bqncselekmnyek valamilyen parancsnak a megszegsvel jnnek ltre. A tiszta mulasztsos bqncselekmnyek esetben a valamilyen magatarts tanstsra vonatkoz ktelessg kzvetlenl a bntetQjogszablybl ered (pl. feljelentsi ktelezettsg elmulasztsa). Lteznek olyan eredmnyt tartalmaz (materilis) bqncselekmnyek, amelyek megfogalmazsa szerint az eredmny csak mulasztssal idzhetQ elQ, okozhat (pl. segtsgnyjts hallt okoz elmulasztsa). Lteznek olyan bqncselekmnyek, amelyeknek trvnyi tnyllsai csak az eredmnyt rjk le, az eredmnyt okoz magatartst pedig nem jellemzik. Az ilyen tpus trvnyi tnyllsokat nyitott trvnyi tnyllsoknak nevezzk. A nyitott trvnyi tnyllsokban foglalt eredmny lersval a trvnyhoz megtiltotta mindazokat a magatartsmdozatokat, amelyek az eredmny okai lehetnek. A nyitott trvnyi tnyllsban foglalt eredmny elQidzhetQ akr tevssel, akr mulasztssal. Ha a tettes a nyitott trvnyi tnyllsban foglalt eredmnyt mulasztssal hozza ltre, vegyes mulasztsos bqncselekmnyrQl szlunk. 3. A vegyes mulasztsos bqncselekmnyek: Vegyes mulasztsos bqncselekmny esetn az eredmny annak folytn ll be, hogy akadlyozzk meg. Pl. a nem tpllt csecsemQ voltakppen a termszet rendje szerint hanhal. Az eredmnyt a hallt az alanytl fggetlen, rajta kvl ll termszeti folyamatok hozzk ltre. Ez az eredmny azonban elhrthat lett volna. Vegyes mulasztsos bqncselekmny esetn azt az objektve hatkpes, szubjektve pedig akaratlagos magatartst hinyolja a bntetQjog, amely az eredmny elhrtsra alkalmas lett volna. Akr az eredmny elhrthatatlan, akr pedig az elhrtsra egybknt alkalmas cselekmny kifejtse az adott helyzetben lehetetlen, nem llapthat meg vegyes mulasztsos bqncselekmny. A vegyes mulasztsos bqncselekmnyekrt val felelQssg megllaptsnak is az a felttele, hogy valakit az eredmny elhrtsra ktelessg terheljen. A vegyes mulasztsos bqncselekmny kt eleme teht: az eredmny bellsnak elhrtsra vonatkoz ktelessg elmulasztsa s azt eredmny bekvetkezse. Valjban e felttelek sorrendje valamely konkrt gy eldntse sorn megvltozik, mert az eredmny bekvetkezse esetn kerl csak sor a ktelessg vizsglatra. A krds. mibQl fakad az eredmny megakadlyozsra vonatkoz ktelezettsg? A ktelezett szemlye a konkrt ktelessg jelleghez igazodik. Ez a ktelezettsg azonban nem kzvetlenl a bntetQjogszablybl, hanem ms jogterlet szablyaibl ered. Az eredmny elhrtsra vonatkoz ktelezettsg eredhet: a csaldi kapcsolat tnybQl, eredhet munkaviszonybl, fakadhat a polgri jogi szerzQdsbQl, eredhet a ktelessg foglalkozsi szablybl, fakadhat a ktelessg bntetQjogi oltalom al vont erklcsi szablybl is. 4. A tiszta s a vegyes mulasztsos bqncselekmnyek a kvetkezQkppen hatrolhatk el egymstl: A tiszta mulasztsos bqncselekmnyek krben a ktelessg mindig kzvetlenl a bntetQjogszablybl ered s a cselekmnyhez a trvnyi tnylls nem trst eredmnyt. Vegyes mulasztsos bqncselekmnyek krben a ktelessg rendszerint valamilyen ms jogterlet szablybl fakad s a trvnyi tnylls mindi eredmnyt tartalmaz. Az akr tevssel, akr mulasztssal elkvethetQ bqncselekmnyeket akkor s csak akkor nevezzk vegyes mulasztsos bqncselekmnyeknek, ha a konkrt esetben mulaszts ltal valsulnak meg. 5. Az elkvetsi magatarts idQbelisge szempontjbl megklnbztetnk mozzanatos s folyamatos bqncselekmnyeket. A mozzanatos bqncselekmnyek idQbelileg ltalban jl megragadhatak, mert elkvetsi magatartsnak a trvny egy jl krlhatrolt cselekmnyi mozzanatot tekint. Ilyen mozzanatos cselekmny pl. a lops trvnyi tnyllsban szereplQ elvtel . Lteznek tbb-mozzanat bqncselekmnyek is, ilyen pl. az erQszakos nemi kzsls, amely kt cselekmnyi mozzanatbl ll: az erQszak kifejtsbQl s a kzslsbQl. Tbb mozzanat a rabls is: a srtett elleni erQszak s a dolog elvtele. A folyamatos bqncselekmnyek idQben huzamosan kiterjedve tartanak. Az elkvetsi magatarts tanstsval ugyan a bqncselekmny befejezett vlik, ez a befejezettsg azonban, llapotszerqen tovbb tart, mgpedig mindaddig, amg a folyamat be nem fejezQdik, illetQleg az llapot meg nem szqnik. Ilyen folyamatos bqncselekmny pl. a fegyverrejtegets . 6. Cselekmnyi elmletek: A termszetes cselekmnytan az emberi magatartst bio-pszichikai egysgknt fogja fel. Vagyis a mozgs akarsa s a mozgs kvetkezmnyt elQrelt s kitqzQ cl egytt van. A termszetes cselekmnytannal nem magyarzhat viszont a mulaszts. Msrszt nem vlaszthat el benne a mozgs akarsa s a mozgs kvetkezmnynek akarsa. A termszetes cselekmnyfogalom nehzsgei jl tkrzQdnek a kzpkor vgi jogelvekben. E jogelvek szerint ugyanis a ltolvaj, aki a lovat szndkosan lopta el, szndkos emberls cmn felelt azrt az emberhallrt, amelyet a megbokrosodott lopott l okozott. A kauzlis cselekmnytan az emberi cselekmnyt vezrlQ tudattartalmat kettvlasztotta. Akarati formnak nevezte azt a tudattartalmat, amely a mozgst irnytja. Az akarati forma a cselekmnyfogalom rsze. Ezzel szemben a mozgs cljt, rtelmt alkot akaratai elemeket akarati tartalomnak nevezi, s a szndkba lteti, mint a kvetkezmny akarst. Az emberi akarat jogszempont kettbontsa tnyllstanilag azt jelenti, hogy az akarati forma a cselekmny rszeknt a trgyi oldalra kerl, az akarati tartalom pedig a bqnssg alkotelemeknt az alanyi oldalra soroltatik. A kauzlis cselekmnytan ezzel a kettbontssal maradandt alkotott. Innen a ttel: a cselekmny szubjektve akaratlagos magatarts. A szocilis cselekmnytan elfogadja a kauzlis terinak a szubjektv akaratlagossgrl szl felfogst. Ezt azzal egszti ki, hogy objektve a magatarts trsadalmi jelentQsgt aszerint a tapasztalat szerint kell megtlni, ahogyan az a trsadalom felvevQ horizontjn megjelenik. gy jutunk el a cselekmny objektv alkalmassghoz, amely alapot nyjt pl. a ksrleti cselekmnyek megtlshez. A finlis cselekmnytan valjban nem cselekmnytani, hanem bqnssgi elmlet. Lnyege, hogy az emberi cselekmnyt clirnyos, azaz finlis cselekmnynek fogja fel s ezrt a szndkot belteti a cselekmnybe. Ezzel az alanyi oldalrl, a bqnssg krbQl a szndk tvndorol a trgyi oldalra, a cselekmnybe. 13.) A TRGYI OLDAL RENDSZERINTI ISMRVEI. AZ ELKVETSI TRGY, AZ EREDMNY S AZ OKOZATI SSZEFGGS A TRGYI OLDAL RENDSZERINTI ISMRVEI: 1. Az elkvetsi trgy s a passzv alany, mint esetleges ismrv: Elkvetsi trgy az a dolog, amelyre vonatkozan az elkvetQ cselekmnyt vgrehajtja. Lteznek olyan trvnyi tnyllsok, amelyekben a bqncselekmny alanya nem valamely dologra, hanem valakire, emberre vonatkozan vele szemben hajtja vgre cselekmnyt. Amennyiben a trvnyi tnyllsban nem dolog, hanem ember helyezkedik el az elkvetsi trgyi jogi pozcijban, az embert nem elkvetsi trgynak, hanem passzv alanynak nevezzk. A srtett s a passzv alany nem egymst fedQ fogalmak. Srtett az, akinek szemlyt vagy jogait a bqncselekmny srtette vagy veszlyeztette. Srtettje a vagyon elleni bqncselekmnyeknek is van (pl. a lops srtettje az, akitQl a dolgot a tettes elvette). Nem mondhatjuk azonban, hogy egyszersmind a lopsnak a passzv alanya is az a szemly, akitQl loptak. Az elkvetsi magatartst (az elvtelt) az alany ugyanis nem emberre, hanem dologra fejtette ki. Msrszt, amg passzv alany csak ember lehet, a srtett pozcijban jogi szemly is elhelyezkedhet. A srtett-fogalomkr teht tgabb, mint a passzv alany fogalmi kre. Amennyiben a cselekmny az emberek nem teste ellen, hanem szemlyisgi joga elleni irnyul pl. rgalmazs, szbeli becsletsrts , Qt a bqncselekmny passzv alanynak nem, hanem csak srtettjnek tekinthetjk. Passzv alanya az erQszakos bqncselekmnyeknek van, vagyis olyan bqncselekmnyeknek, amelyek az emberi test ellen irnyul ellensges fizikai rhatsban fejezQdnek ki. Egy ezzel ellenttes felfogs szerint a verblis cselekmny (rgalmazs, becsletsrts) srtettjt is passzv alanynak tekinti, sQt rgalmazs esetn mg a jogi szemlyt is. A srtett fogalma elsQsorban nem anyagi jogi, hanem eljrsjogi fogalom. A srtett szmra az eljrsi jog bizonyos perbeli pozcikat (magnvdl, magnfl, magnindtvny elQterjesztQje, srtett-tan) biztost. Nincs minden bqncselekmnynek elkvetsi trgya, illetQleg passzv alanya. Nincs elkvetsi trgya pl. a szbeli becsletsrtsnek, a rgalmazsnak, a hamis tanzsnak. Mivel az elkvetsi trgy (a passzv alany) nem minden klns trvnyi tnyllsnak ismrve, a trvnyi tnylls szempontjbl az elkvetsi trgyat (a passzv alanyt) nem szksges, hanem rendszerinti ismrvnek tekintjk. 2. Az eredmny: 1. A bqncselekmny eredmnyn az elkvetsi magatarts tanstsa kvetkeztben a klvilgban bell azt a vltozst rtjk, amelyet a trvnyi tnylls ler. Az eredmny a trvnyi tnylls trgyi oldaln elhelyezkedQ tnyllsi ismrv. Nem minden bqncselekmny trvnyi tnyllsa tartalmaz eredmnyt, ezrt az eredmnyt rendszerinti ismrvnek nevezzk. Azokat a bqncselekmnyeket, amelyek tnyllsai eredmnyt tartalmaznak, anyagi, vagy materilis bqncselekmnyeknek nevezzk. A kt bqncselekmny kategria kztt az a klnbsg, hogy a materilis bqncselekmny csak az eredmny belltval (a hall, a testi srls, a vagyoni kr bekvetkezsvel) vlik befejezett, mag az alaki bqncselekmny az elkvetsi magatartsa puszta tanstsval (pl. a hamis tanzs bqncselekmnye a hamis tanvalloms megttelvel) a befejezettsg szakaszba jut. 2. A trvnyi tnyllsban lert eredmny fajtja szerint megklnbztetnk srtQ eredmnyt tartalmaz s veszlyhelyzetet mint eredmny tartalmaz materilis bqncselekmnyeket. Ennek megfelelQen klnbsget tesznk srtsi materilis bqncselekmnyek s veszlyeztetsi materilis bqncselekmnyek kztt. Srtsi eredmnyen olyan tnyleges srelmet (hallt, betegsget, vagyoni krt) rtnk, amely a klvilgban tbb-kevsb jl felismerhetQen jelentkezik az elkvetsi magatarts folyomnyknt. Tpusai: Egyes bqncselekmnyek trvnyi tnyllsban termszettudomnyos mdszerrel mrhetQ, lnyegben biolgiai tpus eredmnyek helyezkednek el. Ms materilis bqncselekmnyek trvnyi tnyllsai ms, pontos mdszerrel mrhetQ eredmnyeket tartalmaznak. gy pl. a vagyon elleni bqncselekmnyeknl a kr olyan vltozs, amely krbecslssel, pnzgyi, szmszaki vagy egyb mdszerekkel regisztrlhat. Lteznek olyan eredmny-tpusok, amelyek megkzeltQen pontos mdszerrel nem, hanem csak a trsadalmi tapasztalaton alapul bri rtkels alapjn ismerhetQk fel, illetQleg rtkelhetQk. Az ilyen tpus eredmnyeket trsadalmi eredmnynek nevezzk (pl. jelentQs rdeksrelem Btk. 174. Knyszerts). A srtQ eredmnyt tartalmaz bqncselekmnyek, az eredmny belltval vlnak befejezett. Ha a tettes az eredmny ltrehozsnak szndkval fejti ki a trvnyi tnyllsban jellemzett eredmnye elQidzsre (okozsra) objektve alkalmas cselekmnyt, de az eredmny mgsem kvetkezik be, a szndkos bqncselekmny ksrlett kell megllaptani. A veszlyeztetsi materilis bqncselekmnyek trvnyi tnyllsaiban eredmnyknt a vszhelyzet szerepel. Veszlyen a srelem bekvetkezsnek objektv lehetQsgt rtjk. A veszlyeztetsi materilis bqncselekmnyek az eredmnynek a lehetQsgknti megfogalmazsval a bntethetQsg feltteleit idQben elQbbre hozzk. A veszlyeztetsi materilis bqncselekmnyek tpusai: Egyes veszlyeztetQ bqncselekmnyek trvnyi tnyllsaiban a kzvetlen veszly az eredmny (pl. Btk. 186. - Kzti veszlyeztets). Ms veszlyeztetQ materilis bqncselekmnyek trvnyi tnyllsban a veszly az eredmny. (Pl. Btk. 185. - Vasti kzlekeds veszlyeztetse.) 3. Azokat a bqncselekmnyeket, amelyeknek a trvnyi tnyllsaiban eredmny nem szerepel, immaterilis bqncselekmnyeknek nevezzk. Az immaterilis bqncselekmnyek is okoznak srelmet, illetQleg elQidznek veszlyt. Ez a srelem, illetQleg ez a veszly azonban nem trvnyi tnyllsi ismrv, s gy nem szorul bizonytsra. A tiszta mulasztsos bqncselekmnyek (pl. feljelentsi ktelezettsg elmulasztsa) immaterilis; a tiszta tevkenysgi bqncselekmnyek is immaterilis (pl. szbeli becsletsrts); az akr tevssel, akr mulasztssal megvalsthat bqncselekmnyek pedig materilis bqncselekmnyek. A vegyes mulasztsos bqncselekmnyei mindig eredmny-bqncselekmnyek. 4. Valamely bqncselekmny materilis bqncselekmnyknt, illetQleg immaterilis bqncselekmnyknt trtnQ trvnyi megfogalmazsa kizrlag a jogalkot megtlsn mlik. Ugyangy kizrlag a jogalkot megtlsn mlik, mely cselekmnyeket fogalmaz meg srtsi, s mely bqncselekmnyeket veszlyeztetsi materilis bqncselekmnyekknt. 3. Az okozati sszefggs: 1. Az okozati sszefggst a materilis bqncselekmnyek krben vizsgljuk. Valamely eredmnyt lehet bqnsen szndkosan vagy gondatlanul s lehet vtlenl okozni. EbbQl kvetkezik, hogy nmagban az okozati sszefggs vizsglata nem dnti el a bntetQjogi felelQssget. A tettes csak azrt az eredmnyrt fele, amelyet bqnsen okozott, amelyet szndka vagy gondatlansga tfogott. 2. A bqncselekmny s a bqnzs trsadalmi jelensg. Ezrt az okozati sszefggs vizsglata a bntetQjogban nem termszettudomnyos ignnyel, hanem abbl a szempontbl trtnik, hogy a bntetQjogi felelQssg egyik alkotelemt feldertsk. A bntetQjogsz az egyetemesen sszefggQ okfolyamatok kzl az okozati sszefggs vizsglata sorn egy jogszempont elszigetelst hajt vgre. A bntetQjogban az okozati sszefggs funkcionlis fogalom, funkcija annak az elsQdleges felelQssgi mozzanatnak a jelzse, amelynek folytn valaki egy jogilag nem kvnatosnak tlt eredmny bekvetkezse miatt bqnssge esetn felelQss tehetQ. 3. A bntetQjogi okozatossg teht nem azonos a termszettudomnyokban feltrt mechanikai, kmiai biolgiai stb. okozatossggal. A bntetQjog ugyanis az okozati sszefggs vizsglata sorn az emberi viselkedsek hatsnak megtlse szempontjbl a trsadalmi mechanizmus szablyibl indul ki; ezzel sszefggsben ok -nak tekinti a mulasztst is, a mulaszts okozatossgrl pedig a termszetben nem szlhatunk. A mulaszts csak a bntetQjog rtkrendszernek a tkrben tekinthetQ elkvetsi magatartsnak s tekinthetQ valamely eredmny oknak. Ha ugyanaz az okozs tevssel megvalstott okozsnak is, s ltszlag mulasztssal vgrehajtott okozsnak is tekinthetQ, a tevssel okozst kell megllaptani. Pl. ha a gpkocsivezetQ a kzlekedsi szablyok megszegsvel elmulasztja a kijellt gyalogtkelQhely elQtti megllst s a zebrra hajtva valakit hallra gzol, elkvetsi magatartsnak, a hall oknak a gzolst, nem pedig a megllsi ktelezettsg elmulasztst kell tekintennk 4. Az okozati sszefggs mdszertani mrse az eredmny tpushoz igazodik. Amennyiben a trvnyi tnyllsban biolgiai tpus eredmny (hall, testi srls, betegsg, slyos egszsgromls, maradand testi fogyatkossg) helyezkedik el, gy az okozati kapcsolat feltrshoz nlklzhetetlen az orvostudomny kzremqkdse (igazsggyi orvosszakrtQ bevonsa). Ha a trvnyi tnyllsban nem termszettudomnyos mdszerrel, de ms egzakt mdszerrel mrhetQ eredmny helyezkedik el, az okozati kapcsolat az eredmny jelleghez igazod, adott esetben komplex mdszerekkel kell feltrni. Amennyiben a trvnyi tnyllsban trsadalmi eredmny helyezkedik el jelentQs rdeksrelem, slyos htrny a br az okozatossg krdsben szakrtQ kzbejtte nlkl pusztn a trsadalmi gyakorlat alapjn foglal llst. A materilis veszlyeztetsi bqncselekmnyek krben az okozati kapcsolatot a brsg egyedl vagy szakrtQ kzbejttvel vizsglja. 5. Az okozati sszefggs megllaptst nem zrja ki az a krlmny, hogy az eredmnynek a srtett magatartsa is oka volt. 6. A br az anyagi vilg egyetemes sszefggQ jelensgi kzl az okozati sszefggs vizsglata sorn bntetQjogi szempontbl elszigetelst eszkzl. Csak azokat az okokat vizsglja, amelyek a bntetQjogi felelQssgre vons szempontjbl jelentQsek. A bntetQjogi felelQssg szempontjbl csak az emberi magatarts (a tevs vagy a ktelessgellenes nem tevs: a mulaszts) tekinthetQ jelentQs oknak. Ezen tlmenQen a br az emberi magatartsok kztt egy tovbbi kivlasztst eszkzl abbl a szempontbl, hogy az eredmny a cselekmny objektv hatsirnyban jelentkezett-e. Ok -nak csak azt az emberi magatartst tekintjk, amelynek objektv hatsirnyban kvetkezett be az eredmny. 7. Valamely eredmny a jogilag jelentQs emberi magatarts okozatknt mindig valamilyen felttelek kztt jn ltre. Feltteleknek az okozati kapcsolatot rszben alakt objektv mozzanatokat nevezzk. 8. Az okozati sszefggsnek ms a jelentQsge a szndkos s ms a gondatlan bqncselekmnyeknl. A gondatlan bqncselekmnyeknl ugyanis az okozati sszefggs, illetQleg az eredmny bekvetkezse a felelQssget lezrja. A szndkos bqncselekmnyeknl a tnylegesen bekvetkezett eredmny a bntetQjogi felelQssget nem zrja le. Lehetsges, hogy a tettes slyosabb eredmnyrt felel, mint amilyen eredmnyt tnylegesen okozott. Ez a helyzet a szndkos materilis bqncselekmnyek ksrletnl ll elQ, akkor, ha a tettes szndka a tnylegesen okozottnl slyosabb srelem elQidzsre irnyult, s cselekmnye e slyosabb srelem ltrehozsra objektve alkalmas is volt. 9. A materilis bqncselekmnyekrt val felelQssg trgyi oldali felttelei: az elkvetsi magatarts, az okozati sszefggs s az eredmny. Brmennyire is fontos a bqncselekmnyi krben az okozati sszefggs fennllsa, nmagban nem dnti el a bntetQjogi felelQssg krdst. Az okozati kapcsolat objektv fennforgsa mellett ugyanis a bntetQjogi felelQssg szempontjbl az is szksges, hogy e kapcsolat alakulst az elkvetQ belssa, vagy legalbbis belthassa; vagyis, hogy bqnssg tfogja az oksgi viszonyt. 10. Okozatossgi terik: Az okozati sszefggs fennllsa a felelQssgnek csak egyik talpkvet (a materilis bqncselekmnyeknl), ennek vizsglata utn mg a bqnssget (vagyis a szndkossgot, vagy a gondatlansgot) kell eldnteni. Ez azt jelenti, hogy egyik okozatossgi elmlet sem az egyetlen tnyezQ a felelQssg meghatrozsa sorn, mindegyiknl ki kell terjedni a bqnssg vizsglatra is. IdQben elQszr a felttelek egyenrtkqsgnek tana rvnyeslt a bntetQjog tudomnyban. A lnyeg, hogy minden jelensg okozatos s minden okozatnak tbb oka van, ezek pedig egymssal egyenrtkqek. Az a krds, hogy valamely felttel oka volt-e az eredmnynek, gy dnthetQ el, hogy a vizsglt felttelt gondolatilag letakarjuk. Ha gondolati letakars esetn az eredmny nem kvetkezett volna be, gy ez a felttel az eredmnynek oka volt. Egy eredmnynek, mint okozatnak szmtalan oka lehet. Ezek kzl a bntetQjog szmra csak azok jelentQsek, amelyek mint emberi cselekmnyek jelennek meg. A tbb cselekmny kzl hiba minQsl mindegyik egymssal egyenrtkq felttelnek, a felelQssg szempontjbl mgiscsak annak a cselekmnynek a tanstja lesz eltlve, akit az okozati sszefggs ltrehozsa s az eredmny elQidzse tekintetben bqnssg (szndkossg vagy gondatlansg) terhel. A felttelek egyenrtkqsgnek tana nem alkalmas a mulaszts okozatossgnak levezetsre. A msik hibja, hogy az okok kztt nem vlogat, ezrt a felelQssg nem szigetelhetQ el a trgyi oldalon, vagyis a kauzalits krben, hanem csak a bqnssg krben. Az okkivlaszt elmletek valjban nem okozatossgi, hanem felelQssgi terik. Trekvsk, hogy az okfolyamat jogszempont elszigetelsvel a felelQssget mr a trgyi oldalon korltozzk. A bqnssg vizsglatra ilyenkor is szksg van, de az okkivlaszts folytn a szndkossgot, vagy a gondatlansgot csak egy leszqktett krben kell vizsglni. Az okkivlaszt elmletek kzl az adekvt kauzalits terija vlt a legismertebb. Levezetse: Ok az az emberi magatarts, amelynek tanstsakor az eredmny objektve elQre lthat volt. Az objektv elQrelthatsg ellentte a szubjektv elQrelthatsg, amely a tettes tudatval mrt elQrelthatsg, s mint ilyen fogalmilag a bqnssgi krbe tartozik. A szubjektv elQrelts tnye, vagy lehetQsge alapjn tesznk klnbsget szndkossg s gondatlansg kztt. Ezzel szemben az objektv elQrelthatsg mrtke a termszettudomnyok mindenkori llsa, mgpedig az elkvets idQpontjban. A termszettudomnyok mindenkori tudsszintjt a br szmra a szakrtQ tudsa (szakvlemnye) kzvetti az objektv elQrelthatsg meghatrozsa szempontjbl. A br teht most (ex nunc), vagyis utlag mond tletet egy korbbi trtnsrQl, ami akkor (ex tunc) trtnt. Ha az akkori tudsszint szerint a cselekmny tanstsakor az eredmny nem volt elQrelthat, tagadni kell magt az okozati sszefggst. Ha hinyzik az okozati sszefggs, a bqnssg vizsglatra nem is kerl sor. A bqnssg vizsglatt az okkivlasztssal leszqktett kauzalits esetkrre kell korltozni. Haznkban ismertt vlt a relevancia elmlete is Jelszava: klnbsget kell tenni a termszettudomnyos okozatossg s a jogilag jelentQs okozatossg kztt. Az a tny, hogy termszettudomnyos szempontbl fennllott az okozati sszefggs mert a szlQ rossz gygyszert adott be gyermeknek nem tekinthetQ jogilag relevns oknak, ha a receptet az orvos rta fel. Trsadalmilag-jogilag jelentQs oksgi szempontbl ugyanis az orvos cselekmnye volt a meghatroz. 14.) A TRGYI OLDAL ESETLEGES ISMRVEI. AZ OBJEKTV BNTETHETPSGI FELTTELEK AZ OBJEKTV BNTETHETPSGI FELTTELEK: Objektv bntethetQsgi felttelnek a trgyi oldalon elhelyezkedQ, ltalban az eredmnyhez hasonl olyan tnyllsi ismrvet tekintnk, amelyre az alany bqnssgnek (szndkossgnak, vagy gondatlansgnak) nem kell kiterjednie. A bntethetQsgi felttel ppen azrt objektv , mert a bqnssg nem fogja t. Az objektv bntethetQsgi felttel jogi hatsa abban ll, hogy a hozz kapcsold jogkvetkezmny arra tekintet nlkl hatlyosul, hogy arra a tettes tudata nem terjedt ki, sQt adott esetben re nem is terjedhetett volna ki. gy pl. a Btk. 172.-a rendelkezik a segtsgnyjts elmulasztsrl . Az alapeset szerint vtsget kvet el, aki nem nyjt tQle elvrhat segtsget srlt, vagy olyan szemlynek, akinek az lete, vagy testi psge kzvetlen veszlyben van. A minQstett eset szerint pedig a bntets bqntett miatt hrom vig terjedQ szabadsgveszts, ha a srtett meghal, s lett a segtsgnyjts megmenthette volna. Arra a krlmnyre, hogy a segtsgnyjts a srtett lett megmenthette volna, az elkvetQ bqnssgnek (szndkossgnak vagy gondatlansgnak) nem kell kiterjednie. A jelen esetben a hall nem gy viselkedik, mint az eredmny. Az elkvetQ terhre annak ellenre hatlyosul, hogy nem ltta elQre, illetQleg nem tudta s nem is tudhatta, hogy a segtsgnyjts az letveszlyben lvQ srtett lett megmenthetn. Az objektv bntethetQsgi felttelek kre a Csemegi-kdexben tgabb volt. A trvny a hallt okoz testi srts esetben sem kvnta meg az n. vegyes bqnssget, vagyis azt, hogy a msnak testt szndkosan bntalmaz a szndkos slyos testi srts okozataknt bekvetkezQ hallt a tQle elvrhat gondossg kifejtse esetn elQre lthassa. A hallt okoz slyos testi srts megllaptshoz elg volt a szndkos slyos testi srts s az annak okozataknt bell hall. E megkzelts vgsQ logikjaknt a hallt okoz slyos testi srts tekintetben a Csemegi-kdexben a hall nem az eredmny, hanem az objektv bntethetQsgi felttel jogi sorst osztotta. A Btk. 15.-a ppen a hallt okoz testi srtsre is tekintettel a hallt minQstQ eredmnynek tekinti s re a gondatlan bqnssg kiterjedst megkveteli. Az objektv bntethetQsgi felttelek problmakre termkenytQen hatott az okozati sszefggs tanra. A jogtudomny a felelQssg elszigetelsnek lehetQsgeknt az okozati sszefggs tant ragadta meg, hiszen a hallt okoz testi srts krben az okozst magt lehetett rtelmezni s korltozni. Ilyen jogszempont elszigetels eredmnyezte az adekvt kauzalits elmlett, amely oknak azt a magatartst tekintette, amelynek tanstsakor a hall, mint kvetkezmny objektve elQre lthat volt. A bntetQjogi felelQssg az okozati sszefggs hinyra tekintettel vlt kizrhatv. A TRGYI OLDAL ESETLEGES ISMRVEI (A SZITUCIS ELEMEK): 1.) Az elkvets mdja: Minden bqncselekmnyt valamilyen mdon kvet el a tettes, m ennek a trvny rendszerint nem tulajdont jelentQsget. Kzmbs pl. hogy a csal iratok felhasznlsa tjn, vagy lQszban elmondott hazugsggal ejtette-e tvedsbe a srtettet. Olykor azonban jelentQsghez jut a trvnyi tnyllsban az elkvets mdja. gy pl. az emberls egyik minQstett esete a klns kegyetlensg a vgrehajts sorn. 2.) Az elkvets eszkze: A bqncselekmny jellegtQl fggQen a tettes eszkzt hasznl a szndkos elkvets sorn. A Btk. e krlmnynek azonban rendszerint nem tulajdont jelentQsget. Kivtelkppen az eszkzt trvnyi tnyllsi ismrvknt fogalmazza meg, rendszerint a minQstett esetben (pl. a hamis, vagy lopott kulcs hasznlata a lops szablysrtst vtsgg minQsti). 3.) Az elkvets helye: Noha minden bqncselekmnyt valamilyen helyen kvetnek el, a helynek a trvnyi tnylls nem szokott jelentQsget tulajdontani. Kivtelknt a lops slyosabban minQsl, ha kzveszly sznhelyn kvettk el. 4.) Az elkvets ideje: Noha minden bqncselekmnyt valamilyen idQben (idQpontba) kvetnek el, az idQnek a trvnyi tnylls szempontjbl rendszerint nincs jelentQsge. Mgis nhny szndkos bqncselekmnyt slyosabban minQst az idQ. A katonai bqncselekmnyeknl szles krben minQstQ krlmny a hbor ideje, a magnlaksrtst slyosabban minQsti, ha jjel kvetik el. A TRGYI OLDAL VISZONYLAGOS NLLSGA: Valamely bqncselekmny ltrejtthez s az elkvetQ bntetendQsghez a trgyi oldali ismrvek ltrehozsn tl az is szksges, hogy a cselekmny elkvetQje rendelkezzk az alanny vls feltteleivel, tovbb, hogy Qt bqnssg (szndkossg vagy gondatlansg) terhelje. Mgis a trvnyi tnylls trgyi oldalnak a bntetQjogi felelQssg rendszerben nll jelentQsge is van. Az elmebetegnek a trvnyi tnylls ismrveit kimertQ cselekmnye az elmebeteg bntetlensge ellenre azzal a bntetQjogi jelentQssggel jr, hogy megalapozhatja, vagy slyosthatja a tettes bntetQjogi felelQssgt. Noha a dhngQ Qrlt nem lehet a bqncselekmny alanya s nem is terhelheti Qt bqnssg, a trgyi oldali tnyllsi ismrvek kimertse alapul szolglhat vele szemben a knyszergygykezels elrendelsre. Jogos vdelmi helyzetet jogtalan tmads , vagy jogtalan tmadsra utal kzvetlen fenyegets, nem pedig egyszersmind bqncselekmny keletkeztet. gy a gyermek vagy a beszmthatatlan elmebeteg tmadsa jogellenes magatarts ( jogtalan tmads ), de nem bqncselekmny. Mgis e jogtalan tmadssal szemben is helye van a vdekezsnek. BntetQjogunk a beszmtsi kpessget kizr ittas vagy bdult llapotban elkvetett bqncselekmnyrt val felelQssget gy hatrozza meg, hogy az nhibbl leittasod bqnssgnek hinya ellenre is az ltala tnylegesen kimertett trvnyi tnyllshoz fqztt bntetsi ttel szerint felel. Eszerint, aki a beszmtsi kpessgt kizr s nhibjbl eredQ ittas llapotban embert l, bqnssgnek hinya ellenre is emberls miatt bntetendQ. Az emberlsrt val bntetQjogi felelQssget a trgyi oldali ismrvek kimertse (cselekmny, okozati sszefggs, eredmny) alapozzk meg. 15.) A BpNCSELEKMNY ALANYA. AZ ALANNY VLS FELTTELEI (A SPECILIS TETTES) AZ ALANY, MINT SZKSGES ISMRV: 1. A bqncselekmny emberi magatarts. Az embert a bqncselekmny alanynak nevezzk. 2. A klns trvnyi tnyllsok a bqncselekmny alanyra az aki szval utalnak. A bqncselekmny alanya azonban csak az az ember lehet, aki az alanny vls feltteleivel rendelkezik. Hatlyos jogunka bqncselekmny alanny vlst kt felttelhez kti: az elkvetskor betlttt tizennegyedik letv s az elkvetskor meglvQ beszmtsi kpessg. Azok, akik a trvnyi tnylls megvalstsakor a tizennegyedik letvket mg nem tltttk be, a gyermekkorak. A gyermek tetteirt bntetQjogi felelQssggel nem tartozik. gy nem bntethetQ pl. az a tzves gyermek, aki kistestvrt az ablakbl trfbl kilki, s e mdon annak hallt okozza. Az ilyen cselekmny annak ellenre nem bqncselekmny, hogy kimerti az emberls trgyi oldali ismrveit. Azok, akik a bqncselekmny elkvetsekor tizennegyedik letvket mr betltttk, de tizennyolcadik letvket mg nem haladtk tl, a fiatalkorak. A fiatalkor cselekmnyeirt mr bntetQjogi felelQssggel tartozik, de re a felnQttekhez kpest enyhbb rendelkezsek vonatkoznak. gy pl. nem szabhat ki vele szemben letfogytig tart szabadsgveszts, sQt szabadsgveszts helyett n. intzkeds lehet bqncselekmnynek jogkvetkezmnye. Akik a bqncselekmny elkvetsekor tizennyolcadik letvket mr betltttk, a felnQtt korak. A bqncselekmny alanya csak felnQtt kor s fiatalkor szemly lehet, gyermekkor azonban nem. Beszmtsi kpessggel csak ember rendelkezhet, jogi szemly nem. A beszmtsi kpessg gyqjtQfogalom, az ember ktirny kpessgt jelli: kpessget a magatarts lehetsges kvetkezmnyeinek elQreltsra (n. felismersi kpessg) s kpessget a felismersnek megfelelQ akarat kpzsre s az akaratnak megfelelQ magatarts tanstsra (n. akarati kpessge). Brmelyik kpessg hinya kizrja a beszmtsi kpessget. A Btk. felfogsban az elmebetegsg, a gyengeelmjqsg, a szellemi lepls, tudatzavar s a szemlyisgzavar azok a krlmnyek, amelyek mind a felismersi, mind pedig az akarati kpessget kizrhatjk. Beszmtsi kpessget kizr oknak tekinti tovbb hatlyos jogunk a knyszert s a fenyegetst. 3. A bqncselekmny alanya a bqncselekmny elkvetsben tettesknt, vagy rszesknt vehet rszt. Tettes az egyedli tettes s a trstettes; rszes a felbujt s a bqnsegd. A trvnyi tnylls mindig a tettesi cselekmnyt rja le, az aki kifejezs a trvnyi tnyllsban a tettest jelli. A felbujt vagy bqnsegd is csak megfelelQ letkort elrt s beszmtsi kpessggel rendelkezQ ember lehet. Figyelemmel arra, hogy alanya hinyban bqncselekmnyrQl nem szlhatunk, az alanyt a bqncselekmny szksges ismrvnek tekintjk. 4. Ez idQ szerint eurpai kontinens minden llamban 14 v a bntetQjogi felelQssg als korhatra. A kontinens jogtl nmileg eltr az angol felfogs. Az angol jog szerint egy bqncselekmny: a gyilkossg esetn bntethetQ, aki az elkvetskor tizedik letvt betlttte. A 10-14 vesek javra azonban az a vlelem szl, hogy cselekmnyk kvetkezmnyt nem tudtk felismerni. Ez a vlelem azonban megdnthetQ. Azt a felfogst pedig, hogy jogi szemly nem kvethet el bqncselekmnyt, az jabb eurpai jogfejlQds elvetette. Az Eurpai Unihoz csatlakozs rdekben e tekintetben szksgess vlt a magyar jogi szablyozs mdostsa. A 201. vi CIV. trvny a jogi szemllyel szemben bntetQjogi intzkedsek alkalmazst teszi lehetQv. Ezek az intzkedsek: a jogi szemly megszntetse, a jogi szemly tevkenysgnek korltozsa, tovbb a pnzbrsg. SPECILIS ALANY (SPECILIS TETTES), MINT ESETLEGES ISMRV: 1. Amennyiben a klns trvnyi tnylls szvege az alanyt (a tettest) az aki szval jelli, az adott bqncselekmny elkvetQje tettesi minQsgben brki lehet, feltve, hogy az alanny vls feltteleivel rendelkezik. Az alanyt ilyen, brkivel helyettesthetQ sszefggsben ltalnos alanynak nevezzk. 2. Szmos trvnyi tnylls szhangzata azonban a tettesi minQsgben szmba jhetQ szemlyek krt vagy valamely foglalkozs gyakorlira korltozza, vagy valamely ms szempont szerint szqkti. Az alanyfogalom szqktse esetn az alanynak az alanny vls ltalnos felttelein fell mg a trvnyben jellemzett tovbbi specilis tulajdonsgokkal is rendelkeznie kell. Az ilyen specilis vonsokkal krlhatrolt alanyt specilis alanynak nevezzk (pl. az a hivatalos szemly ). A specilis tettesre vonatkozan trvnyileg kiemelt tulajdonsgoknak csak a tettesre kell fennlniok, az ilyen bqncselekmnyeknek is brki lehet a rszese (felbujtja vagy bqnsegde). 16.) A SZNDKOSSG AZ ALANYI OLDAL SZKSGES ISMRVE: A BpNSSG: A bqnssg fogalmt a bntetQjogi felelQssg meghatrozsa sorn tbb rtelemben is hasznljuk. Az anyagi bntetQjogban a bqnssg kifejezst mint a szndkossg s a gondatlansg gyqjtQfogalmt szoktuk emlteni. A bntetQjog alkalmazsa sorn azonban a bqnssg fogalma nem korltozdik a szndkossg a gondatlansg megjellsre. Ennek oka az, hogy a bntetQeljrsi jogban ltezik egy msik bqnssgi fogalom is: a perjogi bqnssg fogalma. A perjogi bqnssg: a bqnsnek kimonds azt fejezi ki, hogy a vdlott szempontjbl a bntetQjogi felelQssgre vons valamennyi felttele fennll. A perjogi bqnssg eszerint felttelezi az anyagi jogi bqnssget (szndkossgot, vagy a gondatlansgot), de magban foglalja a felelQssgre vons minden trgyi s alanyi ismrvt is. Az anyagi jogi bqnssg az alany tudati, gondolati vilgval fgg ssze. A bqnssg a trvnyi tnylls trgyi oldalhoz (elsQsorban a cselekmnyhez, materilis bqncselekmnyeknl pedig a cselekmny eredmnyhez) fqzQdQ aktulis pszichikus viszony. Ez a tudattartalom gyakorlatilag idQbelileg megelQzheti az elkvetst, jelentQsgt bntetQjogilag azonban mgis abbl merti, hogy az elkvetskor fennll. Az elQzetes llektani motivci, valamint az utlagos megbns a bntets kiszabsa sorn jut jelentQsghez. Az elQzetes motivci a trvnyi tnyllsban csak kivtelkppen jut szerephez: gy az elQre kiterveltsg slyosabb bntets al vonja az emberlst. Az a pszichikus kapcsolat, amelyet bqnssgnek neveznk, s amelynek az elkvetskori fennllst kutatjuk, a rgondolsban fejezQdik ki. A bqnssg azonban nemcsak az aktv rgondolsban, hanem a rgondols hinyban is kifejezQdhet. A bqnssg alakzatai kztt tudattartalom szempontjbl tesznk klnbsget. Szndkosan kveti el a bqncselekmnyt, aki az elkvetskor elQre ltja magatartsnak lehetsges kvetkezmnyeit, s e kvetkezmnyeket kvnva (egyenes szndk) vagy azokba belenyugodva (eshetQleges szndk) hajtja vgre a cselekmnyt. Gondatlanul kveti el a bqncselekmnyt, aki magatartsa lehetsges kvetkezmnyeit ugyan elQre ltja, de knnyelmqen bzik azok elmaradsban (tudatos gondatlansg); tovbb az is, aki magatartsa kvetkezmnyeit azrt nem ltja elQre, mert a tQle elvrhat figyelmet vagy krltekintst elmulasztotta (hanyag gondatlansg). A hanyag gondatlansg esett kivve a bqnssget jelentQ tudattartalomnak ki kell terjednie a vizsglt bqncselekmny trvnyi tnyllsban jellemzett elkvetsi trgyra (passzv alanyra); a cselekmnyre, eredmny-bqncselekmnyek esetben az eredmnyre s az okozati sszefggsre; tovbb amennyiben a trvnyi tnylls ilyen ismrveket is tartalmaz az elkvets helyre, idejre, mdjra s eszkzre. Hanyag gondatlansg esetben pp azt rjuk a tettes terhre, hogy nem gondolt az adott bqncselekmnynek azokra a tnyllsi ismrveire, amelyeket szndkos bqncselekmny esetn az elkvetQ tudata tnylegesen tfog. A SZNDKOSSG: Btk. 13. Szndkosan kveti el a bqncselekmnyt, aki magatartsnak kvetkezmnyeit kvnja, vagy e kvetkezmnyekbe belenyugszik. A szndk llektani, a szndkossg pedig jogi fogalom. A htkznapi rtelemben vett szndkkal jt s rosszat egyarnt cselekedhetnk. A htkznapi rtelemben vett szndk ltalban a cl megfelelQje, mg a bntetQjogi rtelemben vett szndkossg nem azonos a cllal, illetQleg a clzattal, mert a trvny beri az elQre ltott kvetkezmnyekbe val belenyugvssal is. A llektani szndk a gyermek, illetQleg az elmebeteg cselekmnyeit is jellemzi, mg a bntetQjogi szndkossg felttelezi a betlttt 14. letvet s a legalbb korltozott beszmtsi kpessget. A szndkossg fokozatai: A Btk. a bntetQjogi rtelemben vett szndk kt alakjt klnbzteti meg: az egyenes szndkot (dolus directus), amelyet a magatarts kvetkezmnyeinek kvnsa jellemez s az eshetQleges szndkot (dolus eventualis), amelyet a magatarts kvetkezmnyeibe val belenyugvs jellemez. Az egyenes s az eshetQleges szndk kztti klnbsgttelnek valjban csak az eredmny-bqncselekmnyek (a materilis bqncselekmnyek) krben van jelentQsge, hiszen a kvetkezmnyhez val rzelmi viszonyuls(kvns belenyugvs) az eredmnyhez kapcsold emcit jelenti. Az irodalom klnbsget tesz a szndk rtelmi s rzelmi oldala kztt. Az rtelmi oldal a trvnyi tnylls trgyi oldali ismrveinek a tudata jellemzi. A trgyi oldali ismrvek: az elkvetsi magatarts, materilis bqncselekmnyek krben az eredmny s az okozati sszefggs, illetQleg az elkvetsi trgy, az elkvets helye, ideje, mdja s eszkze. A szndkos bqnssg rtelmi oldaln a tnyllsi ismrvek alapjul szolgl tnyek ismerete helyezkedik el. 1. Az egyenes szndk fogalma az eredmny-bqncselekmnyek krben jut jelentQsghez. rtelmi oldaln az okozati kapcsolat s az eredmny elQre ltsa helyezkedik el; illetQleg egyb trgyi vonatkozs ismrvek tudata is. rzelmi oldaln az elQreltott kvetkezmny kvnsa karakterizlja. A kvns tnye egyrtelmqen utal arra, hogy megjelenik a rgondols llektani folyamata, hiszen kvnni csak olyan kvetkezmny tudunk, amelynek kpe tudatunkban aktualizldik. 2. Az eshetQleges szndk az elQreltott kvetkezmnybe val belenyugvst s a belenyugvs melletti cselekvst jelenti. Az egyenes s az eshetQleges szndk rtelmi oldala azonos; a tettes az eredmnyt, illetQleg annak relis lehetQsgt elQre ltja. rzelmi oldala: a tettes az eredmnyt nem kvnja, hanem annak bekvetkezsbe csak belenyugszik . Az egyenes s az eshetQleges szndk kztti klnbsgttel gyakorlati jelentQsghez az let, a testi psg s az egszsg elleni bqncselekmnyek, elsQsorban pedig az emberls krben jut. A szndk terjedelmt s tartalmt, elkvetskori fennllsa bizonytsnak szempontjait az LB 15. szm Irnyelve rszletezi. 3. A szndkos bqncselekmny minQstett esete az alapesethez kpest tovbbi ismrveket tartalmaz (pl. klns kegyetlensg az emberlsnl). A minQstett eset hatlyosulshoz a szndknak a minQstQ krlmnyekre is ki kell terjednie. Ez all a szably all egy kivtel van: az eredmnyre, mint a bqncselekmny minQstQ krlmnyre elg, ah gondatlansg terjed ki. A szndk s a minQstQ eredmnyre kiterjedQ gondatlansg mellett vegyes bqnssgq bqncselekmny jn ltre. A vegyes bqnssgq bqncselekmnyek a minQsts szempontjbl szndkos bqncselekmnyek s kvetkezmnyeikben a szndkos bqncselekmnyek jogi sorst osztjk. gy pl. a hallt okoz testi srts a testi srtsre irnyul szndk s a hall, mint minQstQ eredmnyt tfog gondatlansg mellett jn ltre. A hallt okoz testi srts szndkos bqncselekmny. Ellenben, ha a szndkos bqncselekmnyt nem az eredmny, hanem ms trgyi oldali ismrv (pl. klns kegyetlensg) minQsti slyosabban, szksges, hogy a minQstQ krlmny szndka fogja t. Ennek hinyban a bqncselekmnyt csak az alapeset trvnyi tnyllsa szerint kell minQsteni. 4. A szndk intenzitsa. Akr az egyenes, akr az eshetQleges szndk fakadhat elQzetes megfontolsbl s keletkezhet pillanatnyi indulatbl, illetQleg a knlkoz alkalom gyors kihasznlsra irnyul trekvsbQl. A szndk erQssge nem rinti a szndkossg jogi fogalmt, s az indt okkal s a clzattal egytt a bntets kiszabsa sorn jut jelentQsghez. Hatlyos jogunkban egyetlen bqncselekmny: az erQs felindulsban elkvetett emberls (167.) tulajdont jelentQsget a szndk mltnyolhat okbl szrmaz, indulatos jellegnek. 5. A srtsi s a veszlyeztetsi szndk. A materilis bqncselekmnyek trvnyi tnyllsai ltalban srtQ tpus eredmnyeket tartalmaznak (hall, testi srls, maradand fogyatkossg, kr, vagyoni kr stb.). Kivtelkppen a veszly valamilyen foka az eredmny. A veszly fogalmilag nem ms, mint a srelem lehetQsge. Amennyiben a szndk a srelem okozsra terjed ki (pl. a hallra), gy szksgkppen kiterjed az idQbelileg azt megelQzQ lehetQsg: a veszly elQidzsre is. Teht minden srtsi szndk magba zr egy veszlyeztetsi szndkot is. Ezzel szemben lehetsges, hogy a szndk limitlt, a srelem okozsra nem, hanem csak annak veszlyre terjed ki. Az letveszlyt okoz testi srts [170. (5) bekezds, elsQ fordulat] tekintetben a szndk kiterjedhet az letveszlyre, de a veszly srelembe fordulsra: a hallra nem. Az letveszlyt okoz testi srts megllaptsnak felttele, hogy a srtett letben maradjon s a tettes szndka csak az letveszlyre, s nem a hallra terjedjen ki. Ha a tettes szndka a hallra is kiterjedt, de a srtett letben maradt: emberls ksrlett kell megllaptani. A kzti veszlyeztets [186. (1) bekezds] trvnyi tnylls szerint is a szndk csak az let vagy testi psg kzvetlen veszlye elQidzsre, illetQleg az a)-b) pontokban foglalt minQstQ krlmnyekre, de a srtett hallra nem terjedhet ki. 17.) A GONDATLANSG AZ ALANYI OLDAL SZKSGES ISMRVE: A BpNSSG: A bqnssg fogalmt a bntetQjogi felelQssg meghatrozsa sorn tbb rtelemben is hasznljuk. Az anyagi bntetQjogban a bqnssg kifejezst mint a szndkossg s a gondatlansg gyqjtQfogalmt szoktuk emlteni. A bntetQjog alkalmazsa sorn azonban a bqnssg fogalma nem korltozdik a szndkossg a gondatlansg megjellsre. Ennek oka az, hogy a bntetQeljrsi jogban ltezik egy msik bqnssgi fogalom is: a perjogi bqnssg fogalma. A perjogi bqnssg: a bqnsnek kimonds azt fejezi ki, hogy a vdlott szempontjbl a bntetQjogi felelQssgre vons valamennyi felttele fennll. A perjogi bqnssg eszerint felttelezi az anyagi jogi bqnssget (szndkossgot, vagy a gondatlansgot), de magban foglalja a felelQssgre vons minden trgyi s alanyi ismrvt is. Az anyagi jogi bqnssg az alany tudati, gondolati vilgval fgg ssze. A bqnssg a trvnyi tnylls trgyi oldalhoz (elsQsorban a cselekmnyhez, materilis bqncselekmnyeknl pedig a cselekmny eredmnyhez) fqzQdQ aktulis pszichikus viszony. Ez a tudattartalom gyakorlatilag idQbelileg megelQzheti az elkvetst, jelentQsgt bntetQjogilag azonban mgis abbl merti, hogy az elkvetskor fennll. Az elQzetes llektani motivci, valamint az utlagos megbns a bntets kiszabsa sorn jut jelentQsghez. Az elQzetes motivci a trvnyi tnyllsban csak kivtelkppen jut szerephez: gy az elQre kiterveltsg slyosabb bntets al vonja az emberlst. Az a pszichikus kapcsolat, amelyet bqnssgnek neveznk, s amelynek az elkvetskori fennllst kutatjuk, a rgondolsban fejezQdik ki. A bqnssg azonban nemcsak az aktv rgondolsban, hanem a rgondols hinyban is kifejezQdhet. A bqnssg alakzatai kztt tudattartalom szempontjbl tesznk klnbsget. Szndkosan kveti el a bqncselekmnyt, aki az elkvetskor elQre ltja magatartsnak lehetsges kvetkezmnyeit, s e kvetkezmnyeket kvnva (egyenes szndk) vagy azokba belenyugodva (eshetQleges szndk) hajtja vgre a cselekmnyt. Gondatlanul kveti el a bqncselekmnyt, aki magatartsa lehetsges kvetkezmnyeit ugyan elQre ltja, de knnyelmqen bzik azok elmaradsban (tudatos gondatlansg); tovbb az is, aki magatartsa kvetkezmnyeit azrt nem ltja elQre, mert a tQle elvrhat figyelmet vagy krltekintst elmulasztotta (hanyag gondatlansg). A hanyag gondatlansg esett kivve a bqnssget jelentQ tudattartalomnak ki kell terjednie a vizsglt bqncselekmny trvnyi tnyllsban jellemzett elkvetsi trgyra (passzv alanyra); a cselekmnyre, eredmny-bqncselekmnyek esetben az eredmnyre s az okozati sszefggsre; tovbb amennyiben a trvnyi tnylls ilyen ismrveket is tartalmaz az elkvets helyre, idejre, mdjra s eszkzre. Hanyag gondatlansg esetben pp azt rjuk a tettes terhre, hogy nem gondolt az adott bqncselekmnynek azokra a tnyllsi ismrveire, amelyeket szndkos bqncselekmny esetn az elkvetQ tudata tnylegesen tfog. GONDATLANSG: Btk. 14. Gondatlansgbl kveti el a bqncselekmnyt aki elQre ltja magatartsnak lehetsges kvetkezmnyeit, de knnyelmqen bzik azok elmaradsban; gyszintn az is, aki e kvetkezmnyek lehetQsgt azrt nem ltja elQre, mert a tQle elvrhat figyelmet vagy krltekintst elmulasztja. A gondatlansg jogi fogalom, amely valamely aktulis lelki belltottsggal, gondolat-tartalommal az letbeli szhasznlat szerint nem azonosthat. A htkznapi letben lehet valaki feledkeny, hanyag, felletes, de gondatlan nem. A Btk. a gondatlansg kt fokozatt klnbzteti meg: a tudatos gondatlansgot (luxuria) s a hanyag gondatlansgot (negligentia). I./ A tudatos gondatlansgnak van rtelmi s rzelmi oldala. rtelmi oldalon a magatarts lehetsges kvetkezmnyeinek elQre ltsa helyezkedik el. Ez az elQre lts a trvnyi tnylls trgyi oldali ismrveire terjed ki. A trgyi oldali ismrvek tudata e krben tipikusan a kauzalits tudatt jelenti: az eredmny elQre ltst. A tudatos gondatlansg jogi fogalma a materilis bqncselekmnyek krben jut jelentQsghez. A trvny a szndkossg fokozatainak meghatrozsa krben a kvetkezmnyek kvnstl vagy az azokba val belenyugvsrl szl. A Btk. 14.-a ezzel szemben a luxuirt a lehetsges kvetkezmnyek elQre ltsval jellemzi: utal teht arra, hogy ez az elQre lts ms mlysgq. A srelem lehetQsgnek elQre ltsa azt fejezi ki, hogy az adott szituciban egyarnt fennll az eredmny bekvetkezsnek s elmaradsnak, illetQleg valamilyen ms eredmny ltrejttnek a lehetQsge. A luxuria rzelmi oldalt az a bizakods jellemzi, hogy az elvileg lehetsges eredmny mgsem fog bekvetkezni. Az rtelmi s az rzelmi oldal kztt helyezkedik el a knnyelmqsg . A luxurinak a knnyelmqsg nem llektani ismrve, hanem bri rtkels al esQ mozzanata. A knnyelmqsg az a bri megllapts, hogy az adott szituciban a tettesnek nem lett volna szabad bizakodnia az eredmny elmaradsban s nem lett volna szabad a bajt okoz magatartst tanstania. A knnyelmqsg gondolatkrbQl kiindulva az adott szituci rtelmezsben a brsg a kvetkezQ kvetkeztetsekre juthat: az eredmny elmaradsban val bizakods knnyelmq volt, alaptalan volt, az elkvetQnek alapja volt a bizakodsra. Amennyiben a tettesnek alaptalan volt az eredmny elmaradsban val bizakodsa, eshetQleges szndkot kell megllaptani. Az alaptalan bizakods lnyegben azt fejezi ki, hogy a tettesnek jobban jtt volna az eredmny elmaradsa, mint bekvetkezse. Esetleg remlte, hogy magatartsa nem jr kvetkezmnnyel, de tudatban megjelent az eredmnye-lehetQsg kpzete s fontosabbnak tartotta a cselekmny kifejtst, mint az eredmny elmaradst. Az eredmny elmaradsban alapos okkal bizakods kizrja a bqnssget. Sem szndkossg, sem gondatlansg nem terheli teht azt a hivatsos artistt, aki a szzadik elQadson a trapzon kiejti kezben tartott partnert. A tudatos gondatlansgban is olyan jellegq veszlyeztetsi szndk helyezkedik el, mint a szndkos veszlyeztetsi bqncselekmnyeknl. A tettes elQre ltja magatartsa kvetkezmnyeinek lehetQsgt (vagyis a magatartssal felidzett veszlyt), a veszly lehetQsgbe belenyugszik, de annak srelembe fordulst nem kvnja s belenyugvssal sem fogadja el. EllenkezQleg: bzik az elQre ltott lehetQsg srelembe fordulsnak elmaradsban. A tudatos gondatlansggal elkvetett bqncselekmny abban klnbzik a szndka veszlyeztetsi bqncselekmnyektQl, hogy mg a szndkos veszlyeztetsnl a veszly valjban nem fordul t srelembe, a luxurizus magatarts elQidzi a srelmet. Vagyis: bell a materilis bqncselekmny eredmnye. Az eredmny elmaradsa esetn a veszlyeztetsi szndk nem rzkelhetQ. Ezzel szemben a szndkos veszlyeztetsi bqncselekmnynek ppen az a jellemzQje, hogy a veszlyhelyzet belltval befejezett vlik. II./ A hanyag gondatlansgnak nincs rtelmi s nincs rzelmi oldala. Az elkvetQ ugyanis nem ltja elQre magatartsa lehetsges kvetkezmnyeit (rtelmi oldal hinya), s amit nem lt elQre, ahhoz emocionlisan nem viszonyulhat (rzelmi oldal hinya). A hanyag gondatlansg krben jelentQsghez jut a tQle elvrhatsg mozzanata, mint bri rtkels al esQ kategria. A hanyag gondatlansg kt eleme: a megkvetelt figyelem vagy krltekints elmulasztsa, illetQleg (ennek kifejtse esetn) a kvetkezmnyek elQre ltsnak a lehetQsge. A megkvetelt figyelem vagy krltekints kifejtst objektv gondossgi ktelessgnek nevezi a szakirodalom. A hivatsbeli gondatlansg valamely jogilag vagy szakmai szempontbl szablyozott magatarts tanstsa krben jelenhet meg. A foglalkozsi, balesetvdelmi, kzlekedsi szablyok a bntetQjog szempontjbl kln normk . A tQle elvrhatsg s az objektv gondossgi ktelessg logikai kapcsolatt a hivatsbeli gondatlansg esetben a kln norma testesti meg. A tQle elvrhatsg elsQsorban a tettestQl, mint valamely foglalkozs gyakorljtl megkvetelt elvrhatsgot fejez ki. Bri gyakorlatunk ennek megfelelQen elsQsorban azt vizsglja a hivatsbeli gondatlansg sorn, hogy a tettes milyen foglalkozsi vagy kzlekedsi szably hatlya alatt llott s milyen magatarts (figyelem vagy krltekints) tanstsra lett volna kteles. A hivatsbeli gondatlansg msodik lpcsQjben helyezkedik el a szemly szerinti tettes szubjektv lehetQsge. Ebben a krben azt vizsgljk, hogy a szemly szerinti elkvetQ mirt nem gy jrt el, ahogyan azt a kln norma megkveteli. Amennyiben a tettes teljestmnye a kln normban megkvetelt s objektivizlt szinttQl elmarad, a szubjektv lehetQsg hinyt mr nehz a javra megllaptani. Ennek az az oka, hogy a foglalkozs gyakorlja szempontjbl a kln norma nem tudsa nem mentest, indiszponlt llapotban valamely foglalkozsszerq cselekmny kifejtsre vllalkozs nmagban is kifejezi a kln norma megszegst, az elkvetQ szemlyes tudsszintjt meghalad tevkenysg folytatsra vllalkozs ugyancsak szemben ll a tQle elvrhatsg kvetelmnyve. EbbQl okszerqen kvetkezik, hogy a tettesnek, mint valamely foglalkozs gyakorljnak azt s ppen azt az objektv gondossgot kell kifejtenie, amelyet az adott foglalkozsra a kln norma megllapt. Az objektv s a szubjektv gondossg gy ltalban egybeolvad. Az objektv gondossgi ktelessg s a szubjektv lehetQsg csak szqk krben vlik el egymstl, pl. ha elQre lthatatlan s hirtelen rosszullt lp fel, ha a srtett vagy harmadik szemly az elkvetQt megtveszti. ElkpzelhetQ, hogy a cselekmnyt a foglalkozsi szably megszegse jellemzi, az eredmny is bekvetkezik, m az elkvetQ felelQssge kizrhat. Ez akkor lehetsges, ha a szablyszegs tnye s a baleset bekvetkezse kztt nincs kzvetlen okozati kapcsolat, vagyis, ha a baleset a szablyszerq magatarts kifejtse esetn is bekvetkezett volna (pl. a gpjrmqvezetQ tllpi a megengedett sebessget, de a kanyarban fnak tkzs nem ennek, hanem tengelytrsnek a kvetkezmnye, a kocsi pedig a megelQzQs hetekben futmq ellenQrzsen s javtson esett t a szervizben). Azokat az eseteket, amelyekben az okozati lnc s az eredmny az elkvetQ szablyszegsnek hinyban is ugyangy alakult volna, az objektv elkerlhetetlensg kategrijnak nevezzk. A tettes pedig az eredmny szempontjbl csak azokrt a kvetkezmnyekrt felel, amelyek elQre lthatk s elkerlhetQk lettek volna a kln normban foglalt ktelessgszerq magatarts tanstsa esetn. A hivatsbeli gondatlansgtl meg kell klnbztetnnk a magnletbeli gondatlansgot. Ugyanaz a szemly, aki foglalkozsa krben mint valamely foglalkozs gyakorlja jr el, e tevkenysgi krn kvl: magnember. A magnlet nem ll szablyok hatlya alatt, kvetkezskppen a magnletbeli gondossgnak nincs objektivizlt mrtke. A magnletbeli gondossg tartalmt s terjedelmt objektve a trsadalmilag kialakult gyakorlat, szubjektve pedig az ember szemlyes tapasztalatai s ismeretanyaga, mqveltsgi sznvonala s intelligencija hatrozza meg. Az objektv s a szubjektv a kivtelektQl eltekintve sszemosdik, ennek megfelelQen a tQle elvrhatsg valjban szubjektv mrct jelent, melynek meghatrozsnl jelentQsghez juthat az elkvetQ letkora, iskolzottsga, illetQleg beszmtsi kpessgnek korltozott volta is. III./ A szndkos s a gondatlan bqncselekmnyek klnbzQsge: A szndkos bqncselekmnyek krben a trvny a bqnssg alakzata (szndkossg-gondatlansg) felQl hallgat, a szndkosan kifejezs a trvnyi tnylls szvegben hallgatlag benne rejlik. Ellenben a trvny a gondatlan elkvetQt is bntetni rendeli, e krlmnyre a gondatlansgbl kifejezs hasznlatval utal. A Btk. a gondatlan bqncselekmnyek kivteles bntetendQsge mellett foglal llst, nincs minden szndkos bqncselekmnynek gondatlan megfelelQje. Az elQkszlet s a ksrlet, a bqnrszessg, a folytatlagos egysg, a visszaess s annak formi stb. szndkos bqncselekmnyt tteleznek fel. A gondatlan bqncselekmnyt a befejezettsg szakasza, a bqnrszessg lehetQsgnek s a visszaessnek a hinya stb. jellemzi. A gondatlan bqncselekmnyek a bntetsi tteltQl, annak maximumtl fggetlenl vtsgek. 18.) AZ EREDMNYRT, MINT A BpNCSELEKMNY MINPSTP KRLMNYRT VAL FELELPSSG. A VEGYES BpNSSG Btk. 15. Az eredmnyhez mint a bqncselekmny minQstQ krlmnyhez fqztt slyosabb jogkvetkezmnyek akkor alkalmazhatk, ha az elkvetQt az eredmny tekintetben legalbb gondatlansg terheli. A trvny tteles rendelkezse elsQsorban a vegyes bqnssgq bqncselekmnyekre vonatkozik. Vegyes bqnssg jn ltre, ha az alapeseti trvnyi tnylls elemeket a tettes szndka, a minQstQ eredmnyt pedig gondatlansga fogja t. Azokat a bqncselekmnyeket, amelyek krben a vegyes bqnssg knyszerq, praeter intentionalis, azaz szndkon tli eredmnyq deliktumoknak nevezzk. Szndkon tli eredmnyq bqncselekmny a hallt okoz testi srts, mert ha a hallra, mint eredmnyre nem a gondatlansg, hanem a szndk terjed ki: emberls jn ltre. A 15. a minQstQ krlmnyek krbQl csak egyet emel ki: az eredmnyt. Az eredmny tipikusan olyan bqncselekmnyeket minQst slyosabban, amelyek alapeseti trvnyi tnyllsa is tartalmaz valamilyen (enyhbb srelmet magban rejtQ) eredmnyt. (Pl. knnyq testi srts slyos testi srts.) ElQfordul, hogy az alapeset trvnyi tnyllsa immaterilis bqncselekmnyt foglal magban [188. (1) bekezds: ittas jrmqvezets]., s ez minQsl slyosabban, ha eredmnyt okozott (slyos testi srts, maradand fogyatkossgot, hallt, kettQnl tbb ember hallt vagy hallos tmegszerencstlensget). A 15. szvegbQl azonban a legalbb kifejezsbQl az is kvetkezik, hogy a szndkos bqncselekmny minQstett esete nemcsak azzal a felttellel hatlyosul, ha a minQstQ krlmnyre gondatlansg terjed ki. Az alapesetre is s a minQstQ eredmnyre is irnyul szndk ugyanezt a minQstst alapozza meg. Az alapeseti tnyelemekre s a minQstQ eredmnyre kiterjedQ bqnssgi alakzatok a kvetkezQkppen alakulhatnak: a szndk az alapesetet is s a minQstQ eredmnyt is tfogja; a szndk az alapeseti tnyllsi ismrvekre, a gondatlansg a minQstQ eredmnyre terjed ki; a szndk tfogja az alapeseti tnyllsi ismrveket, a minQstQ eredmnyre azonban sem a szndk, sem a gondatlansg nem terjed ki; a gondatlan bqncselekmny alapeseti tnyllsi ismrveit is s a minQstQ eredmnyt is gondatlansg fogja t; a gondatlansg a gondatlan bqncselekmny alapeseti tnyllsi ismrveire kiterjed, a minQstQ eredmnyre azonban nem. A szndk az alapeseti tnyllsi ismrveket is s a minQstQ eredmnyt is tfoghatja pl. a maradand fogyatkossgot okoz testi srts krben [170. (4) bekezds, elsQ fordulat]. Az ilyen minQsts azt ttelezi fel, hogy a testi srts maradand fogyatkossgot okoz kvetkezmnyt a tettes tudomsul vette, azt kvnta vagy abba belenyugodott. A szban forg bqncselekmny ksrlete nem kizrt. Ugyancsak maradand fogyatkossgot okoz testi srts esetn lehetsges, hogy a tettes szndka csak a testi srts okozsra terjed ki, a maradand fogyatkossgot pedig gondatlansg fogja t. Szndkon tli eredmnyq bqncselekmny pl. a hallt okoz testi srts. Ha a tettes szndka a hallos eredmnyre is kiterjed, emberlst kell megllaptani. Amennyiben a szndk csak az alapeseti tnylls elemeket fogja t, aminQstQ eredmnyre pedig sem a szndk sem a gondatlansg nem terjed ki, a szndkos bqncselekmny alapesete szerint kell a cselekmnyt minQsteni. A gondatlan bqncselekmny lnyege, hogy valamely megengedett cselekmny mellkkvetkezmnyekrt jn ltre a jogilag nem kvnatos eredmny. Az alapeseti tnyllsi elemekre kiterjedQ gondatlansg egyszersmind a minQstQ eredmnyt is tfogja. A minQsts: a gondatlan bqncselekmny minQstett esete. Abban a krben, amelyben a gondatlansg mgis csak az alapeseti tnylls ismrveket fogn t, a minQstQ eredmnyt pedig nem, a gondatlan bqncselekmny alapesete szerint kell a cselekmnyt minQsteni. A magyar bntetQjogban a Btk. 15.-hoz hasonl rendelkezst az 1961. vi Btk. vezette be. Addig, a Csemegi-kdex teljes idQszakban s mg a Bt. idQszakban is a minQstQ eredmnyre nem kellett legalbb gondatlansgnak kiterjednie. Amit ma minQstQ eredmnynek neveznk, az objektv bntethetQsgi felttelknt hatlyosult. A szban forg bqncselekmnyi krben teht a hall objektv bntethetQsgi felttel volt. A XIX. sz.-i okozatossgi terik arra tekintettel trekedtek az okozati kapcsolat jogszempont korltozsra, hogy korltozzk az objektv bntethetQsgi felttelek hatlyosulst. Az okozatossgi terik kzl az adekvt kauzalits elmlete bizonyult a legalkalmasabbnak a felelQssg korltozsra azltal, hogy a kauzalitst a magatarts objektv elQre lthatsgra ptette. A cselekmny elkvetsekor mutatkoz objektv elQre lthatatlansg kizrta az okozatossgot s gy mentestette a tettest a hall elQidzsnek felelQssge all. A tettes felelQssge gy nem a gondatlansg hinynak szintjn, vagyis a bqnssg szintjn volt elszigetelhetQ, hanem a trgyi oldalon, az okozatossg (hinya) lpcsQfokn. 19.) A BNTETPJOGI FELELPSSGRE VONS AKADLYAI. AZ AKADLYOK RENDSZEREZSE AZ AKADLYOKRL LTALBAN, RENDSZERK A bntetQjogi felelQssgre vons akadlyaival kapcsolatos szablyokat a Btk. III. Fejezete tartalmazza. A Btk. az akadlyokat kt csoportra osztja, a bntethetQsget kizr, illetve a bntethetQsget megszntetQ okokra. E kt csoport kztt az a klnbsg, hogy amg a bntethetQsget kizr okok fennllsakor a cselekmny megvalstsakor hinyzik a bqncselekmny egyik fogalmi ismrve, ezrt bqncselekmny mr az elkvetskor sem jn ltre, addig a bntethetQsget megszntetQ okok esetben a bqncselekmny megvalsul, azonban annak elkvetse utn ll elQ egy olyan krlmny, amely miatt az elkvetQ nem bntethetQ. Pl. ha valakinek az lete ellen intznek jogtalan tmadst s a tmads elhrtsa vgett a megtmadott a tmadt lelvi, az emberls trvnyi tnyllsa formlisan megvalsul, a jogos vdelmi helyzet fennllsa miatt azonban bqncselekmnyrQl nem beszlhetnk, mivel a Btk. a jogos vdelemre vonatkoz rendelkezseinek megfelelQ cselekvs nem minQsl trsadalomra veszlyesnek, teht bqncselekmny egyltaln nem jn ltre. Ellenben, ha a tolvaj a lops elkvetse utn meghal, a bqncselekmny ltrejtt, az elkvetQt azonban a hall tnye, mint utbb bekvetkezett bntethetQsget megszntetQ ok fennllsa miatt nem lehet felelQssgre vonni. Nehezti a rendszerezst, hogy tbb, a Btk. bntethetQsget kizr vagy megszntetQ oknak nevezett krlmny valjban egyik csoportba sem illeszthetQ be, valamint, hogy a bntetQeljrsrl szl trvny is tartalmaz olyan rendelkezseket, amelyek a bntetQjogi felelQssgre vons akadlyaiknt jelentkeznek. A jogirodalomban uralkodnak tekinthetQ felfogs szerint azokat a krlmnyeket, amelyek a bntethetQsg felttelei (pl. magnindtvny), de utbb nem jelennek meg, indokolt kln kezelni. Egyes szerzQk (pl. Bks Imre) ezen felttelek hinyt bntethetQsget kizr msodlagos akadlynak nevezi, mg msok (pl. Fldvri Jzsef, Wiener A. Imre) ezeket az okokat a bntetQeljrs megindtst akadlyoz krlmnyek kz soroljk. A knyvnk szerzQinek llspontja szerint ezek az okok valjban eljrsi jellegq akadlyok (magnindtvny, kvnat, kizrlagos feljelentsi jog, mentelmi jog stb.), mert ezekben az esetekben a bqncselekmny megvalsul, de hinyzik a bntetQeljrs megindthatsgnak valamely trvnyi felttele. BntethetQsget kizr, illetve megszntetQ oknak minQstett eredetileg a Btk. a cselekmny trsadalomra veszlyessgnek csekly fokt, illetve cseklly vlst, megszqnst. Ezekben az esetekben a magatarts tanstsakor a bqncselekmny ltrejtt s valjban egyik ok sem kpezte akadlyt a bntetQjogi felelQssgre vonsnak. Ezen okok fennllsnak megllaptsakor a trvny csak a slyosabb szankci alkalmazst zrta ki. Ezt ismerte fel a jogalkot, amikor a 2006. vi LI. trvny megalkotsakor 2006. jlius 1-jei hatllyal kiiktatta a bntethetQsget kizr, illetve a bntethetQsget megszntetQ okok krbQl a cselekmny trsadalomra veszlyessgnek csekly fokt, valamint a cselekmny trsadalomra veszlyessgnek megszqnst, avagy cseklly vlst. Az utbbi kt esetkr a megrovs (71.) alkalmazsnak trvnyi felttelv vlt. BntethetQsgi felelQssgre vons akadlyai: bntethetQsget kizr okok, bntethetQsget megszntetQ okok, az eljrs lefolytatshoz szksges felttel hinya. A BNTETHETPSGET KIZR OKOK: A bntethetQsget kizr okokat a Btk. 22.-a sorolja fel: Btk. 22. (1) A bntethetQsget kizrja: a gyermekkor, a kros elmellapot, a knyszer s a fenyegets, a tveds (a cselekmny trsadalomra veszlyessgnek csekly foka) ez a pont 2006. jl. 1-tQl hatlytalan (2006. vi LI trvny helyezte hatlyon kvl)! a jogos vdelem, a vgszksg, a magnindtvny hinya, a trvnyben meghatrozott egyb ok. A bntethetQsget kizr okokat a jogirodalom ltalban hrom csoportra osztja: a beszmtst kizr, a bqnssget kizr s a cselekmny trsadalomra veszlyessgt kizr okok csoportjra. I./ A beszmtsi kizr okok: a gyermekkor, a kros elmellapot, a knyszer s a fenyegets, a 29. (2) bekezds szerinti jogos vdelem, a 30. (2) bekezds szerinti vgszksg. A beszmtst kizr okok kzs jellemzQje, hogy hinyzik a bqncselekmny alanya. Egyes szerzQk (pl. Nagy Ferenc) ezeket az okokat nem a trvnyi tnyllssal, hanem a bqnssggel hozzk sszefggsbe s ezrt ezen okokat bqnssget kizr okoknak minQstik. II./ A bqnssget kizr okok: a tveds, az elljr parancsa. A tveds a szndkos bqnssget zrhatja ki, de amennyiben a tvedst gondatlansg okozta s a trvny a gondatlansgbl eredQ elkvetst is bntetni rendeli, a gondatlan bqncselekmnyrt az elkvetQt felelQssg terheli. Specilis, kizrlag a katonkra vonatkoz bntethetQsget kizr okot fogalmaz meg a Btk. 123.-a. Eszerint nem bntethetQ a katona a parancsra vgrehajtott cselekmnyrt, kivve, ha tudta, hogy a parancs vgrehajtsval bqncselekmnyt kvet el. III./ A trsadalomra veszlyessget kirz okok: a 29. (1) bekezdse szerinti jogos vdelem, a 30. (1) bekezdse szerinti vgszksg. Idetartoznak tovbb a bri gyakorlat ltal kialaktott bntethetQsget kizr okok is: a srtett beleegyezse, a fegyelmezsi jog gyakorlsa, a jogszably engedlye, a megengedett kockzatvllals. A trsadalomra veszlyessget kizr okok egy rszt a Btk. ltalnos vagy Klns Rsze vagy ms jogszably tartalmazza. Lteznek azonban olyan trsadalomra veszlyessget kizr krlmnyek, amelyeket a jogalkalmazi gyakorlat alaktott ki. Ezeket ratlan vagy bri kizr okoknak nevezzk. 20.) A BESZMTST KIZR OKOK. AZ ITTASSG BNTETPJOGI MEGTLSE I./ A GYERMEKKOR: Btk. 23. Nem bntethetQ, aki a cselekmny elkvetsekor a tizennegyedik letvt nem tlttte be. A gyermekkor esetben a trvny azt vlelmezi, hogy aki mg nem tlttte be a tizennegyedik letvt, az nem rendelkezik a bntetQjog ltal megkvnt beszmtsi kpessggel. A gyermekkorak bntetlensge felttlen, vagyis nem fgg a szellemi-rtelmi fejlettsgtQl, a vlelem nem dnthetQ meg. Minden szemly azon a napon, amelyen a tizennegyedik letvt betlti, mg gyermekkornak szmt. Ha az elkvetsi magatartst mg a tizennegyedik letv betltse elQtt fejti ki, azonban az eredmny csak a tizennegyedik letv betltse utn kvetkezik be, bntetQjogi felelQssgre vonsra szintn nem kerlhet sor, mert a bntethetQsget kizr ok fennlls szempontjbl az elkvets idQpontjnak van jelentQsge. A gyermekkor ltal megvalstott tnyllsszerq magatarts teht nem bqncselekmny, azonban a gyermekkorval szemben is alkalmazhatk a megelQzs rdekben bizonyos intzkedsek, melyeket a gyermekek vdelmrQl s a gymgyi igazgatsrl szl 1997. vi XXXI. trvny 15.-nak (4) bekezdse sorol fel. Ilyen hatsgi intzkedsek: a vdelembe vtel, a csaldbafogads, az ideiglenes hatly elhelyezs, az tmeneti nevelsbe vtel, a nevelsi felgyelet elrendelse, az utgondozs elrendelse, az utgondozi ellts elrendelse. Meg kell azonban jegyezni, hogy a Btk. 77.-nak (4), valamint a 77/C.-nak (2) bekezdse szerint az elkobzst s a vagyonelkobzst akkor is el kell rendelni, ha az elkvetQ gyermekkor miatt nem bntethetQ. II./ A KROS ELMELLAPOT: Btk. 24. (1) Nem bntethetQ, aki a cselekmnyt az elmemqkds olyan kros llapotban gy klnsen elmebetegsgbe, gyengeelmjqsgben, szellemi leplsben, tudatzavarba vagy szemlyisgzavarban kvet el, amely kptelenn teszi a cselekmny kvetkezmnyeinek felismersre vagy arra, hogy e felismersnek megfelelQen cselekedjk. (2) A bntets korltlanul enyhthetQ, ha az elmemqkds kros llapota az elkvetQt korltozza a cselekmny kvetkezmnyeinek felismersben vagy abban, hogy e felismersnek megfelelQen cselekedjk. 25. (1) A 24. rendelkezsei nem alkalmazhatk arra, aki a cselekmnyt nhibjbl eredQ ittas vagy bdult llapotban kveti el. A beszmtsi kpessgnek kt sszetevQje van, a felismersi s az akarati kpessg. A felismersi kpessg a cselekmny kvetkezmnyeinek az elQre ltsa. Az akarati kpessg azt jelenti, hogy a felismersi kpessggel rendelkezQ szemly szabadon alakthatja ki az akaratt s annak megfelelQ magatartst tud tanstani. A 24. (1) bekezds a kros elmellapot gyqjtQfogalma alatt azokat az elmemqkdsi zavarokat nevesti, amelyeket egyrtelmqen ilyennek minQst. A felsorols nem taxatv, hanem pldlz jellegq. A beszmtsi kpessg vizsglatakor minden esetben a konkrt cselekmnnyel sszefggsben kell feltrni az elkvetskori konkrt tudatllapotot. Egy adott elmellapot az egyik esetben ugyanis kizrhatja, mg egy msik cselekmny sorn csak korltozza vagy nem is rinti a beszmtsi kpessget. A tnylls a krs elmellapot fogalma alatt t pszichitriai krkpet sorol fel. 1.) Az elmebetegsg az agykreg tartsabb megbetegedse, amely slyos zavarokat okoz a magasabbrendq idegmqkdsben, megvltoztatva az egyn rtelmi-akarati, s rzelmi-indulati vilgt egyarnt. Az elmebetegnek kros szlelsei vannak, azonban ezt nem ismeri fel. A leggyakrabban elmebetegsgknt emlegetett krkpek: a skizofrnia, a paranoia, a mnis depresszi s a bnulsos elmezavar. A skizofrnia jellemzQje, hogy a beteg a krnyezett megvltozottnak, elidegenedettnek rzi, cselekvseit nem sajtjaknt li meg, gy rzi, irnytjk, befolysoljk. A szemlyisgszerkezetben hasads jn ltre, maga a szemlyisg betegszik meg s ez okozza az egyes lelki mqkdsek megvltozst (szemben a tbbi elmebetegsggel, ahol a pszichs mqkds kros zavara vltoztatja meg a szemlyisget). A skizofrnis szemlyisgvltozs a gondolkods, az affektivits s az ntudat zavarban jelentkezik. A gondolkods logikja meglazul, a gondolatok elakadsa s a gondolatok torldsa vltja egymst. Az affektivits-zavar az rzelmi-indulati let hasadst jelenti s a betegsg elQrehaladtval az rzelmi reakcik gyakran megszqnnek, a beteg kzmbs lesz. Az ntudat zavara abban mutatkozik meg, hogy a skizofrnis gondolatai, cselekedetei nidegenek, nemcsak a klvilg vlik a beteg szmra idegenn, hanem sajt magt is annak rzi. Paranoid reakci minden olyan helyzetben ltrejhet, amikor valakiben vlt vagy vals okbl egzisztencilis fenyegetettsg rzse alakul ki, mert ilyenkor az egyn a krnyezett gyanakvssal s bizalmatlansggal figyeli. A paranoia legalbb hat hnapja fennll tveszmt takar. Tpusai az n. nagyzsos tveszmk, az n. ldztetses tboly s fltkenysgi paranoia. A mnis depresszi a hangulati let slyos, betegsg szintq zavara. A mnis fzisra az indokolatlan s lland jkedv, az eufria, a felgyorsult gondolkods s a fokozott egszsg-lmny, ugyanakkor az alvsigny cskkense; mg a depresszira a kzny, a hangulat indok nlkli nyomottsga, a szorongs, az rzelmi kirls, a dntskptelensg, a mozgsszegnysg a jellemzQ. A bnulsos elmezavar a kzponti idegrendszer vrbaj okozta szervi megbetegedse, amely a szellemi let fokozatos hanyatlsval, mozgszavarokkal s bnulsos tnetekkel jr. ElQszr rendszerint testi tnetek jelentkeznek, amelyek igen vltozatosak lehetnek. A lelki tnetekre jellemzQ a fokozatosan elQrehalad elbutuls, a figyelem gyenglse, szemlyisgzavarok, az rzelmi let elsivrosodsa. 2.) A gyengeelmjqsg ltalban genetikai eredetq, vagy a magzati let, a szlets sorn, illetve a korai gyermekkorban elszenvedett krosods kvetkeztben kialakult rtelmi fogyatkossg, mely nem betegsg s nem is gygythat. Az rtelmi fogyatkossg az IQ segtsgvel osztlyozhat. Az tlagos norml intellektus 90-100, a szubnormlis 70-90 kztt van. A gyengeelmjqsgnek hrom szintjt klnbzteti meg a tudomny. Legenyhbb fokozata a debilits: 50 s 70 IQ kztt, kzpslyos az imbecillits: 30 s 50 IQ kztt, a legslyosabb fokozat az idiotizmus, ami 30 alatti IQ jellemez. A debilis alkalmas a kisegtQ iskola 8 osztlynak elvgzsre. Az imbecillisek csak terpis jellegq foglalkoztatsban kpesek rszt venni. Az iditk nmagukrl sem tudnak gondoskodni. Az rtelmi fogyatkossg velejri a hangkpzs zavarok s a beszdhibk. 3.) A szellemi lepls, a dementia az emberi let sorn kifejlQdtt rtelmi teljestQkpessg klnbzQ okokbl betegsg, idQs kor bekvetkezQ vgleges s ltalban elQrehalad hanyatlsa. A szellemi lepls kzvetlen megjelensi formja pldul az Alzhimer- vagy a Parkinson-kr. Kivlthatja ms jellegq alapbetegsg is, gy pl. az AIDS-vrus okozta ltalnos fertQzs, illetve bizonyos ipari mrgek, gymint a benzin vagy a sznmonoxid. 4.) A tudatzavar mindig tmeneti llapot, amelyben a tudat elhomlyosul, beszqkl. A tudatzavarban elkvetett cselekmnyre teljes vagy rszleges emlkezshiny alakul ki, s a magatarts nidegen a tudatzavarban lvQ szmra. Tudatzavar a tudat teljes vagy rszlegen beszqklse. Tudatzavart szmos ok idzhet elQ, pl. keringsi zavarok vagy a cukorbetegsg. Csak a kros indulat ltal kivltott tudatzavara tekintetben alkalmazhat a Btk. 24.-a. Ilyennek minQslnek az n. rvidzrlati cselekmnyek. A tudatzavar azonban pllektani alapon is ltrejhet, az ezt elQidzQ indulatot nevezik fiziolgis indulatnak, m ilyenkor a Btk. 24.-a nem alkalmazhat. 5.) A szemlyisgzavar csak abban az esetben minQslhet kros elmellapotnak, ha slyos fok patolgis vonsokat mutat. LegfQbb jellemzQje a szemlyisgfejlQds egyenetlensge, mely diszharmnia egyrszt a lelki szerkezet, msrszt a reakcikat befolysolja. A szemlyisgzavar gyakori jellemzQje jelentktelen srelmek ltal provoklhat n. dekompenzcis hajlam. BntetQjogi szempontbl a legjelentQsebb formja a pszichoptia. A szemlyisgzavar tbb ok pl. toxikus behatsok vagy organikus krosodsok kvetkeztben is kialakulhat. A rszletezett s az egyb kros elmellapotok csak abban az esetben kpeznek bntethetQsgi akadlyt, amennyiben a beszmtst kizrjk. A beszmtsi kpessg hinyban teht az elkvetQ nem bntethetQ, de ha szemlye elleni erQszakos, vagy kzveszlyt okoz cselekmnyt valstott meg s tartani lehet attl, hogy a jvQben hasonl cselekmnyt kvetne el, feltve, hogy bntethetQsge esetn a brsg egyvi szabadsgvesztsnl slyosabb bntetst szabna ki vele szemben, gy a Btk. 74.-ban meghatrozott knyszergygykezels elrendelsnek van helye. Az elkobzst s a vagyonelkobzst akkor is el kell rendelni, ha az elkvetQ kros elmellapot miatt nem bntethetQ. Ha az elmemqkds kros llapota csupn korltoz tnyezQknt hatott kzre, gy a bqncselekmny megvalsul, az elkvetQ bntethetQ s csak korltlan enyhtsnek van helye. Ha a rendellenes mqkds az elkvetQt nem korltozta a cselekmnye kvetkezmnyeinek felismersben, illetve, hogy e felismersnek megfelelQen cselekedjk, a Btk. 24.-a (2) bekezdsnek alkalmazsra nincs lehetQsg, de e tnyt enyhtQ krlmnyknt lehet rtkelni a bntets kiszabsakor (BK 154.). A Be. 99.-nak (2) bekezdse alapjn az gysz, illetve a brsg kteles igazsggyi szakrtQt kirendelni. Az elmellapot vizsglatt a Be. 101.-nak (2) bekezdse szerint kt szakrtQnek kell elvgeznie. AZ ITTAS VAGY BDULT LLAPOTBAN ELKVETETT BpNCSELEKMNYEKRT VAL FELELPSSG: Az ittas vagy bdult llapotban elkvetett tnyllsszerq cselekmnyekrt val bntetQjogi felelQssg megtlsvel kapcsolatban tbb irnyzat alakult ki. A Csemegi-kdex szerint az ittassg amennyiben az a teljes ntudatlansg llapotig fokozdott az actio libera in causa esetn kvl a bntetQjogi felelQssg megllaptst kizrta. A nem teljes rszeg llapot viszont csak enyhtQ krlmny volt. Az actio libera in causa a beszmtsi kpessget kizr ittas llapotban elkvetett cselekmnyekre akkor nyert alkalmazst, ha az elkvetQ sajt elhatrozsbl annak rdekben helyezte magt ntudatlan ittas llapotba, hogy bqncselekmnyt valstson meg. Az 1948. vi XLVIII. trvny (III: Bn.) azt a megoldst vlasztotta, hogy az ittas vagy bdult llapotban elkvetett cselekmnyt sui generis deliktumknt rendelte bntetni. Eszerint az ittas vagy bdult llapotban elkvetett bqncselekmnyrt felel, aki nhibbl eredQ ittas vagy kbtszertQl bdult llapotban olyan cselekmnyt valstott meg, amely a trvny rtelmben egyvi brtnnl slyosabban bntetendQ bqntett, ha az llapota ennek beszmtst kizrta. Az 1961. vi V. trvny vezette be a ma is hatlyos rendelkezst, amelynek lnyege, hogy az nhibbl eredQ ittas vagy bdult llapotban elkvetett cselekmnyek tekintetben a kros elmellapotra vonatkoz trvnyi rendelkezsek nem alkalmazhatk. 1.) A tpusos ittassg fogalmilag olyan tudatzavar, amely az elfogyasztott alkohol mennyisgtQl, valamint az egyn alkoholtqrQ-kpessgtQl fggQen alakul ki. E tudatzavar kialakulsa azonban a szeszes ital fogyasztjnak felrhat, mert az alkoholnak az emberi szervezetre gyakorolt hatsa kzismert. A Btk. 25.-a azt a trvnyi tilalmat lltja fel, amely szerint a 24. nem alkalmazhat annak javra, aki a cselekmnyt nhibjbl eredQ ittas vagy bdult llapotban kvette el. Ez azt jelenti, hogy az nhibjbl eredQ ittas vagy bdult llapotba kerlQ s ebben az llapotban bqncselekmny tnyllst megvalst szemlyt olyannak kell tekinteni, mint akinek beszmtsi kpessge van. Abban az esetben, ha valaki teljesen nhibjn kvl ittasodott le, a Btk. 24.-a alkalmazsnak helye van. Nem ll fenn az nhiba ha az italt fogyaszt egyltaln nem tudja, hogy az ital alkoholtartalm, abban tved, hogy az ltala elfogyasztott szeszes ital milyen erQssgq. Az alkoholizmusbl fakad elmebetegsg is kizrja, illetve korltozhatja a beszmtsi kpessget. Az idlt alkoholizmus nmagban nem tekinthetQ az elmemqkds olyan zavarnak, amely a Btk. 25.-nak rvnyeslst kizrn: az idlt alkoholista beszmtsi kpessgnek korltozottsga sem felttlen. A III. szm BntetQ Elvi Dntsben kifejtettek szerint a beszmtsi kpessget kizr tudatzavart okoz ittas vagy bdult llapotban elkvetett cselekmny, annak trgyi oldalhoz kpest minQslhet szndkos vagy gondatlansgbl elkvetett bqncselekmnyknt. Amennyiben az elkvetett cselekmny trgyi oldalnak elemeibQl ktsget kizran arra vonhat kvetkeztets, hogy jzan llapot elkvetQ esetben gondatlansgbl megvalstottknt kellene rtkelni, gy az ittas llapot elkvetskor is ugyangy kell azt minQsteni. 2.) Az ittassg atpusos is lehet, melynek kt formja ismert: a patolgis, illetve az abortv patolgis rszegsg. A patolgis (kros) ittassg klnbzQ formi az elmemqkds idQleges jellegq tudatborulssal jr zavarai. Ilyen llapot esetn nem a Btk. 25.-a, hanem a 24. (1) bekezds rvnyesl. A kznsges ittassggal szemben a kros rszegsg akkor llapthat meg, ha az alkoholfogyaszt a vele szletett vagy szerzett krosodsnak, illetve pozcijnak kvetkeztben az alkoholtqrQ-kpessge megvltozott. Ezt jelzi, ha viszonylag kis mennyisgq alkohol fogyasztsa elQzte meg a rszegsget. A minQsgi elvltozsra az albbi tnetekbQl lehet kvetkeztetni: az rintkezsfelvtel megnehezlse, rzkcsaldsok fellpse, a magatarts elidegenedse, a cselekmnynek a szitucihoz kpest inadekvt volta, heves, megokolatlan s tlmretezett indulatkitrs, terminlis alvs, teljes vagy rszleges emlkezszavar. A teljesen kifejlQdtt patolgis rszegsg alakzata s a tpusos rszegsg kztt tmeneti esetek is lteznek. Ezek az gynevezett abortv kros rszegsg esetei. Az abortv kros rszegsgnl a sajtos pszichopatolgiai tnetek nem lpnek fel olyan fok intenzitssal, mint a teljesen kialakult kros rszegsgnl, de a tpusos rszegsgtQl eltrQen a tudat zavart llapota tbbnyire rohamosan s nagyobb intenzitssal ll be. Az abortv kros rszegsg csupn korltozza az elkvetQt a cselekmny kvetkezmnyeinek felismersben, illetve abban, hogy e felismersnek megfelelQen cselekedjk, vagyis a Btk. 24. (2) bekezdst kell alkalmazni. A bntets korltlan enyhtse nem ktelezQ, a rendelkezs ennek a lehetQsgt teremti meg. A kros rszegsg megtlsvel kapcsolatban szakrtQi vlemnyt kell beszerezni, amely termszetesen nem kti a brsgot. Az idevonatkoz elmeorvos szakrtQk vlemnyt a brsg mrlegels utn ha elfogadja, hogy az elkvetQ a kros rszegsg avagy annak cskevnyes llapotban cselekedett, gy ez alapul szolglhat a Btk. 24.-a (1) vagy (2) bekezdsnek az alkalmazsra. Mindezek a bdult llapotban elkvetett cselekmnyre is vonatkoznak, mert a klnfle kbtszerek s kbt hats anyagok biolgiai rtelemben tudatzavart okoznak. Ennek a tudatzavarnak a jellege s foka nagymrtkben fgg a szer milyensgtQl s mennyisgtQl. Nincs teht szokvnyos kbtszertQl val bdult llapot, hanem klnbzQ bdult llapotok vannak. Kzs vonsuk, hogy a szokvnyos rszegsggel azonos elbrls al esnek. A kbtszerek vagy kbt hats anyagok ismtlQdQ fogyasztsnak hatsra kbtszer-fggQsg alakulhat ki. A fggQsg egyik tnete a kbtszerhsg, ami ltalban nem zrja ki, illetve nem is korltozza az elkvetQt a cselekmny kvetkezmnyeinek felismersben, vagy abban, hogy a felismersnek megfelelQen cselekedjk. Azonban, ha a kbtszer-fggQsg mr betegsgszintq szemlyisgzavart okoz, ez korltozhatja vagy kizrhatja az elkvetQ beszmtsi kpessgt s ezrt ilyenkor a Btk. 24.-nak (1), illetve (2) bekezdse alkalmazhat. A fizikai s pszichikai fggQsgben szenvedQ szemlynl gynevezett megvonsi tnetek is jelentkezhetnek. Ezek szintn elrheti az elmebetegsg szintjt, ilyenkor alkalmazni kell a Btk. 24.-nak (1) vagy (2) bekezdst. Ugyanez a helyzet, ha a kbtszer-fogyaszts folytn elmebetegsg vagy szellemi lepls alakul ki. A KNYSZER S A FENYEGETS: Btk. 26. (1) Nem bntethetQ, aki a cselekmnyt olyan knyszer vagy fenyegets hatsa alatt kveti el, amely miatt kptelen az akaratnak megfelelQ magatartsa. (2) A bntets korltlanul enyhthetQ, ha a knyszer vagy a fenyegets az elkvetQt korltozza az akaratnak megfelelQ magatartsban. A knyszer s a fenyegets a beszmtsi kpessgre, ezen bell is az akaratnak megfelelQ magatarts tanstsra val kpessgre gyakorol hatst. Mind a knyszer, mind a fenyegets klsQ okknt zrja ki vagy korltozza a beszmtsi kpessget, a tudati felismerst nem, csupn az akaratnak megfelelQ magatarts tanstsra val kpessget befolysoljk, a hatsuk alatt ll nem azt a magatartst tanstja, amit egybknt ezek hinyban kifejtene. Aki knyszer vagy fenyegets hatsa alatt cselekszik, tisztban van azzal, hogy olyan magatartst tanst, amit a Btk. bntetni rendel, vagyis a szndk tudati oldala teljes s csak az akarati elem hinyzik. a) A trvny a knyszer fogalmt nem hatrozza meg, a bri gyakorlat szerint a knyszer alatt az emberi testre gyakorolt fizikai rhatst kell rteni. A jogirodalom s a joggyakorlat megklnbzteti az gynevezett akaratot megtrQ (vis absoluta), illetve az akaratot hajlt (vis compulsiva) erQszakot. Az akaratot megtrQ erQszak jellemzQje, hogy a fizikai rhats lehetetlenn teszi az akaratnak megfelelQ magatartst, vagyis a knyszer bnt jellegq. Az akaratot megtrQ erQszaknak mindig a hatsa alatt ll szemly viszonyban kell lenyqgzQnek lennie. Az akaratot hajlt erQszak esetn az ellenlls nem lehetetlen, azonban a hatsa alatt ll vglis az akaratval ellenttes magatartst tanst. b) A fenyegets fogalmt a Btk. 138.-a hatrozza meg. Eszerint eltrQ rendelkezs hinyban a fenyegets olyan slyos htrny kiltsba helyezse, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly flelmet keltsen. A trgyi oldal ismrve a slyos htrny, amely minden olyan magatarts megvalstsnak kiltsba helyezst felleli, amely egybknt bqncselekmnyknt lenne rtkelhetQ. Az alanyi oldal jellemzQje, hogy a slyos htrny kiltsba helyezsnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a megfenyegetettben komoly flelmet keltsen. A knyszerre s a fenyegetsre egyarnt vonatkozik, hogy amikor hatsuk alatt ll szemly kimerti valamely bqncselekmny trvnyi tnyllst, amennyiben kizrjk az akaratnak megfelelQ magatarts tanstsra val kpessget a trvnyi tnyllst megvalst szemly bntetQjogi felelQssgre nem vonhat, mg a knyszert vagy fenyegetst alkalmaz kzvetett tettesknt felel, ha a knyszer vagy a fenyegets az elkvetQt korltozta csupn az akaratnak megfelelQ magatartsban, a bqncselekmny megvalsul s az elkvetQ tettesknt felel, de a brsg megtlstQl fggQen lehetQsg van a bntets korltlan enyhtsre, mg a knyszertQt felbujtknt vagy bqnsegdknt kell felelQssgre vonni, a knyszer vagy fenyegets alkalmazsakor elkvetett bqncselekmnyrt (testi srts, szemlyi szabadsg megsrtse stb.) a knyszert vagy fenyegetst kifejtQ tettesknt felel. 21.) A TVEDS A TVEDS: Btk. 27. (1) Nem bntethetQ az elkvetQ olyan tny miatt, amelyrQl az elkvetskor nem tudott. (2) Nem bntethetQ, aki a cselekmnyt abban a tves feltevsben kveti el, hogy a trsadalomra nem veszlyes s erre a feltevsre alapos oka van. (3) A tveds nem zrja ki a bntethetQsget, ha gondatlansg okozza s a trvny a gondatlansgbl eredQ elkvetst is bnteti. Kznapi rtelemben tvedsrQl akkor beszlnk, ha valtlansgot valnak gondolunk. A tveds a szndkos bqnssg tudati oldalval ll sszefggsben, lnyegben annak a fogyatkossga, s azt eredmnyezi, hogy a tvedsben levQ olyan magatartst tanst, amit a tveds nlkl nem tett volna meg. A trvny megklnbzteti a tnybeli tvedst s a cselekmny trsadalomra veszlyessgben val tvedst. A TNYBELI TVEDS: A szndkos bqncselekmny megvalstshoz az elkvetQnek a trvnyi tnylls trgyi oldali ismrveivel kell tisztban lennie. Tnybeli tvedsrQl van sz abban az esetben, ha a konkrt bqncselekmny Klns Rszi tnyllsnak valamely trgyi oldali ismrvt a tnyllsszerq cselekmnyt megvalst szemly tudata az elkvetskor nem fogja t. Relevns teht a tnybeli tveds, ha az elkvetsi trgyra, a passzv alanyra az elkvetsi magatartsra, az eredmnyre, az okozati sszefggsre, az elkvets helyre, mdjra, idejre vagy eszkzre vonatkozik. A rendszerinti (pl. passzv alany) vagy az esetleges (pl. az elkvets mdja) ismrvekben val tveds termszetesen csak akkor lnyeges, ha a konkrt trvnyi tnyllsban szerepelnek. Tnybeli tveds esetn a cselekmnyt az elkvetQ ltal felismert tnyek figyelembevtelvel kell megtlni, mg azokat a krlmnyeket, amelyeket nem ismert fel, vagy amelyeket tvesen tlt meg, a bntetQjogi felelQssgre vons szempontjbl figyelmen kvl kell hagyni. Ennek a mqveletnek az elvgzse utn a kvetkezQ esetek fordulhatnak elQ: A cselekmny egyltaln nem minQsl bqncselekmnynek (Pl. ha a frfi a testi s rtelmi fejlettsge miatt alappal gondolhatta, hogy az a nQ, akinek a beleegyezsvel kzslt, mr betlttte a tizennegyedik letvt, megrontsrt akkor sem vonhat felelQssgre, ha utbb kiderl, hogy a passzv alany csak tizenhrom ves volt.) A cselekmny ms szndkos bqncselekmnyek minQsl. Nem rhat az elkvetQ terhre kivve azt az esetet, ha a minQstQ krlmny a bqncselekmny minQstQ esete ha a tveds a minQstQ krlmnnyel kapcsolatos, az elkvetQ azonban az alapesetrt ilyekor is felel. Ezzel szemben, ha a minQstQ krlmny eredmny s az elkvetQ tvedst gondatlansg okozza, a minQstett esetrt felel, mert a Btk. 15.-ra figyelemmel ekkor a bqnssg enyhbb formja is elgsges. A tnybeli tveds irrelevns, ha olyan tnyre vonatkozik, amelyet nem kell tfognia a szndkossgnak. gy kzmbs a szemlyben (error in persona) vagy az elkvetsi trgyban (error in obiecto) val tveds. Az okozatossgban val lnyeges tveds egyik sajtsgos esete az elvts (aberratio ictus). Az elvts lnyege, hogy az elkvetQ tmadsa a clba vett szemly ellen irnyul, de gondatlansga folytn az elkvetsi magatarts az eredetileg megtmadni nem szndkozott szemlyt vagy elkvetsi trgyat ri. Ilyenkor a clba vett szemly tekintetben a szndkos bqncselekmny ksrlete, a tnyleges srelmet elszenvedQ szemly vonatkozsban pedig gondatlan bqncselekmny llaptand meg. A CSELEKMNY TRSADALOMRA VESZLYESSGBEN VAL TVEDS: A Btk. 13.-nak rendelkezse alapjn szndkosan kvet el a bqncselekmnyt, aki magatartsnak kvetkezmnyeit kvnja vagy e kvetkezmnyekbe belenyugszik, mg a 14. szerint gondatlansgbl kveti el a bqncselekmnyt, aki elQre ltja magatartsnak lehetsges kvetkezmnyeit, de knnyelmqen bzik azok elmaradsban, gyszintn az is, aki e kvetkezmnyek lehetQsgt azrt nem ltja elQre, mert a tQle elvrhat figyelmet vagy krltekintst elmulasztja. A Vorsatztheorie szerint a szndkossghoz a tnyszndkon tl hozztartozik a trsadalomra veszlyessg (materilis jogellenessg) tudata is, ennek hinyban szndkos bqncselekmny nem llapthat meg. Ezrt az, aki a trvnyi tnyllst szndkosan valstja meg, de nem tudott s nem is tudhatott cselekmnye trsadalomra veszlyessgrQl, szndkos bqnssg sem terheli. Abban az esetben viszont, ha a trvnyi tnyllst szndkosan valstotta meg, de nem ismerte fel, holott felismerhette volna cselekmnye trsadalomra veszlyessgt, gondatlan bqncselekmnyrt kell felelQssgre vonni, feltve, hogy a gondatlan alakzat is bntetendQ a trvnyben. Az n. Schuldtheoire a Vorsatztheorie-val egyezQen vallotta, hogy a trsadalomra veszlyessg tudatnak fel nem rhat teljes hinya esetn szndkossgrl nem lehet sz. Amennyiben azonban trsadalomra veszlyessg tudata gondatlansg miatt hinyzik s a trvnyi tnyllst szndkosan valstjk meg, szndkos bqncselekmny megllaptst tartotta szksgesnek azzal, hogy ilyenkor lehetQsget kell biztostani a bntets korltlan enyhtsre. A Schuldtheorie felfogsa szerint a bntetQjogi szndknak nem szksgszerq alkoteleme a trsadalomra veszlyessg tudata, hanem elgsges a trsadalomra veszlyessg tudatnak a lehetQsge. A BntetQ Trvnyknyv lnyegben a Vorsatztheorie-val egyezQ szablyt tartalmaz, eszerint aki a cselekmnyt abban a tves feltevsben kvet el, hogy a trsadalomra nem veszlyes s erre a feltevsre alapos oka van, nem bntethetQ, ha azonban a tvedst gondatlansg okozza s a trvny a gondatlansgbl eredQ elkvetst is bntetni rendeli, a tveds a bntethetQsget nem zrja ki. A trsadalomra veszlyessg tudatt a cselekmny jogellenessgnek, erklcs-ellenessgnek vagy trsadalmi helytelentsnek a tudata kpezheti. Ha az elkvetQ tisztban van azzal, hogy cselekmnyt jogszably tiltja, a trsadalomra veszlyessg tudata adott. (Nem azt kell tudnia, hogy a magatartst a BntetQ Trvnyknyv bqncselekmnynek nyilvntja, elgsges azt felismerni, hogy a magatarts jogilag tilalmazott.) A bntetQ jogszablynak a nem tudsa vagy tves rtelmezse semmikpp nem zrja ki a bntetQjogi felelQssget. A bntetQjogi keretrendelkezst kitltQ igazgatsi jogszablyok ismeretnek hinya vagy tves feltevse azonban megalapozhatja a Btk. 27.-nak (2) bekezdse szerinti bntethetQsget kizr ok megllaptst. Szintn adott a cselekmny trsadalomra veszlyessgnek tudata akkor, ha az elkvetQ tisztban van magatartsnak erklcsi eltlendQsgvel. Az erklcsi felfogs vonatkozsban nem az elkvetQ, hanem a trsadalom rtktletnek van jelentQsge. Ugyancsak adott a cselekmny trsadalomra veszlyessgnek tudata, ha az elkvetQ tisztban van magatartsnak veszlyes jellegvel. gy mindenki ltal tudott, hogy az ittassg htrnyosan befolysolja a gpjrmqvezetsi kpessget. Az emltett okok brmelyiknek a fennllsa esetn teht a cselekmny trsadalomra veszlyessgnek tudata adott. A trsadalomra veszlyessgben val tveds az albbi esetkrkben llapthat meg: Az elkvetQ tvesen fennllnak tart egy olyan okot, amely, ha a valsgban ltezne, a cselekmny trsadalomra veszlyessgt kizrn. A trsadalomra veszlyessget kizrja pldul a jogos vdelem, a vgszksg vagy a srtett beleegyezse. Aki teht, br nincs jogos vdelmi helyzetben, de a krlmnyek alapjn alappal ttelezi fel annak fennllst, vlt jogos vdelmi helyzetben, de a krlmnyek alapjn alappal ttelezi fel annak fennllst, vlt jogos vdelemben cselekszik. A vlt jogos vdelmi helyzet megllaptsnak akkor van helye, amikor az elkvetQ az ellen sznleg irnyzott tmadst vagy kzvetlen fenyegetst komolynak, illetve ltezQnek vli s a felttelezett tmads objektv jellegnek megfelelQen vdekezik. A vlt jogos vdelemben kifejtett magatarts miatt teht az ilyen helyzetben levQ nem bntethetQ. Abban az esetben viszont, ha a jogos vdelmi helyzetet gondatlansga folytn tvesen ttelezte fel s a kifejezett szndkos cselekmnynek a gondatlan alakzatt a trvny bntetni rendeli, gondatlan bqncselekmnyrt kell az elkvetQt felelQssgre vonni. A bntetQjogi keretrendelkezst kitltQ igazgatsi norma ismeretnek hinya kivtelesen megalapozhatja a 27. (2) bekezdsnek az alkalmazst. Sem a tnybeli, sem a cselekmny trsadalomra veszlyessgben val tveds nem zrja ki a bntethetQsget, ha azt gondatlansg okozta s a trvny a gondatlan elkvetst is bnteti. 22.) A JOGOS VDELEM Btk. 29. (1) Nem bntethetQ, akinek a cselekmnye a sajt, illetQleg a msok szemlyei, javai vagy kzrdek ellen intzett, illetQleg ezeket kzvetlenl fenyegetQ jogtalan tmads elhrtshoz szksges. (2) Nem bntethetQ az sem, aki az elhrts szksges mrtkt azrt lpi tl, mert azt ijedtsgbQl vagy menthetQ felindulsbl kptelen felismerni. (3) A bntets korltlanul enyhthetQ, ha az ijedtsg vagy a menthetQ felinduls az elkvetQt korltozza az elhrts szksges mrtknek felismersben. A Btk. 29.-nak (1) bekezdse szerinti jogos vdelem a cselekmny trsadalomra veszlyessgt zrja ki, mg a Btk. 29.-nak (2) bekezdse szerinti jogos vdelem a beszmtsi kpessget. I./ A Btk. 29.nak (1) bekezdse szerinti jogos vdelem: E bntethetQsget kizr ok alapja az, hogy a jogosan vdekezQ olyan tmadst hrt el, amelynek megakadlyozsra a bqnldzQ hatsgok lennnek jogosultak s ktelesek. Ha ezek a szervek az emltet ktelezettsgknek nem kpesek eleget tenni, a megtmadott szmra biztostani kell a vdekezs jogt. Lnyegben a jogszerqen vdekezQ a trsadalom vdekezst valstja meg a tmadval szemben. Az ilyen helyzetben kifejtett, a Btk. Klns Rszben bntetni rendelt cselekmny a trsadalomra nem veszlyes Ez arra az esetre is igaz, ha a vdekezQ az lete ellen tmadt megli. A rmai jog mr a kezdetektQl tartalmaz olyan rendelkezseket, amelyek elismerik, jogg teszik a vdekezst. A XII. tbls trvny az jjel tetten rt tolvaj meglst felttel nlkl, mg a nappal tetten rt tolvaj letnek a kioltst abban az esetben ismerte el jogszerqnek, ha fegyverrel vdekezett a leleplezsekor (a vdekezs s a bossz megengedhetQsgnek gondolata mg nem klnl el teljesen egymstl). A knonjog a jogos vdelem jogintzmnyt ugyancsak elismeri, sQt kibQvti a msok rdekben gyakorolhat vdelem fogalmval. Ma mr egyrtelmq, hogy a jogos vdelem nem nvdelmet jelent, a vdelmi cselekmnyt kifejtheti maga a megtmadott vagy brki ms is. A Btk. 29.-nak (1) bekezdse szerinti jogos vdelem kt alapvetQ jellemzQje a jogtalan tmads, illetve az ezzel szembeni vdekezs. 1.) A jogos vdelemrQl akkor lehet csak sz, ha a vdelmi cselekmny tanstsra a sajt, illetQleg a msok szemlye, javai vagy a kzrdek ellen intzett, illetQleg ezeket kzvetlenl fenyegetQ jogtalan tmads elhrtsa rdekben kerl sor. Tmadsnak az olyan aktv magatarts minQsl, amely megvalstja valamely bqncselekmny (szablysrts) trvnyi tnyllsnak objektve ismrveit. A tmads mindig pozitv formban jelentkezik s arra irnyul, hogy bizonyos fennll llapotot megvltoztasson. A tmads teht kizrlag tevkenysg lehet. Amennyiben azonban az aktv magatartssal megvalsul tmads egy jogellenes llapotot eredmnyez, a tmad pillanatnyi passzv magatarts is jogtalan tmadsnak minQsl, ha az a jogtalan llapot tovbbi fenntartst clozza. Ezrt pl. ha az emberrabls srtettje, akit letveszlyesen megfenyegettek, kihasznlva, hogy az Qt QrzQ szemly figyelme msra irnyul, az Qrt, hogy sajt lett megmentse megli, jogos vdelmi helyzetben cselekszik akkor is, ha az Qr ekkor aktv magatartst nem tanstott (BH 1997. 512.). A tmadsnak intzettnek vagy kzvetlenl fenyegetQ jellegqnek kell lennie. Intzettnek minQsl a tmads, ha az elkvetQ valamely a Klns Rszben bntetni rendelt bqncselekmny (szablysrts) trvnyi tnyllsnak megvalstst mr megkezdte, mg kzvetlenl fenyegetQ a tmads akkor, ha a tmads megkezdstQl azonnal vagy igen rvid idQn bell tartani lehet s annak kifejtsnek akadlya nincs (pl. a tmad szrsra emeli a kst). A jogos vdelmi helyzet mindaddig fennll, ameddig a megtmadott relisan tarthat a tmads megkezdstQl avagy folytatstl, ellenben, ha a fenyegetQ kijelents egy esetleges ksQbbi bntalmazst helyez kiltsba jogos vdelemrQl nem lehet sz. A jogtalan tmads irnyulhat: szemly ellen, javak ellen, kzrdek ellen. A szemly elleni tmads irnyulhat az let, az egszsg, a testi psg, a nemi erklcs, valamint egyes szemlyhez fqzQdQ jogok ellen. Elfogadott a jogirodalomban s a jogalkalmazsban is, hogy a szemlyi szabadsg ellen intzett, vagy azt kzvetlenl fenyegetQ tmadssal szemben a vdekezs megengedett. Az emberi mltsg, a trsadalmi megbecsls, a becslet jogos vdelmnek krdse azonban mr problematikusabb. A verblis rgalmazs, becsletsrts elkvetsekor a jogos vdelem szba sem kerlhet. Tettleges becsletsrtssel szemben azonban a megtmadott mr jogosan vdekezhet. A vagyon, a javak ellen irnyul tmads ugyancsak elhrthat vdekezssel. A javak vdelme magba foglalja a vagyoni jogokat, valamint az ezek trgyul szolgl vagyontrgyak vdelmnek a jogt. A javak kapcsn a bntetQjog nem csupn a tulajdonosi jogokat vdelmezi, hanem a birtokot is, nem vehetQ azonban ignybe jogos vdelem a ktelmi jogok rdekben, vagyis pl. ha az ads nem hajland a tartozst megfizetni, jogos vdelemre hivatkozva nem lehet erre erQszakkal knyszerteni. A kzrdek, mint a jogos vdelem lehetsges trgya lnyegben a jogilag elismert kzssgi rdekeket jelenti. Kzrdekre hivatkozva jogos vdelem cmn fellpni akkor lehet, ha az egsz kzssg rdeke az egybknt BntetQ Trvnyknyvbe tkzQ tevkenysg kifejtsnek vagy folytatsnak megakadlyozsa. Kzrdeken azonban a trsadalom egsznek rdekei mellett a trsadalom egyes kisebb kzssgeinek rdekeit is rteni kell. A tmadsnak jogtalannak kell lennie. Nem jogtalan az erQszakos magatarts kifejtse, ha azt jogszably engedlyezi, hzi fegyelmezsi jog gyakorlsa sorn kifejtett cselekmny, vgszksg vagy jogos vdelem sorn tanstott magatarts. A tmads jogtalansga nem fgg a tmad szemly tulajdonsgaitl sem. gy jogszerqen lehet vdekezni a gyermekkor vagy a kros elmellapot szemly tmadsval szemben is. Irrelevns a tmad tvedse a tmads jogszerqsgben. Amennyiben viszont a jogos vdelem alapjul szolgl helyzetet valaki azrt rti flre, mert a krlmnyekbQl tvesen jogtalan tmadssal fenyegetQ helyzetre kvetkeztet a tvedsre vonatkoz szablyokat kell alkalmazni. A jogtalansg kizrlag a tmadst jellemezheti, mert amennyiben a tmad s a megtmadott egyarnt jogellenesen jr el, jogos vdelmi helyzetre egyikk sem hivatkozhat eredmnyesen. Klcsns tettlegessg esetn egyik fl fellpse sem jogos vdekezs. Nem keletkeztet jogos vdelmi helyzetet a kiprovoklt tmads sem, ezen azonban csak a tettlegessggel kiprovokltat kell rteni, a szbeli becsletsrts nem fosztja meg az emiatt tettleg megtmadottat a vdekezs jogtl. 2.) A vdelmi cselekmnynek elhrt jellegqnek kell lennie. Elhrtson ugyancsak aktv magatartst kell rteni, amelynek kifejtsre a vdekezs keretei kztt kerl sor. A jogos vdelmi helyzet idQbelileg addig ll fenn, amg relisan lehet szmtani a tmads megkezdsre, illetQleg amg a tmad cselekmny kifejtse folyik. Jogtalan tmads esetn fQszablyknt a megtmadott nem kteles meneklni, teht a megtmadott meneklsi ktelezettsg nem terheli. Kivtelesen azonban a bntetQjogilag kzmbs elhrtsi md vagyis a menekls vlasztsnak a ktelezettsge terheli a hozztartozt a felmenQje, a testvre, vagy a hzastrs rszrQl ellene intzett, illetQleg fenyegetQ tmads esetn. Ugyancsak meneklsi ktelezettsg terheli a megtmadottat, ha a tmad slyosabb fokban kros elmellapot, vagy szemmel lthatan tudatzavarban levQ szemly, fggetlenl attl, hogy a tudatzavart llapotot mi vltotta ki. Nem terheli azonban kitrsi ktelezettsg a megtmadottat, ha a tmad feltehetQen ittas, de nincs tudatzavarban, illetve ha a tmad nhibbl ittasodott le. Termszetesen a kitrsi ktelezettsg csak akkor ll fenn, ha a tmads szemly ellen irnyul, illetve annak lehetQsge fennll. FQszablyknt nem felttele a jogos vdelem megllapthatsgnak, hogy a tmads msknt el nem hrthat jellegq legyen. Az elhrts legfQbb jellemzQje az arnyossg. A jogos vdelmi cselekmny arnyossga szempontjbl a legjelentQsebb az, hogy az elhrt magatarts nem idzhet elQ arnytalanul nagyobb srelmet, mint amelyet a jogtalan tmads okozott volna. Arnyos a vdekezs, ha a megtmadott magatartsa ugyanazon trvnyi tnylls keretei kztt marad, mint a tmad. gy a slyos testi srtst okoz vagy azzal fenyegetQ tmads a konkrt krlmnyekre figyelemmel letveszlyt okoz testi srtssel vagy akr a hallt okoz testi srtssel ez esetben ugyanis a hall mint eredmny tekintetben a vdekezQt csak gondatlansg terheli is elhrthat a szndkos emberls azonban mr nem tekinthetQ arnyos vdekezsnek. A vdett jogtrgyak egyenrtkqsgre figyelemmel az tlkezsi gyakorlat szerint az arnyossg vizsglata szksgtelen az let ellen irnyul, a nemi szabadsg elleni erQszakos tmads esetn. Az elhrt tevkenysg arnyossgnak vizsglatnl a tmads lehetsges kvetkezmnynek s nem a tmad szndka felismersnek van jelentQsge. Az arnyossggal kapcsolatban a legkritikusabb terlet, hogy meddig jogszerq a vdekezs, amennyiben a tmads kizrlag a vagyoni javak ellen irnyul (pl. lops). Ezt az eset sszes krlmnyeire, gy klnsen a javak ellen intzett tmads is elhrthat akr oly mdon is, hogy a vdekezQ a testi srts alap- vagy brmely minQstett esett valstja meg vdekezse sorn. Az Alkotmny 54.-a (1) bekezdsre figyelemmel, amely szerint a Magyar Kztrsasgban minden embernek vele szletett joga van az lethez, a vdelmi cselekmny egyetlen korltja, hogy a javak ellen intzett tmads nem hrthat el a tmad letnek szndkos kioltsval. Nem az arnyossg kvetkezmnyek a megsrtst jelenti az idQbeli tllps. Ez esetben arrl van sz, hogy br korbban fennllt a jogos vdelem a Klns Rszi trvnyi tnylls megvalstsakor azonban a tmad a tmadssal mr felhagyott s a tovbbi tmads veszlye sem ll fenn, ezrt az idQbeli tllpskor a jogos vdelmi helyzet hinya miatt a bqncselekmny megvalsul. Annak azonban, hogy a tmad a tmadssal felhagyott s tovbbi tmads sem fenyeget, egyrtelmqnek kell lennie. II./ A Btk. 29.-nak (2) bekezdse szerinti jogos vdelem: Aki az arnyossg kvetkezmnyt azrt srti meg, mert ijedtsgbQl vagy menthetQ felindulsbl kptelen felismerni az elhrts szksges mrtkt beszmtsi kpessget kizr ok fennllsa miatt szintn nem bntethetQ. Az e trvnyhely szerinti jogos vdelem megllapthatsgnak az arnyossg mr nem fogalmi eleme. Az ijedtsg vagy a menthetQ felinduls lnyegben az elkvetQ felismersi, akarati vagy rtkelQ kpessgt kizr tudatzavar, aminek kvetkeztben a megtmadott a tnyleges vagy a kzvetlenl fenyegetQ tmadst az elhrts idQpontjban a valsgosnl slyosabbnak tli meg s ezrt azt slyosabban viszonozza. A jogtalan tmads okozta ijedtsg vagy menthetQ felinduls is tudatzavar, ennek fennllsnak a megllaptsa azonban nem elmeorvos szakrtQi kompetencia, hanem a krds eldntsre a jogalkalmaz, vagyis az gysz vagy a brsg jogosult. Amennyiben az ijedtsg vagy a menthetQ felinduls az elkvetQt csupn korltozza az elhrts szksges mrtknek a felismersben, a jogtalan tmadssal szemben arnytalanul vdekezQt bntetQjogi felelQssg terheli, a bntetse azonban korltlanul enyhthetQ [29. (3) bekezds]. Elvileg elQfordulhat, hogy az ijedtsg vagy a menthetQ felinduls mg csak nem is korltozza az elkvetQt, ilyenkor teht a bntets korltlan enyhtsre sincs lehetQsg. 23.) A VGSZKSG, A SRTETT BELEEGYEZSE S A MEGENGEDETT KOCKZATVLLALS A VGSZKSG: Btk. 30. (1) Nem bntethetQ, aki sajt, illetQleg a msok szemlyt vagy javait kzvetlen s msknt el nem hrthat veszlybQl menti vagy a kzrdek vdelmben gy jr el, feltve, hogy a veszly elQidzse nem rhat a terhre s a cselekmnye kisebb srelmet okoz, mint amelynek elhrtsra trekedett. (2) Nem bntethetQ az sem, aki azrt okoz akkora vagy nagyobb srelmet, mint amelynek elhrtsra trekedett, mert ijedtsgbQl vagy menthetQ felindulsbl kptelen felismerni a srelem nagysgt. (3) A bntets korltlanul enyhthetQ, ha az ijedtsg vagy a menthetQ felinduls az elkvetQt korltozza a srelem nagysgnak felismersben. (4) Nem llapthat meg vgszksg annak javra, akinek a veszly vllalsa a hivatsnl fogva ktelessge. A vgszksg problematikjt a Mignonette nevq angol haj 1884-ben bekvetkezett elsllyedse utn trtntek lltottk a bntetQjogi rdeklQds kzppontjba. Hrom tengersz ugyanis tbb napi hezs utn annak rdekben, hogy letben maradhasson meglte s megette negyedik trst, aki mr eszmletlen llapotban volt. Nhny nappal ksQbb a hrom tengerszt egy angol haj megmentette, majd valamennyiket emberls miatt a brsg hallra tlte, azonban kegyelemben rszesltek, s csak flvi foghzbntetst kellett letltenik. A Btk. 30.-nak (1) bekezdsben szablyozott vgszksg a cselekmny trsadalomra veszlyessgt zrja ki, mg a Btk. 30.-ank (2) bekezdse szerinti vgszksg esetben a beszmtsi kpessg hinya miatt nem kerlhet sor felelQssgre vonsra. I./ A Btk. 30.-nak (1) bekezdse szerinti vgszksg: Az e szakaszban szablyozott vgszksg kt alapvetQ jellemzQje a veszlyhelyzet, illetve a mentsi tevkenysg. A vgszksgi veszlyhelyzet tbb mdon is kialakulhat, ltrehozhatja termszetei csaps (fldrengs, rvz, tqzvsz), llat tmadsa, baleset bekvetkezse, ember cselekmnye. Az ember a veszlyhelyzetet elQidzheti tevkenysggel, de mulasztssal is. gy ha valaki azrt, hogy balesetet idzzen elQ megronglja a vasti sneket, emberi magatarts kvetkezmnye lesz az ebbQl fakad veszlyhelyzet. A jogos vdelem s a vgszksg kztt alapvetQen az a klnbsg, hogy a jogos vdelemben cselekvQ a vasti snek megronglsakor szll szembe a tmadval, a vgszksgben tevkenykedQ pedig a snek megronglsa utn ksrli meg a kvetkezmnyek enyhtst. A msknt el nem hrthatsg azt fejezi ki, hogy a vgszksgben cselekvQ Klns Rszi trvnyi tnyllst kimertQ magatartsra szksg van, mert a veszly csak gy hrthat el, vagy br lehetsges az elhrts ms mdja is, annak eredmnyessge azonban rendkvl ktsges. A vgszksgi helyzetben cselekvQ magatartsa irnyulhat a sajt, illetve a msok szemlynek, javainak vagy a kzrdek mentsre, illetve vdelmre. A Btk. 30.-nak (1) bekezdse szerinti vgszksg megllaptsra is kizrlag akkor kerlhet sor, ha a veszlyhelyzet s az elhrt cselekmny arnyban ll egymssal. Ellenttben azonban a jogos vdelemmel, a vgszksg esetben az arnyossg megllapthatsgnak az a felttele, hogy a cselekmny kisebb srelmet okozzon, mint amelynek az elhrtsra trekedtek. Vgszksgi helyzetben teht azonos vagy nagyobb srelem nem okozhat. Azt, hogy az elhrt cselekmny arnyos volt-e vagy sem, a trgyi elemek vizsglata alapjn lehet eldnteni. Ember fenyegetQ veszlyhelyzetben a ments csak akkor arnyos, ha az okozott testi srls cseklyebb, mint amivel a msknt el nem hrthat veszly fenyegetett. Az emberi let kioltsval val veszlyelhrts esetn is megllapthat a vgszksg akkor, ha az egy ember lett kiolt cselekmny legalbb kt ember ltt menti meg. A vagyoni javak krben azok rtknek sszehasonltsval lehet llst foglalni az arnyossg krdsben. A Btk. 30.-nak (2) bekezdse szerinti vgszksg: A trvnyi rendelkezs szerint nem bntethetQ az sem, aki azrt okoz akkora vagy nagyobb srelmet, mint amelynek elhrtsra trekedett, mert ijedtsgbQl vagy menthetQ felindulsbl kptelen felismerni a srelem nagysgt. A 30. (2) bekezdse a beszmtsi kpessg hinya miatt biztost bntetlensget az arnyossg kvetelmnyt megsrtQ szmra. E krben, valamint a 30. (3) bekezdsre s a vlt vgszksgre vonatkozan a jogos vdelemmel kapcsolatban kifejtettek az irnyadk. Vgl a trvny kizrja a vgszksg megllapthatsgt azok tekintetben, akiknek a veszly vllalsa hivatsuknl fogva a ktelessgk. gy nem hivatkozhat alappal vgszksgi helyzetre pldul a tqzolt, aki a ments sorn azrt, hogy a sajt lett mentse, msnak testi srtst okoz. A knyvnk szerzQinek llspontja szerint e trvnyi rendelkezs csak gy rtelmezhetQ, hogy a veszly vllalsra hivatsuknl fogva kteles szemlyek csak a sajt szemlyket nem menthetik msok krra. A BTK. KLNS RSZBEN SZABLYOZOTT EGYES BpNCSELEMNYEKRE VONATKOZ KIZRSI OKOK: A Klns Rsz tbb tnyllsa tartalmaz az adott bqncselekmny vonatkozsban bntethetQsget kizr okot. Nhny plda: Rgalmazs, becsletsrts vagy kegyeletsrts miatt nem bntethetQ az elkvetQ, ha a becslet csorbtsra alkalmas tny valnak bizonyul (182.). VrfertQzs miatt nem bntethetQ a leszrmaz, ha a cselekmny elkvetsekor tizennyolcadik letvt nem tlttte be. [203. (2) bek.]. Szemlyi bqnprtolsrt nem bntethetQ az, aki hozztartozja rdekben kveti el [244. (4) bek]. A SRTETT BELEEGYEZSE: A bntetQeljrsrl szl 1998. vi XIX. trvny 51.-nak (1) bekezdse szerint srtett az, akinek jogt vagy jogos rdekt a bqncselekmny srtette vagy veszlyeztette. A beleegyezsnek kizrlag akkor van bntetQjogi relevancija, ha olyan szemlytQl szrmazik, akinek jogt vagy jogos rdekt a diszpozciszerq cselekmny srten vagy veszlyeztetn. Jogainak vagy jogos rdekeinek srelmbe azonban nem mindenki egyezhet bele. Indifferens bntetQjogi szempontbl a beleegyezs tnye, ha a srtett a tizennegyedik letvt nem tlttte be, a trvnyben meghatrozott felttelek fennllsra figyelemmel cselekvQkpessget kizr gondnoksg hatlya alatt ll, vagy olyan llapotban van, hogy az gyei vitelhez szksges beltsi kpessge teljesen hinyzik. Ezrt pl. ha a 10 ves gyermek az elkvetQ krsre nknt adja oda a nla lvQ pnzt, a lops megvalsul. A srtettnek csak az az akaratnyilatkozata tekinthetQ beleegyezsnek, amit tvedstQl, knyszertQl, fenyegetstQl mentesen, s a cselekmny vghezvitelnek megkezdse elQtt vagy a vgrehajts alatt, de a befejezettsget megelQzQen tesz meg, feltve, hogy a jog vagy rdek vonatkozsban korltlanul rendelkezhet. A beleegyezsnek nkntesnek, tovbb komolynak s egyrtelmqnek kell lennie. A volenti non fit iniuria elv rvnyeslse a bntetQjogban azonban nem korltlan. A srtett a vagyoni jellegq jogainak, rdekeinek srelmbe beleegyezhet, ezrt az idegen dolognak a srtett beleegyezsvel trtnQ elvtele vagy az idegen vagyontrgynak a srtett hozzjrulsval megvalsul megsemmistse nem minQsl lopsnak, illetve ronglsnak. A szemly elleni cselekmnyek esetben viszont mr korntsem ilyen egyrtelmq a helyzet. A Csemegi-kdex privilegizlt esetknt szablyozta a kvnsgra lst, a hatlyos Btk. szerint azonban, aki a srtett lett annak krsre oltja ki ugyangy szndkos emberlsrt felel. E krben kell emltst tenni az eutanzia problematikjrl. Az eutanzia grg eredetq kifejezs s szp hallt jelent. Kznapi rtelemben eutanzinak minQsl minden olyan tevkenysg, amelynek clja a hallkzlei llapotban levQ, az emberhez mlt letvitelre mr kptelen szemly letnek fjdalommentes megrvidtse, ami megvalsulhat a srtett kezdemnyezsre (nkntes eutanzia), avagy e nlkl (nem nkntes eutanzia). BntetQjogi rtelemben eutanzirl csakis akkor lehet sz, ha az let kioltsra kifejezetten a beteg akaratbl kerl sor s a beavatkozst orvos vgzi (aktv eutanzia), vagy ha az letet meghosszabbt kezelst orvos mulasztja el (passzv eutanzia). Az egszsggyrQl szl 1997. vi CLIV. trvny 15.-nak (1) bekezdse a beteg szmra biztostja az nrendelkezshez val jogot, melynek keretben a beteg sajt beltsa szerint dnthet arrl, hogy kvn-e egszsggyi elltst ignybe venni, illetve, hogy annak sorn milyen beavatkozsok elvgzsbe egyezik bele. A 20. (2) bekezdse szerint a betegsg termszetes lefolyst lehetQv tve az letfenntart vagy letmentQ beavatkozs visszautastsra akkor van lehetQsg, ha a betegsg az orvostudomny mindenkori llsa szerint rvid idQn bell hallhoz vezet, teht gygythatatlan. A beteg nem utasthatja vissza az letfenntart vagy letmentQ beavatkozst, ha vrands s elQre lthatan kpes a gyermek kihordsra. A trvny az nkntes passzv eutanzit lehetQv teszik, az aktv, illetve a nem nkntes passzv eutanzia azonban bqncselekmnyt, nevezetesen szndkos emberlst valst meg. A testi psg srtshez val hozzjruls csak akkor zrja ki az azt okoz bntetQjogi felelQssgt, ha a srtett trsadalmilag elismert cl rdekben adta beleegyezst. Nem tekinti ilyennek az tlkezsi gyakorlat a msnak, annak beleegyezsvel, fogadsbl trtnQ bntalmazst, tlegelst, trsadalmilag elismert viszont a sporttevkenysg. A sportols sorn okozott srlsrt csak akkor kizrt a bntethetQsg, ha versenysportknt elismert kzdelem sorn, a sportgra vonatkoz versenyszablyzatban meghatrozott szablyok alapjn folytatott mrkQzsen, nem szndkosan okozzk a srlst. Ezen feltteleknek egyttesen kell fennllniuk. Nincs jelentQsge ugyanakkor annak, hogy az adott tevkenysget valaki szervezett versenyrendszerben vagy csak kedvtelsbQl vgzi. Ha a sportol a szablyokat nem szegi meg, de testi srlst okoz, bntetQjogi felelQssgre vonsra nem kerlhet sor, s ugyanez a helyzet, ha a jtkos a szablyokat megszegve gondatlansgbl idz elQ testi srtst. Viszont ha a szablyszegs s a srls okozsa is szndkos, a bqncselekmny megvalsul. Szintn kizrja a bntetQjogi felelQssget a srtetti beleegyezs, ha ezltal a srtettet trsadalmilag elfogadott cl elrs rdekben megfosztjk a szemlyi szabadsgtl. gy ha az alkoholfggQ szemly beleegyezik abba, hogy bezrjk a laksba annak rdekben, hogy nem jusson alkoholhoz a szemlyi szabadsg megsrtsrt bntetQjogi felelQssgre vonsra nem kerlhet sor. Ugyancsak testi srlst vagy egszsgsrtst okozhatnak az orvosi beavatkozsok. E krben ma fQszably, hogy brmely egszsggyi beavatkozs elvgzsnek az a felttele, hogy ahhoz a beteg megtvesztstQl, fenyegetstQl s knyszertQl mentes megfelelQ tjkoztatson alapul beleegyezst adja. A trsadalmi megbecslst, illetve az emberi mltsgot srtQ tnylltsok, kifejezsek megfogalmazsakor is kizrt a bntetQjogi felelQssgre vons, ha ezek megttelbe a srtett elQzetesen beleegyezik. Ezrt, ha a srtett pldul egy tvmqsor megkezdse elQtt hozzjrulst adja a rgalmaz, becsletsrtQ kijelentsek megttelhez, sem a rgalmazs, sem a becsletsrts nem valsul meg. A srtetti beleegyezs termszetesen irrelevns minden olyan esetben, amikor a srtetti beleegyezs a bntethetQsg felttele [pl. megronts (201.), tizenkettedik letvt be nem tlttt srtett beleegyezsvel trtnQ kzsls (197.)]. A MEGENGEDETT KOCKZATVLLALS: A kockzatvllals egy olyan helyzetet jelent, amikor fennll a Btk. Klns Rszben szereplQ bqncselekmny trvnyi tnyllsban meghatrozott eredmny (pl. hall, vagyoni htrny) bekvetkezsnek a lehetQsge, de ugyanakkor arra is van esly, hogy a kros eredmny elmarad, illetve, hogy a vgeredmny trsadalmilag elQnys lesz. A kockzatvllalst akkor tekintettk megengedettnek s egyben bntethetQsget kizr oknak, ha az olyan cl rdekben valsult meg, amely kzssgi szinten elQnys, ennek az elQnynek az elrsre relis esly volt s az elQny lnyegesen nagyobb sikert eredmnyezne, mint amit a kockzatvllals nlkl el lehetett volna rni. Az adott tevkenysgre vonatkoz szakmai szablyok betartsa esetn a cselekmny a diszpozciszerqsg hinya miatt nyilvnvalan nem valst meg bqncselekmnyt. 24.) A CSELEKMNY TRSADALOMRA VESZLYESSGNEK CSEKLY FOKA AZ ELKVETSKOR, ILLETPLEG UTLAGOS CSEKLLY VLSA 25.) A MENTELMI JOG S A DIPLOMCIAI MENTESSG PROBLMI A BNTETHETPSGI AKADLYOK SZEMPONTJBL A MENTELMI JOG FELFGGESZTSNEK HINYA: Bizonyos szemlyeket mentelmi jog illet meg, ezrt ezen szemlyekkel szemben bntetQeljrst indtani csak akkor lehet, ha a mentelmi jog felfggesztsre sor kerlt (Be. 551.). gy az orszggyqlsi kpviselQk jogllsrl szl 1990. vi LV. trvny 5.-a rtelmben az orszggyqlsi kpviselQvel, az llampolgri jogok orszggyqlsi biztosrl szl 1993. vi LIX. trvny 12.-nak (1) bekezdse szerint az orszggyqlsi biztossal s ltalnos helyettesvel, a szemlyes adatok vdelmrQl s a kzrdekq adatok nyilvnossgrl szl 1992. vi LXIII. trvny 23.-nak (2) bekezdse rtelmben az adatvdelmi biztossal, a nemzeti s etnikai kisebbsgek jogairl szl 1993. vi LXXVII. trvny 20.-nak (2) bekezdse szerint a nemzeti s etnikai kisebbsgi jogok orszggyqlsi biztosval, az llami SzmvevQszkrQl szl 1989. vi XXXVIII. trvny 9.-a rtelmben az llami SzmvevQszk elnkvel s alelnkvel, az Alkotmnybrsgrl szl 1989. vi XXXII. trvny 14.-nak (1) bekezdsre figyelemmel az Alkotmnybrsg tagjval, a brsgok szervezetrQl s igazgatsrl rendelkezQ 1997. vi LXVI. trvny 5.-a szerint a hivatsos brkkal s az igazsgszolgltatsban val rszvtelvel sszefggQ cselekmny miatt az lnkkkel, az gyszsgrQl szl 1972. vi V. trvny 23.-a alapjn az gyszekkel, gyszsgi titkrokkal, fogalmazkkal, gyszsgi gyintzQkkel szemben csak az arra jogosult (Orszggyqls, kztrsasgi elnk, legfQbb gysz) elQzetes hozzjrulsval lehet a bntetQeljrst megindtani. A mentelmi jog azonban nem kpezi vgleges akadlyt a bntetQeljrsnak. Ennek rdekben a 35. (3) bekezdse gy rendelkezik, hogy az elvls hatridejbe nem szmt be az az idQtartam, amely alatt a bntetQeljrst azrt nem lehet megindtani, mert az arra jogosult nem adta meg a hozzjrulst. DIPLOMCIAI S NEMZETKZI JOGO ALAPUL EGYB MENTESSG: A diplomciai s a nemzetkzi jogon alapul egyb mentessget lvezQ szemlyek bntetQjogi felelQssgre vonsra nemzetkzi szerzQds, ennek hinyban a nemzetkzi gyakorlat az irnyad. A nemzetkzi gyakorlat krdsben az igazsggy-miniszter nyilatkozatt kell alapul venni (5.). Az ilyen mentessget lvezQ szemly cselekmnye bqncselekmny, de bntetQeljrst a mentessg felfggesztsig nem lehet indtani, illetve folytatni elleni (Be 553.). 26.) A BNTETHETPSGET MEGSZNTETP OKOK. A BNTETHETPSG ELVLSE. AZ ALKOTMNYBRSG 11/1992. SZ. HATROZATA A BNTETHETPSGET MEGSZNTETP OKOK: Btk. 32. (1) A bntethetQsget megsznteti az elkvetQ halla, az elvls, a kegyelem, a tevkeny megbns, a trvnyben meghatrozott egyb ok. A bntethetQsge megszntetQ okok kzs jellemzQje, hogy a jelzett okok esetben az elkvetQ cselekmnye bqncselekmnynek minQsl, az elkvetskor a bntethetQsg felttelei is fennllnak, utbb azonban a bntethetQsg megszqnik. A bntethetQsget megszntetQ okok megllaptsa a bntetQeljrs lefolytatst akadlyozzk: a Be. 174. (1) bekezds d) pontja alapjn a feljelentst el kell utastani, a Be. 190. (1) bekezds e) s f) pontja alapjn a nyomozst meg kell szntetni, a Be. 267. (1) bekezds c) pontja alapjn az elsQfok brsg trgyals elQksztse sorn az eljrst megsznteti, a Be. 332. (1) bekezds a), f) s g) pontja alapjn az elsQfok brsg az eljrst megsznteti, a Be. 373. I/a. pontja alapjn a msodfok brsg tancslsen hatlyon kvl helyezi az elsQfok brsg tlett s az eljrst megsznteti, a Be. 399. (1) bekezdsben meghatrozott esetben a harmadfok brsg a msodfok brsgi tlett hatlyon kvl helyezi s az eljrst megsznteti. Ha a terhelt a bntetQeljrs jogerQs befejezse elQtt meghal, a nyomoz hatsg (az gysz) vagy a brsg megsznteti az eljrst, illetve a nyomoz hatsg (gysz) a feljelentst elutastja. Az eljrs jogerQs befejezse utn bekvetkezett hall esetn azt kell megllaptani, hogy a jogerQsen kiszabott bntets, illetve intzkeds nem hajthat vgre, e krlmny a bntets vgrehajtst zrja ki (66.). A vagyonelkobzs s az elkobzs foganatostsnak azonban nincs akadlya, mivel az elkobzott vagyon, illetve az elkobzott dolog tulajdonjoga a 77. (7) bekezds s a 77/C. (3) bekezds alapjn az llamra szll. Az elvlsrQl a 33-35. rszletesen rendelkezik. Szemlyi hatlyt tekintve a kegyelem kzkegyelem s egyni kegyelem lehet. Kzkegyelmet az Orszggyqls gyakorolhat [az Alkotmny 19.-nak (2) bekezdsnek m) pontja]. Az egyni kegyelmezs jogt a kztrsasgi elnk gyakorolja [az Alkotmny 30/A.-a (1) bekezdsnek k) pontja]. Eljrsi kegyelmet, vgrehajtsi kegyelmet s kegyelmi mentestst klnbztetnk meg. A bntethetQsget megszntetQ ok az eljrsi kegyelem. Eljrsi kegyelemre a bntetQeljrs jogerQs befejezsig lehet md, ez esetben a nyomoz hatsg, az gysz vagy a brsg megsznteti az eljrst. Kegyelem irnti krelmet a terhelt, a vdQ, valamint a terhelt hozztartozja terjeszthet elQ az gyben eljr hatsgnl. A legfQbb gysz, illetve az igazsggy-miniszter a kegyelmi krelmet akkor is kteles felterjeszteni a kztrsasgi elnkhz, ha a kegyelem gyakorlsa irnt nem kvn elQterjesztst tenni. Az Orszggyqls a kzkegyelemmel kapcsolatos jogt trvnyben gyakorolja. Az 1989. vi XXXVII. trvny, az 1990. vi XXXIX. trvny s az 1991. vi V. trvny tartalmazott kzkegyelmi rendelkezseket. A tevkeny megbns bntethetQsgi okrl a 36. rendelkezik. A trvnyben meghatrozott egyb okok egyrszt az ltalnos Rszben, msrszt a Klns Rszben tallhatk. Az ltalnos Rszben: ksrlettQl trtnQ nkntes ellls, eredmnyelhrts [17. (3) bekezds], elQkszlettQl trtnQ nkntes ellls, az elkvets megkezdst megakadlyoz visszalps, feljelents [18. (2) bekezds a)-c) pont], prbra bocstsnl a prbaidQ eredmnyes eltelte [73. (3) bekezds], katonai vtsg esetn, ha a tettes szolglati viszonynak megszqnse miatt egy v eltelt (124.), A Klns Rszben: nkntes ellls az alkotmnyos rend erQszakos megvltoztatstl [139. (2) bekezds], nkntes ellls az alkotmnyos rend elleni szervezkedstQl [139/A. (2) bekezds], a tmegzavargsban rszt vevQ elhagyja a lzads helysznt [140. (3) bekezds], a hrszerzQ tevkenysgre ajnlkozs vagy vllalkozs visszavons a kmkedsnl [147. (4) bekezds], a tartsi ktelezettsg utlagos teljestse tarts elmulasztsa esetn [196. (4) bekezds I. fordulata], hivatalos szemly elleni erQszak elkvetsre irnyul csoport rsztvevQje, ha a csoportot nknt vagy a hatsg felhvsra elhagyja [229. (6) bekezds], a dolog llagsrelem nlkli visszaszolgltatsa a hatsgnak zrtrs esetn [249. (3) bekezds], a vgrehajtsi ktelezettsg utlagos teljestse a brsgi vgrehajts akadlyozsa esetn [249/A. (2) bekezds], mg le nem leplezett vesztegets felfedse a hatsg elQtt [225/A. (1) s (2) bekezds], mg le nem leplezett terrorista csoporthoz kapcsold elQkszlet felfedse a hatsg elQtt [261. (6) bekezds], a bqnszervezetben rszvtel esetn a cselekmny felfedse a hatsg elQtt [263/C. (2) bekezds], a kbtszerrel visszalQnek gygyt kezels, kbtszer-hasznlatot kezelQ ms ellts vagy megelQzQ-felvilgost szolgltats igazolsa [283. (1) bekezds], kbtszer ksztse elQsegtsnek felfedse a hatsg elQtt [283/A. (2) bekezds], a tartozs utlagos kiegyenltse tartozs fedezetnek elvonsval [297. (2) bekezds], szmtstechnikai rendszer vdelmt biztost technikai intzkeds kijtszsa esetn a tevkenysgnek hatsg elQtti felfedse [300/E. (3) bekezds], feljelents megttele pnzmoss esetben [303. (4) bekezds], adcsals esetben [310. (6) bekezds], munkltatssal sszefggsben elkvetett adcsals [310/A. (6) bekezds], a jvedki adtartozs kiegyenltse a visszals jvedkkel [311. (6) bekezds], szerzQi vagy szerzQi joghoz kapcsold jogok vdelmt biztost mqszaki intzkeds kijtszsa esetn a tevkenysgnek hatsg elQtti felfedse [329/B. (4) bekezds]. Ezen bntethetQsget megszntetQ okok jellemzQje, hogy a jogalkot olyan aktv magatartst r elQ, amely az okozott jogsrelem helyrelltst clozza. Fontosabb kriminlpolitikai indok a megsrtett trsadalmi rdek reparlsa, mint az llam bntetQjogi ignynek az rvnyestse. A knyvnk szerzQi nem tartjk bntethetQsget megszntetQ oknak azokat a rendelkezseket, amelyek bntets korltlan enyhtst vagy klns mltnylst rdemlQ esetben annak mellQzst biztostjk. A bntets korltlan enyhtse kizrlag bntets-kiszabsi lehetQsg, mg a bntets kiszabsnak mellQzse a bqnssget megllapt tlet egyik esete [Be. 330.-a (2) bekezdsnek c) pontja]. A BNTETHETPSG ELVLSE: Btk. 33. (1) A bntethetQsg elvl olyan bqntett esetn, amely letfogytig tart szabadsgvesztssel is bntethetQ, hsz v, egyb bqncselekmny esetn a bntetsi ttel felsQ hatrnak megfelelQ idQ, de legalbb hrom v elteltvel. (2) Nem vl el az 1945. vi VII. trvnnyel trvnyerQre emelt s az 1440/1945. (V.1.) ME rendelettel mdostott s kiegsztett 81/1945. (II.5.) ME rendelet 11. s 13.-ban meghatrozott hbors bqntettek, az emberisg elleni egyb bqncselekmnyek (XI. Fejezet), az emberls slyosabban minQslQ esetei [166. (2) bekezds a)-h) pontjai], az emberrabls s az elljr vagy szolglati kzeg elleni erQszak slyosabban minQslQ esetei [175/A. (4) bekezds, 355. (5) bekezds a) pont], e) a terrorcselekmny, a lgi jrmq, vasti, vzi, kzti tmegkzlekedsi vagy tmeges ruszlltsra alkalmas jrmq hatalomba kertse s a zendls slyosabban minQslQ esetei, ha a hallt szndkosan kvetik el [261. (2) bekezds a) pont, 262. (2) bekezds, 351. (3) bekezds b) pont] bntethetQsge. A bntethetQsg elvlse az idQmls bntethetQsget megszntetQ hatst jelenti. Az indoka egyrszt az, hogy a bntets clja aligha rhet el, ha a bqncselekmny elkvetst hossz idQ mlva kveti a felelQssgre vons. Msrszt az idQ mlsval a bizonyts is nehezebb vlik, s ez akadlyozza az lejrs lefolytatst s nehezti a tnylls feldertst is. Indok lehet a mltnyossg is. Az n. el nem vlhetQ bqncselekmnyeket leszmtva mltnytalan az elkvetQt hossz idQn keresztl bizonytalansgban tartani. A 33. (1) bekezdse szerint az elvlsi idQ a Klns Rszben megllaptott bntetsi ttelhez igazodik. Az ltalnos Rsz szerinti emelt bntetsi tteleket [halmazait bntets: 85. (3) bekezds; a klns s tbbszrs visszaesQkre vonatkoz rendelkezsek: 97. (1) bekezds, a bqnszervezetben trtnQ elkvetsre vonatkoz rendelkezsek: 98. (1) bekezds] figyelmen kvl kell hagyni. A vagylagosan szabadsgvesztssel s ms bntetssel fenyegets bqncselekmnyek elvlsi ideje hrom v. Kizrlag pnzbntetssel bntetendQ bqncselekmnyek esetben az elvlsi idQ szintn hrom v: a magntitok megsrtse [177. (1) bekezds], a levltitok megsrtse [178. (1) bekezds], a sajtrendszeti vtsg (213.), a fldmrsi jel megronglsa (215.), gondatlansgbl elkvetett kzokirat-hamists [274. (3) bekezds], gondatlansgbl elkvetett drgts [301. (4) bekezds], kszpnz-helyettestQ fizetsi eszkz hamistsra irnyul elQkszlet [313/B. (3) bekezds], Az egymssal bqnhalmazatban ll bqncselekmnyek kln-kln vlnek el. nllan, az Sztv. rendelkezsei szerint vl el a bqncselekmnnyel sszefggQ szablysrts is. A folytatlagosan elkvetett egyes rszcselekmnyek nll elvlse kizrt. Az elvls kezdQ idQpontja a legutols rszcselekmny befejezsnek az idQpontja. Ksrlet esetn az idQpont a vghezvitelre irnyul utols tevkenysg megvalstsnak az idQpontja. Nincs helye a Btk.77. (5) bekezdse szerint elkobzsnak a cselekmny bntethetQsgnek elvlsre megllaptott idQ, de legalbb t v elteltvel. A 33. (2) bekezdse egyes bqncselekmnyek elvlst kizrja. A hbors bqntettek s az emberisg elleni egyb bqncselekmnyek tekintetben a rendelkezs a New Yorkban 1968-ban elfogadott nemzetkzi egyezmnyen alapul. A Btk. 33.-a (2) bekezdsnek a) pontja az Nbr. 11.-nak 5. pontjban s a 13.-nak 2. pontjban meghatrozott hbors bqntettekre vonatkoztathat. Btk. 34. Az elvls hatridejnek kezdQnapja befejezett bqncselekmny esetn az a nap, amikor a trvnyi tnylls megvalsul, ksrlet s elQkszlet esetn az a nap, amikor az ezeket megvalst cselekmny vget r, olyan bqncselekmny esetn, amely kizrlag ktelessg teljestsnek elmulasztsval valsul meg, az a nap, amikor az elkvetQ mg a bntetQtrvnyben megllaptott kvetkezmny nlkl eleget tehetne ktelessgnek, olyan bqncselekmny esetn, amely jogellenes llapot fenntartsban ll, az a nap, amikor ez az llapot megszqnik. E trvnyi rendelkezs az elvls hatridejnek kezdQ napjt hatrozza meg. Befejezett bqncselekmny esetn a cselekmnyegysg-elmlet alapjn kell megllaptani a trvnyi tnylls megvalsulsnak idQpontjt. Immaterilis bqncselekmnynl az elkvetsi magatarts kifejtsvel, materilis bqncselekmnynl az eredmny bekvetkezsvel esik egybe. Ksrlet s elQkszlet esetben a kezdQnap a ksrletet, illetve elQkszletet megvalst magatarts utols mozzanata. A mulasztssal megvalsthat bqncselekmnynl klnbsget kell tenni aszerint, hogy a trvnyi tnyll tiszta mulasztsi, vagy pedig nem tiszt mulasztsi bqncselekmnyt hatroz meg. Az utbbi esetben az elvls kezdQ idQpontjnak szmtsnl a materilis bqncselekmnyekre vonatkoz szablyt kel alkalmazni. A 34. c) pontja a tiszta mulasztsos bqncselekmnyre vonatkozik. A d) pontban emltett llapot-bqncselekmny megnevezs tbb olyan bqncselekmnytpust foglal ssze, amelyek az elvls kezdQnapjnak meghatrozsa szempontjbl azonosan brlandk el. Idetartoznak azok a bqncselekmnyek, amelyek elkvetsi magatartsa tarts, folyamatos vagy ismtlQdQ jellegq. A folytatlagosan elkvetett bqncselekmnyeknl is az elvls kezdQnapja az utols rszcselekmny elkvetsnek napjval azonos. Az elvls kezdQnapjra vonatkozan specilis rendelkezst tartalmaz a Klns Rsz a hamis vd s a hamis tanzs esetben (Btk. 236. s 240.). Eszerint, ha az n. alapgyben eljr hatsg e bqncselekmnyek miatt a folyamatban levQ bntetQeljrs sorn nem tesz feljelentst, az elvls kezdQnapja az alapgy jogerQs befejezsnek a napja. Btk. 35. (1) Az elvlst flbeszaktja a bntetQgyekben eljr hatsgoknak az elkvetQ ellen a bqncselekmny miatt foganatostott bntetQeljrsi cselekmnye. A flbeszakts napjn az elvls hatrideje ismt elkezdQdik. (2) Ha a bntetQeljrst felfggesztik, a felfggeszts tartama az elvls hatridejbe nem szmt be. Ez a rendelkezs nem alkalmazhat, ha a bntetQeljrst azrt fggesztik fel, mert az elkvetQ kilte a nyomozsban nem volt megllapthat, ismeretlen helyen tartzkodik, vagy elmebeteg lett. (3) Az elvls hatridejben nem szmt be az a tartam sem, amely alatt szemlyes mentessg folytn a bntetQeljrs azrt nem volt megindthat vagy folytathat, mert a trvnyben biztostott mentelmi jogot a dntsre jogosult nem fggesztette fel, illetQleg az eljrs megindtshoz vagy folytatshoz a hozzjrulst nem adta meg. Ez a rendelkezs nem alkalmazhat olyan magnindtvnyra bntethetQ bqncselekmny esetn, amely miatt a vdat a magnvdl kpviseli. (4) Prbra bocsts (72.0) esetn a prbaidQ tartama az elvls hatridejben nem szmt be. Az elvls flbeszaktsakor az elvlsi idQ addig eltelt rszt figyelmen kvl kell hagyni, s az elvlsi idQ jrakezdQdik. Az elvlst a hatsg olyan eljrsi cselekmnye szaktja flbe, amely az elkvetQ ellen irnyul, s az adott bqncselekmnnyel kapcsolatosa, amely rdemben az gy elQbbre vitelt clozza. Ilyen jellegq eljrsi cselekmny a nyomozs elrendelse. Flbeszaktjk az elvlst az elkvetQ ellen a bqncselekmny miatt foganatostott bizonytsi cselekmnyek, az rdemi trgyalsok s az rdemi hatrozatok meghozatala. A brsgi trgyals kitqzse akkor szaktja flbe az elvlst, ha egyben az idzsek, rtestsek kibocstsra is sor kerl. Megszaktja az elvlst a vdemels, attl az idQponttl kezdQdQen, ahogy a vdirat a brsghoz rkezett. Ugyancsak megszaktja az elvlst az elsQ alkalommal elrendelt lakhelykutats. Az elvlst flbeszaktja az gysz hatrozata. A prbra bocstst elrendelQ brsgi hatrozat a bqncselekmny bntethetQsgnek elvlst flbeszaktja, a prbaidQ tartama pedig a Btk.35.-nak (4) bekezdse szerint az elvls hatridejben nem szmt be. Ezrt az elvlsi hatridQ a prbaidQ elteltvel kezdQdik jra, ha a brsg a prbra bocstst megsznteti. De nem szaktja meg az elvlst a terhelt jabb bqncselekmnye, valamint az elkvetQ ellen ms bqncselekmnye miatt foganatostott eljrsi cselekmny. Nincs elvlst megszakt hatsa az eljrst megszntetQ vgzsnek, az ez ellen benyjtott gyszi fellebbezsnek, valamint a terhelt terhre benyjtott fellvizsglati indtvnynak. A vdemels elhalasztsa a cselekmny bntethetQsgnek elvlst nem szaktja flbe. A kzkegyelem trgyban hozott vgzs az elvlst nem szaktja flbe. Az gyviteli jellegq belsQ intzkeds sem szaktja flbe az elvlst. Az 1/2005. BJE. a nemzetkzi krzst elrendelQ elfogatparancs, illetQleg a kiadatsi krelem elvlst flbeszakt hatst illetQen az albbi llspontokat fogalmazta meg: A belfldi krzst elrendelQ elfogatparancs kibocstsa utn kiadott nemzetkzi krzst elrendelQ elfogatparancs az elvlst flbeszaktja. Flbeszaktja az elvlst a belfldi krzst elrendelQ elfogatparancsot kvetQen az Eurpai Uni tagllamaival folytatott bqngyi egyttmqkdsrQl szl 2003. vi CXXX. trvny alapjn kiadott eurpai elfogatparancs is. A nemzetkzi bqngyi jogseglyrQl szl 1996. vi XXXVIII. trvny (Nbj.) alapjn folytatott kiadatsi eljrsban az Nbj. 32.-a alapjn kiadatott elfogatparancsnak a brsg, illetve a bntets-vgrehajtsi br rszrQl trtnQ kiadsa az elvlst flbeszaktja. Az igazsggyi miniszter elQterjesztett kiadatsi krelme alapjn a klfldi hatsgok ltal foganatostott eljrsi cselekmnyek az elvls szempontjbl egy tekintet al esnek a magyar hatsgok ltal foganatostott eljrsi cselekmnyekkel. Az igazsggyi miniszter klfldi llamnl elQterjesztett kiadatsi krelme az elvlst flbeszaktja. Az elvls tbbszri flbeszaktsnak nincs trvnyi akadlya. A bntetQeljrs felfggesztse esetn tmeneti jellegq akadly miatt nem lehet folytatni a nyomozst vagy a brsgi eljrst, ezrt a felfggeszts tartama alatt az elvls nyugszik, a nyugvst megelQzQen, illetve a nyugvst kvetQen eltelt idQt pedig egybe kell szmtani. A terhelt ismeretlen helyen tartzkodsa miatt s a terheltnek a bqncselekmny elkvetse utn bekvetkezett elmebetegsge miatt lehet felfggeszteni az eljrst, ebben az esetben a felfggeszts tartama azt elvls hatridejbe beleszmt. Ugyancsak nyugszik az elvls a szemlyes mentessggel rendelkezQ szemlyek ltal elkvetett kzvdas bqncselekmnyek esetben, ha a mentelmi jog felfggesztst az arra jogosult megtagadta. Prbra bocstsra olyan bqncselekmnyek miatt kerlhet sor, amelyek elvlsi ideje hrom v. Mivel a prbaidQ tartama a 72. (5) bekezdse szerint egy vtQl hrom vig terjedhet, elQfordulhat, hogy elvls okbl nem lehetne elrendelni a prbra bocsts megszntetst. A 11/1992. (III.5) AB hatrozat a bntetQ jogllami kritriumok meghatrozsa sorn foglalkozik az elvls krdsvel is. Rgzti, hogy az elvlst egyedl a brsg llapthatja meg jogerQsen, azaz az gyre s mindenkire irnyadan, hogy egy adott bqncselekmny bntethetQsge elvlt-e. Ennek sorn kizrlag az elvlsi idQnek a Btk.-ban meghatrozott szablyait veheti figyelembe, annak nem tulajdonthat jelentQsget, hogy az elvls mirt kvetkezett be. A mr elvlt bqncselekmny jbl bntethetQv ttele az Alkotmnyba tkzik, ellenttes az Alkotmny 2.-nak (1) bekezdsvel, mert srti a jogbiztonsgot, egyben ellenttes az 57. (4) bekezdsvel is, mivel visszahat hatllyal tesz bntethetQv cselekmnyeket. Az elvlssel ugyanis az elkvetQ bntethetQsge vgrvnyesen megszqnik, az elkvetQnek alanyi joga keletkezik arra, hogy ne lehessen megbntetni. A mg el nem vlt bqncselekmnyek bntethetQsgnek trvnyi meghosszabbtsa nmagban nem alkotmnyellenes, ha a trvnyhozs figyelembe veszi a visszahat hatly tilalmt. A mg el nem vlt bqncselekmny elvlst meghosszabbt trvny alkotmnyellenessge attl fgg, hogy slyosabb elbrlst eredmnye-e, mint az elkvetskor. Slyosabb elbrlst eredmnyez az olyan trvnyi vltozs: amely az elvlsi idQt meghosszabbtja, egyes bqncselekmnyek el nem vlhetQsgt llaptja meg, egyedi gyben az elvlst flbeszakt vagy az elvls nyugvst eredmnyezQ hatsgi aktust trvny ptolja, az elvls flbeszaktsra vagy nyugvsra vonatkoz szablyokat az elkvetQ terre tgtja. A TEVKENY MEGBNS: Btk. 36. (1) Nem bntethetQ, aki a szemly elleni(XII. Fejezet I. s III. cm), kzlekedsi (XIII. Fejezet) vagy vagyon elleni (XVIII. Fejezet), hrom vi szabadsgvesztsnl nem slyosabban bntetendQ bqncselekmnnyel okozott krt a srtettnek kzvettQi eljrs keretben megtrtette vagy bqncselekmny kros kvetkezmnyeit egyb mdon jvtette. (2) A bntets korltlanul enyhthetQ az (1) bekezdsben emltett bqncselekmnyek esetben, ha az elkvetQ az t vi szabadsgvesztsnl nem slyosabba bntetendQ bqncselekmnnyel okozott krt a srtettnek kzvettQi eljrs keretben megtrtette vagy a bqncselekmny kros kvetkezmnyeit egyb mdon jvtette. (3) Az (1)-(2) bekezds alkalmazsnak nincs helye, ha az elkvetQ tbbszrs vagy klns visszaesQ, a bqncselekmnyt bqnszervezetben kvette el, a bqncselekmnye hallt okozott, a szndkos bqncselekmnyt a szabadsgveszts felfggesztsnek prbaideje alatt vagy a szndkos bqncselekmny elkvetse miatt vgrehajtand szabadsgvesztsre tlse utn, a szabadsgveszts vgrehajtsnak befejezse elQtt, illetQleg prbra bocsts vagy vdemels elhalasztsnak tartama alatt kvette el. A tevkeny megbns feltteleinek megvalsulsa esetn a bntethetQsg megszqnst rja elQ, illetve egyes slyosabban minQslQ bqncselekmnyek esetben korltlan enyhtsre ad lehetQsget. A trvny korltozza, hogy mikor vehetQ figyelembe tevkeny megbns, rgztve, hogy az legfeljebb az t vig terjedQ szabadsgvesztssel fenyegetett bqncselekmnyek miatt indult bntetQeljrsban jhet szba. A rendelkezs szerint a tevkeny megbns kizrlag a kzvettQi eljrs keretben [Be.221/A., 267., 332.] trtnQ krtrts, illetve jvttel esetn eredmnyezheti a bntetQeljrs megszntetst, vagy a bntets korltlan enyhtst. 27.) A MAGNINDTVNY S HINYNAK JELENTPSGE A MAGNINDTVNY HINYA: Btk. 31. (1) A trvny meghatrozott esetekben a bqncselekmny csak magnindtvnyra bntethetQ. (2) A magnindtvny elQterjesztsre a srtett jogosult. (3) Ha a srtett korltozottan cselekvQkpes, a magnindtvnyt trvnyes kpviselQje is, ha pedig cselekvQkptelen, kizrlag a trvnyes kpviselQje terjesztheti elQ. Ezekben az esetekben a magnindtvny elQterjesztsre a gymhatsg is jogosult. (4) Ha a magnindtvny elQterjesztsre jogosult srtett meghal, a hozztartozja jogosult a magnindtvny elQterjesztsre. (5) Brmelyik elkvetQvel szemben elQterjesztett magnindtvny valamennyi elkvetQre hatlyos. (6) A magnindtvny nem vonhat vissza. A trvny bntethetQsget kizr okknt szablyozza a magnindtvny hinyt, valjban azonban olyan eljrsjogi akadlyrl van sz, amely a srtett akarattl teszi fggQv a bntetQeljrs megindthatsgt. A magnindtvnyos bqncselekmnyek a kvetkezQk: knnyq testi srts [170. (1) bekezds], magnlaksrts (176.), magntitok megsrtse (177.), levltitok megsrtse (178.), magntitok jogosulatlan megismerse (178/A.), rgalmazs (179.), becsletsrts (180.), kegyeletsrts (181.), erQszakos kzsls alapesete [197. (1) bekezds], szemrem elleni erQszak alapesete [198. (1) bekezds], megronts alapesetei [201. (1)-(2) bekezds], a szemlyi vagyont krost lops, sikkaszts, csals, hqtlen kezels, rongls, jogtalan elsajtts, orgazdasg, valamint a jrmq nknyes elvtele, ha a srtett az elkvetQ hozztartozja. A nemi erklcs elleni bqncselekmnyek nem minQslnek magnindtvnyos bqncselekmnynek, ha azokkal sszefggQen nem magnindtvnyra ldzendQ bqncselekmnyt is elkvetnek. A magnindtvnyos bqncselekmnyek egy rsze kzvdas, teht a vdemelsi s vdkpviseleti jogot az gysz gyakorolja, mg a msik rsze magnvdas, vagyis az emltett jogosultsgok a srtettet illetik meg. A magnindtvny elQterjesztsre a srtett, vagyis az jogosult, akinek jogt vagy jogos rdekt a bqncselekmny srtette vagy veszlyeztette. Ha a srtett korltozottan cselekvQkpes, a magnindtvnyt maga a srtett, a trvnyes kpviselQje s a gymhatsg, mg ha cselekvQkptelen, a trvnyes kpviselQje s a gymhatsg terjesztheti elQ. A srtett jogait kpviselQje tjn is gyakorolhatja. KpviselQknt gyvd vagy a nagykor hozztartoz jrhat el. A meghatalmazst rsba kell foglalni. Ha a srtett meghal, a magnindtvny elQterjesztsre a hozztartozja jogosult. A hozztartoz fogalmt a Btk. 137.-nak 6. pontja hatrozza meg. A magnindtvny elQterjesztsnek a hatridejt a bntetQeljrsi trvny hatrozza meg. A Be. 173.-nak (3) bekezdse szerint az indtvnyt attl a naptl szmtott 30 napon bell kel elQterjeszteni, amelyen a jogosult a bqncselekmny elkvetQjnek kiltrQl tudomst szerzett. A tudomsszerzstQl szmtott 30 napon bell a jogosult mindaddig elQterjesztheti a magnindtvnyt, amg a brsg az rdemi dntssel kapcsolatos tancskozsra vissza nem vonul, teht a magnindtvny akr a msodfok eljrsban is ptolhat. Az elkvetQ kiltrQl val tudomsszerzs nem azt jelenti, hogy a jogosultnak a szemlyi adatok megjellsvel kell a magnindtvnyt elQterjesztenie. Az ismeretlen tettes ellen elQterjesztett magnindtvny is joghatlyos. Azoknl a bqncselekmnyeknl azonban, ahol az elkvetQ s a srtett kztti hozztartozi kapcsolatra figyelemmel minQsl a bqncselekmny magnindtvnyos bqncselekmnynek, az ismeretlen tettes elleni feljelents joghatlyos magnindtvnynak nem tekinthetQ. A Be.173.-nak (1) bekezdse szerint a magnindtvny elQterjesztsre jogosultnak minden olyan nyilatkozatt, amely szerint az elkvetQ bntetQjogi felelQssgre vonst kvnja, magnindtvnynak kell tekintetni. Ezt akr az gyben eljr rendQr jelentse is tartalmazhatja. Ha a magnindtvnyos bqncselekmnynek tbb elkvetQje van, brmelyik elkvetQvel szemben elQterjesztett magnindtvny valamennyi elkvetQre vonatkozik, a magnindtvny teht oszthatatlan. A mr elQterjesztett magnindtvny visszavonsra trvnyes lehetQsg nincs, br a magnindtvnyos s magnvdas bqncselekmnyek esetben a srtett a magnvdat pldul elejtheti, ami az eljrs megszntetst eredmnyezi.   PAGE 82 >^4`j,l x@FXxv !H!&&()////@0022\5555556 77t8; <D<b< ??AArEEGtGGGHHIdIJ"KdKNM`MOO|TTUV|VVVVVWXX655>*b> bdRt "#L%L&'((()*$`a$$a$;U*r+/2456v;>@AFCDFzGGhH~I>JJJ"KdKNMO$^a$$ & Fa$$ & Fa$$ & Fa$$`a$OP|TTVZZ\^^ccdBgXkloTppqq r8sttu$ & Fa$$`a$$ & Fa$$^a$XZZ[[:\\__~``aaabcd>i\ikVkl:mrrrr"stuJ҂$|6~Bf(v؍<Ǝ,>@^nJhzȐHΘJt&Hz8`Ч"j$^65>*5buv0}HJ"$|"$(̋vŽh4T?$a$$`a$?b̧"f,ڲ׸ x8:|6$ & Fa$$ & F h^a$$`a$^ް,Բ>^rܼ:|2>6Vv62"V\^8LH"@ z:z h8Z0jL p h"""L#T#z#&*&63@3h3335>*5b6| ""V$\^\a$$N^Na$$ & Fa$$ & Fa$$`a$p~  p 6 ~fh "" " """""$a$$`a$""L#$$&+&&&&(4++M,4143633p5>6:Z=>2>>DE*E^EFG2GRGGHRJlJKKkMN^^ e*eNeffjjHmmJnn8uu2yyV~~HJ ґԒޒ *.>\dp,6Ff2pVrxb65>*5bKLjMkMOQ4RRS*TT\VWWHY*Z[\^^bctdeee8f$ & F h^a$$`a$8ff\gBhkFmHmmvqPs6u8uu0y2yy|T~V~~~\HDF$`a$FJP6 RdУ֤^*Ϋ& ưF$a$$`a$F<ںԼ`` XZ\FBbdZhjl$a$$`a$bX\DFd .8XndpN^p0XjpvHP&vZ:4T(Po >l|5>*5b4ZT6nBl0$ & F a$$ 8`a$$ 8T`a$$`a$TrV "&">N5*$ & F a$$a$$`a$$ & F a$&x^h d(bzL$ & F a$$ & F a$$`a$$a$L&& mJ :xt$`a$$^a$$ & Fa$>,""$,%&,&H&&x'''H(J(x(()(++++,*-2-X-.....//0 00<<< =9>B>J>>@(AACC.CZCCHIIIlJJUDUW*Ym^mvTxVxv|||*}&d̗.56B*ph 6B*ph55>*]8","#$$,%&x'J(z)++0-2-X-..$ & Fa$$`a$$^a$$ & F ^a$./01:2 344\78~:<<<<<< =9>>?@CDrEFHGTHH$a$$`a$H LrMNOBRSUUDUWYZZT\]^abbdZfhj8mnRp$ & Fa$ $h]h^a$$`a$RprtuVxz{v|}~Tr|RB&dȗ*Κ$ & Fa$$ & Fa$$`a$ԚLhDRV0P^Jt0RaLh&Pt, D x~ " #T$$n%v%%(&(0(d(0-H-6.\.4FF*X`Xg~05>* 6B*ph5`ΚJL"֥dN4N4|r |8`l@ $h]h^a$$`a$$ & Fa$@DRTVrv\V $ ^a$$ & Fa$ $h]h^a$$a$$`a$RFF~3Pdp$\$ & F h^a$$^a$$ & Fa$$ & Fa$$`a$2grtv( tzB,!""$ & Fa$$`a$$^a$$ & Fa$$ & F h^a$" #t%v%%':)+,-d/0n234n7D8`=N`n$XZڎގ\hȓғx DܘDș>(zĻλ&BRtH XbV <f4 *"6J 6B*ph>*5>*5_tB̰(&(H84 $h]h^a$$ & Fa$$`a$jtR X$V $h]h^a$$a$$ & F a$$`a$ l884&` l ^X0T$`a$$ & Fa$ Pt f X*fb!\+$,-.d11122222 383\3333&447888B^CCRDDDFBHfHHH0IJNKKMOPQRfSSS2T>TT]]]]]]L^^aaddVkknnpqtuuvr|||D~ 6B*ph5>*5`bdf, b!j" $0(&)0+<-x/d124888<?6AB$ & Fa$ $h]h^a$$`a$BB^CjEBHJMO`QSVXX,\\]abRfi\opttttttuu$a$$`a$uu:uxzH~vRԐ pșʙ$^a$$^a$$ & Fa$$`a$D~~~z0*ޅ"vnԌ"ŽގrГnEeЙ$Z("¸,\R~egV2<Z@`$DJj$h\J5>*5bʙ@ܣ4hƦ^`$t46 v$ & Fa$$ & Fa$$ & F a$$`a$$^a$vH(N7efg\$a$$^a$$ & Fa$$`a$^ ^"$D(\ z.0 $^a$$ & F TT^Ta$$ & Fa$$`a$t:*0 N0V NtN B  2V\l lV*<< D r ##r,,t//021B113438889,<<<B===8>T>>> ???5>*5b 2TVdLNtnH  $ & F!a$$`a$$^a$$ & F a$Dr$X< r `#%&f*l,.//02&57z89$<&<(<$d^da$$^a$$ & F"a$$`a$(<,<<<<<B=EGM`NRRSSUVVWYYZ[[[^^_&a$a$$`a$?>LMM2MMZNPPPHRRSVWYZ[[^_lrmvmmnlnqqqrtu xx(Pt؂. FZh֏@f6fjԒؓVĕ:TtxvơBƣޤ$دйڻ 6B*ph5>*5`&abc\egPjllll@mrmtmvmmrntnvpp6qbtuwZy$^a$$ & F%a$$ & F$ h^a$$a$$ & F#a$$`a$Zyy|z@{D||jFNPv |.026$`a$$^a$$ & F a$$ & F%a$6fhjԒPz,. @$دp $h]h^a$$`a$$a$p8DشlpZl$ & F'a$$ & F&a$$`a$$ & F a$ڻH*f.H,0`Z:><d 2)* //67 78N9d:::2;x;h]^``bBb4wwxx*5`,.0@$ & F(a$ $h]h^a$$a$$`a$pNF0fx  z $ & F*a$$ & F)a$$`a$$ & F(a$ !@&X)*///63T5 6 6677 788<~= $h]h^a$$a$$ & F+a$$`a$~=ADDfE"F,GHHHLNPRTW4YZb]d]h]]^ ^"^t^F_$a$$ & F-a$$ & F,a$$`a$F_`aVc`hp4wwwx~xxx@T:z"$ & F a$$`a$ $ & F/h]ha$"#$&Ҋ.ғ4RvP$ & F a$ $h]h^a$$a$$`a$ҊPDh͢JЩK 0n̼ܽLJlzzd( L\r01HT G6h\8j~X"%&'(n::a&b*bffh8h5 6B*ph5>*`8ȝy͢u4ʼ̼HJxz b$ & F1a$$ & F0a$$`a$bbdLNDT.\LlP~$^a$$ & F2a$$ & F a$$`a$~ZR"RT  Z  @2Z\ $h]h^a$$`a$$^a$$ & F2a$$ & F a$l~ !""%%%&(*..B1 $h]h^a$$a$$ & F3a$$`a$B11^3456l:n::>CHKLQtSHU,VVX_z`aaa&b(b*b$a$$ & F4a$$`a$$ & F3a$*bcdffffglpqrtP{~€">`pJ$^a$$ & F5a$ & F3$`a$ $h]h^a$8hDhNhRiqJqtvP{{dnLJ"ܯR̺:NDx8Xhrv* p !""###$$%%&&&&P'''''^(,**D.L/P//0889*9==0>F>FF``h@mZmmm 6B*ph5>*5`\ijPv*NަҩگܯT޲$ & F6a$$ & F3a$$`a$޲R6lƺȺ̺@: Hx$2^2a$$ & F7a$ $h]h^a$$a$$`a$:XnDNNDl|BDx$ & F8a$$`a$$j^ja$$ & F7a$$^a$$ & F7a$BlzRd &j"x>X$ & F:a$$ & F9a$$ & F8a$$`a$XL ~TXhjlnprtvxz|rtvB$a$$`a$B.v" #$%&**,**:.<.>.@.D..L/N/P///"0@0Z0 $ & F;h]ha$ $h]h^a$$a$$`a$$ & F:a$Z0002^3345X6|7888:;==>0@NAzBDFGGH$^a$$ & F<a$$ & F:a$$`a$ $ & F;h]ha$HHIDJ K2KKL.MMNPhPPnRRSTZUVVWdXXLYY@[B[v]$`a$$ & F:a$v]```aabbJddXe~fhhhmppqr2r$ & F@ hTT^Ta$$^a$$ & F?a$ $ & F>h]ha$ $ & F=h]ha$ $h]h^a$$`a$2rTr{rrrtHu vxFyHy0|2||8}}$J$`a$ $ & FAh]ha$ $h]h^a$$^a$$ & F?a$$a$$^a$$ & F@ hTT^Ta$m2|$VJxB\dL֕ޕޖZ̘Xjz"ȟʟΟ@0^(tȱd4,8>VfJht;<>?ABDEGHNOQRV0JmHnHu0J j0JU jU5>*5 6B*phRJ>8JLf֕ؕޖZ",ޢn^$ & FBa$ $h]h^a$$`a$D\H̯8^`Fd. $h]h^a$$ & F:a$$`a$$ & FBa$$^a$:d@$&(*,.04,$a$$`a$ $ & FCh]ha$ $h]h^a$,8@. j2*+,-$ & F:a$$`a$-./0123456789:;=>@ACDFGSTUV$a$$`a$ 1h. A!7"7#7$7% i8@8 NormlCJ_HaJmHsHtH>@> Cmsor 1$$@&`a$5>*@A@@ Bekezds alap-betqtpusa,@, lQfej p#, , lQlb p#")@" OldalszmNC@"N Szvegtrzs behzssal$`a$RR@2R Szvegtrzs behzssal 2$^a$RS@BR Szvegtrzs behzssal 3$T^Ta$ I^_`12fs ` : } Q|&XYp@qMdE f!!!4""#c#d###$%&>(_(X)]+r+[,v-w-//D013\45*6J66677c8d88f9<$>%>D>?@@@ACCCCDDD;DaEE@FIJKLIN?OPQBQQQTDUUUiV'W~WZ\[[[M\\\\^p_``,aabb]c^cdeWghijonoq!r"rgrdt v"x>-??^@@ABDFQGHI~IJJJLALLMNOQQQnRRHSTTwUUVwWXX*YYZ7[["\y] ^^__````acd]e^eeeIffg$hhiiHjj$kkkl'mpqqrr@rrrr(syssstu-wxy z)zQzvzz{{}A45Xm߁kz6H8ߋʑˑ56qNYP-QԚ2+udǡѣ̤ZeIq ױ(ĵ\.н8¿ÿĿſƿȿ`abFh 0b;b6yn BCTTMefV(oiwxz567[sru*+Z(e &2)KBe[v  p | |;ab`BGMka  J!-"."^"d#$%q'o(_)*,,.#//p1135]88?;@;A;B;D;;;;;;h=@> @l@@BdCDEEuFGsHSIIJvKLYLLYMMM NNO PPQRRSSST/T^TTT UUYVWWWXrYYZZZ[D]^_`aubbbbbb2c`cacbccc)defgh2jkklllFmmnnoo1qqrsIttuvv\wwxxx5yy{W{X{|||K~=΀q' toҌN/!<p69Zs@ߝMwxy3êܪϫuv ݮޮWX+UVWY<=>p4˻A%b&J I}~A`678m+z{v# ;%oRP9xyE0oijkmzhiVrIJYj,<b)Sw ? x :  -$;E[867xJY234%!n!~#$#%b%%E&&*'+'(**%,,.I/0`1a1c111111R223Z46:I>w>>>>>?M?x?????U@g@v@@@vAwAAAAAB/B3C4CTC`CvCUDNEOEEEE3FLFlFFFGGGG(H)H*H>HHIlKLLL M'MKMhMM^N_N}NOPQQqQQ`RaRNTT+VYN[\Z^[^C_iaaasctc f fg/h0h_jjklmmmunvpHrAsqtufv}vvwuwQzRzz{||}9}V}}}}~[5xy>ňY|-`&'IېƑϓГѓݓ?ҔTU`NϜsܞG/0o<ϥRԩfe6 ޵tϷз PrxskB U@V56~qK1#$` C SZr 4% ]lWXr%lsh#k{Uz. b  =jklmnopqrstvM=6KLSTUVX2GVcz3  b!!""R#+$%3%%N&&s'(w))#*:**+X+++',{,,3--:../m//A00911)2h222/3334|6}666777[888u9:::<?>> ?:?h????0@@@ 1> 1> 1> 1> 1111? 111@ 1@ 1@ 1@ 1@ 1@ 1@ 0111111? 111A 1A 1A 1A 1111111111111111111111111111B 111B 1B 11111111111111: (1: )1: *1: +111111C 1C 1C 1C 1: : : : : : : : : : : : 0@0 X^3bD~?ڻ8hmV*Ou?6"K8fFFL.HRpΚ@"I~tBuʙv (<&aZy6p~=F_{"b~B1*b޲XBZ0Hv]2rJ,-VU !^ej4<ktf 5 ` in&*/04I "#d####$&$y$$$$\%h%%%%&&& ((((@(H(m(u(((((>)D);*J*]+r+++w//01Y1f111111122J6[6i6v688@@1A5A6A;AB BC)DJDQDWF[F\FdFHIFIMI>JEJJJJJKKK'KjKqK$N1NKNXNPPM\\\\\__b9biiijjjOj^jjjllllirlrrrrsssftitttuv|vw"xsyyZzzzzY}f}}}3vS\Y]_ɑŒMO|ȥw̭ԭeoȳYbϵOXǼ0JU^ /Ed~HLTYp d|txuymvcs "AI6p]gnvJPTY &U!!!=)A)T)W)**F0J033$:':::J;;??LAL\LhL*M3MMMNNT(T[7[-c5cifufffHjjZpapr@rrr z)zu)*3fpq}GQRW b"#)Q\_cgz~{"%)-«ūɫͫsvFM")/b#)Vn C O`B<<Bp .; !)!!X&|&'''' --%-<-.*.p11Z7l7'C)CSIIM NNNSSWW'YY"[0[[[]]bcceeffwwgs<H/< "2$4êX= IW_) Eoj,:B<F ? \i$ ->, 3 4 A #%b%)*+%,S-`-}--*.5...8/F/>M?x??U@@AATCvC3FF*H>HLLLL MKM{YYYYN[[~__aabbbbtcc0d8dwnnpp6{k{| }V}}}}yY|JMNVvyz'^ѓ&+/6>L֥vз k$`&0wQTXrlh%2`*q*y44@@CCZZZZ1`Q`5b=bg7ghjjnnsswxpqqssttvwyz|}$0I]`my |Ymuvt{ORi#j#((,,..97I7k8l888x::*>+>@@CCCCDDDDD%D)D9DDDDDDDvF}FGGJJJJJJ>K@KLLLLQQS.SVVYVRWSWYY[[[[\\ ]]-_0_6_9_____b`m``````abbcbdbbb5d?dYf`flloo"r*r7r>rPr[rrsktlt7|>|}}'}.}@}K}}}!'ۆ"5EZfi#'JU <M_m|Տ؏ُ<P֖knQS'/%&2OX#+ƿϿ OPdq LM '8jmvyz}"IP!(+29U\-83D9<QX &)@Gdk ek\j,-=>uvABl{wz01[ h   abi}qx$!!!!%&((H)I)**+ +..+/7/d/h/l/x///G4O4;;eBtBWGcGJJOOQQQQvRwRRRTTjYYZZG^I^a^h^__``)`7`n`{`````#b.bc"cccdd.e;e^eleeekkmmsnznoo.p9pppqqrrzzO{T{;<GLdqёґ>?̘٘ILbiwϿпexyFN@B*/EQ^_~Xh"2NU+Ebo JT=FMTA B  $btGNHR!!.":"d#e#%%#'$'r(s(h)q),,,,#/$/00338899K;L;;;;;D=P=????@@NNRRCVLVVV?XIXXXZZ``oataBbEbbbc%c5cBcbclcdkjkipypttxx,B !MYy$.5RZXa!#GY`a~ȷU_039@ %&8B`k* tu?Ily())-!biao=>&ALR `  "&"v''))}**5-8---..j1k11111Y2[23!344m5n5m8}88888g9h9A;B;<<>?\?]?|A}AC C:C;CD DDDVEWEGGG H/H0HkLnLuL|LeNfNNNOOPPCRNR)T+T|WWXX_^`^aaxcycff+gDgmmXr_rEsFs}t~tIvJvGxLx[{\{BC*6`a*+#-V`“ÓѓۓGI9>0=ߡ yz-8QY xyԷշƸ}ƺ̺x8C:;$O[AFCQ)* /;4CXb!&z~ QzRRXWgWYY#Z*ZZZZZ__``g*gCgIg{g}ggghhiikkmmWnXnnnnn oo&q'qrs^tit^v`vxx||qqssttvwyz|}$d8k88CCCbc^c<&Ƕ϶\h *Mgp| 3Z;Al$j}*+]+::Q QQ"\(\o\^^__`)```a5;Xˑё6>qѣֻ&ȿϿ&Zd("."|&&&)`*+++7:D;K;;bbctt MY`~%8RmtJc>L"~#''c1j11M?W?x?AAB B/B4C:CTCOEVEEEEEEGGG>HHHH_NeN}NNOaRhRRk{{c>“ѓ?y6޵ C MXQQ``pcc7gAgpgPnWnnnn oRrmr}rrssssssqqssttvwyz|}.DD:\Word\Hajni\Egyetem\III. flv\BntetQjog 1\BntetQjog I.flv.doc..E:\Temp\Automatikusan mentett BntetQjog I.asd..E:\Temp\Automatikusan mentett BntetQjog I.asd..E:\Temp\Automatikusan mentett BntetQjog I.asd..E:\Temp\Automatikusan mentett BntetQjog I.asd..E:\Temp\Automatikusan mentett BntetQjog I.asd..E:\Temp\Automatikusan mentett BntetQjog I.asd..E:\Temp\Automatikusan mentett BntetQjog I.asdTESOGC:\Documents and Settings\TESO\Asztal\Ttel\BntetQjog\BntetQjog I.docFT!1N*)"B~ ͒ct@ ")Y"!jܸ^"[:p(si`tCJGr*<>q"w5pInY"d"D\Plf "[$TȄ%rDR)>"^*ntHE+8I2bnH}p4187L=; xw;"l);E,=zB n=R}Cz EGN'3Gv (2&;MiWN"$?O i]RR n}S"nTMTx=TJFvUڼP\pVH(uV:DCX"uGXGiX"XP CZdzZi`Z#Zv["^ZK1yb׾qfN;ZxjZr|W}l"(n"uoi;bowX~^p7j?p,^nsr"Qvh>wRK >Jzԉ0?Iz"@ |FP 0qF~i`^`o()HH^H`o() 88^8`hH. L^`LhH.  ^ `hH.  ^ `hH. xLx^x`LhH. HH^H`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o()0^`0o(.^`o()^`o()^`56o(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`o()^`o()^`o()#^`56CJOJQJaJo(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.,,^,`o() ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ll^l`hH. <L<^<`LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH.^`o()^`56o(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`o()^`o()hh^h`56)^`56o(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`o(),^`OJQJ^Jo(hH-,^`OJQJ^Jo(hHo,``^``OJQJo(hH,0 0 ^0 `OJQJo(hH, ^ `OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hH,^`OJQJo(hH,pp^p`OJQJ^Jo(hHo,@@^@`OJQJo(hH#^`56CJOJQJaJo(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.#^`56CJOJQJaJo(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.,,,^,`OJQJ^Jo(hH-,88^8`OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hH, ^ `OJQJo(hH, ^ `OJQJ^Jo(hHo,xx^x`OJQJo(hH,HH^H`OJQJo(hH,^`OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hH#^`56CJOJQJaJo(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`o(.) TT^T`hH. $ L$ ^$ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.hh^h`. hh^h`OJQJo(-^`o(. TT^T`hH. $ L$ ^$ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.^`o()hh^h`.>^`>o()^`o() TT^T`hH. $ L$ ^$ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.#^`56CJOJQJaJo(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.#^`56CJOJQJaJo(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`o(.)#^`56CJOJQJaJo(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`o(),,,^,`OJQJ^Jo(hH-,88^8`OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hH, ^ `OJQJo(hH, ^ `OJQJ^Jo(hHo,xx^x`OJQJo(hH,HH^H`OJQJo(hH,^`OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hH^`o() TT^T`hH. $ L$ ^$ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.^`o()#^`56CJOJQJaJo(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.,^`OJQJ^Jo(hH-,^`OJQJ^Jo(hHo,``^``OJQJo(hH,0 0 ^0 `OJQJo(hH, ^ `OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hH,^`OJQJo(hH,pp^p`OJQJ^Jo(hHo,@@^@`OJQJo(hH,,,^,`OJQJ^Jo(hH-,88^8`OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hH, ^ `OJQJo(hH, ^ `OJQJ^Jo(hHo,xx^x`OJQJo(hH,HH^H`OJQJo(hH,^`OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hHT0T^T`0o(.^`56o(hH)#^`56OJPJQJ^Jo(hH- L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`o()77^7`o(),TT^T`OJQJ^Jo(hH- $ L$ ^$ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.^`o(),,,^,`OJQJ^Jo(hH-,88^8`OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hH, ^ `OJQJo(hH, ^ `OJQJ^Jo(hHo,xx^x`OJQJo(hH,HH^H`OJQJo(hH,^`OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hH^`56o(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`o(),^`OJQJ^Jo(hH-,^`OJQJ^Jo(hHo,``^``OJQJo(hH,0 0 ^0 `OJQJo(hH, ^ `OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hH,^`OJQJo(hH,pp^p`OJQJ^Jo(hHo,@@^@`OJQJo(hH^`o()#^`56CJOJQJaJo(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`o()#^`56CJOJQJaJo(hH) TT^T`hH. $ L$ ^$ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.^`56o(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`o()^`o()^`56o(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`56o(hH) ^`hH. L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH. hh^h`OJQJo(-#^`56CJOJQJaJo(hH)^`56CJaJo(hH) L ^ `LhH. \ \ ^\ `hH. ,,^,`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. lLl^l`LhH.^`o(),,,^,`OJQJ^Jo(hH-,88^8`OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hH, ^ `OJQJo(hH, ^ `OJQJ^Jo(hHo,xx^x`OJQJo(hH,HH^H`OJQJo(hH,^`OJQJ^Jo(hHo,^`OJQJo(hHhh^h`56)UU^U`o() TT^T`hH. $ L$ ^$ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. dd^d`hH. 44^4`hH. L^`LhH.^`o()^`o()^`o()C!PI2XD^Qv>Jz}p4E+i]RRFvUj?p}CtCuo;bow5 EGrnTMTZ[nsrl);n}SE,=xw;^|W}lB~ \pV2&;M!(n^p*)v[>qYf DR)L=; n=qfh>w@ |ct@ diX[$)YWN$?OuGX=T%*ybIzdzZ3G18sDCXqF~F WW8Num393 WW8Num393422 WW8Num3933 WW8Num3934222 WW8Num393222 WW8Num39322 WW8Num3932 WW8Num3934 WW8Num39342Fqsvy|@80 #$&')*,/47>?@ABDEFGIKMNOPRVZ[\^`bcdikotx}]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]] ]"]#]%]&])]-]2]3]8]9]:];]<]>]?]@]H]R]V]^]`]a]e]f]g]i]j]k]r{s{u{v{x{y{{{}{~{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ !"$(012:;=>CIJKLMNOQSTUVZ\]^_abcdefhklmnoprtuvxy{ooooooo;;;;; ; ; ;;; $%&()13?@AEFGLMSTUVWXYO[O^O`OaOcOjOnOsOtOvOwOzO{O}O~OOOOO  6666666666666666666666666666666 6"6#6$6%6&6'6)6*6+6-6.6/606162666:6>6?6@6A6D6H6Q6V6W6Z6\6d6e6g6n6o6p6q6s6z6ppppp2p6p<p@pJpLp@pRpVpXp\pbplprppppppppppppppD@ppppp@ppppppppppppppp pppp"pL@p(pX@p.p2p4p6pt@p<p>pFpHpJp@pNpRp@pVpZp\p^p@pfphpjpnp~ppppp8@pppppppppppppppppppppp@pppppppppp@ppp ppp$p&p*p.p0p2ph@p6p8p:p<p|@p@pDpFpJpLpRpZpdpfppprptpvpxp|p~pppppppppppppp@pp@ppppp@ppppp(p.p8pFpJpLp@pPpVpXp\p^pjpxpzppppppppp@ppp@pp@ppppppppp pppp$p(p,p2p4p<pBpDpHpPp`pbpdp@pvpzp|pppp, @ppppppppppppt @pppp @pppp @pppppppppppppppppp pppppp p&p<p>pLp @pRpZpbplpnprptpxp|p~ppppppppppppppppppppp @ppppppp @pppppppp p&pT @p,p6p<pDpFpHpLpNp^pbpzp|p~pp @pp( @ppD @ppppT @pp\ @ppppppppppppppp @pppp p@pppppp&pT@p,p.p6pLpVp@pZp`pbp@php@pxp@pp$@pppppT@ppppppp@pp@pppppp@pppppp p"p&p*p.p4p8p:p<p>p@pBpFpHpJpNp@pRpTpVpXp`phppp@ptpvp|pppppppppppppppp@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial?5 z Courier New;Wingdings"1 o7!770k21SacaTESOOh+'0d  , 8DLT\1ssSacafacaacaNormalTESOl2SOMicrosoft Word 9.0@F#@o@oo՜.+,0 hp BSAFTPZ 1 Cm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FNo1TablebWordDocument" SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjlObjectPoolNoNo FMicrosoft Word dokumentum MSWordDocWord.Document.89q